Sunteți pe pagina 1din 29

GRILE C.I.

1. Prin raportul juridic de dreptul comertului international se intelege :


a. norma de dreptul comercial aplicabila intr-un caz anume determinat;
b. o relatie sociala reglementata de o norma de drept comercial international
c. raportul patrimonial reglementat de o norma de drept comercial international

2. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de drept comercial :


a. comercialitatea
b. nationalitatea
c. nepatrimonialitatea

3. Criteriul comercialitatii se defineste :


a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil
b. prin intelegerea partilor
c. prin referire la normele dreptului national

4. Un raport juridic comercial dobandeste vocatie internationala in masura in care prezinta


atributul internationalitatii ?
a. da, intotdeauna
b. nu, deoarece un raport comercial nu poate dobandi vocatie international
c. cateodata

5. Un raport juridic ce contine elemente de internationalitate in structura sa si in


imprejurarile referitoare la nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic cu element strain din
orice domeniu al dreptului privat apartine:
a. dreptului comertului international
b. dreptului international privat
c. dreptului civil

6. Cetatenia pe care o au partile unui raport juridic de drept comercial international este in
masura sa confere acestuia caracterul de extraneitate ?
a. corect
b. incorect
c. cetatenia are un caracter predominant in raporturile de drept comercial international

7. Sediul unei societati comerciale, domiciliul unei persoane fizice (ori in lipsa acestuia
resedinta) partilor, situate in state diferite confera elementul de internationalitate unui raport juridic
comercial ?
a. confera in mod direct atributul internationalitatii
b. este necesar ca in structura sa sa fie intalnit si un alt element de extraneitate apt de a-i acorda
valenta internationalitatii

8. Continutul raportului juridic de comert interrnational este format:


a. parti, obiect si cauza
b. drepturile si obligatiile asumate de catre parti
c. doar obligatii

1
9. Izvoarele dreptului comertului international sunt :
a. cu caracter intern si international
b. cu caracter special
c. cu caracter general si international

10. Uzantele comerciale sunt de regula:


a. clauze tip, elaborate de catre partile raportului juridic de dreptul comertului international
b. componente ale practicii arbitrale
c. tratate internationale

11. In raport de forta lor juridica uzantele se clasifica in:


a. uzante conventionale
b. uzante cutumiare
c. uzante locale

12. Conventia internationala este izvor al dreptului comertului international doar in masura in
care stabileste norma de reglementare al raportului juridic al comertului international si de cooperare
economica si tehnico-stiintifica internationala
a. corect
b. incorect
c. enuntul este partial incorect

13. Codificarea dreptului comertului international presupune :


a. o activitate de comasare a normelor dreptului de comert international lasata la latitudinea statelor
interesate, conform principiului libertatii comertului.
b. un proces constient la care iau parte statele lumii alaturi de organizatiile internationale interesate
c. constituirea premiselor unui drept material neuniform in domeniu

14. Principiul libertatii conventiilor exprima regula in fata careia un subiect de dreptul
comertului international se obliga doar la ceea ce considera ca este in interesul sau si in masura in care
doreste prin propria sa :
a. fapta
b. vointa
c. diligenta

15. Lex voluntatis este regula care se manifesta in sfera contractelor comerciale internationale
, potrivit careia fondul si efectele obligationale ale contractelor respective vor fi deduse jurisdictiei anume
aleasa de catre parti .
a. enuntul este corect;
b. enuntul este fals;
c. enuntul este partial incorect

16. Poate Lex voluntatis sa reglementeze si asupra formei actelor juridice ?


a. nu, deoarece conditiile de forma ale unui act juridic sunt stabilite de legea care ii carmuieste
fondul
b. da pentru ca atunci cand o astfel de lege a fost desemnata de catre parti principiul Lex voluntatis
va cuprinde in reglementarea sa si forma actului juridic
c. nu, deoarece Lex voluntatis se aplica exclusiv in materia cetateniei
2
17. Principiul libertatii comertului este expresia nevoii obiective de a elimina obstacolul de
ordin economic , vamal , fiscal , administrativ, politic etc. care impiedica normala circulatie, la nivel
mondial, a urmatoarelor elemente :
a. bunuri, valori, cunostinte tehnico-stiintifice, servicii
b. devize
c. efecte de comert

18. Subiectele raportului juridic de dreptul comertului international apartinand ordinei


juridice nationale sunt :
a. comerciantii (persoane fizice) si societati comerciale, regiile autonome
b. societatile civile
c. uniunile economice internationale cu caracter guvernamental

19. Subiectele raporturilor juridice de dreptul comertului international apartinand ordinei


juridice internationale sunt:
a. statele
b. societatile nationale
c. organizatiile guvernamentale

20. Societatea comerciala dobandeste potrivit legislatiei Romaniei nationalitatea statului pe al


carui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitutiv sediul social.
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. enuntul este corect, cu exceptia societatilor in nume colectiv

21. Daca o societate comerciala are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state determinant
pentru identificarea nationalitatii acesteia este :
a. locul unde se afla centrul principal de conducere si gestiune a activitatii statutare
b. locul de constituire al societatii comerciale respective
c. oricare dintre sediile in care societatea comerciala isi desfasoara activitatile sale statutare

22. Societatile comerciale constituite in Romania cu capital majoritar strain ori in intregime
strain sunt persoane juridice romane .
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. nu pot fi constituite in Romania societati comerciale cu capital majoritar strain

23. Sunt recunoscute de plin drept in Romania persoanele juridice straine cu scop patrimonial
, valabil constituite in statul a carei nationalitate o au ?
a. nu , deoarece au fost constituite in raport cu o legislatie nationala
b. da pentru ca legea romana recunoaste de plin drept personalitatea juridica a societatilor comerciale
straine
c. da , insa numai dupa reintocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii romane.

