Sunteți pe pagina 1din 2

TOLERANȚA, PENTRU O MAI BUNĂ EDUCAȚIE!

Tipul de activitate:

 Activitate de educație interculturală

Resursele implicate (număr de cadre didactice, număr de elevi etc.):

1. Resurse umane: elevii clasei a III-a A, prof. înv. primar……………..

2. Resurse materiale: laptop, videoproiector, hârtie, imprimantă,


xerox, coli flipchart, creioane colorate / acuarele, aparat foto

Menționarea spațiilor de desfășurare a activităților:

Scopul activității:

Dezvoltarea capacitaţii elevilor de a se tolera indiferent de religie, etnie,


poziţie socială şi materială prin activităţi care stimulează creativitatea,
originalitatea, socializarea şi competiţia.

Obiective:

1. Promovarea unei concepţii sănătoase privind toleranța, cooperarea,


înţelegerea, respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

2. Educarea capacității de a emite judecăți de valoare;

3. Adoptarea de către elevii școlii a unor comportamente pozitive,


nondiscriminatorii, în relația cu cei din jur.

Descrierea activităţii:
În deschiderea activității, elevilor li s-a explicat necesitatea și scopul
acesteia, după care, cu ajutorul elevilor, au fost definite câteva noțiuni /
sintagme, printre care acelea de toleranță, familie monoparentală,
dizabilitate, etnie rromă, mediu urban, mediu rural, dificultăți de învățare.
În continuare, elevii au fost invitați să dea ascultare fabulei „Câinele și
cățelul” de Grigore Alexandrescu (Anexa 1) și provocați la o discuție pe
tema discriminării (elevii au identificat un exemplu de discriminare în
fabulă și, pornind de la acesta, au discutat despre diferite situații care
pot fi catalogate drept cazuri de discriminare în școli), a impactului
acestui fenomen asupra oamenilor și a consecințelor negative ale
discriminării.
Împărțiți pe grupe, elevii au colaborat mai apoi în elaborarea de
sloganuri pe tema toleranței / nondiscriminării și în ilustrarea ideilor lor
de pace, prietenie, colaborare. Activitatea a fost finalizată prin
realizarea copacului toleranței.

Rezultate:

- nuanțarea sentimentului de respect pentru cei din jur și pentru valorile care
dau sens vieții acestora;

- consolidarea relației de prietenie cu colegii de etnie rromă.

Modalități de evaluare a activității:

 Albumul foto al activității, desenele realizate de către elevi

Sugestii, recomandări:

 Organizarea unor activități de acest gen în contextul celebr ării Zilei


Internaționale a Toleranței (16 noiembrie), eventual în parteneriat cu
cadre didactice și elevi de la Școala Profesională Specială din localitate.

Observații:

 Elevii au fost cooperanți și au manifestat un mare interes pentru


această activitate care a oferit elevilor de etnie rromă prilejul de a- și
face auzite părerile și sentimentele vis-à-vis de tema activit ății.

Data Numele și prenumele cadrului


didactic / Semnătura