Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE DESENE ȘI CREAȚII LITERARE


DRAGOBETE – SĂRBĂTOAREA IUBIRII LA ROMÂNI

DOMENIUL CULTURAL –ARTISTIC – LITERATURĂ


EDIȚIA A II A
CAERI 2019 – POZIȚIA 120

ORGANIZATORI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘENI


Director,
Prof. RADA ADRIANA EMANUELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CURTICI


Director,
Prof. PETRIȘOR ANDREEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂȘMAȘ


Director,
Prof. ȚIGAN MIRELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUȘ” ARAD


Director, prof. TOCOIAN DANIEL
Prof. POPA CRISTINA
Prof. HĂRDUȚ CORINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IRATOȘU


Director,
Prof. ONIȚA MIRELA MIHAELA

1
PARTENERI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD
Inspector școlar pentru educație permanent și activități extrașcolare
Prof. Moler Camelia

ECHIPA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE:


 Școala Gimnazială Groșeni
Prof. Rada Adriana
 Școala Gimnazială Nr. 2 Curtici
Prof. Petrișor Andreea
 Școala Gimnazială „Virgil Iovănaș” Șofronea
Prof. înv. primar Rațiu Diana
 Școala Gimnazială Hășmaș
Prof. Țigan Mirela
 Școala Gimnazială „Aron Cotruș” Arad
Prof. Popa Cristina
Prof. Hărduț Corina
 Școala Gimnazială Iratoșu
Prof. Onița Mirela Mihaela

Domeniul în care se încadrează proiectul:


Domeniul – artistic - literatură
Perioada: februarie 2019 – iunie 2019
Instituția organizatoare:
Școala Gimnazială Groșeni

ARGUMENT

2
Sărbătorile sunt întotdeauna un prilej de manifestare a bucuriei. Poporul român a ştiut mereu să guste
sărbătoarea prin obiceiuri şi tradiţii de o deosebită frumuseţe, una dintre acestea fiind sărbătoarea iubirii,
manifestată la noi de Sfântul Valentin sau Dragobete.
Modernizarea, schimbarea sunt procese normale ce se desfăşoară în orice societate umana.
Generaţiile tinere au tendinţa de a uita tot ceea ce este vechi, prin acest proiect ne propunem să îmbinam
”vechiul “ cu “noul”, astfel noi cadrele didactice avem datoria de a sensibiliza şi stimula intersul elevilor
noştri spre a pastra tot ce este folositor şi frumos din acest “ vechi ”.

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au înclinaţii artistic-literare
dar şi formarea unui comportament adecvat pentru îmbinarea tradiţiei româneşti cu cea internaţională.
Aceste ţinte duc la o implicare conştientă atât a elevilor cât şi a profesorilor în procesul învăţării, duc la
înţelegerea importanţei pe care o au tradiţiile în viaţa noastră.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Cognitive
de comprehensiune
 menţinerea trează a impulsului cognitiv şi motivația activităţilor de învăţare;
de aplicare
 stabilirea de legături între tradiţii;
de analiză
 descrierea sărbătorii de Dragobete;
 prezentarea caracteristicilor acestei sărbători;
de evaluare
 dirijarea sistemului motivaţional specific activităţilor;
 evaluarea eficienţei strategiilor utilişate;
 verficarea progresului;
Afective
 manifestarea interesului pentru reuşitele elevilor
Psiho- motorii
 observarea motivaţiei elevilor pe parcursul derulării activităţilor propuse;

Grupul ţintă: elevi din învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;


Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi, părinţi, cadre didactice, parteneri.

3
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: FEBRUARIE 2019 – IUNIE 2019
LOCUL DE DESFĂŞURARE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROȘENI

ANEXA 1
REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN „DRAGOBETE – SĂRBĂTOAREA
IUBIRII LA ROMÂNI” - EDIŢIA a II-a
1. SECŢIUNILE CONCURSULUI
1. Pentru elevi :
ÎNSCRIERE:
1. Creație literară – poezii, compuneri, povești ( minim 3 pagini);
2. Creaţie plastică clasică – pictură, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor,etc.); formatul lucrării/
creației poate fi A3 sau A4.
3. Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte (orice tehnică), felicitări, mici
decoraţiuni, etc., din materiale diverse, inclusiv reciclabile. Este acceptat orice tip de format
(exemplu A0-A5)
4. Afiș, poster sau absolut orice fel de creație pe hârtie care respectă tematica dată. Lucrările trebuie
sa respecte tema proiectului. Hartia poate avea următoarele dimensiuni A0, A1, A2, A3, A4, A5
(vezi google – tipuri format hârtie).

