Sunteți pe pagina 1din 26

Dreptul comertului international

MULTIPLE CHOICE 1. Prin raportul juridic de dreptul comertului international se intelege : a. O cutuma de dreptul comercial aplicabila intr-un caz anume determinat; b. o relatie sociala reglementata de o norma de drept comercial international c. raportul patrimonial reglementat de o norma de drept comercial international 2. Elementele definitorii ale raportului juridic de drept comercial : a. comercialitatea b. nationalitatea c. nepatrimonialitatea 3. Criteriul comercialitatii in dreptul comertului se defineste : a. prin referire la normele dreptului national b. prin intelegerea partilor c. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil 4. Un raport juridic comercial dobandeste vocatie internationala in masura in care prezinta un element de extraneitate ? a. nu, deoarece un raport comercial nu poate dobndi vocatie internationala b. da, ntotdeauna c. doar uneori 5. Un raport juridic ce contine elemente de extraneitate in structura sa si in imprejurarile referitoare la nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic cu element strain din orice domeniu al dreptului privat apartine: a. dreptului comertului international b. dreptului international privat c. dreptului international public 6. Cetatenia pe care o au partile unui raport juridic de drept comercial international este in masura sa confere acestuia caracterul de extraneitate ? a. incorect b. corect c. cetatenia are un caracter predominant n raporturile de drept comercial international 7. Sediul unei personae juridice sau , domiciliul unei persoane fizice (ori in lipsa acestuia resedinta partilor), situate in state diferite, confera elementul de internationalitate unui raport juridic comercial ? a. confera in mod direct atributul internationalitatii b. este necesar ca in structura sa sa fie intalnit si un alt element de extraneitate apt de a-i acorda valenta internationalitatii
c

8. Continutul raportului juridic de comert interrnational este format: a. parti, obiect si cauza b. din drepturile si obligatiile asumate, in mod liber, de catre parti acestui raport juridic c. doar obligatii 9. Izvoarele dreptului comertului international sunt : a. cu caracter intern si international b. cu caracter special si comercial c. cu caracter general si international

10. Uzantele comerciale sunt de regula: a. acte, fapte, atitudini si conduite ale partilor, rareori scrise

a. componente obisnuite ale practicii arbitrale b. tratate internationale 11. In raport de aria de aplicasbilitate uzantele comerciale se clasifica in: a. uzante locale b. uzante special c. uzante generale 12. Conventia internationala este un izvor al dreptului comertului international doar in masura in care stabileste norma de reglementare al raportului juridic al comertului international si de cooperare economica si transfer de creativitate a. corect b. incorect 13. Codificarea dreptului comertului international presupune : a. o activitate de comasare a normelor dreptului de comert international lasata la latitudinea statelor interesate, conform principiului libertatii comertului. b. un proces constient la care iau parte statele lumii alaturi de organizatiile internationale interesate c. constituirea premiselor unui drept material neuniform in domeniu 14. Principiul libertii conveniilor exprim regula n faa creia un subiect de dreptul comerului internaional se oblig doar la ceea ce consider c este n interesul su i n msura n care dorete prin propria sa : a. fapta b. vointa c. diligenta 15. Lex voluntatis este regula care se manifesta in sfera contractelor comerciale internationale , potrivit careia fondul si efectele obligationale ale contractelor respective vor fi deduse jurisdictiei anume aleasa de catre parti . a. corect; b. fals 16. Poate Lex voluntatis sa reglementeze si asupra formei actelor juridice ? a. nu, deoarece conditiile de forma ale unui act juridic sunt stabilite de legea care ii carmuieste fondul b. da pentru ca atunci cand o astfel de lege a fost desemnata de catre parti principiul Lex voluntatis va cuprinde in reglementarea sa si forma actului juridic c. nu, deoarece Lex voluntatis se aplic exclusiv n materia cetateniei 17. Principiul libertii comerului este expresia nevoii obiective de a elimina obstacolul de ordin economic , vamal , fiscal , administrativ, politic etc. care mpiedic normala circulaie, la nivel mondial, a urmtoarelor elemente : a. de bunuri, valori, cunostinte tehnico-stiintifice etc b. acte si fapte de comert international c. efecte de comert 18. Subiectele raportului juridic de dreptul comertului international pot apartine ordinei juridice nationale ca si ordinei juridice international ? a. corect

