Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Data:
Şcoala: LT „Ștefan cel Mare și Sfînt”, or. Grigoriopol
Clasa: a X- XII- a
Tema:: Holocaustul
Tipul lecţiei: Mixtă( predare-învăţare-evaluare)
Competenţe specifice:
 Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.
 Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice.
 Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.
 Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice.

Obiectivele operaţionale: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

• Să definească noţiunile de “holocaust”,“genocid”; “ghetou”; „soliţie finală”;


• Să identifice măsurile antievreşti luate de regimul nazist;
• Să descrie ce acţiuni presupunea “Soluţia finală“;
• Să formuleze opinii şi argumente despre Holocaust pe baza surselor istorice;
.
Strategii didactice:
a) metode şi procedee: - analiza şi interpretarea textelor istorice , conversaţia, explicaţia, învăţarea prin
descoperire, problematizarea ;
- activitate frontală, pe grupe, individuală.
b) material didactic: fişe de lucru, harta, videoproiectorul,

c) Material bibliografic- Resurse Internet


Evaluare: -continuă prin întrebări frontale şi analiza răspunsurilor la fişele de muncă independentă
Nr. Planul de lecţie Activitatea desfăşurată de Metode, Mijloace de
crt. Profesor Elevi procedee, învăţare
strategii
Momentul Pregătirea mijloacelor
I organizatoric necesare activităţii
( 1 min) didactice

Dăţi exemple de Elevii răspund la Discuţie dirijată


Reactualizarea evenimente istorice întrebări , expun
II cunoştinţelor care au luat multe propriile opinii .
3 min. vieti omeneşti ?

Daţi exemple de
conflicte militare
majore?

Care sunt, în opinia


voastră, cauzele
conflictelor militare?

III Anunţarea Se prezintă structura Expunere Proiector


temei şi a lecţiei
obiectivelor (2
min)

IV Dobindirea Defineşte termenul Explicaţia PPT


. noilor „ holocaust”, Elevii consemnează pe
cunoștinţe „ghetou”, „genocid” caiet noţiunile
( 34 min)
Definiţie

Cere elevilor să Expunerea Fişa nr. 1,2,3,4


Teoriile rasiste studieze în grupuri Realizează sarcinile de
ale nazismului fişele nr. 1,2,3 şi să pe fişă şi expun în baza
identifice teoria textelor despre teoria
nazistă a rasismului . nazistă a rasismului

S-ar putea să vă placă și