Sunteți pe pagina 1din 2

MATANGI - Marea putere cosmică a artelor

de profesor YOGA Dan Bozaru

Tradiţia tantrică hindusă menţionează că cea


de-a noua Mare Putere Cosmică este
MATANGI, Divina Mamă care adeseori este
înfăţişată în culoarea verde închis, precum cea
a smaraldului; totodată, ea este reprezentată
acordând graţia şi binecuvântările ei din
preafericita şi profunda stare de extaz divin pe
care ea o trăieşte în mod continuu.

Te inspiră să creezi capodopere

Din punct de vedere etimologic, MATA


înseamnă „un gând” sau „o opinie”. Prin urmare, MATANGI este Marea Putere
Cosmică ce pătrunde în gând sau în minte. De fapt, o redare mai nuanţată a
principalului aspect pe care ea îl reprezintă se referă la „cuvânt”, care nu
reprezintă altceva decât un fel de „întrupare” sau obiectivare a gândului.
Deoarece în mod evident guvernează actul vorbirii, MATANGI mai este
corelată atât cu organul de de simţ care este urechea, cât şi cu abilitatea
noastră de a asculta, aspect care constituie, de fapt, originea procesului de
înţelegere şi învăţare, care la rândul lui naşte gânduri puternice şi profunde.

Astfel, Marea Putere Cosmică MATANGI acordă acelora care o adoră cu


sinceritate, care sunt pregătiţi şi suficient de maturi din punct de vedere
spiritual şi care în plus fac dovada unui anumit rafinament estetic, puterea
cunoaşterii profunde a simbolurilor şi arhetipurilor, le conferă mari talente
artistice şi îi ajută să obţină perfecţiunea în realizarea unor astfel de opere.
Aşadar, ea este însăşi Marea Zeiţă a „cuvântului rostit” şi a oricărui alt tip de
manifestare exterioară a cunoaşterii interioare, incluzând aici toate formele de
artă, muzica şi dansul. Din această perspectivă, MATANGI este una dintre cele
trei Mari Puteri Cosmice care sunt corelate cu Logosul Divin, celelalte două
fiind TARA şi TRIPURA BHAIRAVI.
Ca şi TARA, MATANGI este şi ea o Mare Putere Cosmică ce exprimă puterea de
învăţare şi elocvenţa în dezbateri şi discuţii. Totuşi, în timp ce TARA se referă la
Logosul Divin Superior (PASHYANTI), care conţine totul într-o formă implicită,
MATANGI reprezintă Logosul Divin Inferior (VAIKHARI), aşa-numitul „cuvânt
rostit”, adică acel nivel al Logosului Divin în care acesta ajunge până la nivelul
cel mai de jos al diferenţierii sale, care este nivelul obiectivat al vorbirii (rostirii)
efective a cuvintelor. Prin raport la TARA şi MATANGI şi privind lucrurile din
aceeaşi perspectivă (adică aceea a exprimării Logosului Divin), TRIPURA
BHARAVI reprezintă Marea Putere Cosmică a Logosului Divin Transcendent şi
Nemanifestat (PARAVAK).

S-ar putea să vă placă și