Sunteți pe pagina 1din 1

Fi ă de evaluare a proiectelor de consiliere

(Încercuiţi cifra corespunzătoare aprecierii dvs.)


1. Proiectul de consiliere con ine toate etapele.
1 2 3 4 5
Treapta 1 – Din proiect lipsesc mai mult de 2 secvenţe/etape si ordinea secvenţelor nu este corectă.
Treapta 3 – Proiectul are 2 secven e lipsă, dar etapele sunt în ordinea corectă.
Treapta 5 – Proiectul con ine toate etapele, în ordinea corectă.

2. Obiectivele sunt formulate corect.


Nici un obiectiv formulat corect 1 2 3 4 5 Toate obiectivele formulate corect
3. Obiectivele sunt adecvate vârstei grupului intă.
În foarte mică măsură În mică măsură Unele da, altele nu În mare măsură În foarte mare măsură
1 2 3 4 5

4. Metodele selectate sunt adecvate vârstei grupului intă.


În foarte mică măsură În mică măsură Unele da, altele nu În mare măsură În foarte mare măsură
1 2 3 4 5

5. Metodele selectate sunt în concordan ă cu obiectivele.


În foarte mică măsură În mică măsură Unele da, altele nu În mare măsură În foarte mare măsură
1 2 3 4 5

6. Obiectivele formulate sunt în concordan ă cu tema.


În foarte mică măsură În mică măsură Unele da, altele nu În mare măsură În foarte mare măsură
1 2 3 4 5

7. Timpul este alocat în mod realist.


În foarte mică măsură În mică măsură Par ial În mare măsură În foarte mare
măsură
1 2 3 4 5

8. Proiectul este construit corect din punct de vedere conceptual.


În foarte mică măsură În mică măsură Par ial În mare măsură În foarte mare măsură
1 2 3 4 5

9. În anexe sunt prezente toate materialele utilizate pe parcursul lec iei.


Nu are anexe 1 2 3 4 5 Are toate anexele

10. Activităţile sunt centrate pe elevi, oferind ocazii de construcţie a cunoştinţelor sau de analiză a
propriei experienţe.
În foarte mică măsură În mică măsură Unele da, altele nu În mare măsură În foarte mare măsură
1 2 3 4 5

Alte aprecieri………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………….………..
Apreciere globala (notă)……… Numele evaluatului………………………………………………
Numele evaluatorului……………………………………….Data…………………………………..