Sunteți pe pagina 1din 2

Învățământul dual – avantaj pentru instituțiile preșcolare din Țară

Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu o lipsă acută de cadre


didactice. În susținerea acestei afirmații se prezintă următoarele date statistice. Către sfârșitul
anului 2018 în țară funcționau 1484 instituții de educație timpurie.1 În anul 2018, din totalul de
31,1 mii persoane care asigurau activitatea didactică și nedidactică din educația timpurie, 41,1% a
fost personal didactic și de conducere. Pentru a completa necesitățile școlilor și grădinițelor este
nevoie de peste 2000 de pedagogi, potrivit unui raport al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării prezentat în cadrul Comisiei parlamentare pentru cultură și educație.

În acest context, una dintre soluțiile găsite este proiectul: învățământ dual. Pionerul
învățământului dual este Germania. Iar în Republica Moldova invățământul dual este implementat
din 2014, la inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, iar
activitatea de suport si monitorizare a invățământului dual este realizata de Camera de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova

Codul educației, care prevede că: “în învățământul profesional tehnic, pentru anumite
meserii/profesii poate fi aplicat şi învățământul dual, care se desfăşoară, paralel, în instituţii de
învățământ profesional tehnic şi în întreprinderi sau alte unităţi economice”.2 De aceea, IET
“Sălcioara” din comuna Stăuceni, cu mare deschidere a acceptat provocarea și în colaborare cu
Colegiul “Alexei Mateevici” din capitală, de mai bine de 2 ani, implementează cu succes și
promovează învățământul dual pentru instruirea viitoarelor cadrele didactice preșcolare.

Învățământul dual este o formă alternativă în cadrul sistemului de învățământ profesional


tehnic și se organizează prin acordarea instruirii teoretice și a celei practice în cadrul instituției de
învățământ profesional tehnic și al agentului economic, cu utilizarea mijloacelor acestuia, în
vederea obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe.3

IET “Sălcioara” din comuna Stăuceni asigură instruirea practică, sub răspunderea managerului ,
în condiții reale de muncă. Astfel, învățământul dual este centrat atât pe necesitățile viitorilor cadre
didactice preșcolare, cât și a instituției preșcolare respective. Acesta își propune să ofere șanse
egale tuturor tinerilor, inclusiv și a ajutorilor de educatori care și-au desfășurat activitatea de ani
buni în grădințe, de a îmbrățișa profesia de educator, care să le aducă beneficii și satisfacție pe
termen lung, indiferent de proveniența socială, iar instituției preșcolare îi oferă acces la forță de
muncă bine calificată, conform cerințelor.

1
Disponibil pe Internet la adrsa: https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6342
2
Art.59 alin.(5) și (6), Codul Educației al Republicii Moldova
3
Ghid- orgaizarea și implementarea programelor de învățământ dual pentru agenții economici. Chișinău, 2019.
Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între cei doi parteneri duali – IET
“Sălcioara” din comuna Stăuceni și Colegiul “Alexei Mateevici” din capitală. Doar aprox. 30%
din durata normativă a programului de instruire se desfășoară în Colegiul “Alexei Mateevici”, iar
celelalte, aprox. 70%, în cadrul IET “Sălcioara” din comuna Stăuceni, astfel accentul fiind pus pe
instruirea practică, în condiții similare celor reale de muncă.

Remarcăm faptul, că la absolvirea studiilor profesionale duale tinerii specialiști sunt angajați în
cadrul IET “Sălcioara” din comuna Stăuceni, astfel instituția nu duce lipsă de cadre didactice.