Sunteți pe pagina 1din 2

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CLUJ

Cluj-Napoc'a,cod postal : 400158; str.Constanta nr. 5, etaj I; Telefon: 0264-433645; Fax: 0264-530388;
Web: www.dspcluj.ro; E-mail: dspj.cluj@dspcluj.ro;dspj.cluj@wavenet.ro

AUTORIZARE
pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere ~i a
conduditorilor de autovehicule sau tramvaie

nr. 19 din data 24.01.2011

Ca urmare a cererii unitatiix.C. SALVOSAN CIOBANCA S.R.L., cu sediul in


ZALAU, STR. DUMBRA VA, BLOC TC1, NR. 48, inregistrata la Directia de Sanatate
Publica a Judetului Cluj cu nr. 20 din 24.01.2011, avand in vedere documentele depuse, in
temeiul prevederilor Ordonantei de Urgent a a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia de Sanatate :
Publica a Judetului Cluj autorizeaza unitatea de asistenta medicala S.C. SAL VOSAN
CIOBANCA S.R.L. - PUNCT DE LUCRU din CLUJ NAPOCA, STR. VICTOR BABES
NR. 25 pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si
a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru urmatoarele specialitati:
a) medicina interna DA
b) oftalmologie DA
c) ORLDA
d) neurologie DA
e) psihiatrie DA
f) ortopedie-traumatologie DA
Prezenta autorizare este valabila pe toata perioada indeplinirii conditiilor de
autorizare, cu avizare anuala.

1 din 1
'.-...._--------~,
'''OMi '