Sunteți pe pagina 1din 14

Moda şi adolescenţii

Propunător: Semionov Natalia


Clasa: a VIII-a
Disciplina:Dezvoltare personală
Subiectul: Tendinţele modei şi sănătatea elevilor.
Obiectiv de referinţă:
– formarea bunului gust în ceea ce priveşte moda adolescenţilor;
Obiective specifice:
1. să definească termenii de modă şi vestimentaţie;
2. să remarce bunul gust în ceea ce priveşte modernul în vestimentaţie;
3. să descopere personalitatea din spatele hainelor;
4. să-şi exprime opinia personală despre felul de a ne îmbrăca;
5. să aleagă hainele potrivite ocaziilor şi momentelor din zi în care sunt purtate;
6. să adopte o atitudine critică privind kitsch-ul în vestimentaţie.

Strategie didactică:

A. Forme de organizare: frontală, individuală şi pe echipe.


B. Resurse:
- temporale: 45 de minute;
- procedurale: lista de definiţii, discuţia, dezbaterea, observaţia, expunerea, lucrul în grup,
maşina de spalat rufe;
- materiale: reviste de modă, imagini cu haine diverse, schema de pe tablă, planşe,
prezentări PowerPoint.
C. Reseurse bibliografice:
C1. Ştiinţifice: Dicţionarul limbii române (DEX);
C2. Metodologice:Invitaţie la educaţie- Suport metodic pentru lecţii educative la gimnaziu
şi la liceu, Silvia Marinescu, Rodica Dinescu, Ed. CARMINIS,Piteşti, 2007
C3. Pedagogice: Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Iaşi,
1996.

SCENARIU DIDACTIC
1
Moda, fiind o formă de manifestare spre nou, spre mai bine şi spre mai frumos este un
fenomen normal într-o societate în care domină un complex de gusturi, obiceiuri şi influenţe în ceea
ce priveşte îmbrăcămintea, pieptănătura, comportamentul, ideile. Dar alături de ceea ce este la modă
apar exagerări, adaosuri, care provin din tendinţa de a fi original sau excentric şi sunt alimentate de
sentimentul de bravadă sau de îngrijorarea că altfel nu poţi fi remarcat. Pornind de la aceste premise
lecţia se doreşte a fi una care să formeze elevii în ceea ce priveşte alegerea vestimentaţiei adecvate
diferitelor situaţii în care se poate afla un adolescent.

1. Moment organizatoric şi de spargere a gheţii. 2 min

Se organizează condiţiile necesare desfaşurării eficiente a demersului educativ iar doi elevi
din clasă sunt „spălaţi” în maşina de spălat rufele clasei. (Elevii stau aşezaţi pe două rânduri iar
elevul care trebuie spălat trece prin mijlocul lor. Primii 7 elevi pun mâna pe colegul lor şi îi spun ce
a făcut greşit în aceea săptămână sau dacă a supărat pe cineva iar ultimii 6 elevi spun ce a facut bine
sau îi evidenţiază o calitate.)

2. Captarea atenţiei 5 min

Se prezintă elevilor un document Power Point iar aceştia trebuie să ghicească sexul, vârsta,
clasa socială, ocupaţia profesională, personalitatea şi statutul unei persoane căreia nu-i văd chipul ci
doar îmbrăcămintea.
Elevii trebuie să tragă concluzia că vestimentaţia este un sistem de comunicare nonverbal
care dezvăluie multe detalii despre cel care o poartă. Hainele ne pot dezvălui sexul, vârsta, clasa
socială, ocupaţia profesională, personalitatea dar şi statutul unei persoane. De cele mai multe ori
hainele dezvăluie şi apartenenţa la un grup social iar adolescenţa este perioada în care adolescentul
începe să îşi contureze stilul vestimentar.