b. incorect 19. Subiectele raporturilor juridice de dreptul comertului international apartinand ordinei juridice internationale sunt: a. statele suverane b. societatile nationale si regiile autonome c. organizatiile guvernamentale 20. Societatea comerciala dobandeste potrivit legislati romane nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitutiv, sediul social. a. enuntul este corect b. enuntul este incorect c. enuntul este corect, cu exceptia societatilor in nume colectiv 21. Daca o societate comerciala are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state determinant pentru identificarea nationalitatii acesteia este : a. locul unde se afla centrul principal de conducere si gestiune a activitatii statutare b. locul de constituire al societatii comerciale respective c. oricare dintre sediile in care societatea comerciala isi desfasoara activitatile sale statutare 22. Societatile comerciale constituite in Romania cu capital majoritar strain ori in intregime strain sunt persoane juridice romane . a. enuntul este incorect b. enuntul este corect c. nu pot fi constituite n Romnia societati comerciale cu capital majoritar strain 23. Sunt recunoscute, de plin drept, in Romania persoanele juridice straine cu scop patrimonial , valabil constituite in statul a carei nationalitate o au ? a. nu , deoarece au fost constituite in raport cu o legislatie nationala b. da, pentru ca legea romana recunoaste, de plin drept, personalitatea juridica a societatilor comerciale straine c. da , insa numai dupa reintocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii romane. 24. Statutul juridic al sucursalei infiintate de catre o societate comerciala intr-o alta tara este supus : a. legii nationale a societatii comerciale b. legii nationale pe teritoriul careia isi desfasoara activitatea sucursala c. ambele jurisdictii nationale 25. Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al carui teritoriu si-a stabilit propriul sediu independent de legea aplicabila persoanei juridice care a infiintat-o a. enuntul este corect b. enuntul este fals c. enuntul este fals, deoarece filiala este o forma exogena a ntreprinderii 26. Conventia anticoncurentiala poate fi definita ca : a. o manifestare a principiului libertatii comertului b. expresie a caracterului volitional al raportului juridic de drept civil c. din dorinta statului de a diminua functia concurentei neloiale 27. Potrivit principiului de jure gestionis persoanele fizice si juridice , din state diferite, se situeaza : a. pe pozitii diferite, in raport de modul de gestionare a afacerii comerciale b. pe pozitie de egalitate juridica, chiar si statele fiind in aceasta postura c. ca titulare inegale de drepturi si obligatii 28. Practica judecatoreasca precum si cea arbitrala constituie izvor de drept : a. intotdeauna deoarece legiuitorul roman permite aceasta modalitate b. nu, deoarece legiuitorul roman nu permite acest lucru

c. ramane la aprecierea instantelor de judecata precum si a celor arbitrale 29. Grupurile de Interes Economic a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice si juridice, constituita pe o perioada de timp determinata . b. o noua forma juridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor c. o forma organizatorica propusa de un anumit cadru juridic 30. Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu : a. marile corporatii internationale b. in special cu societatile comerciale de persoane c. cu organizatiile statale cu atributii in comertul international 31. Membrii Grupului de Interes Economic raspund a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care contractele incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel; b. nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidara. c. raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic 32. Numarul membrilor Grupului de Interes Economic nu poate fi mai mare de : a. 50 b. 40 c. 20 33. Grupul de Interes Economic nu poate avea mai mult de : a. 200 de angajati; b. 400 de angajati; c. 500 de angajati 34. In prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si isi pot desfasura activitatea in Romania ? a. nu , deoarece tara noastra nu este inca membru al Uniunii Europene b. da , deoarece tara noastra si-a armonizat legislatia sa cu cea a Uniunii Europene c. nu, deoarece nu exista o conventie bilaterala in acest sens 35. Suma minima pentru formarea capitalului social al Grupului European de Interes Economic este : a. 20.000 ; b. 25.000 ; c. 50.000 36. Dupa modul de calculare a ratelor leasingul se imparte in a. leasing brut si direct b. leasing brut si net c. leasing net si indirect 37. Trasaturile caracteristice ale contractului de comert international sunt : a. comercialitatea si internationalitatea; b. comercialitatera si nationalitatea; c. extraneitatea si necomercialitatea 38. Caracterul sinalgmatic al contractelor de comert international este conferit de faptul ca : a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti ; b. partile sunt numai doua in asemenea contracte c. contractele comerciale sunt cu titlu gratuit