24. Statutul juridic al sucursalei infiintate de catre o societate comerciala intr-o alta tara este
supus :
a. legii nationale a societatii comerciale
3
b. legii nationale pe teritoriul careia isi desfasoara activitatea sucursala
c. ambele jurisdictii nationale

25. Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al carui teritoriu si-a stabilit propriul
sediu independent de legea aplicabila persoanei juridice care a infiintat-o
a. enuntul este corect
b. enuntul este fals
c. enuntul este fals, deoarece filiala este o forma exogena a intreprinderii

26. Conventia anticoncurentiala poate fi definita ca :


a. o manifestare a principiului libertatii comertului
b. expresie a caracterului volitional al raportului juridic de Drept civil
c. din dorinta statului de a diminua functia concurentei

27. Potrivit principiului de jure gestionis persoanele fizice si juridice , din state diferite, se
situeaza :
a. pe pozitii diferite, in raport de modul de gestionare a afacerii comerciale
b. pe pozitie de egalitate juridica, chiar si statele fiind in aceasta postura
c. ca titulare inegale de drepturi si obligatii

28. Practica judecatoreasca precum si cea arbitrala constituie izvor de drept :


a. intotdeauna deoarece legiuitorul roman permite aceasta modalitate
b. nu, deoarece legiuitorul roman nu permite acest lucru
c. raman la aprecierea instantelor de judecata precum si a celor arbitrale

29. Grupurile de Interes Economic


a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice si juridice, constituita
pe o perioada de timp determinata .
b. o noua forma juridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor
c. o forma organizatorica propusa de un anumit cadru juridic

30. Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu :


a. marile corporatii internationale
b. in special cu societatile comerciale de persoane
c. cu organizatiile statale cu atributii in comertul international

31. Membrii Grupului de Interes Economic raspund


a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care contractele
incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel;
b. nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidara.
c. raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic

32. Numarul membrilor Grupului de Interes Economic nu poate fi mai mare de :


a. 50
b. 40
c. 20

33. Grupul de Interes Economic nu poate avea mai mult de :


4
a. 200 de angajati;
b. 400 de angajati;
c. 500 de angajati

34. In prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si isi pot desfasura
activitatea in Romania ?
a. nu , deoarece tara noastra nu este inca membru al Uniunii Europene
b. da , deoarece tara noastra si-a armonizat legislatia sa cu cea a Uniunii Europene
c. nu, deoarece nu exista o conventie bilaterala in acest sens

35. Suma minima pentru formarea capitalului social al Grupului European de Interes
Economic este :
a. 20.000 €;
b. 25.000 €;
c. 50.000 €

36. Trasaturile caracteristice ale contractului de comert international sunt :


a. comercialitatea;
b. nationalitatea;
c. necomercialitatea

37. Caracterul sinalagmatic al contractelor de comert international este conferit de faptul ca :


a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti ;
b. partile sunt numai doua
c. sunt cu titlu gratuit

38. Contractele de comert international se divid dupa obiectul lor in contracte care genereaza
obligatii:
a. de a imprumuta
b. de a da
c. de a asigura

39. Contractele de comert international de lunga durata se incheie de catre parti pe o perioada
de timp mai mare de :
a. trei ani;
b. cinci ani;
c. zece ani

40. Partile unui contract de comert international au posibilitatea de a schimba legea aplicabila
contractului fara a aduce atingere formei si drepturilor tertilor :
a. oricand
b. numai dupa ivirea litigiului
c. numai cu aprobarea organului de jurisdictie

41. Clauza compromisorie care reprezinta acordul partilor de a supune litigiile ce s-ar putea
naste in legatura cu contractul arbitrajului si a renunta la dreptul de a apela la organul de juridictie ale
statelor , este exprimata :
a. in Lex fori
5
b. in cuprinsul contractului de comert international
c. in Lex causae

42. Prin introducerea in contract a clauzei penale partile contractante pot sa prevada ca
debitorul :
a. sa efectueze o pedeapsa penala pentru neexecutarea obligatiei care ii revine
b. sa plateasca cu titlu de despagubire , o anumita suma de bani sau sa efectueze o anumita prestatie
c. sa efectueze din nou o prestatie pecuniara pe care nu a indeplinit-o la termenul stabilit

43. Clauzele unui contract de comert international se interpreteaza de catre parti dupa :
a. clauza clientului cel mai favorizat
b. dupa intentia comuna a partilor contractante
c. dupa sensul literar al termenilor utilizati in contract

44. In situatia in care este o indoiala contractul se interpreteaza in favoarea celui:


a. care se obliga
b. care nu se obliga
c. care nu se obliga sub conditie potestativa

45. Daca o clauza este interpretabila din cauza redactarii sale ori dintr-un alt considerent se
aplica regula de drept conform careia contractul:
a. va produce efecte potrivit intentiilor partilor la momentul incheierii contractului
b. nu va produce efecte pentru a nu vatama interesele legitime ale partilor
c. se va supune analizei periodice a partilor contractante

46. In situatia in care se iveste un conflict intre o uzanta comerciala si o clauza contractuala
care a fost stipulata in mod expres va prevala:
a. uzanta comerciala
b. clauza stipulata
c. se lasa la aprecierea partilor

47. Potrivit regulii de interpretare a continutului contractelor de comert international, in


situatia in care apare un conflict intre o uzanta cu caracter local si o uzanta codificata are precadere:
a. uzanta locala deoarece in acest loc a fost incheiat contractul
b. uzanta codificata deoarece are vocatie internationala
c. acea uzanta care este cea mai apropriata de intentia partilor

48. Contractele de comert international pot fi efectuate si prin recurgerea la jurisprudenta si


doctrina in materie ?
a. niciodata , deoarece atat jurisprudenta cat si doctrina nu sunt izvoare de drept
b. da , deoarece atat doctrina cat si jurisprudenta evidentiaza solutii pronuntate si comentate
c. nu, fiindca jurisprudenta este doar izvor derivat de drept

49. Locul executarii platii in cazul executarii voluntare a obligatiilor contractuale este :
a. acela stipulat in contract
b. cel care rezulta din intentia tertilor
c. cel care rezulta din natura operatiunii civile

6
50. In cazul executarii voluntare de regula, plata este facuta :
a. de catre debitor
b. de catre o alta persoana in numele creditorului
c. de catre executorul judecatoresc

51. 53. In cazul contractelor de comert international fapta ilicita consta in :


a. executarea de catre debitor a obligatiilor contractuale asumate
b. efectuarea corespunzatoare a obligatiilor asumate
c. efectuarea cu intarziere ori in mod necorespunzator a obligatiilor asumate

52. Raspunderea debitorului este conditionata de existenta unui raport de cauzalitate intre :
a. fapta pagubitoare si daunele interese
b. fapta pagubitoare si daunele morale
c. fapta pagubitoare si prejudiciul cauzat

53. Activitatea agentului intermediar imputernicit sa mijloceasca in tara si strainatate anumite


tranzactii comerciale are un caracter:
a. voluntar
b. profesional
c. dualist

54. In cadrul contractului de comision comisionarul lucreaza


a. in numele comitentului
b. in numele celui care il remunereaza
c. in nume propriu dar in contul prepusului

55. In raportul dintre comisionar si comitent exista relatii de :


a. intermediere
b. de mandat
c. de reprezentare

56. Raporturile juridice de tip agency se stabilesc intre parti printr-o intelegere numita :
a. fair play
b. agreement
c. duty – free

