Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare

Nr. 1 Nr. 2
1. Ioana are x bomboane, Maria de y ori mai multe, 1. Ioana are x bomboane, Maria cu y mai multe, iar
iar Ana cu z mai puține decât au celelalte două fete Ana de z ori mai puține decât au celelalte două fete
împreună. Câte bomboane au cele trei fete? împreună. Câte bomboane au cele trei fete?

2. Se citește un număr întreg x. Să se calculeze 2. Se citește un număr întreg x. Să se calculeze suma


produsul dintre cifra zecilor și cifra sutelor. dintre cifra miilor și cifra sutelor.

3. Se citește un număr întreg x. Să se verifice dacă x 3. Se citește un număr întreg x. Să se verifice dacă x
este de două cifre (se va afișa DA/ NU). este de maxim trei cifre (se va afișa DA/ NU).

4. Se citesc două numere întregi a și b. Să se afișeze 4. Se citesc două numere întregi a și b. Să se afișeze
valoarea maximă dintre ultima cifră a lui a și ultima valoarea minimă dintre ultima cifră a lui a și
cifră a lui b. penultima cifră a lui b.