Sunteți pe pagina 1din 14

Dreptul comertului international

1. Prin raportul juridic de dreptul comertului international se intelege : c. raportul patrimonial reglementat de o norma de drept comercial international 2.Elementele definitorii ale raportului juridic de drept comercial : a. comercialitatea 3. Criteriul comercialitatii in dreptul comertului se defineste : c. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil 4. Un raport juridic comercial dobandeste vocatie internationala in masura in care prezinta un element de extraneitate ? b. da, ntotdeauna 5. Un raport juridic ce contine elemente de extraneitate in structura sa si in imprejurarile referitoare la nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic cu element strain din orice domeniu al dreptului privat apartine: b. dreptului international privat 6. Cetatenia pe care o au partile unui raport juridic de drept comercial international este in masura sa confere acestuia caracterul de extraneitate ? a. incorect 7. Sediul unei personae juridice sau , domiciliul unei persoane fizice (ori in lipsa acestuia resedinta partilor), situate in state diferite, confera elementul de internationalitate unui raport juridic comercial ? a. confera in mod direct atributul internationalitatii 8. Continutul raportului juridic de comert interrnational este format: b. din drepturile si obligatiile asumate, in mod liber, de catre parti acestui raport juridic 9. Izvoarele dreptului comertului international sunt : a. cu caracter intern si international 10. Uzantele comerciale sunt de regula: a. acte, fapte, atitudini si conduite ale partilor, rareori scrise 11. In raport de aria de aplicasbilitate uzantele comerciale se clasifica in: a. uzante locale b. uzante special c. uzante generale ANS: Asi B B si C ABC 12. Conventia internationala este un izvor al dreptului comertului international doar in masura in care stabileste norma de reglementare al raportului juridic al comertului international si de cooperare economica si transfer de creativitate a. corect 13. Codificarea dreptului comertului international presupune : a. o activitate de comasare a normelor dreptului de comert international lasata la latitudinea statelor interesate, conform principiului libertatii comertului. b. un proces constient la care iau parte statele lumii alaturi de organizatiile internationale interesate c. constituirea premiselor unui drept material neuniform in domeniu ANS: A PTS: 1

14. Principiul libertii conveniilor exprim regula n faa creia un subiect de dreptul comerului internaional se oblig doar la ceea ce consider c este n interesul su i n msura n care dorete prin propria sa : b. vointa 15. Lex voluntatis este regula care se manifesta in sfera contractelor comerciale internationale , potrivit careia fondul si efectele obligationale ale contractelor respective vor fi deduse jurisdictiei anume aleasa de catre parti . a. corect; 16. Poate Lex voluntatis sa reglementeze si asupra formei actelor juridice ? b. da pentru ca atunci cand o astfel de lege a fost desemnata de catre parti principiul Lex voluntatis va cuprinde in reglementarea sa si forma actului juridic 17. Principiul libertii comerului este expresia nevoii obiective de a elimina obstacolul de ordin economic , vamal , fiscal , administrativ, politic etc. care mpiedic normala circulaie, la nivel mondial, a urmtoarelor elemente : a. de bunuri, valori, cunostinte tehnico-stiintifice etc 18. Subiectele raportului juridic de dreptul comertului international pot apartine ordinei juridice nationale ca si ordinei juridice international ? a. corect 19. Subiectele raporturilor juridice de dreptul comertului international apartinand ordinei juridice internationale sunt: a. statele suverane 20. Societatea comerciala dobandeste potrivit legislati romane nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitutiv, sediul social. a. enuntul este corect 21. Daca o societate comerciala are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state determinant pentru identificarea nationalitatii acesteia este : a. locul unde se afla centrul principal de conducere si gestiune a activitatii statutare 22. Societatile comerciale constituite in Romania cu capital majoritar strain ori in intregime strain sunt persoane juridice romane . b. enuntul este corect 23. Sunt recunoscute, de plin drept, in Romania persoanele juridice straine cu scop patrimonial , valabil constituite in statul a carei nationalitate o au ? b. da, pentru ca legea romana recunoaste, de plin drept, personalitatea juridica a societatilor comerciale straine 24. Statutul juridic al sucursalei infiintate de catre o societate comerciala intr-o alta tara este supus : a. legii nationale a societatii comerciale 25. Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al carui teritoriu si-a stabilit propriul sediu independent de legea aplicabila persoanei juridice care a infiintat-o a. enuntul este corect 26. Conventia anticoncurentiala poate fi definita ca : a. o manifestare a principiului libertatii comertului 27. Potrivit principiului de jure gestionis persoanele fizice si juridice , din state diferite, se situeaza : b. pe pozitie de egalitate juridica, chiar si statele fiind in aceasta postura 28. Practica judecatoreasca precum si cea arbitrala constituie izvor de drept : b. nu, deoarece legiuitorul roman nu permite acest lucru 29. Grupurile de Interes Economic a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice si juridice, constituita pe o perioada de

30. Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu : b. in special cu societatile comerciale de persoane 31. Membrii Grupului de Interes Economic raspund a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care contractele incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel; 32. Numarul membrilor Grupului de Interes Economic nu poate fi mai mare de : c. 20 33. Grupul de Interes Economic nu poate avea mai mult de : c. 500 de angajati 34.In prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si isi pot desfasura activitatea in Romania ? b. da , deoarece tara noastra si-a armonizat legislatia sa cu cea a Uniunii Europene 35. Suma minima pentru formarea capitalului social al Grupului European de Interes Economic este : b. 25.000 ; 36. Dupa modul de calculare a ratelor leasingul se imparte in: b. leasing brut si net 37. Trasaturile caracteristice ale contractului de comert international sunt : a. comercialitatea si internationalitatea; 38. Caracterul sinalgmatic al contractelor de comert international este conferit de faptul ca : a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti ; 39. Contractele de comert international se divid, dupa natura obligatiilor care intra in continutul lor, in contracte care genereaza obligatii: b. de a da, a face ori a nu face 40.Contractele de comert international de lunga durata se incheie de catre parti, de regula, pe o perioada de timp mai mare de : b. cinci ani; 41. Partile unui contract de comert international au posibilitatea de a schimba legea aplicabila contractului, fara a aduce atingere formei si drepturilor tertilor : a. oricand considera necesar acest lucru 42. Clauza compromisorie care reprezinta acordul partilor de a supune litigiile ce s-ar putea naste in legatura cu contractul arbitrajului si a renunta la dreptul de a apela la organul de juridictie ale statelor , este exprimata : b. in cuprinsul contractului de comert international 43. Prin introducerea in contract a clauzei penale partile contractante pot sa prevada ca debitorul : b. sa plateasca, cu titlu de despagubire , o anumita suma de bani sau sa efectueze o anumita prestatie 44. Clauzele unui contract de comert international se interpreteaza de catre parti dupa : b. dupa intentia comuna a partilor contractante 45. In situatia in care este o indoiala cu privire la o clauza contractul se interpreteaza in favoarea celui: b. care se oblig 46. Daca o clauza este interpretabila din cauza redactarii sale ori dintr-un alt considerent se aplica regula de drept conform careia contractul: b. va produce efecte pentru a nu vatama interesele legitime ale partilor contractante 47. In situatia in care se iveste un conflict intre o uzanta comerciala si o clauza contractuala care a fost stipulata in mod expres va prevala: b. clauza contractuala stipulata

