Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele: Data:

Clasa: Nota:

Test de evaluare

Timp de lucru: 50 de minute


Se acordă 4 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I 1.25p ( 5x0.25p)


Completează spațiile punctate cu termenii corespunzători:
Omul intră în legătură cu Creatorul său prin ................................. . Modelul de rugăciune lăsat de
Mântuitorul este ..................... .......................... , care conține ................ cereri. Fiind rostită de
Domnul Iisus Hristos, ea se mai numește ............................ ............................. .

SUBIECTUL al II-lea 0.25p


Precizați unul dintre efectele rugăciunii în viața noastră.

SUBIECTUL al III-lea 1,5 p ( 3x0.50p)


Pornind de la exemplele de mai jos, identificați tipurile de rugăciune cunoscute:
a. “Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!” Rugăciune de _____________
b. “… Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi…” Rugăciune de _____________
c. “Doamne, Iisuse Hristoase, căzând acum către a Ta slavă, cu frică și cu cutremur, aduc Ție
mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău”.
Rugăciune de ____________

SUBIECTUL al IV-lea 2p (2x1p


Redați și explicați 2 cereri (la alegere) din Rugăciunea „Tatăl nostru)”.

SUBIECTUL al V-lea 1p (2x0.5p)


Menționați două situații în care creștinii rostesc rugăciunea “Tatăl nostru”.