Sunteți pe pagina 1din 11

Sa se deseneze chenarul unui format A3 si

indicatorul, pentru realizarea unui desen de


executie al unei piese

Sa se deseneze chenarul unui format A3 si indicatorul, pentru realizarea unui desen de


executie al unei piese.

            Se deschide o sesiune de lucru AutoCAD; si din fereastra Mechanical Desktop


Power Pack Today se selecteaza optiunea Create Drawings si de aici suboptiunea Metric.

            Se stabilesc limitele desenului cu comanda LIMITS:

Command: Limits

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>: enter

Specify upper right corner <420.00,297.00>: enter

            Se traseaza chenarul formatului A3 cu comanda LINE.

Command: Line

Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 420,0

Specify next point or [Undo]: 420,297

Specify next point or [Undo]: 0,297

Specify next point or [Undo]: c

Command: Pline

Specify start point: 10,10

Current line-width is 0.00

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w


Specify starting width <0.00>: 0.5

Specify ending width <0.50>: 0.5 (enter)

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410,10

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410,287

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10,287

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c

Command: Line

Specify first point: 20,10

Specify next point or [Undo]: 20,287

Specify next point or [Undo]: enter (esc)

            Se incepe desenarea indicatorului. Prima data se deseneaza conturul exterior al


acestuia. Dimensiunile de gabarit ale indicatorului sunt: lungime = 180 si inaltime = 40.

Command: Line

Specify first point: 230,10

Specify next point or [Undo]: 230,50

Specify next point or [Undo]: 410,50

Specify next point or [Undo]: enter

            Pentru desenarea celorlalte linii componente ale indicatorului se folosesc


comenzile: offset, trim si extend.

Command: Offset

Specify offset distance or [Through] <1.00>:  60

Select object to offset or <exit>: P1

Specify point on side to offset: P2

Select object to offset or <exit>: enter


Command: enter – se reia comanda offset

Specify offset distance or [Through] <60.00>:  30

Select object to offset or <exit>: P2

Specify point on side to offset: P3

Select object to offset or <exit>: enter

Command: enter – se reia comanda offset

Specify offset distance or [Through] <30.00>:  20

Select object to offset or <exit>: P1

Specify point on side to offset: P2

Select object to offset or <exit>: enter

Command: enter – se reia comanda offset

Specify offset distance or [Through] <30.00>:  45

Select object to offset or <exit>: P1

Specify point on side to offset: P2

Select object to offset or <exit>: enter


Command: enter – se reia comanda offset

Specify offset distance or [Through] <45.00>:  16

Select object to offset or <exit>: P4

Specify point on side to offset: P5

Select object to offset or <exit>: enter

Command: Trim

Current settings : Projection = UCS,  Edge = None

Select cutting edges …

Select objects: P5

Select objects: 1 found

Select objects: enter

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P6

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P7

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter

Command: Offset
Specify offset distance or [Through] <16.00>:  4

Select object to offset or <exit>: P4

Specify point on side to offset: P8

Specify point on side to offset: P9

Specify point on side to offset: P10

Select object to offset or <exit>: enter

Command: Trim

Current settings : Projection = UCS,  Edge = None

Select cutting edges …

Select objects: P2

Select objects: 1 found

Select objects: enter

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D1

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D2

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D3

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter

Inainte de comanda Trim


Dupa comanda Trim

Command: Offset

Specify offset distance or [Through] <4.00>:  9

Select object to offset or <exit>: P5

Specify point on side to offset: D4

Specify point on side to offset: D5

Select object to offset or <exit>: enter

Command: Trim

Current settings : Projection = UCS,  Edge = None

Select cutting edges …

Select objects: P2
Select objects: 1 found

Select objects: enter

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D4

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter

Command: Trim

Current settings : Projection = UCS,  Edge = None

Select cutting edges …

Select objects: P3

Select objects: 1 found

Select objects: enter

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D5

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter

Dupa comanda Trim

            Anumite linii sunt groase. Pentru a le transforma din linii cu grosime standard in linii
cu o anumita grosime (0,3 mm), se selecteaza liniile ce doresc a fi modificate si apoi se
foloseste comanda Change.

Command: Change

Select objects: P1

Select objects: P2

Select objects: P3
Select objects: P4

Select objects: P5

Select objects: enter

Specify change point or [Properties]: p

Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: LW

Enter new lineweight <ByLayer>: 0.3

Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter

Command: Offset

Specify offset distance or [Through] <9.00>:  12

Select object to offset or <exit>: P5

Specify point on side to offset: M1

Select object to offset or <exit>: enter

Command: Trim

Current settings : Projection = UCS,  Edge = None

Select cutting edges …

Select objects: P3

Select objects: 1 found

Select objects: enter

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: M2

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter

            Pentru completarea indicatorului cu textul aferent se foloseste comanda Text.


Command: Text

Current text style: „STANDARD”  Text height : 3.50

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option  [Align/Fit/…../BR]: f

Specify first endpoint of text baseline: T1

Specifyv second endpoint of text baseline: T2

Specify height <3.50>: 3.50

Enter text: Proiectat

Enter text: enter

Command: Text

Current text style: „STANDARD”  Text height : 3.50

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option  [Align/Fit/…../BR]: f

Specify first endpoint of text baseline: T3

Specifyv second endpoint of text baseline: T4

Specify height <3.50>: 3.50

Enter text: Desenat

Enter text: enter

Command: Text

Current text style: „STANDARD”  Text height : 3.50

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option  [Align/Fit/…../BR]: f

Specify first endpoint of text baseline: T5

Specifyv second endpoint of text baseline: T6

Specify height <3.50>: 3.50


Enter text: Verificat

Enter text: enter

Command: Text

Current text style: „STANDARD”  Text height : 3.50

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option  [Align/Fit/…../BR]: f

Specify first endpoint of text baseline: T7

Specifyv second endpoint of text baseline: T8

Specify height <3.50>: 3.50

Enter text: Aprobat

Enter text: enter

Command: Text

Current text style: „STANDARD”  Text height : 3.50

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option  [Align/Fit/…../BR]: f

Specify first endpoint of text baseline: T9

Specifyv second endpoint of text baseline: T10

Specify height <3.50>: 3.50

Enter text: Scara

Enter text: enter

Command: Copy

Select objects: N1

Select objects: 1 found

Select objects: enter

Specify base point or displacement, or [Multiple]: N1


Specify second point or displacement or <use first point as displacement>: N2

Command: Ddedit

Select an annotation object or [Undo]: N2

Apare fereastra Edit text, in care se inlocuie „Scara” cu „Material”

Select an annotation object or [Undo]: enter

            In mod asemanator se procedeaza si pentru completarea celorlalte rubrici, pana cand
indicatorul este complet – figura 9.1.

Fig.9.1 Indicatorul unui desen