48. Potrivit regulii de interpretare a continutului contractelor de comert international, in situatia in care apare un conflict intre o uzanta cu caracter local si o uzanta codificata are precadere: b. uzanta codificata deoarece are vocatie internationala in materie 49. Contractele de comert international pot interpretate si prin recurgerea la jurisprudenta si doctrina in materie ? b. da , deoarece atat doctrina cat si jurisprudenta evidentiaza solutii utile, pronuntate si comentate 50. Locul executarii platii in cazul executarii voluntare a obligatiilor contractuale este : a. acela stipulat in contract 51. In cazul executarii voluntare de regula, plata este facuta : a. de catre debitor 52. Lichidarea unei societti comerciale trebuie efectuata intr.-un termen de 3 ani de la data dizolvarii; a. corect 53. In cazul contractelor de comert international fapta ilicita consta in : c. Efectuarea, cu intarziere ori in mod necorespunzator, a obligatiilor asumate 54. Raspunderea debitorului este conditionata de existenta unui raport de cauzalitate intre : c. fapta pagubitoare si prejudiciul cauzat 55. Activitatea agentului intermediar imputernicit sa mijloceasca in tara si strainatate anumite tranzactii comerciale are un caracter: b. profesional 56. In cadrul contractului de comision comisionarul lucreaza; a. in numele comitentului 57. In raportul dintre comisionar si comitent exista relatii de : b. de mandat 58. In Common law raporturile juridice de tip agency se stabilesc intre parti printr-o intelegere numita : b. agreement 59. In ceea ce priveste gradul de control exercitat de principal (patron)in drepturile de sorginte anglo-saxona, agentul poate fi : a. agent servant 60. Factorul este acel intermediar care lucreaza : c. in nume propriu 61. In domeniul intermedierii in comertul international se aplica principiul, daca partile au convenit astfel : a. lex voluntatis 62. Daca partile nu au convenit altfel in domeniul intermedierii se aplica : c. legea statului in care isi desfasoara imputernicirea intermediarul 63. In situatia in care reprezentarea are ca obiect administrarea sau orice alt act de dispozitie referitoare la un imobil legea care carmuieste va fi: b. lex rei sitae 64. In cazul Aquis-ului comunitar in domeniul interpretarii agentul comercial are dreptul la comision pentru tranzactiile incheiate , in termenul prevazut , atunci cand : a. i se incredinteaza o anumita zona geografica sau un anumit grup de clienti 65. Dreptul la comision se stinge numai daca si in masura in care : c. acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat 66. Clauza de interdictie comerciala nu este valabila mai mult de : b. doi ani

67. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi probat si prin mijloacele moderne de comunicare (fax , telex, e-mail , telegrama )? b. da, prin orice mijloc de proba inclusive modern 68. Oferta de a incheia un contract de vanzare internationala de marfuri isi produce efectele : c. cand destinatarul recunoaste faptul ca a intrat in posesia ofertei. 69. O oferta, chiar daca este irevocabila , poate fi retractata ? a. da, daca retractarea ajunge la destinatar inaintea ofertei 70. Retractarea ofertei este similara cu revocarea acesteia ? b. Nu este similara 71. O oferta de a contracta facuta verbal intre partile prezente , cu exceptia cazului in care din imprejurari rezulta contrariul : a. trebuie acceptata imediat 72. Intre partile contractante absente este valabila regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului ? b. da, totdeauna 73. Este exceptata de la regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului, imprejurarea ca indicatia de acceptare nu parvine ofertantului in termen de acceptare stabilit de el ori in lipsa unei stipulatii in cadrul unui termen rezonabil? b. enuntul este corect 74. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi modificat si rezolutionat (reziliat) prin : c. prin acordul amiabil al partilor 75. Vanzatorul este obligat sa predea marfurile : a. la data fixata prin contract 76. Vanzatorul este obligat sa remita documentele referitoare la marfa a. in locul si forma prevazute in contractul de vanzare internationala de marfuri 77. Obligatia de conformitate a marfurilor are drept obiect : c. orice modalitate de indeplinire a clauzelor contractuale pe care si-a asumat-o in mod voluntar vanzatorul 78. Vanzatorul este exonerat de raspundere pentru o lipsa de conformitate pe care cumparatorul o cunostea sau nu se putea sa nu o cunoasca in momentul inchieierii contractului : a. da 79. Este raspunzator vanzatorul pentru orice lipsa de conformitate care exista in momentul transmiterii riscurilor catre cumparator chiar daca aceasta lipsa se iveste ulterior : a. da, este raspunzator 80. Isi va pierde cumparatorul dreptul sau de a cere daune interese din partea vanzatorului in situatia in care va recurge la un alt mijloc. b. nu va pierde dreptul 81. Exista posibilitatea acordarii unui termen suplimentar de catre cumparator, vanzatorului in caz de contraventie la contract. a. da 82. Termenul de gratie acordat de catre cumparator vanzatorului are o durata : c. rezonabila 83. Cumparatorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului de vanzare internationala : a. in caz de nerespectarea de catre vanzator a oricareia dintre obligatiile ce rezulta din contract sau din conventia de la Viena din 1980

