Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU

DISCIPLINA: DIRIGENŢIE
SVINTIU VASILE
ANUL ŞCOLAR 2019-2020.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A ORELOR DE DIRIGENŢIE


CLASA a IX – a B

Competenţe Competenţe Conţinuturi Tema Nr. Săptămâna


generale specifice ore
Autocunoaştere şi management ,,Managementul clasei de elevi?” 1 S1
personal
1. Explorarea “Regulamentul –ghidul nostru de 1 S2
resurselor personale 1.1. Stabilirea unor - Abilităţi de prezentare a resurselor comportament”
în vederea scopuri, obiective, personale (caracteristici, obiective, S12
planificării şi priorităţi pe baza planuri de viitor etc.) ”In cautarea propriei identitati!’’ 1
dezvoltării carierei. resurselor personale
- Pregătirea pentru succes profesional Ce îmi place să fac? 1 S5
şi personal: concordanţa între aspiraţii,
competenţe şi rezultate Ce ştiu despre mine? 1 S20

,,Drepturi si responsabilitati! “ 1 S4

Analiza situaţiei la învăţătură la 2 S15


sfârşitul semestrului I si a anului S35
şcolar.

2.1. Explorarea Comunicare interpersonală ,,Comunicarea eficienta –evitarea


inteligenţei emoţionale ca conflictelor ‘’ 1 S7
abilitate semnificativă - Comunicarea prin emoţii. Emoţii
pentru învăţare şi muncă pozitive şi negative. Influenţe asupra ,,Inteligenta fara caracter nu
2. Utilizarea învăţării şi muncii. Modalităţi de valoreaza nimic! ‘ 1 S6
instrumentelor dezvoltare a inteligenţei emoţionale
necesare pentru Cât de creativ sunt? Profilul 1 S19
învăţare şi muncă. persoanei creative
Pagina 1 din 3
Ce m-a emoţionat cel mai mult în 1 S16
colectivul clasei?

,, Educatia – masura a 1 S26


personalitatii !’’

Stilurile de invatare 1 S3
2.2. Folosirea unor A învăţa să înveţi
instrumente şi aplicaţii Timpul liber într-o zi/pe săptămână, 1 S33
TIC în vederea - Tehnici şi strategii de optimizare a
eficientizării învăţării, învăţării. Tehnici de stimulare a Ce faci în timpul tău liber? 1 S34
planificării şi dezvoltării creativităţii
carierei - Instrumente şi aplicaţii TIC pentru Ştiu să caut informaţii? 1 S26
eficientizarea învăţării şi a planificării
carierei Surse de informare cu privire la 1 S27
oferta educaţională, utilizarea
internetului

3.1. Utilizarea Planificarea şi dezvoltarea carierei Cum îmi fac un CV. 1 S17
instrumentelor de
marketing personal în - Portofoliul personal, scrisoarea de Ştiu să mă prezint! 1 S22
pregătirea pentru intenţie, CV, referinţe, certificate de
angajare competenţă, diplome. Modalităţi de Sunt pregătit pentru inteviu? 1 S18
3. Elaborarea realizare a documentelor Europass
proiectului personal - Pregătirea pentru interviu (studii sau Adolescenţa-vârsta speranţelor şi 1 S11
de educaţie şi angajare) idealurilor
carieră.
Scrisoare de intenţie 1 S24

,,De cine depinde succesul in cariera 1 S25


si de ce?’’

,,Pasi concreti –viitor sigur!’’ 1 S12

Etica in afaceri 1 S28

Pagina 2 din 3
Munca mă ajută să-mi aleg cariera
3.2. Evaluarea cerinţelor Piaţa muncii 1 S29
pentru practicarea Cariera între dorinţă şi realitate
profesiilor în vederea - Meserii/profesii tradiţionale, de 1 S8
formulării unor opţiuni viitor, actuale E rândul tău să schimbi lumea!
pentru angajare - Cerinţe minime ale profesiilor şi 1 S30
competenţe specifice fişei postului Competenţe şi abilităţi necesare în
- Surse formale şi informale de căutare găsirea unui loc de muncă
a unui loc de muncă. Pregătirea pentru 1 S31
angajare Participarea la târgul locurilor de
muncă 1 S32
Stil de viaţă şi muncă „Mâncăm sănătos?” 1 S9
4. Manifestarea unui
stil de viaţă favorabil 4.1. Manifestarea opţiunii -Factori care influenţează sănătatea ,,Fumatul, distractie nevinovata sau 1 S10
schimbării şi pentru o relaţie ocupaţională: echilibrul muncă - viaţă pericol ?’
adaptării la noi echilibrată între muncă şi personală; factori de stres
contexte de învăţare viaţă personală ,, Viata noastra, obiceiurile noastre,ce 1 S21
şi de muncă. -Modalităţi de a face faţă stresului în alegem ?’’
viaţa personală şi la muncă
Obiceiuri alimentare sănătoase şi 1 S13
nesănătoase

Ce pot să fac când mă simt stresat? 1 S23

Promovarea unui comportament 1 S14


sănătos

INTOCMIT
SVINŢIU VASILE

Pagina 3 din 3