3. Dirijarea învăţării:
Activitatea 1: 13 min
Elevii definesc cei doi termeni „modă” şi „vestimentaţie” iar apoi sunt împărţiţi în 4 grupe.
Fiecare grupă trebuie să realizeze un ciorchine pe o anumită temă. Echipa îşi desemnează un şef
care prezintă informaţiile iar celelalte echipe pot completa.
Grupa1 – calităţile îmbrăcămintei
Grupa 2 – cine influenţează alegerea îmbrăcămintei
Grupa 3 – lucruri care completeză îmbăcămintea
Grupa 4 – exemple negative
Activitatea 2: 7 min

2
Elevii sunt grupaţi de această dată în 3 grupe. Ei primesc imagini cu haine şi au de alcătuit
vestimentaţia potrivită următoarelor situaţii:
a – drumeţie pe munte
b – petrecere pentru ziua de naştere a unui coleg

c – teatru
Dacă elevii nu găsesc piese vestimentare adecvate printre cele primite ei pot desena sau
descrie hainele de care au nevoie pentru cerinţa dată.
Se discută despre alegerea corectă sau incorectă a hainelor.

Activitatea 3: 8 min
Pentru această activitate elevii sunt grupaţi în echipa fetelor şi echipa băieţilor şi au sarcină
de lucru realizarea unei ţinute pentru şcoală – una pentru fete şi una pentru băieţi. (pot utiliza
imagini, pot desena sau descrie) Fiecare echip îşi prezintă „uniforma” şi justifică alegerea ei iar
echipa cealaltă aduce argumente pro sau contra.

Activitatea 4: 10 min
Se prezintă o imagine a unui adolescent rebel iar elevii sunt puşi să aleagă una din trei
persoane şi să prezinte punctul de vedere privind moda adolescenţilor prin prisma persoanei alese.
Persoanele sunt: părinte, profesor, preot. Un singur elev va reprezenta adolescentul rebel care
încearcă să se apere.

Reflecţia: 3 min
Elevii privesc câteva imagini cu personae care poartă haine moderne conform tendinţelor
actuale şi li se cere să justifice dacă s-ar îmbrăca aşa sau nu şi ce înseamnă să fii îmbrăcat la modă.
Concluzia la care trebuie să ajungă elevii este că a fi îmbrăcat la modă înseamnă a alege
ceea ce ţi se potriveşte şi a avea mereu o ţinută elegantă. Eleganţa se obţine dintr-un accord perfect
între haină, împrejurare şi personalitatea celui care o poartă. Dacă alegi să copii identic modelele
din reviste de modă sau de la televizor nu poţi fi sigur că eşti elegant. Trebuie să găseşti echilibrul
între ceea ce se poartă în momentul respective şi gustul propriu în raport cu vârsta, talia şi chipul
propriu.