84. In materia vanzarii internationale de marfuri cumparatorul are urmatoarele obligatii principale : b. sa plateasca pretul cuvenit pentru marfa 85. Pentru a fi valida declaratia de rezolutiune (reziliere) a contractului international de vanzare de marfuri adresata celeilalte parti aceasta trebuie facuta prin : b. notificare 86. Dupa criteriul obiectului lor de activitate bursele de marfuri se clasifica : b. burse de valori mobiliare si burse de marfuri 87. In raport de pozitia sau calitatea participantilor licitatiile sunt : b. de import si de export 88. Leasingul este tranzactia la care iau parte : a. producatorul de bunuri, finantatorul si utilizatorul 89. Daca cele trei parti implicate in operatiunea de leasing sunt resortisantii aceluiasi stat se aplica : b. lex fori 90. Dupa modul de implicare al partilor leasingul poate fi : b. direct 91. In cadrul contractului de leasing partile sunt : b. utilizatorul 92. Se poate obliga concesionarul in mod conventional, sa asigure revanzarea produselor intr-un anumit ritm astfel incat sa se obtina cresterea vitezei de rotatie a fondurilor circulante si obtinerea de castiguri pentru ambele parti? b. da este posibil 93. Care dintre obligatiile urmatoare apartin francizorului . b. cedeaza concesiunea marcii sau a serviciilor 94. Neindeplinirea uneia dintre obligatiile asumate de catre o parte a contractului de franciza duce la rezilierea acestuia : b) de drept 95. Obligatia de a inmana scrisoarea de trasura apartine : a. expeditorului 96. Conosamentul este emis in cazul transportului pe cale : c. maritima 97. In caz de forta majora ori in caz fortuit carausul : b. il va incunostiinta despre aceste situatii pe expeditor, de indata 98. Obligatia carausului inceteaza : a. cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul a fost incunostiintat de aceasta b. cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul poate dispune de ele 99. Drepturile si obligatiile care revin partilor din contractul international de transport fac obiectul : c. atat clauzelor contractuale cat si prevederilor normelor nationale si internationale in materie 100. Actiunile care decurg din raporturile contractuale in cazul litigiilor privind derularea contractelor de transport rutier international se prescriu : a. intr-un an 101. In cazul contractelor de transport feroviar de marfuri primirea marfurilor de catre destinatar : b. stinge actiunea 102. In cazul contractelor de transport fluvial international , transportatorul este obligat sa examineze reclamatiile si pretentiile in termen de :

b. in termen de trei luni de la primire 103. In cazul contractului international de transport maritim, daca pierderea sau avaria nu sunt aparente destinatarul trebuie sa notifice carausul : a. in cinsprezece zile consecutive 104. Orice actiune care priveste transportul marfurilor pe cale maritima se prescrie in cazul in care nu a fost introdusa nici o procedura judecatoreasca in termen de : b. doi ani 105. Absenta , neregularitatea sau pierderea documentelor de insotire a marfurilor, in cazul contractului de transport pe cale maritima afecteaza existenta si valabilitatea contractului ? b. nu afecteaza 106. In cazul solutionarii unui litigiu comercial international de catre instantele judecatoresti conform dispozitiilor legale competenta teritoriala apartine b. instantelor de la domiciliul paratului 107. In functie de regulile dupa care are loc solutionarea unui litigiu, vom distinge: b. arbitraj de drept 108. Dupa competenta lor, arbitrajele pot fi : a. cu competenta generala 109. Arbitrajul institutional (permanent) se efectueaza de catre tribunalele permanente de arbitraj de pe langa : b. Camera de Comert si Industrie 110. Conventia arbitrala incheiata de catre parti are urmatoarea carcteristica : a. este un contract bilateral 111. Clauza compromisorie este stipulatia prin care partile contractante convin ca un viitor litigiu sa fie solutionat : b. pe cale arbitrala 112. Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului : b. da 113. Compromisul se refera la un litigiu : b. care este nascut deja 114. Orice litigiu poate fi solutionat pe cale arbitrala in principiu : a. da 115. Conflictul de competenta dintre o instanta de judecata si un tribunal arbitral va fi solutionat : a. de instanta de judecata ierarhic superioara 116. Daca ne aflam in fata unei clauze compromisorii atunci legea aplicabila va fi : b. lex contractus 117. In cazul existentei compromisului se va aplica : a. legea statului de la sediul arbitrajului 118. In cazul sesizarii tribunalului arbitral paratul va face intampinarea in termen de : b. treizeci de zile 119. Nedepunerea in termen legal , a intampinarii inseamna : b. nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului 120. Cererea reconventionala depusa de parat se va judeca : c. o data cu cererea introdusa de reclamant 121. Exceptiile de procedura trebuie ridicate cel mai tarziu :

