Sunteți pe pagina 1din 1

COMPLEMENTUL – fișa recapitulativă

Partea secundară de propoziţie care determină : verb, adverb, adjectiv sau interjecţie
Felul: A. necircumstanţiale
1.direct - determină verb, interjecţie ( pe cine? ce?)
se exprimă prin: -substantiv( cu sau fără prep.), în acuzativ Citesc o carte.
-pronume (cu sau fără prep.), în acuzativ L-am ajutat pe acesta.
-numeral ( cu sau fără prep ), în acuzativ Pe cei doi i-am ajutat.
-verb la infinitiv Ştie a cânta la pian foarte bine.
gerunziu Am auzit sunând.
supin Termin repede de scris.
2.indirect- determină verb, adverb, adjectiv, interjecţie( despre cine/ce?, pentru cine/ce?, cu cine/ce?, la
cine/ce?, de cine/ce?, din cine/ce? cui? asupra/contra/ împotriva cui?
se exprimă prin:-substantiv/ pronume/ numeral în acuzativ Mă gândesc la mama/ la ea/ la cei doi .
-substantiv/ pronume/ numeral în dativ I-am spus mamei/ ei/ celui de-al doilea .
- substantiv/ pronume/ numeral în genitiv Câinele s-a năpustit asupra mamei…
-adjectiv Din sărac a ajuns bogat .
- verb la infinitiv, gerunziu, supin M-am saturat de a-l auzi/ auzindu-l/ de auzit

B. circumstanţiale
1. de loc - determină verb, interjecţie ( unde? de unde? până unde? încotro? )
se exprimă prin:- substantiv/ pronume/ numeral în acuzativ Mergem la şcoală/ la cineva/ la cei doi
-substantiv/ pronume/ numeral în genitiv S-a oprit în faţa şcolii/ în faţa lor…
- adverb / loc. adverbială de loc Locuieşte acolo/ în faţă
2. de timp- determină verb, interjecţie, adjectiv (când? de când? până când? cât timp?)
se exprimă prin:- substantiv în acuzativ După însănătoşire, s-a întors la şcoală
- substantiv/ pronume în genitiv A sosit înaintea profesorului/ înaintea dumnealui
-adverb/loc. adverbială de timp Învaţă astăzi/ din când în când
-verb la infinitiv/ gerunziu Înainte de a auzi / auzind soneria a ieşit din clasă
- adjectiv De mică dansa frumos
3. de mod- determină verb, adverb, adjectiv , interjecţie (cum? cât? cât de? în ce fel? în ce mod?
se exprimă prin:-substantiv/ pronume în acuzativ Munceşte ca o furnică/ ca dânsa/ cât cei doi
-substantiv/ pronume în dativ A procedat asemenea colegilor/ asemenea lor
- substantiv/ pronume în genitiv Merge contra vântului/ împotriva lui
-numeral cu val. subst./ adverbială Munceşte cât doi/ înzecit / de două ori
-verb la infinitiv /gerunziu /participiu Munceşte fără a se plânge/ cântând./ silit
-adverb/loc. adverbială de mod Învaţă bine/ pe de rost
- interjecţie S-a aruncat bâldâbâc în apă