Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI

PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI


CENTRUL UNIVERSITAR DE PREGATIRE- BUCURESTI
SPECIALIZAREA – IGIENA SI SANATATE PUBLICA

FISA DE PRACTICA

IGIENA SPITALICEASCA

NUMELE SI PRENUMELE CURSANTULUI............................................................................

Dr Andra Neamtu – Octombrie 2019


Activitati practice conf planului de invatamant Nr Concluzia sefului
ORE compartimentului de
specialitate din unitatea
sanitara sau a responsabilului
de disciplina

Identificarea documentatiei necesare eliberarii ASF (autorizare sanitara 5


de functionare) pentru un spital
(rezultat = identificarea si listarea documentelor )

Identificarea principalelor grupe si functiuni (sectoare) si a unitatilor 5


functionale (compartimente) care definesc organizarea functionala
generala a unui spital (rezultat = listarea sectoarelor si
compartimentelor din structura unui spital)

Organizarea sectiilor cu profil medical 10


(rezultat = mentiune cerinte de conformare a unui salon)

Conditii de amplasare a serviciului de roentgen-diagnostic 5


(rezultat = listarea normelor specifice aplicabile domeniului)

Conditii de amplasare a serviciului de laborator intr-un spital 10


(rezultat = listarea normelor specifice aplicabile domeniului)

Total ore activitati practice 35

SEMNATURA RESPONSABILULUI DE DISCIPLINA