Sunteți pe pagina 1din 1

Atitudinea bărbatului conștient in timpul fuziunii amoroase pline de iubire și transfigurare

Dacă a existat și există o aspirație profundă a ființei umane conștiente fără de care ea nu va putea fi
împlinită în totalitate sa aceasta este descoperirea misterul trainic al vieții ce este ascuns în energia
erotică pură. Cea mai profundă cea mai intimă și mai copleșitoare experiență ce poate fi trăită de o ființă
umană conștientă este trăirea plenară și profundă a energiei erotice pure ce face cu putință reintegrarea
făpturi umane în integralitatea sa dumnezeiască primordială. Calea tantrică a fost și este o cale
eminamente practică ce a pornit în căutarea sa ardentă de Absolut de la elementele de bază al planului
fizic și începând de aici a expansionat această căutare la dimensiunea sa cosmică și macrocosmică.
Femeia și bărbatul încarnează în viziunea tantrică cele două principii fundamentale ale întregii creații
femininul și masculinul, yinul și yang-ul, minusul și plusul. Explorând cu o vie curiozitate și răbdare plină
de iubire femeia, tantricii au descoperit că ea este o materializare în miniatură a întregului macrocosmos
și că prin intermediul explorări universului feminin cu o atitudine plină de transfigurare, iubire și adorație
toate tainele universului și însuși esența Creatorului sunt revelate, prezente și vii în chiar trupul și ființa
femeii plenar trezită și dinamizată prin trezirea și dinamizarea energiei erotice pure cu care femeia
rezonează în mod spontan și direct. Atunci când un bărbat conștient de masculinitatea sa pură și elevată
întâlnește o asemenea femeie trezită și conștientă o transformare fundamentală apare ființa sa. În acele
momente el simte că se află în fața misterului copleșitor al întregii creații. Perspectiva sa umană
obișnuită se modifică și dintr-o dată el pătrunde într-un univers fascinant în care fiecare atingere fiecare
mângâiere fiecare sărutare a trupului și a ființei femeii iubite îi dezvăluie taine nebănuite și pline de
savoare dumnezeiască. În acele momente bărbatul trăiește într-un trup de poezie și splendoare ce îl face
să pătrundă într-o altă lume. O lume ce se dezvăluie a fi o lumea esențelor ce hrănesc trupul și ființa
bărbatului cu cele mai rafinate și elevate energii ce emană din femeia pe care o iubește și o adoră cu
frenezie.Fiecare atingere fiecare mângăiere amplifică pănă la extaz feminitatea ei voluptoasă
debordantă. Cu fiecare mângâiere cu fiecare atingere inima ei se deschide ca o floare sub soarele arzător
al pasiuni lui pure. Întreaga ei ființă se deschide acum cu totul pregătită să-l primească pe cel ce o adoră
o iubește și-o divinizează în toată plenitudinea ei. Este momentul în care timpul se oprește brusc totul
încremenește și misterul feminități ei poate copleși ființa bărbatul ce nu este animat de un eroism pur și
elevat. Dacă el în acele momente este una cu esența sa masculină va pătrunde în acest mister cu adâncă
iubire și venerație cu o profundă blândețe și vigoare. Este momentul în care verticalitatea lui luminoasă
se unește cu expansiunea atotcuprinzătoare a energiei ei.Exista in ființa fiecărui bărbat conștient de
masculinitatea lui superioară aspirația sublimă de a pătrunde misterul eternului feminin.Acesta este
fundamentul profund al dorinței bărbatului de a penetra ființa și trupul femei iubite si adorate...În acel
moment femeia il acceptă îl primește în interiorul ființei ei iar el cuprins de iubire si transfigurare plin de
uimire și minunare descoperă cu fiecare penetrare misterele ei insondabile... Pentru ca o floare să-și
împrăștie mireasma îmbătătoare trebuie s-o atingi ușor cu iubire și blândețe. Tot astfel bărbatul ce-o
adoră o va penetra ușor blând cu iubire până în adâncurile trupului și a ființei ei în toate felurile
imaginate vreodată spre a face astfel ca esența parfumului trupului și a sufletului ei să emane toate
nuanțele sublime îmbătătoare paradisiace.Cu fiecare mișcare a trupurilor lor acum intim unite sufletele
lor pulsează de iubire, de frenetica dorință de contopire a lui doi într-Unul Cel Unic Suprem și Absolut.

S-ar putea să vă placă și