Evaluarea activităţii 2 min

3
Elevii au sarcina de a evalua ora printr-un adjectiv. Se scriu toate adjectivele pe tablă şi
câţiva elevi sunt rugaţi să-şi motiveze alegerea.
Petntru a putea afla pǎrerea adolescenţilor ĩn ceea ce priveşte moda şi ce ĩnseamnǎ pentru ei moda
am decis sǎ aplicam ca metodǎ de anchetǎ chestionarul. Pentru acesta am ales un eşantion
reprezentativ de 50 de persoane pentru a incerca sǎ aflam ĩn urma ĩntrebarilor date ce reprezintǎ
moda ĩn viaţa adolescenţilor şi dacǎ le influenţeazǎ viaţa ĩntr-un mod anume.
În urma rezultatelor interpretate s-a ajuns la concluzia cǎ 55% din aceştia considerǎ cǎ
primul cuvânt care le vine ĩn minte la auzirea/rostirea cuvântului ”modǎ” este schimbare ĩn timp ce
43% reprezintǎ o identitate.
Putem confirma cǎ o parte din adolescenţi doresc o schimbare ĩn viaţa lor, sǎ scape de monotonie
iar o altǎ parte cred cǎ ea reprezintǎ o identitate ce le asigurǎ statutul social ĩn societate.
95% din eşantion cred cǎ orice ĩmbrǎcǎm transmite un mesaj celor din jur, de aceea probabil
cǎ putem ĩntelege interesul deosebit de mare legat de aceasta.
Doar o micǎ parte,5% din ei nu susţin acelaşi lucru.Am putut afla stilul predominant adoptat de
adolescenţi , respectiv 90%din subiecţi considerǎ cǎ adoptǎ un stil casual,comod,respectiv jeansi,
tricou, balerini/ tenişi.
Un alt detaliu destul de important este faptul cǎ am constatat cǎ adolescentul ĩncearcǎ sǎ fie
original, neĩncercând sǎ copieze stilul niciunei vedete autohtone.
88% au rǎspuns cǎ se insipirǎ doar atunci când au un eveniment special; pe când 12% considerǎ cǎ
este o pierdere de timp.
În ceea ce le priveşte pe fete avem un rǎspuns unanim, respectiv 100%, afirmând cǎ ar purta
o pereche de pantofi ĩnalţi doar dacǎ e strict necesar sǎ poarte acei pantofi.Ceea ce ĩnseamnǎ cǎ
proverbul “ Baba suferǎ la frumuseţe!” se adevereşte şi cǎ de dragul modei şi al imaginii noastre ĩn
public suntem dispuse sǎ suportam dureri ale picioarelor.
Cea mai mare notǎ acodatǎ modei ĩn procent de 95% a fost nota 8.Pe când restul de 5% au
acordat note de 5 şi 3 menţionând cǎ nu acordǎ nicio importanţǎ tendinţelor şi se ĩmbracǎ cum cred
de cuviinţǎ.
În concluzie cred cǎ ĩn urma chestionarului au ieşit nişte rezultate concludente şi anume: moda prin
ochii adolescenţilor are o semnificaţie mare , majoritatea punând foarte mult preţ şi atenţie la ce se
poartǎ şi punând accent pe imaginea lor ĩn societate.

Humuta Mihaela-Vasilica

Publicat de Moda in ochii adolescentilor la 11:12 Niciun comentariu:


Trimiteți prin e-mailPostați pe blog!Distribuiți pe TwitterDistribuiți pe FacebookTrimiteți către
Pinterest

CHESTIONAR

Acest chestionar va fi ĩnmânat la un eşantion reprezentat de adolescenţi pentru a le afla pǎrerile ,


impresiile legate de modǎ .

· Rǎspunsurile date vor fi strict confidenţiale


· Nu este nevoie sǎ vǎ treceţi numele
· Rǎspunsurile date trebuie sǎ fie conform structurii chestionarului

4
1. Ce cuvant ĩţi vine ĩn minte ĩn prima instanţǎ a auzirii/citirii termenului "modǎ"?
Necesitate
Schimbare
Identitate
Opţiune
Inutilitate
2. Alege din urmǎtoarele definiţii posibile ale modei, pe cea care o consideri cea mai apropiatǎ de
propria opinie:
Mod non-verbal de exprimare
Un simplu indicator al genului, clasei sociale, ocupaţiei, disponibilitǎţii, apartenenţei unor
grupuri sociale, etc.
Industrie textilǎ
3. Pe care din urmǎtoarele noţiuni le-ai ĩncadra ĩn câmpul cuvântului "modǎ"?
Îmbracǎminte
Încǎlţǎminte
Accesorii
Artǎ corporalǎ (tatuaje, pierceinguri, etc)
Machiaj
4. Credeţi cǎ orice ĩmbrǎcaţi şi expuneţi publicului transmite un mesaj?
Nu
Da