57. In ceea ce priveste gradul de control exercitat de principal (patron) agentul poate fi :
a. agent servant
b. agent principal
c. agent secundar

58. Factorul este acel intermediar care lucreaza :


a. in nume propriu
b. in numele principalului
c. in numele brokerului

59. In domeniul intermedierii in comertul international se aplica principiul, daca partile au


convenit astfel :
7
a. lex voluntatis
b. lex fori
c. lex rei sitae

60. Daca partile nu au convenit altfel in domeniul intermedierii se aplica :


a. legea statului in care mandatarul isi are sediul
b. legea statului in care isi are sediul mandantul
c. legea statului in care isi desfasoara imputernicirea intermediarul

61. In situatia in care reprezentarea are ca obiect administrarea sau orice alt act de dispozitie
referitoare la un imobil legea care carmuieste va fi:
a. lex contractus
b. lex rei sitae
c. bona fides

62. In cazul Aquis-ului comunitar in domeniul interpretarii agentul comercial are dreptul la
comision pentru tranzactiile incheiate , in termenul prevazut , atunci cand :
a. i se incredinteaza o anumita zona geografica sau un anumit grup de clienti
b. a obtinut contracte economice importante ceea ce inseamna marirea volumului desfacerilor
c. a reusit sa cuprinda intreaga piata de desfacere a unui produs.

63. Dreptul la comision se stinge numai daca si in masura in care :


a. banca refuza sa achite contravaloarea prestatiei intrucat intre parti nu s-a incheiat un nou acord
b. s-a stabilit ca va fi executat contractul dintre terti si comitent
c. acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat

64. Clauza de interdictie comerciala nu este valabila mai mult de :


a. doi ani
b. trei ani
c. cinci ani de la expirarea contractului de agentie

65. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi probat si prin mijloacele


moderne de comunicare (fax , telex, e-mail , telegrama ):
a. da
b. nu
c. numai prin telex

66. Oferta de a incheia un contract de vanzare internationala de marfuri isi produce efectele :
a. cand ajunge la destinatar atunci cand este facuta in mod verbal
b. cand este predata expeditorului prin orice mijloace
c. cand destinatarul recunoaste faptul ca a intrat in posesia ofertei.

67. O oferta, chiar daca este irevocabila , poate fi retractata ?


a. da, daca retractarea ajunge la destinatar inaintea ofertei
b. da daca retractarea ajunge la destinatar ulterior ofertei
c. nu deoarece este irevocabila

68. Retractarea ofertei este similara cu revocarea acesteia ?


8
a. da
b. nu
c. cateodata poate fi similara cu revocarea ofertei

69. O oferta de a contracta facuta verbal intre partile prezente , cu exceptia cazului in care din
imprejurari rezulta contrariul :
a. trebuie acceptata imediat
b. trebuie analizata cu atentie
c. trebuie acceptata ulterior

70. Intre partile contractante absente este valabila regula potrivit careia aceptarea ofertei
produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului ?
a. nu, niciodata
b. da
c. nu se pot incheia contracte intre absenti

71. Este exceptata de la regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in
care indicatia de acceptare parvine ofertantului, imprejurarea ca indicatia de acceptare nu parvine
ofertantului in termen de acceptare stabilit de el ori in lipsa unei stipulatii in cadrul unui termen
rezonabil?
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. enuntul este partial incorect
f
72. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi modificat si rezolutionat
(reziliat) prin :
a. vointa partii care se considera indreptatita in acest sens
b. prin solicitarea unei hotarari judecatoresti
c. prin acordul amiabil al partilor

73. Vanzatorul este obligat sa predea marfurile :


a. la data fixata prin contract
b. in orice moment in afara cazului in care din imprejurari nu rezulta ca alegerea datei nu revine
vanzatorului
c. in toate celelalte cazuri intr-un termen nerezonabil

74. Vanzatorul este obligat sa remita documentele referitoare la marfa


a. in locul si forma prevazute in contractul de vanzare internationala de marfuri
b. prin curier ori prin mijloace de comunicare moderna (telegrama , telex, fax , e-mail)
c. numai prin telex sau fax

75. Obligatia de conformitate a marfurilor are drept obiect :


a. predarea catre cumparator a marfurilor care fac obiectul contractului
b. marfurile a caror cantitate, calitate si tip sa fie corespunzatoare intrutotul celor stipulate in contract
c. orice modalitate de indeplinire a clauzelor contractuale pe care si-a asumat-o in mod voluntar
vanzatorul

9
76. Vanzatorul este exonerat de raspundere pentru o lipsa de conformitate pe care
cumparatorul o cunostea sau nu se putea sa nu o cunoasca in momentul inchieierii contractului :
a. da
b. nu
c. nu, deoarece vanzatorul este prezumat a cunoaste orice lipsa de conformitate

77. Este raspunzator vanzatorul pentru orice lipsa de conformitate care exista in momentul
transmiterii riscurilor catre cumparator chiar daca aceasta lipsa se iveste ulterior :
a. da
b. nu
c. numai in cazul in care lipsa de conformitate apare anterior

78. Isi va pierde cumparatorul dreptul sau de a cere daune interese din partea vanzatorului in
situatia in care va recurge la un alt mijloc
a. da
b. nu
c. nu exista acest drept

79. Exista posibilitatea acordarii unui termen suplimentar de catre cumparator, vanzatorului in
caz de contraventie la contract
a. da
b. nu
c. se poate acorda termen suplimentar numai cumparatorului

80. Termenul de gratie acordat de catre cumparator vanzatorului are o durata :


a. nedeterminata
b. determinata
c. rezonabila

81. Cumparatorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului de vanzare internationala :


a. in caz de nerespectarea de catre vanzator a oricareia dintre obligatiile ce rezulta din contract sau
din conventia de la Viena din 1980
b. in orice moment al derularii contractului de vanzare internationala a marfurilor daca asa crede de
cuviinta
c. in caz de nepredare a marfurilor de catre vanzator in termenul prevazut in contract si nici in
termenul suplimentar acordat de cumparator

82. In materia vanzarii internationale de marfuri cumparatorul are urmatoarele obligatii


principale :
a. sa solicite indeplinirea tuturor clauzelor contractuale din partea vanzatorului
b. sa plateasca pretul cuvenit pentru marfa
c. sa intocmeasca proces verbal de constatare pentru marfurile puse la dispozitia sa de catre vanzator
in cazul in catre acestea nu corespund cerintelor sale

