Sunteți pe pagina 1din 4

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Evaluare
Ob. Metode şi Mijloace de Forme de
crt Etapele lecţiei Conţinutul instructiv - educativ
op. procedee învăţământ organizare
.
- Salutul;
Momentul
1. - Rugăciunea;
organizatoric
- Notarea elevilor absenți
Actualizarea
2. cunoştinţelor Evaluare
anterioare formativă

Activitate
Pregătirea frontală
3 aperceptivă a
elevilor
Activitate
frontală/
individuală
Anunţarea
titlului şi a Activitate
4. Tabla
obiectivelor frontală
propuse
Activitate
frontală
Comunicarea
/însuşirea
5. noilor
cunoştinţe
Activitate
frontală/
individuală

Evaluare
formativă
orală
Activitate
frontală/
individuală

Activitate
frontală

Activitate
frontală/
individuală
Evaluare
formativă
orală

6. Consolidarea Activitate Evaluare


cunoştinţelor frontală/ formativă
individuală orală

Asocierea,
7.
generalizarea

Aprecierea Activitate
8. activității frontală/
elevilor individuală
Precizarea şi Activitate
explicarea frontală/
9.
temei pentru individuală
acasă
Rostirea rugăciunii împreună cu elevii. Activitate
Încheierea
10. Salutul. frontală/
activităţii
individuală