Sunteți pe pagina 1din 1

Nesecret

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Exemplar unic
JANDARMERIA ROMÂNĂ
Nr. 530858
DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
din 10.08.2017

ANUNŢ
LOCAŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE
A POSTURILOR VACANTE DE OFIŢER SPECIALIST PRINCIPAL/ OFIŢER SPECIALIST I,
PRIN TRECEREA MAIŞTRILOR MILITARI/SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL OFIŢERILOR,
ORGANIZATE LA NIVELUL D.G.J.M. BUCUREŞTI

În perioada 16 – 22.08.2017 concursurile de ocupare a posturilor vacante de ofiţer specialist


principal/ ofiţer specialist I, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, organizate la
nivelul D.G.J.M. Bucureşti se vor desfăşura în următoarele locaţii ale unităţii:
În data de 16.08.2017:
1. Pentru postul de ofiţer specialist principal din cadrul Serviciul Misiuni Ordine Publică - în Clubul
D.G.J.M. Bucureşti situat în Şoseaua de centură, nr. 24, oraş Măgurele, judeţul Ilfov;
2. Pentru posturile de ofiţer specialist principal din cadrul Batalionului 2 Jandarmi Ordine Publică şi
Batalionului 5 Jandarmi Ordine Publică în Clubul de la etajul 2 al Batalionului 2 Jandarmi O.P. din
cadrul D.G.J.M. Bucureşti cu sediul situat în strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti;
3. Pentru postul de ofiţer specialist I din cadrul Batalionului 1 Jandarmi Ordine Publică în Sala de
eLearning a Batalionului 7 Jandarmi P.I. din cadrul D.G.J.M. Bucureşti cu sediul situat în strada
Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti;
4. Pentru postul de ofiţer specialist I din cadrul Batalionului 4 Jandarmi Ordine Publică în Sala de
sport a D.G.J.M. Bucureşti situată în Şoseaua Alexandriei, nr. 158-160, sector 5, Bucureşti;
5. Pentru postul de ofiţer specialist I din cadrul Batalionului 5 Jandarmi Ordine Publică în Clubul Batalionului 5
Jandarmi din cadrul D.G.J.M. Bucureşti cu sediul situat în strada Leaota, nr. 2, sector 6, Bucureşti;
6. Pentru posturile de ofiţer specialist principal – Marketing şi Achiziţii în Clubul Batalionului 7
Jandarmi P.I. din cadrul D.G.J.M. Bucureşti situat în strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti;
În data de 17.08.2017:
7. Pentru postul de ofiţer specialist principal - Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - Biroul
Comunicaţii în Sala de eLearning a Batalionului 1 Jandarmi O.P. din cadrul D.G.J.M. Bucureşti cu sediul
situat în Şoseaua de centură, nr. 24, oraş Măgurele, judeţul Ilfov;
8. Pentru postul de ofiţer specialist I - Serviciul Resurse Umane - Biroul gestiune resurse umane,
organizare structurală şi disciplină în Clubul Batalionului 7 Jandarmi P.I. din cadrul D.G.J.M. Bucureşti
situat în strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti;
În data de 18.08.2017:
9. Pentru postul de ofiţer specialist principal - Serviciul Prevenirea şi Combaterea Faptelor
Antisociale - Biroul Misiuni Pază în Clubul Batalionului 7 Jandarmi P.I. din cadrul D.G.J.M. Bucureşti cu
sediul situat în strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti;
În data de 21.08.2017:
10. Pentru postul de ofiţer specialist principal - Serviciul Auto - Biroul Exploatare la sediul D.G.J.M.
Bucureşti situat în Şoseaua de Centură, nr. 24, oraş Măgurele, judeţul Ilfov;
11. Pentru postul de ofiţer specialist I - Serviciul Auto - Biroul Exploatare la sediul D.G.J.M. Bucureşti
situat în Şoseaua de centură, nr. 24, oraş Măgurele, judeţul Ilfov;
În data de 22.08.2017:
12. Pentru postul de ofiţer specialist principal - Serviciul Transporturi Speciale în Clubul de la etajul 2
al Batalionului 2 Jandarmi O.P. din cadrul D.G.J.M. Bucureşti cu sediul situat în strada Jandarmeriei, nr.
9-11, sector 1, Bucureşti;

N.B. - Candidaţii se vor prezenta la concurs în zilele şi locaţiile stabilite, la ora 1000 ,
având asupra lor actul de identitate şi ustensile de scris (pix, stilou de culoare albastru).

NESECRET