Sunteți pe pagina 1din 2

Formularul nr.

25
Aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 216
____________________________ din 28.12.2015
(denumirea autorității/instituţiei bugetare)

(contul curent)

În sumă de _________________________________________________________
(cu litere)
Conducător _____________ ________________________________
(semnătura) (numele, prenumele)
Contabil-şef _____________ _________________________________
(semnătura) (numele, prenumele)

Lista de plată nr. ______


pe _______________________ 20 __

Nr.d
Codul personal Numele, prenumele Suma Semnătura
/o
1 2 3 4 5

Total
Casierul, conform prezentei liste de plată a plătit suma de:
suma _________________________________________lei____bani
____________________________________________________ lei _______bani
(cu litere)
şi depus suma de: ____________________________________________________ lei _______bani
(cu litere)

Casier __________________ ____________________________


(semnatura) (numele, prnumele)
Nr. Nr. Numele, prenumele Suma Semnătura
d/o matricol de primire
1 2 3 4 5

Conducător al instituţiei _______________ __________________________________


(semnătura) (numele, prenumele)

Contabil-şef _______________ __________________________________


(semnătura) (numele, prenumele)

A întomit lista _______________ __________________________________


(semnătura) (numele, prenumele)