5. Consideri cǎ moda trebuie sǎ ţinǎ cont strict de tendinţele contemporane sau şi de opţiunile şi
preferinţele individuale?
Strict de tendinţe
Doar de preferinţele mele
De ambele, ĩn egalǎ mǎsurǎ
6. Care din urmatoarele ţinute zilnice te caracterizeazǎ?
Rochie business, pantofi cu toc/ Costum, pantofi eleganţi
Jeansi, tricou, balerini/ Jeansi, tricou, teneşi
Rochie casual, sandale/ Cǎmaşǎ casual, jeansi, mocasini
7. Cum ai defini stilul tǎu vestimentar ?
casual
sport
elegant
clasic

5
8. Atunci când ĩţi creezi o ţinutǎ te inspiri din stilul vedetelor ?
ĩntotdeauna mǎ uit pe ţinutele recente adoptate de vedete
doar atunci când am nevoie de o ţinutǎ pentru un eveniment mai special
ĩmi place sǎ le urmǎresc stilul şi mǎ las puţin influenţatǎ
nu, consider cǎ e o pierdere de timp
9. Cât de mult timp ĩţi ia sǎ ĩţi gǎseşti o ţinutǎ atunci când pleci undeva ?
deschid dulapul şi aleg mai mult aleatoriu hainele
acord foarte multǎ atenţie acestui aspect şi de cele mai multe ori stau câteva zeci de minute
ĩncercând sǎ ĩmi gǎsesc ţinuta doritǎ
ĩn general 10 minute, dacǎ nu mǎ pregǎtesc pentru niciun eveniment mai special
mǎ schimb uneori şi de 3-4 ori pânǎ sǎ gǎsesc ceva care sǎ mǎ mulţumeascǎ

10. Dacǎ te-ar durea picioarele ai purta o pereche de pantofi ĩnalţi doar de dragul modei ?
nu, prefer sǎ mǎ simt eu confortabil
aş face-o decât dacǎ e strict necesar sǎ port acei pantofi
da, nimic nu e mai important decât sǎ fiu la modǎ

10. Pe o scarǎ de la 1 la 10, ce importanţǎ acordaţi modei, ĩn viaţa de zi cu zi?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Clasa:……
Sex: F M

6
Anul acesta a venit cu veşti bune pentru iubitorii de culoare: nuanţele nude sunt pe primele
locuri, portocaliul, albastrul închis și verdele fiind petele de culoare care ar trebuie să învioreze
orice ţinută.Totuși printre culorile care inspiră ţinutele designerilor în această primăvară sunt de
asemenea și movul, galbenul, rozul, albastrul exotic și griul.

În acest sezon se merge însă mai departe de atât, la blocurile de culoare, ceea ce constă în
alăturarea de mai multe culori în aceeaşi ţinută, incluzând încălţămintea şi accsesoriile. Se
recomandă combinaţii de : verde-mov-auriu, albastru-mov-piersica, rosu-oranj-verde.

7
8
Dintre imprimeuri, în tendinţe se află bulinele și imprimeurile florale. Rochiile feminine cu
croială minimalistă şi tǎieturile arhitecturale se regăsesc în moda de anul acesta. Colierele
statement, cureluşele fine din piele, pălării, ochelari de soare coloraţi, toate acestea sunt importante
de asemenea.

9
În această primăvară sunt la mare căutare topurile, bluzele sau puloverele scurte, cu aerul lor
casual si relaxat, însă cu marele atu de a se putea preta și unor ţinute elegante. De asemenea favorite
sunt fustele asimetrice.

10
11
Să nu uitam insa că indiferent de tendinţele în modă, important este să adaptezi totul
personalităţii tale!!!

Publicat de Moda in ochii adolescentilor la 11:00 Niciun comentariu:


Trimiteți prin e-mailPostați pe blog!Distribuiți pe TwitterDistribuiți pe FacebookTrimiteți către
Pinterest
Cum ne imbracam? Cine decide?