39. Contractele de comert international se divid, dupa natura obligatiilor care intra in continutul lor, in contracte care genereaza obligatii: a. de a imprumuta, inchiria si a vinde b. de a da, a face ori a nu face c. de a asigura, reasigura si a transporta 40. Contractele de comert international de lunga durata se incheie de catre parti, de regula, pe o perioada de timp mai mare de : a. trei ani; b. cinci ani; c. zece ani 41. Partile unui contract de comert international au posibilitatea de a schimba legea aplicabila contractului, fara a aduce atingere formei si drepturilor tertilor : a. oricand considera necesar acest lucru b. numai dupa ivirea litigiului intre ele cu privire la executarea contractului c. numai cu aprobarea organului de jurisdictie si a tertilor 42. Clauza compromisorie care reprezinta acordul partilor de a supune litigiile ce s-ar putea naste in legatura cu contractul arbitrajului si a renunta la dreptul de a apela la organul de juridictie ale statelor , este exprimata : a. in Lex fori b. in cuprinsul contractului de comert international c. in Lex causae 43. Prin introducerea in contract a clauzei penale partile contractante pot sa prevada ca debitorul : a. sa efectueze o pedeapsa penal acu inchisoarea pentru neexecutarea obligatiei care ii revine b. sa plateasca, cu titlu de despagubire , o anumita suma de bani sau sa efectueze o anumita prestatie c. sa efectueze din nou o prestatie pecuniara pe care nu a indeplinit-o la termenul stabilit 44. Clauzele unui contract de comert international se interpreteaza de catre parti dupa : a. clauza clientului cel mai favorizat b. dupa intentia comuna a partilor contractante c. dupa sensul literar al termenilor utilizati in contract 45. In situatia in care este o indoiala cu privire la o clauza contractul se interpreteaza in favoarea celui: a. care se nu se oblig b. care se oblig c. care nu se obliga sub conditie potestativa 46. Daca o clauza este interpretabila din cauza redactarii sale ori dintr-un alt considerent se aplica regula de drept conform careia contractul: a. nu va produce efecte potrivit intentiilor partilor existente la momentul incheierii contractului b. va produce efecte pentru a nu vatama interesele legitime ale partilor contractante c. se va supune analizei periodice a partilor contractante 47. In situatia in care se iveste un conflict intre o uzanta comerciala si o clauza contractuala care a fost stipulata in mod expres va prevala: a. uzanta comerciala b. clauza contractuala stipulata c. se lasa la aprecierea partilor 48. Potrivit regulii de interpretare a continutului contractelor de comert international, in situatia in care apare un conflict intre o uzanta cu caracter local si o uzanta codificata are precadere: a. uzanta locala deoarece in acest loc a fost incheiat contractul comercial international

b. uzanta codificata deoarece are vocatie internationala in materie c. acea uzanta care este cea mai apropriata de intentia partilor 49. Contractele de comert international pot interpretate si prin recurgerea la jurisprudenta si doctrina in materie ? a. niciodata , deoarece atat jurisprudenta cat si doctrina nu sunt recunoscute ca izvoare de drept b. da , deoarece atat doctrina cat si jurisprudenta evidentiaza solutii utile, pronuntate si comentate c. nu, fiindca jurisprudenta este doar izvor derivat de drept 50. Locul executarii platii in cazul executarii voluntare a obligatiilor contractuale este : a. acela stipulat in contract b. cel care rezulta din intentia tertilor c. cel care rezulta din natura operatiunii civile 51. In cazul executarii voluntare de regula, plata este facuta : a. de catre debitor b. de catre o alta persoana in numele creditorului c. de catre executorul judecatoresc 52. Lichidarea unei societti comerciale trebuie efectuata intr.-un termen de 3 ani de la data dizolvarii a. corect b. incorect 53. In cazul contractelor de comert international fapta ilicita consta in : a. executarea in rate de catre debitor a obligatiilor contractuale asumate b. efectuarea corespunzatoare a obligatiilor asumate c. Efectuarea, cu intarziere ori in mod necorespunzator, a obligatiilor asumate 54. Raspunderea debitorului este conditionata de existenta unui raport de cauzalitate intre : a. fapta pagubitoare si daunele interese b. fapta pagubitoare si daunele morale c. fapta pagubitoare si prejudiciul cauzat 55. Activitatea agentului intermediar imputernicit sa mijloceasca in tara si strainatate anumite tranzactii comerciale are un caracter: a. voluntar b. profesional c. dualist 56. In cadrul contractului de comision comisionarul lucreaza a. in numele comitentului b. in numele celui care il remunereaza c. in nume propriu dar in contul prepusului 57. In raportul dintre comisionar si comitent exista relatii de : a. intermediere b. de mandat c. de reprezentare 58. In Common law raporturile juridice de tip agency se stabilesc intre parti printr-o intelegere numita : a. fair play b. agreement

