Sunteți pe pagina 1din 1

Editorial J.M.B. nr.

2- 2019
https://doi.org/10.31926/jmb.2019.2.12

VIOLENȚA CONTRA PERSONALULUI MEDICAL -


O PLAGĂ A TIMPURILOR NOASTRE

Prof.univ.dr. Liliana Rogozea


Facultatea de Medicină Braşov

Violența, fie cea domestică, fie cea de la apariția unei legislații care să contribuie nu doar
serviciu a reprezentat întotdeauna o problemă a la reglementarea situațiilor de acest fel, dar și la
interacțiunii dintre oameni cu repercusiuni implementarea ei.
asupra modului în care profesioniștii din Până atunci, rămâne să reflectăm în ce
domeniul sănătății reușesc inclusiv să îi măsură legea 212 din 2012 poate să protejeze
îngrijească pe oameni. personalul medical:
Dacă în urmă cu câteva decenii, violența Articolul 641: „(1) Amenințarea săvârșită
în spitalele românești părea să nu afecteze nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă
personalul medical decât mult mai rar, iar contra unui medic, asistent medical, șofer de
respectul pentru personalul medical părea de la autosanitară, ambulanțier sau oricărui alt fel de
sine înțeles, în ultima perioadă, agresivitatea personal din sistemul sanitar, aflat în exercițiul

este întâlnită adesea, iar exemplele din mass- funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul

media sunt tot mai frecvente. funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la


2 ani sau cu amendă.
Din păcate, pregătirea personalului
(2) Lovirea sau orice acte de violență
medical este deficitară nu doar la capitolul săvârșite împotriva persoanelor prevăzute la alin.
comunicare, dar și la cel al recunoașterii (1), aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte
comportamentului violent al pacienților și îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu
aparținătorilor, asigurând cadrul necesar pentru închisoare de la 6 luni la 3 ani.
reducerea violenței. (3) Vătămarea corporală săvârșită împotriva
persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în
Elementul cel mai important al reducerii
exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în
violenței rămâne capacitatea de comunicare, la
exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de
fel cum cele mai frecvente agresiuni sunt cele la 6 luni la 6 ani.
verbale, mai mult de jumătate din totalul (4) Vătămarea corporală gravă săvârșită
agresiunilor încadrându-se în aceasta situație. împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate
în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în
În acest context se impune atât
exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de
introducerea unor cursuri de comunicare pentru
la 3 la 12 ani.”
viitorii medici sau asistenți medicali, cât și