Cadrele didactice din şcolile colaboratoare vor trimite fişele de înscriere și lucrǎrile pentru concurs,
atât în format electronic, cât și în format fizic (termen limită – 10 MARTIE 2019).
Fişa de înscriere se completeazǎ individual, de cǎtre fiecare cadru didactic, în calitate de îndrumǎtor al
elevilor și se trimite în format electronic pe adresa: ema_adryana87@yahoo.com sau
cristina8.popa@gmail.com. Împreuna cu aceasta(fișa de înscriere), într-un folder, se trimit și lucrǎrile
pentru concurs. Folderul va fi numit astfel: “Nume_prenume profesor indrumator_nume_prenume
elev_judet”
În ideea de a reduce costurile financiare și de a ușura munca tuturor (fǎrǎ a fi o condiție obligatorie),
propunem ca persoana desemnatǎ cu organizarea la nivelul școlii colaboratoare, numitǎ coordonator local,
sǎ expedieze un singur colet în care va introduce toate lucrǎrile, împreunǎ cu fișa/fișele de înscriere și
protocolul de colaborare pe adresa: Loc. Groșeni, str. Principală, nr.269, com. Archiș, Jud. Arad cu
menţiunea Pentru Concursul “Dragobete – Sărbătoarea iubirii la români”- Ediţia a II a ( prof. Rada
Adriana).

4
Taxa de participare este de 5 lei pe profesor. * costurile reprezintă printarea diplomelor și a
adeverințelor de participare
1. CONDIȚII DE PARTICIPARE/ REALIZARE A LUCRǍRILOR – SECȚIUNILE
PENTRU ELEVI
Participanţii la concurs sunt:
- elevii claselor I- VIII, elevii claselor IX-XII.
Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare:
ELEVI – Concurs
- lucrările elaborate trebuie să aibă ca temă un motiv din sfera sărbătorii de Dragobete și/ sau tradiții și
obiceiuri legate de această sărbătoare.
Fiecare cadru didactic poate trimite maxim 5 lucrări de la elevii îndrumaţi, indiferent de
secţiune. În plicul cu lucrările elevilor îndrumați de dumneavoastră veți expedia și un plic
autoadresat ( timbru 4 lei) pentru a primi înapoi diplomele elevilor cu premii și adeverința de
coordonator.
Fiecare lucrare, indiferent de secţiune, va fi însoţită de date referenţiale care vor fi consemnate cu
majuscule, pe verso: secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele elevului (grupului de elevi), clasa,
şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.
Creaţie plastică clasică – pictură, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor, etc.);
Lucrările artistico-plastice pot fi realizate prin orice tehnică de lucru iar dimensiunile lucrarilor
trebuie să respecte formatul A3 sau A4.
Felicitări – format A5 sau orice format;
Colajele, trebuie să fie protejate prin câte o folie. Pot avea dimensiunile A4, A2 sau 3D.
Lucrǎrile deteriorate (cauze: lipirea între ele datoritǎ culorii abundente, strivirea, dezlipirea
elementelor componente, etc.) vor fi descalificate. Sunt acceptate toate tehnicile de lucru pe
orice suport (hârtie, carton, etc.);
Nu ne asumăm răspunderea pentru lucrările ce ajung deteriorate!
Fotografiile doar pe hârtie fotografică (formatul fotografiei trebuie să respecte urmatoarele
dimensiuni 10x15cm sau 12x17cm).
Creaţiile literare (elevi) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rand, cu font Times
New Roman, caractere dimensiunea 12, spațiere la un rând, Titlul lucrării va fi scris cu
majuscule, (font Times New Roman, 14, Bold centrat). Sub titlu, în stânga se vor trece: numele
şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic
coordonator cu caractere Times New Roman, font 12, bold. Bibliografia se va consemna la
sfârșitul lucrării: nume și prenume autor, titlul lucrării, orașul, editura, anul. Nu se acceptă
lucrări fără diacritice.

5
Creaţiile Origami/ Quilling/ trebuie să fie protejate prin câte o folie. Pot avea dimensiunile
A4, A2 sau 3D respectând tematica concursului.
Nu ne asumăm răspunderea pentru lucrările ce ajung deteriorate!