83. Pentru a fi valida declaratia de rezolutiune (reziliere) a contractului international de


vanzare de marfuri adresata celeilalte parti aceasta trebuie facuta prin :
a. scrisoare deschisa
b. notificare
10
c. prin orice alt mijloc de comunicare

84. Dupa criteriul obiectului lor de activitate bursele de marfuri se clasifica :


a. burse generale
b. burse de valori mobiliare si burse de marfuri
c. burse de valori imobiliare

85. In raport de pozitia sau calitatea participantilor licitatiile sunt :


a. generale
b. de import si de export
c. speciale

86. Leasingul este tranzactia la care iau parte :


a. producatorul de bunuri
b. brokerul
c. factorul

87. Daca cele trei parti implicate in operatiunea de leasing sunt resortisantii aceluiasi stat se
aplica :
a. lex voluntatis
b. lex fori
c. bona fides

88. Dupa modul de implicare al partilor leasingul poate fi :


a. total
b. direct
c. mixt

89. In cadrul contractului de leasing partile sunt :


a. factorul
b. utilizatorul
c. brokerul

90. Se poate obliga concesionarul in mod conventional, sa asigure revanzarea produselor intr-
un anumit ritm astfel incat sa se obtina cresterea vitezei de rotatie a fondurilor circulante si obtinerea de
castiguri pentru ambele parti?
a. da
b. nu
c. nu, doar cedentul se poate obliga in acest sens

91. Care dintre obligatiile urmatoare apartin francizorului .


a. plata taxei de admitere in afacere
b. cedeaza concesiunea marcii sau a serviciilor
c. achita redeventa calculata in procente (sau intr-o cota fixa)

92. Neindeplinirea uneia dintre obligatiile asumate de catre o parte a contractului de franciza
duce la rezilierea acestuia :
a. de fapt
11
b. de drept
c. contractul de franciza poate fi doar rezolutionat

93. Obligatia de a inmana scrisoarea de trasura apartine :


a. expeditorului
b. intreprinzatorului
c. carausului

94. Conosamentul este emis in cazul transportului pe cale :


a. ferata
b. maritima
c. rutiera

95. In caz de forta majora ori in caz fortuit carausul :


a. nu are nici o obligatie deoarece este exonerat de raspundere
b. il va incunostiinta despre aceste situatii pe expeditor, de indata
c. returneaza marfurile catre expeditor iar acesta va apela la un alt caraus

96. Obligatia carausului inceteaza :


a. cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul a fost incunostiintat de aceasta
b. cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul poate dispune de ele
c. cand marfurile nu ajung la destinatie

97. Drepturile si obligatiile care revin partilor din contractul international de transport fac
obiectul :
a. clauzelor contractuale deoarece se aplica principiul lex voluntatis
b. normelor elaborate la nivel national si international
c. atat clauzelor contractuale cat si prevederilor normelor nationale si internationale in materie

98. Actiunile care decurg din raporturile contractuale in cazul litigiilor privind derularea
contractelor de transport rutier international se prescriu :
a. intr-un an
b. in cinci ani
c. nu se prescriu

99. In cazul contractelor de transport feroviar de marfuri primirea marfurilor de catre


destinatar :
a. nu stinge actiunea
b. stinge actiunea
c. nu stinge actiune, decat dupa curgerea unui termen de prescriptie speciala

100. In cazul contractelor de transport fluvial international , transportatorul este obligat sa


examineze reclamatiile si pretentiile in termen de :
a. o luna de la primire
b. in termen de trei luni de la primire
c. in termen de cinci luni de la primire

12
101. In cazul contractului international de transport maritim, daca pierderea sau avaria nu sunt
aparente destinatarul trebuie sa notifice carausul :
a. in cinci zile consecutive
b. in cincisprezece zile consecutive
c. in treizeci de zile consecutive

102. Orice actiune care priveste transportul marfurilor pe cale maritima se prescrie in cazul in
care nu a fost introdusa nici o procedura judecatoreasca in termen de :
a. un an
b. doi ani
c. trei ani

103. Absenta , neregularitatea sau pierderea documentelor de insotire a marfurilor, in cazul


contractului de transport pe cale maritima afecteaza existenta si valabilitatea contractului ?
a. da
b. nu
c. numai pierderea documentelor atrage nevalabilitatea contractului

104. In cazul solutionarii unui litigiu comercial international de catre instantele judecatoresti
conform dispozitiilor legale competenta teritoriala apartine
a. instantelor de la domiciliul reclamantului
b. instantelor de la domiciliul paratului
c. instantelor de la resedinta, sediul ori fondul de comert al paratului

105. In functie de regulile dupa care are loc solutionarea unui litigiu, vom distinge:
a. arbitraj general
b. arbitraj de drept
c. arbitraj special

106. Dupa competenta lor, arbitrajele pot fi :


a. cu competenta generala
b. cu competenta regionala
c. cu competenta mondiala

107. Arbitrajul institutional (permanent) se efectueaza de catre tribunalele permanente de


arbitraj de pe langa :
a. Inalta Curte de Casatie si Justitie
b. Camera de Comert si Industrie
c. Tribunalul Comercial

108. Conventia arbitrala incheiata de catre parti are urmatoarea carcteristica :

a. este un contract bilateral


b. consensual si aleatoriu
c. este un act de dispozitie deoarece partile nu renunta la garantiile acordate de instantele arbitrale

13
109. Clauza compromisorie este stipulatia prin care partile contractante convin ca un viitor
litigiu sa fie solutionat :
a. pe cale judecatoreasca
b. pe cale arbitrala
c. pe cale amiabila

110. Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului :


a. nu
b. da
c. numai in anumite situatii

111. Compromisul se refera la un litigiu :


a. care se va naste in viitor
b. care este nascut deja
c. care s-a finalizat

112. Orice litigiu poate fi solutionat pe cale arbitrala in principiu :


a. da
b. nu
c. cu unele exceptii

113. Conflictul de competenta dintre o instanta de judecata si un tribunal arbitral va fi


solutionat :
a. de instanta de judecata ierarhic superioara
b. de Camera de Comert si Industrie
c. de partile litigiului comercial international

114. Daca ne aflam in fata unei clauze compromisorii atunci legea aplicabila va fi :
a. lex patriae
b. lex contractus
c. lex causae

115. In cazul existentei compromisului se va aplica :


a. legea statului de la sediul arbitrajului
b. legea de la domiciliul paratului
c. legea de la sediul , fondul de comert ori resedinta paratului

