Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARÃ ,,HIPPOCRATE” FOCŞANI VIZAT DIRECTOR,

AN ŞCOLAR 2018-2019

PLANIFICARE CALENDARISTICÃ SEMESTRIALÃ

ANUL II B - ASISTENT MEDICAL GENERALIST


MODULUL : PRINCIPII DE BAZĂ ALE CERCETĂRII
PROFESOR:AS. SANDU FLORICICA
2 ORE/SÃPTÃMÂNÃ (24 ORE)
APROBAT PRIN OMEdC 2713/29.11.2007
UNITATEA DE COMPETENTE CONTINUTURI NR. SAPTAMANA
COMPETENTA SPECIFICE ORE
Principii de baza ale C.1. Argumenteaza 1. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul iluzoriu, 2 S1
cercetarii importanta caracterul pasional, caracterul contradictoriu, caracterul
cercetarii stiintifice limitat.
2. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului, 2 S2
principiul determinismului, principiul cognoscibilitatii,
C.2. Explica principiul regularitatii.
notiunile de 3. Concepte si termeni: teorie, ipoteza, variabile, date 2 S3
metodologie si cantitative si calitative.
metoda, tehnica, 4. Principii metodologice:
procedee si - unitatea dintre teoretic si empiric, 2 S4
instrumente de - unitatea dintre intelegere si explicativ, 2 S5
investigare - unitatea dintre cantitativ si calitativ, 2 S6
stiintifica. - unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative 2 S7
Evaluare 1 S8
C.3. Utilizeaza 5. Etape:
etapele unei - definirea problemei, 1 S8
cercetari stiintifice - selectarea bibliografiei, 1 S9
- formularea ipotezei, 1 S9
- alegerea planului de cercetare, 1 S10
- efectuarea cercetarii, 1 S10
- interpretarea rezultatelor, 1 S11
- redactarea raportului final, 1 S11
- comunicarea concluziilor cercetarii. 1 S12
Evaluare 1 S12