a. la primul termen 122. In lipsa unei intelegeri intre parti cheltuielile arbitrale se suporta : b. de partea care a pierdut litigiul 123. In cazul arbitrajului organizat de catre o institutie permanenta , taxele pentru organizarea arbitrajului se stabilesc si se platesc : b. conform regulamentului institutiei permanente de arbitraj 124. Procedura arbitrala se finalizeaza printr-o : c. ambele 125. Pronuntarea hotararii arbitrale poate fi amanata sub conditia incadrarii in termenul de noua luni de la constituirea tibunalului arbitral : c. cu douazecisiunu de zile 126. Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai pe calea : b. actiunii in anulare 127. O sentinta arbitrala data pe teritoriul unui stat strain poate fi recunoscuta pentru a se bucura de autoritatea de lucru judecat ? a. da 128. Executarea silita a unei hotarari arbitrale straine se autorizeaza de catre; b. tribunalul judetean in raza careia urmeaza sa se faca executarea silita 129. Dreptul comertului international are urmatoarele caractere fundamentale : b. caracter volitional 130. Intre dreptul comercial si dreptul comertului international exista urmatoarele asemanari: a. ambele reglementeaza raporturi de drept comercial 131. Intre dreptul comercial si dreptul comertului international exista urmatoarele deosebiri: b. numai dreptul comertului international presupune raporturi cu element de extraneitate 132. Intre dreptul civil si dreptul comertului international exista urmatoarele deosebiri: b. raporturile de dreptul comertului international au de regula caracter patrimonial 133. Sunt linii calauzitoare ale principiului libertatii comertului: a. libertatea de a revinde pentru a obtine un profit 134. Concurenta presupune : a. o competitie ntre subiecte de drept cu activitati comerciale similare 135. Concurenta comerciala internationala ridica concurenta de pe piata interna la nivel : b. continental ori mondial 136. Concurenta loiala are urmatoarele functii : c. stimularea intiativei in cadrul schimburilor comerciale internationale, a cooperarii economice si tehnico-stiintifice 137. Concurenta neloiala se caracterizeaza prin : a. utilizarea unor mijloace si metode reprobabile in activitatea comerciala 138. n cadrul principiului egalitatii juridice a partilor se poate distinge ntre : a. vointa prtilor si de jure gestionis 139. Ce fel de efecte juridice pot exista intre partile contractate n cadrul unui contract de comert international? a. contractul are putere de lege intre partile contractante 140. n ce act normativ este consacrat principiul bunei credinte ?