116. In cazul sesizarii tribunalului arbitral paratul va face intampinarea in termen de :


a. cincisprezece zile
b. treizeci de zile
c. patruzeci si cinci de zile

117. Nedepunerea in termen legal , a intampinarii inseamna :


a. recunoasterea pretentiilor reclamantului
b. nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului
c. nu are nici o relevanta

118. Cererea reconventionala depusa de parat se va judeca :


14
a. cu prioritate inaintea cererii introduse de reclamant
b. dupa cererea introdusa de catre reclamant
c. o data cu cererea introdusa de reclamant

119. Exceptiile de procedura trebuie ridicate cel mai tarziu :


a. la primul termen
b. la ultimul termen
c. nu are importanta termenul

120. In lipsa unei intelegeri intre parti cheltuielile arbitrale se suporta :


a. de ambele parti
b. de partea care a pierdut litigiul
c. sunt trecute in seama tribunalului arbitral

121. In cazul arbitrajului organizat de catre o institutie permanenta , taxele pentru organizarea
arbitrajului se stabilesc si se platesc :
a. prin hotararea tribunalului in jurisdictia careia isi are sediul reclamantul
b. conform regulamentului institutiei permanente de arbitraj
c. prin invoiala partilor

122. Procedura arbitrala se finalizeaza printr-o :


a. incheiere de inchidere a litigiului
b. printr-o hotarare arbitrala
c. ambele

123. Pronuntarea hotararii arbitrale poate fi amanata sub conditia incadrarii in termenul de
noua luni de la constituirea tibunalului arbitral :
a. cu sapte zile
b. cu paisprezece zile
c. cu douazecisiunu de zile

124. Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai pe calea :


a. recursului in anulare
b. actiunii in anulare
c. revizuirii

125. O sentinta arbitrala data pe teritoriul unui stat strain poate fi recunoscuta pentru a se
bucura de autoritatea de lucru judecat ?
a. da
b. nu
c. numai in cazul in care priveste chestiuni in materie civila

126. Executarea silita a unei hotarari arbitrale straine se autorizeaza de catre


a. tribunalul arbitral institutional
b. tribunalul judetean in raza careia urmeaza sa se faca executarea silita
c. judecatorie

127. Dreptul comertului international are urmatoarele caractere fundamentale :


15
a. caracter nepatrimonial
b. caracter volitional
c. caracter national

128. Intre dreptul comercial si dreptul comertului international exista urmatoarele asemanari:
a. ambele reglementeaza raporturi de drept comercial
b. ambele reglementeaza raporturi cu element strain
c. ambele reglementeaza raporturi susceptibile de a fi supuse mai multor sisteme de drept

129. Intre dreptul comercial si dreptul comertului international exista urmatoarele deosebiri:
a. numai dreptul comercial presupune raporturi cu element de extraneitate
b. numai dreptul comertului international presupune raporturi cu element de extraneitate
c. numai dreptul comercial reglementeaza raporturi patrimoniale

130. Intre dreptul civil si dreptul comertului international exista urmatoarele deosebiri:
a. raporturile de dreptul comertului international pot avea atat caracter patrimonial cat si caracter
nepatrimonial
b. raporturile de dreptul comertului international au de regula caracter patrimonial
c. raporturile de drept civil au caracter exclusiv patrimonial

131. Sunt linii calauzitoare ale principiului libertatii comertului:


a. libertatea de a revinde pentru a obtine un profit
b. politica monopolista nu aduce atingere libertatii comertului
c. controlul exercitat asupra subiectelor de Dreptul comertului international prin mijloace civile de
catre organizatii neguvernamentale

132. Concurenta presupune :


a. o competitie intre subiecte de drept cu activitati comerciale similare
b. o competitie intre subiecte de drept cu activitati comerciale diferite
c. o competitie intre subiecte de drept care se intrec in mod conditionat pe piata

133. Concurenta comerciala international ridica concurenta de pe piata interna la nivel :


a. sectorial
b. Continental ori mondial
c. national

134. Concurenta loiala are urmatoarele functii :


a. restrictionarea desfasurarii economiei de piata
b. facilitarea circulatiei conditionate a marfurilor
c. stimularea intiativei in cadrul schimburilor comerciale internationale, a cooperarii economice si
tehnico-stiintifice

135. Concurenta neloiala se caracterizeaza prin :


a. utilizarea unor mijloace si metode reprobabile in activitatea comerciala
b. practici concurentiale corecte
c. garantarea desfasurare economiei de piata

136. In cadrul principiului egalitatii juridice a partilor se poate distinge intre :


16
a. vointa partilor si de jure gestionis
b. concurenta loiala si neloiala
c. libertatea comertului si comert conditionat

137. Ce fel de efecte exista intre partile contractate in cadrul unui contract de comert
international?
a. contractul are putere de lege
b. contractul este opozabil tuturor
c. contractul este opozabil doar tertilor

138. In ce act normativ este consacrat principiul bunei credinte ?


a. in codul comercial
b. in codul muncii
c. in codul civil

139. Printre izvoarele interne importante ale dreptului comertului international se numara:
a. Legea nr. 105 / 1992
b. Codul familiei
c. Codul penal

140. Practica judecatoreasca are o importanta deosebita in sistemul :


a. common-law
b. civil law
c. continental

141. In ce an au aparut regulile INCOTERMS?


a. 1948
b. 1953
c. 1972

142. Practica judecatoreasca si arbitrala constituie izvor de drept in sistemul juridic roman?
a. da, deoarece acest sistem este de tip common-law
b. nu, fiindca legiuitorul roman nu admite acest lucru
c. da, dar numai in cazul practicii arbitrale

143. Care din urmatoarele notiuni sunt premisele raportului juridic de comert international?
a. subiectele de drept
b. buna credinta
c. egalitatea juridica a partilor

144. Indicati care dintre urmatoarele notiuni sunt caractere ale raportului juridic de comert
international:
a. caracterul volitional
b. caracterul nepatrimonial
c. elementul national

145. Sunt subiecte de drept care apartin ordinii de drept interne:


a. comerciantul persoana fizica
17
b. statul
c. societatea europeana

146. Sunt subiecte de drept care apartin ordinii de drept internationale:


a. comerciantul persoana fizica
b. statul
c. grupurile de interese

147. Ce caractere au grupurile de interes economic


a. caracter volitional
b. caracter nepatrimonial
c. se pot constitui cu sau fara capital social

148. Continutul raportului juridic de comert international este format din :


a. drepturi si obligatii
b. numai drepturi
c. numai obligatii

149. Obiectul raportului juridic de comert international consta in :


a. prestatia la care este obligat creditorul
b. prestatia la care este obligat debitorul fata de terti
c. prestatia la care este obligat debitorul fata de creditor