În zilele noastre, dar și nu numai, găsim foarte important modul în care ne facem prezența în cadrul
societății. Fie că suntem mai mari sau mai mici, cu toții suntem interesați de felul în care arătăm.
Consider că acest lucru este normal, atâta timp cât ne gândim la noi, la ideea de a ne simți noi bine,
dar, din păcate, nu se întâmplă așa. Majoritatea dintre noi adoptă un stil vestimentar nu neapărat
după propriile gusturi ci după cum ar vrea să fie privit de ceilalți sau după cum crede că ar trebui să
arate pentru a " le face altora pe plac". Fie că vorbim de adulți sau de bătrâni, toți sunt preocupați de
statutul lor social, pe care unii îl consideră foarte mult influențat de vestimentație. Raportându-ne la
adolescenți, despre care am ales să vorbim deoarece ne este mai ușor, făcând și noi parte dintre ei,
lucrurile sunt mai complicate, deoarece ne aflăm într-o perioadă de schimbare, iar influența celor
din jur își face cel mai bine simțită prezența.
Comunicăm și ne transformăm în ceea ce purtăm. Consider că înfățișarea exterioară dezvăluie nu
numai nivelul social, economic și educțional, ci vorbește despre caracterul persoanei. De aceea,
stilul vestimentar poate fi folosit pentru a transmite ceva anume. În plus, felul în care ne îmbrăcăm
nu îi influențează pe cei cu care intrăm în contact, ci și pe noi înșine, pentru că într-o mare măsură
devenim ceea ce purtăm, adică felul în care ne îmbrăcăm ne influențeză comportamentul.
Vorbind despre tineri, în special despre adolescenți, aceștia sunt cei mai preocupați de o cât mai
bună poziție în cadrul comunității din care fac parte dar și în cadrul grupului de prieteni. Aceștia
consideră aspectul ca fiind, aproape, în vârful ierarhiei lucrurilor cele mai importante și de aceea o
mare parte a timpului și-o petrec ocupându-se de ei. Este, desigur, foarte important ca oamenii să
fie îngrijiți și să se preocupe de ei, dar, atunci când, facem din acest lucru aproape o obsesie și îi
acordăm prea multă importanță, care nu îi este cuvenită, ne afectează pe noi, ca oameni.
Deși pentru adolescenți aspectul exterior este foarte important, aceștia nu trebuie să cadă în
capcană, aceea de a nu aplica celorlalți cu forța anumite criterii dar și nu a se lăsa influențați de
ceilalți, într-un mod negativ. Fiind o perioadă ușor influențabilă, este normal ca aceștia să țină cont
de părerile celorlalți, în mai multe domenii, dar și în cel al hainelor. Cu toate acestea, nu doar cei
apropiați tinerilor îi influențează, cum ar fi familia, prietenii cei mai buni sau chiar iubiții/ iubitele.
Aceștia se lasă influențați și uneori, chiar manipulați, de mass-media. Zicând manipulați mă refer la
faptul că ei nu știu scopul celor din media și îl consideră unul chiar bun. Desigur, se promovează și
de asemenea, ultimele tendințe, unde nimeni nu neagă faptul de a le asculta și chiar urma, dar fiind
total conștienți. Dacă facem din asta un obicei și ajungem în situații în care nu suntem capabili de a
ne alege o ținută fără vreun sfat din reviste și site-uri, atunci putem spune că suntem pe cale de a ne
pierde puterea de a ne controla propria capacitate de decizie și propriul gust.
Astfel, de multe ori, tinerii se lasă influențați de cine nu ar trebui, fără să țină cont de propriile
păreri și gusturi. De exemplu, unii adoptă un stil vestimentar doar pentru a reuși să intre într-un
grup, pentru că își doresc foarte mult asta. Alții se îmbracă într-un anumit fel doar pentru a fi la fel
ca anumite celebrități, astfel devenind confuzi, nemaiștiind care le este propriul stil. Alți tineri sunt
oarecum "forțați" să se îmbrace într-un anumit fel de propria familie, doar pentru a respecta un
anumit statut, acesta fiind dat și de felul în care sunt percepuți în societate. Alte instituții au o
influență mai mică sau mai mare asupra vestimentației tinerilor, ca de exemplu biserica, școala.
Astfel, scoala ne impune o anumită conduită și un anumit stil, promovând decența și neacceptând
anumite abateri. Aici intervin mai multe probleme, una dintre ele fiind diferențele. În cadrul școlii,
se consideră normal, ca toți să fie la fel (vorbim despre școli unde nu este prezentă uniforma de

