Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

1
La H.C.L. Nr. 7/30.01.2020

STAT DE FUNCȚII
care se aplică începând cu data de 01.01.2020 pentru personalul din cadrul
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE (S.P.A.A.C.) AL COMUNEI PERIAM

S.P.A.A.C. PERIAM VENIT LUNAR


salar bază + sporuri (salar brut)
salar bază gradatie noul salar de spor
(brut) vechime baza (brut) CFP
0-22,5% 10%
Angajat - funcția
1 SANDU CONSTANTIN MARIUS - șef serviciu, gr.5 3500 788 4288 0 4288

2 OROS MARIANA-ADRIANA - contabil, gr.5 3125 703 3828 0 3828


3 VACANT- casier, gr.0 2500 0 2500 0 2500
4 OLOGU IONUȚ - FLORIN - mecanic calificat pentru stația de epurare, gr.2 2625 328 2953 0 2953
5 JURJ PAVEL - mecanic calificat pentru stația de epurare, gr.3 2625 459 3084 0 3084
6 TAMAȘ COSMIN-IOAN - mecanic calificat pentru stația de epurare, gr.0 2625 0 2625 0 2625
7 SITAR IONEL - mecanic calificat pentru stația de epurare, gr.4 2625 525 3150 0 3150

8 JIGOVAN FLORIAN - MARIUS - muncitor calificat instalații, gr.5 2625 591 3216 0 3216
9 SIMON GHEORGHE - muncitor calificat utilaj, gr.5 2625 591 3216 3216
10 VACANT - muncitor necalificat, gr.0 2400 0 2400 0 2400

ȘEF Serviciu, CONTABIL,


SANDU CONSTANTIN-MARIUS OROS MARIANA-ADRIANA