150. Actele si faptele de comert international se identifica prin apelare la :


a. criteriul comercialitatii
b. criteriul nationalitatii
c. criteriul nepatrimonialitatii

151. Sunt considerate acte si fapte de comert international :


a. actele si faptele care contin elemente de extraneitate
b. actele si faptele care nu contin elemente de extraneitate
c. actele si faptele cu titlu gratuit

152. In vederea formularii unei definitii a faptelor de comert, s-au formulat urmatoarele teorii:
a. teoria nationalitatii
b. teoria locului actului de comert
c. teoria speculatiei

153. Faptele obiective de comert pot fi clasificate in :


a. fapte de comert obiective considerate ca atare fara nicio conditie
b. fapte declarate de cutuma comerciale
c. fapte de comert desemnate ca atare datorita caracterului principal

154. Fidejusiunea pentru cauza comerciala este :


a. un fapt obiectiv de comert considerat ca atare, fara nicio conditie
b. un fapt declarat de lege comercial, dar numai daca indeplineste anumite conditii
c. un fapt de comert desemnat ca atare datorita caracterului sau accesoriu

18
155. Prezumtia de comercialitate instituita de art. 4 c.com. are caracter :
a. relativ
b. absolut
c. cutumiar

156. Prezumtia de comercialitate poate fi inlaturata daca :


a. obligatia are caracter comercial
b. obligatia are caracter civil
c. obligatia are caracter administrativ

157. Actele si faptele de comert international se impart in :


a. obiective si subiective
b. mixte si unitare
c. obiective, subiective si mixte

158. Contul curent si cecul nu se considera a fi fapte de comert ale necomerciantilor, cat timp :
a. nu au o cauza comerciala
b. au o cauza comerciala
c. au o cauza comerciala mediata

159. Sunt contracte comerciale internationale :


a. mandatul comercial international
b. mandatul gratuit
c. vanzarea cumpararea civila

160. Contractele comerciale internationale se delimiteaza de contractele comerciale cu vocatie


interna prin :
a. existenta unui element de extraneitate
b. obiect
c. cauza

161. Trasaturile contractelor comerciale internationale sunt :


a. necomercialitatea
b. internationalitatea
c. nationalitatea

162. Contractele comerciale internationale, in functie de modul lor de formare sunt :


a. contracte consensuale
b. contracte solemne
c. contracte reale

163. Contractele comerciale sunt contracte cu titlu :


a. oneros
b. gratuit
c. dezinteresat

164. Contractele comerciale internationale au caracter :


a. sinalagmatic
19
b. unilateral
c. mixt

165. Contractele comerciale internationale sunt contracte comuntative?


a. da, deoarece partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor, care au caracter cert si determinat
b. nu, sunt contracte aleatorii
c. nu, deoarece partile nu cunosc intinderea obligatiilor

166. In functie de efecte, contractele comerciale internationale pot fi :


a. contracte constitutive, translative si declarative
b. exclusiv contracte declarative
c. exclusiv contracte constitutive

167. Contractele de comert international constitutive :


a. transmit drepturi reale
b. confirma anumite drepturi ale partilor
c. privesc crearea de drepturi subiective, pe seama partilor sau pe seama unui tert

168. Dupa modul de executare, contractele de comert international pot fi :


a. cu executare imediata
b. cu executare anterioara
c. cu executare calitativa

169. Contractele comerciale internationale cu executare continua :


a. cuprind obligatii care pot fi indeplinite de catre debitor in mod neintrerupt
b. cuprind prestatii periodice
c. cuprind obligatii care se executa dintr-o data

170. In raport de corelatia in care se afla, contractele pot fi :


a. contracte principale si secundare
b. contracte secundare
c. contracte tertiare si anterioare

171. Contracte accesorii sunt acelea care :


a. au o existenta de sine statatoare
b. nu au o existenta de sine statatoare
c. au un caracter incidental

172. Dupa natura obligatiilor care intra in continutul lor :


a. contracte care genereaza obligatia de a da, a face, a nu face
b. contracte care genereaza obligatia de a nu da si a reda
c. contracte care nu genereaza obligatii

173. Contractele care contin obligatii de a da sunt :


a. contracte translative de drepturi reale
b. intalnite in sfera prestarilor de servicii
c. contracte prin care o parte se obliga la o abstentiune

20
174. In functie de participantii la raporturile juridice de comert international, se pot intalni :
a. contracte obisnuite
b. contracte speciale
c. contracte unitare

175. In raport de obiectul lor, contractele de comert international pot fi :


a. contracte de prestari de servicii
b. contracte declarative
c. contracte constitutive

176. In raport de complexitatea lor, contractele de comert international pot fi :


a. contracte unitare
b. contracte principale
c. contracte secundare

177. Contractele comerciale internationale complexe :


a. desemneaza o pluralitate de contracte comerciale internationale distincte
b. au la baza un singur acord de vointa intre parti
c. genereaza drepturi si obligatii caacteristice pentru cel puti doua contracte unitare de tip monolit

178. In functie de durata pentru care se incheie, contractele comerciale intenationale pot fi :
a. contracte de scurta durata
b. contracte pe durata nelimitata
c. contracte cu executare dintr-o data

179. Durata unui contract de scurta durata nu depaseste :


a. 3 ani
b. 1 an
c. 5 ani

180. Formarea contractelor comerciale internationale presupune :


a. 3 etape
b. 4 etape
c. 2 etape

181. Etapa precontractuala se caracterizeaza prin :


a. o serie de demersuri pe care partile le efectueaza anterior incheierii propriu-zise a contractelor
b. incheierea propriu-zisa a contractelor
c. incheierea contractelor intre absenti

182. Scrisoarea de intentie :


a. a fost admisa ca tehnica de negociere
b. nu a fost admisa ca tehnica de negociere
c. are valoarea unei oferte contractuale in toate situatiile

183. Ce poate contine o scrisoare de intentie, transmisa in cadrul etapei precontractuale?


a. angajamente ferme, in toate cazurile
b. acceptari ale unei oferte, exclusiv
21
c. angajamente ferme, oferte sau acceptari de oferte sau alte continuturi care nu produc efecte
juridice

184. Ce reguli implica tehnica negocierii


a. publicitatea
b. confidentialitatea
c. gratuitatea

185. Care lege consacra posibilitatea alegerii de catre parti a legii aplicabile?
a. Constitutia Romaniei
b. Codul comercial
c. Legea nr. 105 / 1992

186. Care din urmatoarele sunt clauze specifice contractelor comerciale internationale?
a. clauza compromisorie
b. clauza leonina
c. clauza de concurenta