12
elev), iar dacă un elev adoptă un stil diferit, dar care nu este idecent, este considerat inadecvat doar
pentru că este diferit. Problema pornește de la egalitatea pe care școala ar trebui să o promoveze și
să dea dovadă de întelegere în ceea ce privește diferențele. Biserica, ca instituție a vieții spirituale,
nu mai are în prezent importanța pe care a avut-o pentru tineri în trecut. Desigur, acest lucru diferă
de la o confesiune la alta. Cu toate acestea, majoritatea tinerilor nu se gândesc când își aleg o ținută
la ceea ce promovează biserica.
Așadar, consider că adolescenții , deși se lasă mai mult sau mai puțin influențați, sau adoptă sau nu
un anumit stil vestimentar, vor crea mereu controverse în acest domeniu și nu numai. Important este
ca, noi, ca tineri, dar și celelalte categorii de vârstâ, să manifeste un comportament cât mai apropiat
de cel real, fără intervenții false și fără să încerce să facă pe plac altora decât lor înșile. Cu toate
că "ne îmbrăcăm deci pentru alţii mai mult decât pentru noi înşine", după cum spunea William
Thourlby – un recunoscut consilier în îmbrăcăminte- trebuie să ne gândim că nu haine face pe om,
ci faptele lui, și că la un anumit moment, toți adolescenții vor realiza acest lucru.

Este cert faptul că astăzi adolescenţii adoptă stiluri din ce în ce mai variate în concordanţă cu
personalitatea lor, pentru a se face remarcaţi cât mai uşor, dar s-a observat faptul că din ce în ce mai
mulţi adolescenţi aleg firmele celebre de unde să îşi procure diverse articole vestimentare.
De ce fac acest lucru? Ce impact are moda asupra lor?
Moda are un impact foarte mare asupra psihicului adolescentului deoarece când aceştia sunt
îmbrăcaţi conform tendinţelor capătă un plus de siguranţă, de încredere.
Pentru unele persoane alegerea ţinutelor de fiecare zi reprezintă o prioritate, pentru unii e o
pasiune, în timp ce pentru alte persoane este suficient să poarte ceva care să le acopere goliciunea
sau pur şi simplu să îi apere de frig.
Se pare că printre adolescenţii din ziua de azi expresia „Haina îl face pe om” este foarte
cunoscută drept pentru care ei încearcă să atragă cât mai mult atenţia prin stilul lor vestimentar şi
prin capacităţile lor de îmbinare a diverselor obiecte vestimentare.
Yves Saint- Laurent, Dolce&Gabbana, Armani, Versace, Prada, Calvin Klein, Chanel, Gucci
sunt nume foarte cunoscute mai ales în rândul adolescenţilor care încearcă din ce în ce mai mult să
se impună prin ceea ce poartă, prin stilul vestimentar adoptat. De asemenea, faptul că aceştia aleg să
poarte obiecte vestimentare de la anumite firme renumite în domeniul modei ţine şi de accentuarea
faptului că ei fac parte dintr-o anumită clasă socială, vor să arate că dispun de o situaţie financiară
mai bună şi îşi pot permite să achiziţioneze astfel de articole vestimentare.

