Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE

CLASA a VII- a
2018-2019
DIRIGINTE Prof. MOŢA MARIA
Nr TEMA DATA INDICATORI DE EVALUARE RESPONSABILI
crt
1. „Pledoarie Octo Masă rotundă dedicată Zilei Eucaţiei la care Diriginte;
pentru profesia mbrie vor participa elevi şi cadre didactice din Elevi.
de profesor” 2018 cadrul şcolii;

2. „Violenţa naşte Noie Vizionarea unui material ppt despre violenţa Diriginte;
violenţă!!!” mbrie domestică şi şcolară; Elevi;
2018 Finalizarea activităţii va consta în discuţii Activitatea se va
între elevii clasei a VII-a , diriginte şi desfăşura cu
reprezentantul Poliţiei locale pe marginea sprijinul Poliţiei
celor vizionate în materialul prezentat; locale.
3 3SALUT, DECI noiem Istoria salutului Sala de clasă
RESPECT! brie *Realizare postere “Salutul peste tot în
Ziua mondială a lume”
salutului *Jocuri de rol
4. „1 Decembrie – Dece Spectacol omagial dedicat Centenarului Diriginte;
Ziua Naţională a mbrie *Poezii şi cântece patriotice; Elevi.
României 2018 *Realizarea unei expoziţii de desene
pornind de la însemnătatea zilei de 1
Decembrie.

5. „Eminescu – Ianuar Concurs de recitat din poeziile marelui poet; Diriginte; Elevi;
voievodul nostru ie Prezentarea unui eseu cu tema „Eminescu – profesorul de limba
stelar” 2019 Luceafărul poeziei româneşti”; română din cadrul
şcolii.
7. „Astăzi este ziua Marti Felicitări realizate manual de elevi pentru Diriginte, Elevi;
mamei” e mame;
2019 Cântece şi poezii dedicate zilei de 8 Martie.
8. „Ziua mondială Aprili Discuţii purtate cu medicul din localitate şi Diriginte; Elevi;
a sănătăţii” e profesorul de biologie; Profesorul de
2019 Realizarea unui panou cu tema „Alimentaţia biologie;
sănătoasă”; Activitatea se va
Concurs pe pe teme de sănătate despre TBC, desfăşura cu
Boli cu transmitere sexuală; sprijinul medicului
din localitate.
9. „Ziua Europei” Mai Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii şi Diriginte; Elevi;
2019 elevii; Toate cadrele
didactice din cadrul
şcolii.
10. „Vinovat sau Iunie Prezentarea unei piese de teatru prin care Diriginte; Elevi;
nevinovat” 2019 sunt subliniate dezastrele făcute de om în Prof. De bio;
pădurile ţării;
Manifestări dedicate zilei internaţionale a
mediului;