Lucrările (secțiunile 1,2,3, și 4) se vor trimite la adresa: Loc. Groșeni, str. Principală, nr. 269, com.
Archiș, Jud. Arad – Prof. Rada Adriana

IV PRECIZĂRI PRIVIND CRITERIILE DE JURIZARE:


Secţiunile referitoare la pictură, ceracolor, colaj, graficǎ:
Respectarea tematicii - 30 puncte; Originalitatea lucrării - 30 puncte ; Aspectul îngrijit al lucrării
-10 puncte, Asezarea în pagină, proporţia elementelor, tehnica de lucru - 30 puncte
Secţiunile referitoare la creații literare:
Elemente de originalitate - 30 puncte; Calitatea exprimării literare - 30 puncte; Corectitudinea
gramaticală - 20 puncte; Aspectul general, calitatea redactării (încadrare în pagina, diacritice, punctuaţie) -
20 puncte
Secțiunile quilling, handmade, origami :
Elemente de originalitate - 30 puncte; Folosirea corectǎ a acestor tehnici de lucru - 30 puncte;
Aplicabilitatea produsului creat – 20 puncte; Aspectul general al lucrǎrii - 20 puncte
Juriul va fi alcătuit din: profesori de limba română, profesor de informatică, cadre didactice care nu
îndeplinesc calitatea de îndrumător al elevilor.
Se vor acorda:
-diplome în format electronic pentru locurile I, II, III și câte 3 MENŢIUNI pentru fiecare secţiune, pe
nivele de vârstǎ (primar/ gimnazial/ liceal);
- diplomă pentru cadrele didactice, coordonator lucrare elevi;
- diplome de participare pentru elevii și cadrele didactice care au participat la concurs, dar care nu au fost
premiați.
- adeverinţe pentru membrii juriului, pentru organizatori, pentru persoanele care contribuie la amenajarea
expoziţiei sau la spectacolul desfǎșurat cu prilejul vernisǎrii expoziţiei.
- Adeverință evaluator lucrări elevi.

Organizarea expoziţiei:

6
În perioada 10 – 26 martie se va organiza expoziţia cu lucrările de artă plastică şi postere în incinta
Şcolii Gimnaziale Groșeni.
Vernisajul expoziţiei:
Vernisajul va avea loc în ziua de 26 martie 2019

Diplomele și adeverințele se vor trimite prin poștă.


În atenţie! Pentru o viitoare colaborare, completaţi formularul de Parteneriat educaţional din Anexa 3, în
două exemplare, daţi-le la semnat şi ştampilat conducerii instituţiei şi trimiteţi-le în plicul cu lucrările
elevilor. Un exemplar vă va fi returnat în plicul cu diplomele.

PERSOANE DE CONTACT :
RADA ADRIANA - 0787537249

Vă aşteptăm cu mult interes!


Participarea dumneavoastră ne onorează!

ANEXA 2

7
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Concursul interjudețean „ DRAGOBETE – SĂRBĂTOAREA IUBIRII LA ROMÂNI”
Ediția a II-a
An școlar: 2018- 2019

Unitatea de învăţământ:
Adresa unităţii de învăţământ:
Telefon /Fax / E –mail:
Numele şi prenumele cadrului didactic participant:
Specialitatea :
Funcţia didactică:
Telefon și E-mail pentru corespondențǎ a cadrului didactic participant:

Tabel pentru înscrierea elevilor

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA SECŢIUNEA TITLUL LUCRĂRII


CRT. ELEVILOR
1.
2.
3.
4.
5.

8
Școala Gimnazială Groșeni Şcoala..............................................
Str. Principală, nr. 269, com. Archiș, jud. Arad ……..……………………………………
tel. +40/0257/323856 Tel. ..........................................................
Nr. .................. din .......................... Nr. .................. din .................................

ACORD DE PARTENERIAT

În cadrul Concursului Interjudețean „DRAGOBETE – SĂRBĂTOAREA IUBIRII LA ROMÂNI”


ARAD, Ediţia a II-a, an școlar: 2018-2019
Încheiat astăzi, ..................2019 între:

• Școala Gimnazială Groșeni, reprezentat de prof. Rada Adriana, în calitate de director și coordonator
al proiectului interjudețean „Dragobete – Sărbătoarea iubirii la români”, Groșeni,ediţia a II-a.
• Şcoala .............................................................., reprezentată de .....................................,.în calitate de
director şi ............................................................în calitate de partener la proiectul „Dragobete –
Sărbătoarea iubirii la români”, Groșeni,ediţia a II-a.

Durata: Februarie 2019 - iunie 2019


Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
planului stabilit.

Școala Gimnazială Groșeni, Jud. Arad Şcoala ............................................. Jud.

Director, Director,
prof. Rada Adriana

COORDONATOR PROIECT, CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,

S-ar putea să vă placă și