187. In ce consta clauza compromisorie?


a. acordul partilor pentru a solutiona litigiile legate de contract pe calea arbitrajului
b. acordul partilor in sensul platii unei despagubiri in cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor
c. exonerarea uneia dintre parti in cazul producerii unui eveniment de forta majora

188. Ce se intelege prin clauza de exclusivitate?


a. faptul ca una dintre parti poate invoca forta majora, pentru a fi exonerata de raspundere
b. faptul ca uneia dintre parti i se acorda beneficiul exclusivitatii reprezentarii celeilalte parti
c. faptul ca unai dintre parti se obliga sa acorde celeilalte parti conditiile cele mai avantajoase
acordate unui contractant tert

189. Care sunt principiile care trebuie sa guverneze interpretarea contractelor de comert
international?
a. principiul bunei-credinte
b. principiul oportunitatii
c. principiul subsidiaritatii

190. Ce presupune principiul loialitatii?


a. executarea contractului sa se faca potrivit vointei reale a partilor
b. fiecare parte sa depuna diligente pentru determinarea continutului contractului
c. interpretarea sa denote respectul cuvenit celeilalte parti contractante

191. Care din urmatoarele constituie reguli de interpretare a contractelor comerciale


internationale?
a. in dubio pro reo
b. loialitatea
c. buna-credinta

192. Unde trebuie executata obligatia?


a. la locul ales de parti
22
b. locul determinat de instanta de judecata
c. locul determinat de instanta arbitrala

193. Care este data la care trebuie executata obligatia rezultata din incheierea unui contract
comercial international?
a. imediat, la data facturarii marfii
b. inainte de livrare, in toate cazurile
c. la expirarea termenului suspensiv, atunci cand contractul este afectat de conditie

194. Ce reprezinta executarea silita?


a. executarea de buna voie de catre debitor a obligatiei sale
b. executarea in cazul in care debitorul nu-si executa voluntar obligatia
c. o modalitate de executare voluntara a obligatiilor

195. Fapta ilicita poate consta in :


a. neexecutarea de catre debitor a obligatiilor asumate
b. executarea la timp de catre debitor a obligatiilor asumate
c. executarea inainte de termen de catre debitor a obligatiilor asumate

196. Prejudiciul poate fi :


a. moral si patrimonial
b. economic si ilicit
c. financiar

197. Raspunderea debitorului este conditionata de existenta :


a. unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu
b. unui raport de cauzalitate intre faptele licite si existenta unui prejudiciu
c. unui raport de cauzalitate intre faptele ilicite si existenta unor beneficii suplimentare

198. Ce clauze privind limitarea raspunderii pot insera partile in continutul unui contract
comercial international?
a. reducerea nivelului raspunderii
b. nelimitarea daunelor pentru care se raspunde
c. stabilirea unui plafon minim privind despagubirile ce urmeaza a fi suportate de catre debitor

199. Obiectul contractului de mandat comercial international il constituie:


a. tratarea de afaceri pe seama pe seama mandantului
b. cedarea folosintei unor bunuri
c. acordarea dreptului de folosinta exclusiva a unei marci

200. Partile contractului de mandat comercial international se numesc:


a. mandant si mandatar
b. mandant si factor
c. concesionar si mandatar

201. Sunt elemente specifice ale contractului de mandat comercial international:


a. este intotdeauna cu titlu oneros
b. poate avea si titlu gratuit
23
c. decurge din dispozitiile legale nationale

202. Mandatarul poate fi :


a. agent
b. reprezentat
c. mandant

203. Ce reprezinta agentul in cadrul contractului international de mandat comercial?


a. un agent comercial caruia o firma producatoare sau comerciala din tara sau strainatate ii
incredinteaza desfacerea marfii
b. un intermediar imputernicit sa mijloceasca in tara sau in strainatate tranzactii comerciale
c. un intermediar care se ocupa cu mijlocirea contractelor comerciale, prin punerea in contact a celor
doi parteneri interesati

204. Partile contractului international de comision sunt :


a. comisionarul
b. concedentul
c. curtierul

205. Care sunt caracterele contractului international de comision?


a. in raporturile dintre mandant si mandatar exista relatii de mandat
b. in raporturile dintre mandant si mandatar exista relatii de mandata neremunerat
c. in raporturile dintre mandant si mandatar nu exista relatii de reprezentare

206. Intermedierea in dreptul anglo-saxon se realizeaza prin institutia juridica numita :


a. agency
b. factoring
c. franchising

207. Raporturile juridice de agency se pot stabili printr-o intelegere numita :


a. conventie
b. contract
c. agreement

208. In raport de gradul de contral executat de principal in cadrul contractului de agency,


agentul poate fi :
a. agent servant si agent contractor
b. agent principal si agent secundar
c. agent simplus si agent complex

209. Care din urmatoarele sunt forme ale contractului de comision?


a. comsionarul lucreaza un nume propriu, dar in contul comitentului
b. comisionarul actioneaza in nume propriu
c. comitentul actioneaza in nume propriu

210. Dupa felul prestatiei in cadrul contractului de agency se poate distinge intre :
a. agent de control
b. agent contractor
24
c. agent-general

211. Brokerul este :


a. un intermediar care actioneaza in numele comitentului
b. un intermediar care lucreaza in nume propriu
c. un agent comercial care ste reprezentantul principalului

212. In domeniul intermedierii de comert international, legea aplicabila este determinata


potrivit :
a. lex loci contractus
b. lex voluntatis
c. lex rei sitae

213. Care sunt caracteristicile contractului de vanzare in comertul international?


a. caracter sinalagmatic
b. caracter gratuit
c. caracter aleatoriu

214. Care sunt caracteristicile specifice contractului de vanzare in comertul international?


a. caracter national
b. caracter necomercial
c. caracter international

215. Conform Conventiei de la Viena (1980), cu privire la forma contractului de vanzare


international de marfuri :
a. acesta trebuie incheiat in scris
b. rezilierea contractului se poate realiza doar pe cale contencioasa
c. acesta nu trebuie incheiat si nici constatat in scris

216. Existenta si continutul contractului de vanzare internationala poate fi probata prin :


a. inscrisuri, exclusiv
b. martori, exclusiv
c. orice mijloace de proba

217. Potrivit Conventiei de la Viena (1980), se face distinctie intre revocarea si retractarea
ofertei.
a. Enuntul este corect
b. Enuntul este incorect
c. Enuntul este partial corect, deoarece retractarea este o etapa prealabila revocarii ofertei

