Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

20
la Metodologia de analiză şi evaluare calitativă
a laptelui şi a produselor lactate

Procedura aplicabilă cînd rezultatele unei analize

sînt contestate (analiză chimică)

1. La cererea producătorului, se poate realiza o analiză suplimentară prin metoda


relevantă în alt laborator acreditat, cu condiţia să fie disponibile probe martor sigilate din
produs care să fi fost depozitate în siguranţă de primul laborator care a efectuat analizele.
Cererea se face în termen de 7 zile lucrătoare de la notificarea rezultatelor primei analize.
Analiza este efectuată în termen de 21 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Primul
laborator trimite aceste probe unui al doilea laborator, la cererea şi pe cheltuiala
producătorului. Cel de-al doilea laborator trebuie să aibă competenţe dovedite în realizarea
analizelor în cauză.
2. Incertitudinile extinse (k = 2) pentru valoarea medie ӯ1 pentru măsurătorile n1
repetate în laboratorul 1 şi pentru valoarea medie ӯ2 pentru măsurătorile n2 repetate în
laboratorul 2 sunt:
1 1
Uӯ1 = 2√σ2R − σ2r (1 − n ) şi respectiv Uӯ2 = 2√σ2R − σ2r (1 − n ) ,
1 2

unde:

σr – deviaţia standard a repetabilităţii: iar

σR – deviaţia standard a reproductibilităţii pentru metoda relevantă.

Dacă rezultatul y al măsurătorii în laboratoare este calculat folosind o formulă de tipul:

y = x1 + x2, y = x1 - x2, y = x1 · x2 or y = x1 / x2,

în astfel de cazuri trebuie urmate modalităţile obişnuite de combinare a deviaţiilor


standard pentru a obţine incertitudinea.

3. Pentru a verifica dacă rezultatele celor două laboratoare corespund cu deviaţia


standard σR a reproductibilităţii metodei, se calculează incertitudinea extinsă a diferenţei ӯ1-
ӯ2.
1 1
4. Uӯ1 − ӯ2 = √Uӯ21 + Uӯ21 = 2√σ2R − σ2r (2 − n − n ).
1 2

Dacă valoarea absolută a diferenţei dintre valorile medii | ӯ1- ӯ2| obţinute de laborator
nu este mai mare decît incertitudinea Uӯ1 − ӯ2 ,
| ӯ1- ӯ2 | ≤ Uӯ1 − ӯ2 ,

rezultatele celor două laboratoare corespund cu deviaţia standard σr a


reproductibilităţii, iar media aritmetică a valorilor medii obţinute de cele două laboratoare:
y1 −y2
ӯ= ,
2

este raportată drept rezultat final. În acest caz, incertitudinea extinsă este:

Document1
2

1 1 1
Uy = 2 √Uӯ21 + Uӯ21 = √σ2R − σ2r (2 − n − n ).
1 2

Lotul este respins pentru că nu respectă limita legală superioară UL în cazul în care:

ӯ - Uy >UL.

În caz contrar, lotul este acceptat ca respectînd UL.

Lotul este respins pentru că nu respectă limita legală inferioară LL în cazul în care:

ӯ - Uy <LL.

În caz contrar, lotul este acceptat ca respectînd LL.

Dacă valoarea absolută a diferenţei dintre valorile medii| ӯ1- ӯ2 | obţinute de laborator
este mai mare decît incertitudinea Uӯ1 − ӯ2 , | ӯ1- ӯ2 | > Uӯ1 − ӯ2 , rezultatele celor două
laboratoare nu respectă deviaţia standard a reproductibilităţii.

În cazul în care a doua analiză o confirmă pe prima, lotul este respins ca fiind
neconform. În caz contrar, lotul este acceptat ca fiind conform.

Rezultatele finale trebuie notificate de către laborator producătorului cît mai curînd
posibil. În cazul în care lotul este respins, costurile celei de-a doua analize sînt suportate de
către producător.

Document1