Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE SUMATIVĂ LA ŞTIINŢE

SCRISĂ ÎN CLASA A III-a, Semestrul I____________________

Modulul „Planeta Pămînt”

Subcompetențe:

1.1 Achiziționarea și utilizarea în comunicarea științifică a termenilor – cheie:


Pămînt,ape,uscat,țară,capitală.
1.2 Reproducerea prin enunțuri simple a viziunilor despre apariția Pămîntului.
1.6 Proiectarea unor acțiuni de ocrotire a mediului înconjurător.

Obiectivele evaluării:

1. Să relateze despre versiunile apariției Pămîntului.


2. Să scrie denumirile oceanelor și continentelor.
3. Să demonstreze cunoștințe elementare despre elementele hărții și punctele cardinale.
4. Să descrie în enunțuri proprii Republica Moldova și capitala – orașul Chișinău.
Barem de corectare:

Itemul I 4 puncte - cîte 2 puncte pentru răspuns corect.


Itemul II 7 puncte - 2 puncte pentru primul enunț
- cîte 1 punct pentru fiecare denumire corectă
Itemul III 3 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

Itemul IV 4 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

Itemul V 3 puncte - cîte1 punct pentru fiecare enunț formulat


corespunzător condiției.
Itemul VI 3 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare denumire corectă
Itemul VII 2 puncte - 1 punct pentru fiecare soluție aleasă corect.
Total 26 puncte

Convertirea punctelor în note:

Nota F.B. F.B. B. B. S. S.

Punctaj

26 puncte 25-26 22 - 24 18-21 14-17 10 -13 6-9

Rezultatele clasa a III-a

Pe listă Au Pe note B. S. Media % %


scris de F.B. calităţii însuşitei
elevi

AU COMIS GREŞELI:

Itemul 1 Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5 Itemul 6 Itemul 7

Învăţător : _______________________________
EVALUARE SUMATIVĂ la Ştiinţe
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a, Semestrul I _____________
Numele, prenumele______________________________________

Varianta I

1 Răspunde în scris la întrebările: Scor


a) Ce relatează oamenii de știință despre apariția Pămîntului? acordat
______________________________________________________________________ L012
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Ce condiții oferă oamenilor NATURA?
______________________________________________________________________ L012
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2 Continuă enunțurile: L012


a) Continentele și insulele au apărut cînd________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Pămîntul este scăldat de 5 oceane:___________________________________________
______________________________________________________________________ L01234
______________________________________________________________________ 5

3 Completează afirmațiile:
a) Suprafaţa Pămîntului este acoperită cu ______________ şi cu ___________________ .
b) ___________________ reprezintă cea mai mare parte din suprafaţa Pămîntului. L0123

4 Stabilește corespondențe:
Titlul hărții un desen a suprafeței Pămîntului
Scara semne pe care oamenii le folosesc
Legenda denumirea unei hărți potrivit scopului
Harta de cîte ori au fost micșorate sau mărite L01234
dimensiunile reale ale suprafeței Pămîntului
5 Scrie pe spațiul rezervat 3 enunțuri despre capitala Republicii Moldova – orașul
Chișinău.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ L0123
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6 Elementele unei hărţi sunt:


____________________________________________________________________________ L0123
____________________________________________________________________________

7 Scrie 2 deosebiri dintre globul pămîntesc și hartă. L012


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Scor total acumulat________ Nota___________


EVALUARE SUMATIVĂ la Ştiinţe
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a, Semestrul I _____________

Numele, prenumele______________________________________
Varianta II

1 Răspunde în scris la întrebările: Scor


c) Care este viziunea oamenilor credincioși despre apariția Pămîntului? acordat
______________________________________________________________________ L012
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d) Ce acțiuni întreprinzi tu pentru ocrotirea mediului înconjurător?
______________________________________________________________________ L012
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2 Continuă enunțurile: L012


Terra este numită și Planeta Albastră pentru că
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Uscatul este împărțit în 7 continente:________________________________________ L01234
______________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3 Completează afirmațiile:
a) Suprafaţa Pămîntului este acoperită cu ______________ şi cu ___________________ .
b) ___________________ reprezintă cea mai mare parte din suprafaţa Pămîntului. L0123

4 Stabilește corespondențe:
Nord Răsărit
Sud Asfințit L01234
Est Miazăzi
Vest Miazănoapte
5 Scrie pe spațiul rezervat 3 enunțuri despre Republica Moldova.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ L0123
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6 Elementele unei hărţi sunt:


____________________________________________________________________________ L0123
____________________________________________________________________________

7 Scrie 2 asemănări dintre globul pămîntesc și hartă.


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ L012
____________________________________________________________________________

Scor total acumulat________ Nota___________