c. n codul civil 141. Printre izvoarele interne importante ale dreptului comertului international se numara: a. Legea nr. 105 / 1992 142. Practica judecatoreasca are o importanta deosebita n sistemul : a. common-law 143. In ce an au aparut regulile INCOTERMS? b. 1953 144. Practica judecatoreasca si arbitrala constituie izvor de drept n sistemul juridic roman? b. nu, fiindca legiuitorul roman nu admite acest lucru 145. Care din urmatoarele notiuni sunt premisele raportului juridic de comert international? a. subiectele de drept 146. Indicati care dintre urmtoarele notiuni sunt caractere ale raportului juridic de comert international: a. caracterul volitional 147. Sunt subiecte de drept care apartin ordinii de drept interne: a. comerciantul persoana fizica 148. Sunt subiecte de drept care apartin ordinii de drept internationale: b. statul 149. Ce caractere au grupurile de interes economic; c. se pot constitui cu sau fara capital social 150. Continutul raportului juridic de comert international este format din : a. drepturi si obligatii 151. Obiectul raportului juridic de comert international consta in : b. prestatia la care este obligat debitorul fata de creditor 152. Actele si faptele de comert international se identifica prin apelare la : a. criteriul comercialitatii si internationalitatii 153. Sunt considerate acte si fapte de comert international : a. actele si faptele care contin elemente de extraneitate 154. n vederea formularii unei definitii a faptelor de comert, s-au formulat urmatoarele teorii: c. teoria speculatiei 155. Faptele obiective de comert pot fi clasificate in : a. fapte de comert obiective considerate ca atare fara nicio conditie 156. Fidejusiunea pentru cauza comercial este : c. un fapt de comert desemnat ca atare datorita caracterului sau accesoriu 157. Prezumtia de comercialitate instituita de art. 4din Codul com. are caracter : b. relativ 158. Prezumtia de comercialitate poate fi inlaturata daca : b. obligatia are caracter civil 159. Actele si faptele de comert international se impart in : c. obiective, subiective si mixte 160. Contul curent si cecul nu se considera a fi fapte de comert ale necomerciantilor, cat timp : b. nu au o cauza comerciala

161. Sunt contracte comerciale internationale : a. mandatul comercial international 162. Contractele comerciale internationale se delimiteaza de contractele comerciale cu vocatie interna prin : a. existenta unui element de extraneitate 163. Trasaturile contractelor comerciale internationale sunt : b. internationalitatea 164. Contractele comerciale internationale, n functie de modul lor de formare sunt : a. contracte consensuale 165. Contractele comerciale sunt contracte cu titlu : c. oneros 166. Contractele comerciale internationale au caracter : b. sinalagmatic 167. Contractele comerciale internationale sunt contracte comuntative? a. da, deoarece prtile cunosc existenta si intinderea obligatiilor, care au caracter cert si determinat 168. n functie de efecte, contractele comerciale internationale pot fi : a. contracte constitutive, translative si declarative 169. Contractele de comert international constitutive : c. privesc crearea de drepturi subiective, pe seama partilor sau pe seama unui tert 170. Dup modul de executare, contractele de comert international pot fi : c. cu executare imediata si succesiva 171. Contractele comerciale internationale cu executare continua : a. cuprind obligatii care pot fi indeplinite de catre debitor in mod neintrerupt 172. In raport de corelatia n care se afla, contractele comerciale international pot fi : a. contracte principale si secundare 173. Contracte accesorii sunt acelea care : b. nu au o existenta de sine statatoare 174. Dupa natura obligatiilor care intra in continutul lor contractele comerciale international pot fi : a. contracte care genereaza obligatia de a da, a face, a nu face 175. Contractele comerciale internationale care contin obligatii de a da sunt : a. contracte translative de drepturi reale 176. n functie de participantii la raporturile juridice de comert international, se pot intalni : c. Contracte obisnuite 177. n raport de obiectul lor contractele de comert international pot fi : a. contracte de prestari de servicii 178. n raport de complexitatea lor, contractele de comert international pot fi : a. contracte unitare 179. Contractele comerciale internationale complexe : a. desemneaz o pluralitate de contracte comerciale internationale distincte 180. n functie de durata pentru care se incheie, contractele comerciale intenationale pot fi : b. contracte pe durata limitata 181. Durata unui contract de scurta durata nu depaseste : b. 1 an