218. In ce masura poate fi retractata acceptarea ofertei?


a. Doar daca ajunge la ofertant inainte de momentul la care acceptarea ar produce efecte juridice
b. Doar daca ajunge la ofertant ulterior acceptarii
c. Numai in cazul in care s-a produs deja acceptarea ofertei

219. Ce se intelege prin acceptare tardiva?


a. faptul ca raspunsul de acceptare a ajuns la sediul ofertantului ulterior expirarii termenului stipulat
de ofertant
25
b. faptul ca raspunsul de acceptare a ajuns la sediul ofertantului anterior expirarii termenului stipulat
de ofertant
c. faptul ca raspunsul de acceptare al ofertei a fost transmis imediat

220. Care este momentul incheierii contractului de vanzare internationala de marfuri inter
prasesentes?
a. momentul acceptarii exprese
b. momentul la care acceptarea parvine ofertantului
c. momentul in care actul de acceptare tacita nu a fost indeplinit de catre parte

221. Care este momentul incheierii contractului de vanzare internationala de marfuri inter
absentes?
a. momentul acceptarii exprese
b. momentul la care acceptarea parvine ofertantului, potrivit sistemului receptiei
c. momentul in care actul de acceptare tacita nu a fost indeplinit de catre parte

222. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi reziliat doar prin :


a. acordul amiabil al partilor
b. efectul legii
c. hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta nationala

223. Cand este vanzatorul obligat sa predea marfurile, in cadrul contractului de vanzare
internationala de marfuri?
a. la data fixata prin contract, daca in contract s-a stabilit o asemenea data
b. in orice moment, chiar si in afara perioadei de timp determinate prin contract
c. in toate cazurile, intr-un termen partial rezonabil

224. Ce posibilitati mai are la dispozitie cumparatorul care, desi nu a denuntat lipsa de
conformitate, fiind decazut din dreptul de a se prevala de aceasta, are totusi o scuza rezonabila in acest
sens?
a. poate solicita o bonificatie
b. poate sa ceara rezilierea contractului
c. poate sa ceara rezolutiunea contractului

225. In cazul in care cumparatorul a fost decazut din dreptul de a invoca garantia vanzatorului
pentru evictiune, dar are o scuza rezonabila, are la dispozitie urmatoarele posibilitati :
a. sa reduca pretul
b. sa ceara daune-interese, inclusiv pentru castigul nerealizat
c. sa solicite returnarea integrala a pretului

226. Ce caracteristici are regimul juridic al rezolutiunii solicitate de cumparator?


a. este judiciara
b. este extrajudiciara
c. instanta poate acorda vanzatorului un termen de gratie

227. Care sunt obligatiie cumparatorului in contractul international de vanzari de marfuri?


a. plata pretului convenit pentru marfa
b. preluarea marfurilor la 3 luni de la data stipulata prin contract
26
c. plata a 1/2 din pretul convenit initial

228. Unde poate fi platit pretul marfii in cazul contractului de vanzare internationala de
marfuri?
a. la locul prevazut de obiceiul partilor
b. la locul prevazut in contract
c. la domiciliu cumparatorului, in toate cazurile

229. Cum pot fi clasificate bursele in functie de obiectul lor de activitate?


a. burse de valori imobiliare
b. burse de marfuri si mobiliare
c. burse de bunuri mobile

230. Ce fel de operatiuni exista in cadrul bursei?


a. operatiuni la termen
b. operatiuni pe baza de promisiuni
c. operatiuni cu titlu gratuit

231. Care sunt partile unui contract de leasing?


a. producatorul, finantatorul si utilizatorul
b. brokerul si curtierul
c. intermediarul si factorul

232. Ce fel de contracte adiacente se pot alatura contractului de leasing?


a. contract de asigurare a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing
b. contract de vanzare-cumparare
c. contract de donatie

233. Ce fel de avantaje presupune leasing-ul pentru utilizator:


a. confera posibilitatea stabilirii duratei de leasing
b. nu se poate conveni cu furnizorul inlocuirea echipamentelor uzate moral cu altele mai noi
c. nu se poate achita leasing-ul prin rate

234. Care sunt elementele definitorii ale contractului international de leasing?


a. rata de leasing
b. existenta a cel putin o parte contractanta
c. obiectul contractului, care nu poate fi decat nedeterminat

235. Care sunt caracterele juridice ale contractului de leasing?


a. caracter sinalagmatic
b. caracter gratuit
c. caracter real

236. Ce fel de cerinte privind forma contractului sunt cerute pentru incheierea contractului de
leasing?
a. forma ad validitatem
b. forma ad probationem
c. nu este necesara nicio forma pentru incheierea valabila a contractului
27
237. Cum pot fi clasificate contractele de leasing in functie de continutul ratelor
a. leasing national si leasing international
b. leasing financiar si leasing operational
c. leasint net sau leasing brut

238. Care sunt obligatiile furnizorului in cadrul cotnractului de leasing?


a. sa livreze echipamentele, masinile si utilajele in stare de functionare si in parametrii calitativi
stabiliti
b. sa mentina bunurile in stare de functionare
c. sa asigure bunurile inchiriate pe toate durata contractului de leasing

239. Care sunt partile in cadrul contractului de factoring?


a. factorul si furnizorul
b. curtierul si mandantul
c. finantatorul si utilizatorul

240. Ce forme de factoring se intalnesc in practica?


a. factoring-ul traditional
b. factoring-ul modern
c. factoring-ul neo-traditional

241. Cum se mai numeste factoring-ul confidential?


a. factoring fara notificare
b. factoring declarat
c. factoring notificat

242. Care sunt caracterele juridice ale contractului de factoring :


a. caracter unilateral
b. caracter consensual
c. caracter gratuit

243. Care sunt partile contractului de concesiune exclusiva?


a. concedentul si concesionarul
b. factorul si furnizorul
c. mandantul si curtierul

244. Pe ce perioada se incheie, de regula, contractul de concesiunare exclusiva?


a. pe o durata de 20 de ani
b. pe o durata de 1 an
c. pe o durata de 3 luni

245. Cand inceteaza contractul de concesionare exclusiva?


a. la momentul expirarii termenului pentru care a fost incheiat
b. numai la momentul rezolutionarii sale
c. la momentul constatarii caducitatii, in toate cazurile

246. Cum se numesc partile in contractul de franciza?


28
a. fracizor (concedent) si francizat (concesionar)
b. cumparator si vanzator
c. furnizori si factor

247. Care sunt formele contractului de consulting-engineering?


a. in regie
b. complexe
c. simple

248. Cum se numeste echivalentul scrisorii de trasura, in cazul transportului maritim?


a. Conosament
b. scrisoare maritima
c. mesaj maritim

29