Sunteți pe pagina 1din 1

Împrumutul Obligatar Împrumutul Obligatiunile: Obligatiunile reprezinta

obligatar este un contract de credit, o un titlu de creanta asupra societatii


modalitate de procurare a resurselor emitente. Obligatiunile nu confera
financiare necesare asigurării creşterii aceleasi drepturi ca si actiunile, dar
economice şi respectării unor obligaţii posesorul lor beneficiaza de o
de plăţi asumate.El este accesibil dobanda periodica fixa (din acest
numai marilor societăţi pe acţiuni sau motiv, obligatiunile numindu-se valori
statului. mobiliare cu venituri fixe) si, la
expirarea perioadei de imprumut, de
Obligaţiunea este un titlu de credit pe rambursarea sumei platite pentru
termen lung emis de către o societate cumpararea obligatiunilor. Valoarea
pe acţiuni sau o instituţie nominala, reprezinta suma pe care
guvernamentală, a cărei rambursare emitentul trebuie sa o ramburseze
este în mod obişnuit garantată prin posesorului obligatiunii;
bunuri patrimoniale sau ipoteci. În
timp ce pentru emitent obligaţiunile volumul total al emisiunii; dobânda
reprezintă datorii care generează plăţi (cuponul); scadenta; durata de viata
periodice sub formă de dobânzi, a obligatiunii, adica perioada dintre
pentru subscriitori ele reprezintă emitere si scadenta;
drepturi de creanţă.
pretul de emisiune, adica valoarea la
Deosebirile dintre actiuni si care se pune în circulatie efectiv
obligatiuni Actiunile:dreptul de a obligatiunea; modalitatile de
primi in fiecare an o cota parte din rambursare;
profitul societatii (sub forma de
dividende) randamentul obligatiunii, indicator
calculat în functie de pretul de
dreptul de a participa la hotararile emisiune si dobânda anuntata.
importante cu privire la activitatea
societatii,

drept de proprietate asupra unei parti


a activelor societatii, in cazul lichidarii

dreptul de preemptiune, adica


posibilitatea pastrarii procentului
initial detinut de actionar sau daca
acesta nu este interesat, acest drept
poate fi vândut;

dreptul la informatii care poate sa


înseamne: rapoarte periodice trimise

dreptul la recuperarea capitalului


investit, adica în cazul unui faliment