Dar este necesar să purtăm astfel de ţinute? Este important să ne luăm articole vestimentare
doar de la aceste firme?
Părerile sunt împărţite. Pentru unii este important să deţină astfel de articole vestimentare,
acest lucru fiind cartea lor de vizită ce le prezintă statutul deţinut. Unii spun că acest lucru
reprezintă cheia de acces în anumite cercuri importante din societatea contemporană, în timp ce
pentru alţii acest lucru nu este esenţial, important fiind nu ceea ce porţi, ci cum porţi acel lucru.
Cert este că articolele vestimentare ce aparţin unui brand anume sunt de o calitate superioară
din această cauză merită să avem în garderoba noastra şi produse ce provin de la designeri celebri.
Roca Alexandra-Lidia
Publicat de Moda in ochii adolescentilor la 08:50 Niciun comentariu:
Trimiteți prin e-mailPostați pe blog!Distribuiți pe TwitterDistribuiți pe FacebookTrimiteți către
Pinterest
joi, 29 martie 2012
Ce este moda...
Definitia modei din dex este intr-adevar : Obicei, deprindere colectivă, specifică la un moment
dat unui mediu social; spec. gust, preferință generalizată la un moment dat pentru un anumit fel de a
se îmbrăca. ◊ Loc. adj. La modă = a) care corespunde gustului într-un anumit moment, care se
folosește frecvent la un moment dat; modern; de actualitate, actual; b) (despre oameni) care se

13
comportă conform gustului, preferințelor unui anumit mediu social (la un moment dat); foarte
cunoscut sau apreciat la un moment dat, dar noua ni se pare mai mult de atat.
Moda este un subiect amplu, iar noi ne vom referi aici doar la moda vestimentara, la ce e in
tendinte, cum privesc adolescentii moda, daca le pasa sau nu, daca ea influenteaza cumva integrarea
noastra in anumite grupuri, viata noastra sociala.
Desi multi spun ca nu conteaza cum te imbraci, nu conteaza cum arati, ca doar interiorul
conteaza, in fiecare zi toti demonstram contrariul deseori punand accent pe aparente, pe look-ul
persoanei in cauza. Majoritatea adolescentilor din ziua de azi, si nu doar fete, ci si o mare parte din
baieti, pierd mult timp cu revistele de moda, in fata site-urilor de moda si prin magazine pentru a-si
creea un stil in tendinte.

Deci daca acest subiect este atat de popular, ne-am gandit sa punctam exact ce ii intereseaza pe
adolescenti si sa stim si parerea altora.
Regula de aur a vestimentației montane
Pe munte, hainele trebuie purtate în trei straturi: stratul de baz, stratul intermediar și stratul exterior.

Stratul de bază vine direct pe piele și trebuie să ajute la reglarea temperaturii. Prin urmare, este nevoie
ca stratul de bază să elimine cu ușurință transpirația. Dacă ai citit rândurile de mai sus, știi deja că
stratul de bază NU trebuie să fie din bumbac.

Ca exemplu, primul strat de haine ar trebui să fie format din astfel de imbracaminte de corp. Peste
stratul de bază urmează stratul cel intermediar, care menține căldura la nivelul corpului. Poate fi un
pullover de lână sau un astfel de articol vestimentar, mai ieftin și mult mai ușor de întreținut.

Urmează, în sfârșit, și stratiul exterior, adică o geacă impermeabilă și cu proprietăți anti-vânt.

Nu întotdeauna ai nevoie de toate cele trei straturi de haine, așa că te sfătuim să le alegi în funcție de
vreme. Spre exemplu, poți calcula temperaturile cam așa: la 0° C: strat de bază+ tricou + geacă; la -5°
C: strat de bază + pulover/polar + geacă; la -10°C: strat de bază + tricou + pulover/polar + geacă. Nu
uita, însă, că fiecare organism reacționează diferit la aceleași temperaturi, așa că nu lua ca literă de
lege exemplul de mai sus, ci fii întotdeauna pregătit de temperaturi mai scăzute decât te-ai aștepta.

14

S-ar putea să vă placă și