182. Formarea contractelor comerciale internationale presupune : b. 2 etape 183. Etapa precontractual se caracterizeaz prin : a. demersuri pe care partile le efectueaz anterior ncheierii propriu-zise a contractelor 184. Scrisoarea de intentie : a. a fost admisa doar ca tehnica de negociere 185. Ce poate contine o scrisoare de intentie, transmisa n cadrul etapei precontractuale? c. angajamente ferme, oferte sau acceptri de oferte sau alte continuturi care nu produc efecte juridice 186. Care dintre regulile carer urmeaza implica tehnica negocierii; b. confidentialitatea 187. Care lege consacra posibilitatea alegerii de catre parti a legii aplicabile? c. Legea nr. 105 / 1992 188. Care din urmatoarele sunt clauze specifice contractelor comerciale internationale? a. clauza compromisorie 189. n ce consta clauza compromisorie? a. acordul partilor pentru a solutiona litigiile legate de contract pe calea arbitrajului 190. Ce se ntelege prin clauza de exclusivitate? b. faptul ca uneia dintre parti i se acorda beneficiul exclusivitatii reprezentarii celeilalte parti 191. Care sunt principiile care trebuie sa guverneze interpretarea contractelor de comert international? a. principiul bunei-credinte 192. Ce presupune principiul loialitatii? c. sa demonstreze respectul cuvenit celeilalte parti contractante 193. Care din urmatoarele constituie reguli de interpretare a contractelor comerciale internationale? a. in dubio pro reo 194. Unde trebuie executata obligatia care face obiectul contractului de comert international? a. la locul determinat de partile contractului 195. Care este data la care trebuie executata obligatia rezultata din incheierea unui contract comercial international? a. imediat, la data facturarii marfii 196. Ce reprezinta executarea silita? b. executarea in cazul n care debitorul nu-si executa voluntar obligatia 197. Fapta ilicita in comertulinternational poate consta in : b. neexecutarea la timp de catre debitor a obligatiilor asumate 198. Prejudiciul cauzat printr-o fapta ilicita poate fi : b. moral si pecuniar 199. Raspunderea debitorului este conditionata de existenta : a. unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si un prejudiciu viitor 200. Ce clauze privind limitarea raspunderii pot insera partile in continutul unui contract comercial international? a. reducerea nivelului raspunderii partilor contractante 201. Obiectul contractului de mandat comercial international il constituie: a. tratarea de afaceri pe seama mandantului

b. mandant si mandatar 203. Sunt elemente specifice ale contractului de mandat comercial international: b. este totdeauna cu titlu oneros 204. Mandatarul poate fi : a. agent 205. Ce reprezint agentul n cadrul contractului international de mandat comercial? b. un intermediar imputernicit sa mijloceasca in tara sau in strainatate tranzactii comerciale 206. Prtile contractului international de comision sunt : c. comisionarul si comitentul 207. Care sunt caracterele contractului international de comision? b. in raporturile dintre mandatar si mandant exista relatii de mandate remunerat 208. Intermedierea n dreptul anglo-saxon se realizeaz prin institutia juridica numita : a. agency 209. Raporturile juridice de agency se pot stabili printr-o intelegere numita : c. agreement 210. n raport de gradul de contral executat de principal n cadrul contractului de agency, agentul poate fi : a. agent servant si agent contractor 211. Care din urmatoarele sunt forme ale contractului de comision? a. comsionarul lucreaza un nume propriu, dar in contul comitentului 212. Dupa felul prestatiei n cadrul contractului de agency se poate distinge intre : c. agent-general 213. Brokerul este : c. un agent comercial care este reprezentantul principalului 214. n domeniul intermedierii de comert international, legea aplicabila este determinata potrivit : b. lex voluntatis 215. Care sunt caracteristicile contractului de vanzare in comertul international? a. caracter sinalagmatic 216. Care sunt caracteristicile specifice contractului de vanzare in comertul international? c. caracter international 217. Conform Conventiei de la Viena (1980), cu privire la forma contractului de vanzare international de marfuri : c. acesta nu trebuie incheiat si nici constatat in scris 218. Existenta si continutul contractului de vanzare internationala poate fi probata prin : c. orice mijloace de proba 219. Potrivit Conventiei de la Viena (1980), se face distinctie intre revocarea si retractarea ofertei. c. enuntul este partial corect, deoarece retractarea este o etapa prealabila revocarii ofertei 220. In ce masura poate fi retractata acceptarea ofertei? a. doar daca ajunge la ofertant inainte de momentul la care acceptarea ar produce efecte juridice 221. Ce se intelege prin acceptare tardiva? a. faptul ca raspunsul de acceptare a ajuns la sediul ofertantului ulterior expirarii termenului stipulat de ofertant 222. Care este momentul incheierii contractului de vanzare internationala de marfuri inter prasesentes?

