Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURS JUDEȚEAN

„MĂRȚIȘORUL - ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNISM”


REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar


Judeţean Prahova și unităţile şcolare partenere și participante organizează Concursul Județean
,,Mărțișorul–între tradiție și modernism” Ediția a III-a

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial .

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară pe două secţiuni:
Secțiunea 1: Felicitări
Secțiunea 2: Mărțișoare

1.ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR
Înscrierile se vor face prin trimiterea fișei de înscriere la adresa școlii coordonatoare:
sc_candianopopescu@yahoo.com până la data de 31.03.2020.
2. TRIMITEREA LUCRĂRILOR
Lucrările se vor trimite între 20.02.2020-31.03.2020(data poştei)
 materialele vor fi expediate în plicuri sau colete care să protejeze lucrările;
 materialele de la secțiunea I și secțiunea II vor fi inscripţionate pe verso cu o etichetă
care va cuprinde: titlul lucrării, numele participantului , numele profesorului
coordonator şi instituţia de provenienţă. Adresa de expediere a materialelor este :
Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești, Str.Nucilor, Nr.39, Ploiesti, jud.
Prahova, cod 100140), cu specificaţia pentru Proiectul ,,Mărțișorul - între tradiție
și modernism”.
 Lucrările vor fi însoţite de acordul de parteneriat semnat și ștampilat, fișa de înscriere şi un
plic autoadresat format A 4, timbrat cu valoarea de 4 lei ( necesar pentru expedierea
diplomelor ).

3.CONDIŢII DE REALIZARE A MATERIALELOR PREZENTATE

SECȚIUNEA I -- felicitări,
 tehnica de lucru este la alegere;
 datele de identificare ale autorului, coordonatorului şi instituţiei şcolare se vor scrie
pe o etichetă care se va lipi sau atașa pe spatele lucrării.
SECȚIUNEA a II- mărțișoare
 tehnica de lucru și materialele sunt la alegere;
 datele de identificare ale autorului, coordonatorului şi instituţiei şcolare se vor scrie
pe o etichetă care se va lipi pe spatele lucrării.
 Lucrările care nu respectă tema dată vor fi descalificate.

Nu vor participa la concurs decât lucrările realizate de elevi.


NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maximum 2 lucrări la fiecare secţiune.

4.EVALUAREA tuturor lucrărilor înscrise în concurs va fi făcută de către un juriu format din
cadre didactice de specialitate, în perioada 1- 30.04.2020.
Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare clasă, la fiecare secţiune şi diplome de participare
pentru toţi elevii şi cadrele didactice îndrumătoare.
Nu se admit contestaţii.
Lucrările elevilor nu se restituie.
Diplomele se vor trimite în perioada 01.-31.05.2020 în plicurile autoadresate trimise de
paerticipanți ( vă rugăm să treceți corect adresa la care doriți expedierea diplomelor și a acordului
de parteneriat).

PERSOANE DE CONTACT:
Prof. înv primar Olaru Anastasia, e-mail : olaru.anastasia18@gmail.com
Prof. Lungu Simona, e-mail : lungumariasimona@yahoo.com
Prof. înv primar Mihai Raluca : visanligiaraluca@yahoo.com

Echipa de jurizare:

Director: prof. Puiu Matei Niculina


Prof . Lungu Simona
Prof. înv primar Olaru Anastasia
Prof. înv primar Vișan Raluca
Învățător Pelmuș Elena
Director: prof. Puiu Matei Nicolae
Școala Gimnazială Candiano Popescu Ploiești Școala.....................................
Str. Nucilor, nr. 39 Adresa........................................
0244/211469 tel:................................................
Nr. .................din.............................. Nr. .................din .......................

Director :prof. Puiu Matei Niculina Director : prof.

CONCURSUL JUDEȚEAN ,, MĂRȚIȘORUL - ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNISM”

EDIŢIA a III-a

An școlar 2019-2020

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între Școala Gimnazială Candiano Popescu Ploiești, jud. Prahova, reprezentată de
director prof. Puiu Matei Niculina și coordonator proiect, prof. Puiu Matei Niculina şi
Școala .............................................................................reprezentată de director
.................................................... și ...........................................................profesor coordonator în
vederea realizării proiectului județean „Mărțișorul - între tradiție și modernism”.

Şcoala organizatoare se obligă:


 Să trimită tuturor şcolilor participante documentaţia completă a parteneriatului;
 Să comunice şcolilor /instituţiilor participante programul evenimentelor;
 Să transmită şcolilor/ instituţiilor partenere materiale reprezentative pentru fiecare activitate desfăşurată ;
 Să realizeze un portofoliu al proiectului ;
Şcoala participantă se obligă:
 Să trimită şcolii organizatoare un exemplar semnat şi stampilat din ACORDUL DE
PARTENERIAT;
 Să participe la concursurile/ activităţile care au loc din cadrul proiectului;
 Să respecte calendarul activităţilor.
 Să realizeze un portofoliu cu materiale reprezentative pentru fiecare activitate desfăşurată
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata realizării proiectului .
Prezentul acord se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener .
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEȚEAN ,, MĂRȚIȘORUL - ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNISM”

An școlar 2019- 2020

Unitatea şcolară
___________________________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Cadrul didactic participant__________________________________________________________
Specialitatea :
_____________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic ( unde va fi trimis acordul de parteneriat )

E-mail cadru didactic: ________________________________________________________

Nr Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea Titlul lucrării


crt