a. momentul acceptarii exprese 223. Care este momentul incheierii contractului de vanzare internationala de marfuri inter absentes? b. momentul la care acceptarea parvine ofertantului, potrivit sistemului receptiei 224. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi reziliat doar prin : b. acordul amiabil al partilor 225. Cand este vanzatorul obligat sa predea marfurile, n cadrul contractului de vanzare internationala de marfuri? a. la data fixata prin contract, daca in contract s-a stabilit o asemenea data 226. Ce posibilitati mai are la dispozitie cumparatorul care, desi nu a denuntat lipsa de conformitate, fiind decazut din dreptul de a se prevala de aceasta, are totusi o scuza rezonabila in acest sens? a. poate solicita o bonificatie 227. In cazul in care cumparatorul a fost decazut din dreptul de a invoca garantia vanzatorului pentru evictiune, dar are o scuza rezonabila, are la dispozitie urmatoarele posibilitati : c. sa reduca pretul 228. Ce caracteristici are regimul juridic al rezolutiunii solicitate de cumparator? b. este extrajudiciara 229. Care sunt obligatiie cumparatorului n contractul international de vanzari de marfuri? a. plata pretului convenit pentru marfa 230. Unde poate fi platit pretul marfii n cazul contractului de vanzare internationala de marfuri? b. la locul prevazut in contract 231. Cum pot fi clasificate bursele in functie de obiectul lor de activitate? b. burse de marfuri si mobiliare 232. Ce fel de operatiuni exista in cadrul bursei? a. operatiuni la termen 233. Care sunt partile unui contract de leasing? a. producatorul, finantatorul si utilizatorul 234. Ce fel de contracte adiacente se pot alatura contractului de leasing? a. contract de asigurare a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing 235. Ce fel de avantaje presupune leasing-ul pentru utilizator: a. confera posibilitatea stabilirii duratei de leasing 236. Care sunt elementele definitorii ale contractului international de leasing? a. rata de leasing 237. Care sunt caracterele juridice ale contractului de leasing? c. caracter sinalagmatic 238. Ce fel de cerinte privind forma contractului sunt cerute pentru incheierea contractului de leasing? b. forma ad probationem 239. Cum pot fi clasificate contractele de leasing in functie de continutul ratelor : b. leasing financiar si leasing operational 240. Care sunt obligatiile furnizorului n cadrul contractului de leasing? a. sa livreze echipamentele, masinile si utilajele in stare de functionare si in parametrii calitativi stabiliti 241. Care sunt partile n cadrul contractului de factoring? a. factorul si furnizorul 242. Ce forme de factoring se intalnesc in practica?

a. factoring-ul traditional 243. Cum se mai numeste factoring-ul confidential? c. factoring fara notificare 244. Care sunt caracterele juridice ale contractului de factoring : b. caracter consensual 245. Care sunt partile contractului de concesiune exclusiva? b. concedentul si concesionarul 246. Pe ce perioada se incheie, de regula, contractul de concesiunare exclusiva? b. pe o durata de 1 an 247. Cand inceteaza contractul de concesionare exclusiva? a. la momentul expirarii termenului pentru care a fost incheiat 248. Cum se numesc partile in contractul de franciza? a. francizor (concedent) si francizat (concesionar) 249. Care sunt formele contractului de consulting-engineering? a. in regie 250. Cum se numeste echivalentul scrisorii de trasura, n cazul transportului maritim? a. conosament