c. duty free 59. In ceea ce priveste gradul de control exercitat de principal (patron)in drepturile de sorginte anglo-saxona, agentul poate fi : a. agent servant b. agent principal c. agent secundar 60. Factorul este acel intermediar care lucreaza : a. in numele brokerului b. in numele principalului c. in nume propriu 61. In domeniul intermedierii in comertul international se aplica principiul, daca partile au convenit astfel : a. lex voluntatis b. lex fori c. lex rei sitae 62. Daca partile nu au convenit altfel in domeniul intermedierii se aplica : a. legea statului in care mandatarul isi are sediul b. legea statului in care isi are sediul mandantul c. legea statului in care isi desfasoara imputernicirea intermediarul 63. In situatia in care reprezentarea are ca obiect administrarea sau orice alt act de dispozitie referitoare la un imobil legea care carmuieste va fi: a. lex contractus b. lex rei sitae c. bona fides 64. In cazul Aquis-ului comunitar in domeniul interpretarii agentul comercial are dreptul la comision pentru tranzactiile incheiate , in termenul prevazut , atunci cand : a. i se incredinteaza o anumita zona geografica sau un anumit grup de clienti b. a obtinut contracte economice importante ceea ce inseamna marirea volumului desfacerilor c. a reusit sa cuprinda intreaga piata de desfacere a unui produs. 65. Dreptul la comision se stinge numai daca si in masura in care : a. banca refuza sa achite contravaloarea prestatiei intrucat intre parti nu s-a incheiat un nou acord b. s-a stabilit ca va fi executat contractul dintre terti si comitent c. acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat 66. Clauza de interdictie comerciala nu este valabila mai mult de : a. trei ani b. doi ani c. cinci ani de la expirarea contractului de agentie 67. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi probat si prin mijloacele moderne de comunicare (fax , telex, e-mail , telegrama )? a. nu este admisibil b. da, prin orice mijloc de proba inclusive modern c. numai prin telex 68. Oferta de a incheia un contract de vanzare internationala de marfuri isi produce efectele : a. cand ajunge la destinatar atunci cand este facuta in mod verbal b. cand este predata expeditorului prin orice mijloace

c. cand destinatarul recunoaste faptul ca a intrat in posesia ofertei. 69. O oferta, chiar daca este irevocabila , poate fi retractata ? a. da, daca retractarea ajunge la destinatar inaintea ofertei b. da, daca retractarea ajunge la destinatar ulterior ofertei c. nu deoarece este irevocabila 70. Retractarea ofertei este similara cu revocarea acesteia ? a. Da este similara b. Nu este similara c. cateodata poate fi similara cu revocarea ofertei 71. O oferta de a contracta facuta verbal intre partile prezente , cu exceptia cazului in care din imprejurari rezulta contrariul : a. trebuie acceptata imediat b. trebuie analizata cu atentie c. trebuie acceptata ulterior 72. Intre partile contractante absente este valabila regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului ? a. nu, niciodata b. da, totdeauna c. nu se pot incheia contracte comerciale intre partile absente 73. Este exceptata de la regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului, imprejurarea ca indicatia de acceptare nu parvine ofertantului in termen de acceptare stabilit de el ori in lipsa unei stipulatii in cadrul unui termen rezonabil? a. enuntul este incorect b. enuntul este corect c. enuntul este partial incorect 74. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi modificat si rezolutionat (reziliat) prin : a. vointa partii care se considera indreptatita in acest sens b. prin solicitarea unei hotarari judecatoresti c. prin acordul amiabil al partilor 75. Vanzatorul este obligat sa predea marfurile : a. la data fixata prin contract b. in orice moment in afara cazului in care din imprejurari nu rezulta ca alegerea datei nu revine vanzatorului c. in toate celelalte cazuri intr-un termen nerezonabil 76. Vanzatorul este obligat sa remita documentele referitoare la marfa a. in locul si forma prevazute in contractul de vanzare internationala de marfuri b. prin curier ori prin mijloace de comunicare moderna (telegrama , telex, fax , e-mail) c. numai prin telex sau fax 77. Obligatia de conformitate a marfurilor are drept obiect : a. predarea catre cumparator a marfurilor care fac obiectul contractului b. marfurile a caror cantitate, calitate si tip sa fie corespunzatoare intrutotul celor stipulate in contract c. orice modalitate de indeplinire a clauzelor contractuale pe care si-a asumat-o in mod voluntar vanzatorul 78. Vanzatorul este exonerat de raspundere pentru o lipsa de conformitate pe care cumparatorul o cunostea sau nu se putea sa nu o cunoasca in momentul inchieierii contractului :

a. da b. nu c. nu, deoarece vanzatorul este prezumat a cunoaste orice lipsa de conformitate 79. Este raspunzator vanzatorul pentru orice lipsa de conformitate care exista in momentul transmiterii riscurilor catre cumparator chiar daca aceasta lipsa se iveste ulterior : a. da, este raspunzator b. nu, nu este raspunzator c. numai in cazul in care lipsa de conformitate apare anterior 80. Isi va pierde cumparatorul dreptul sau de a cere daune interese din partea vanzatorului in situatia in care va recurge la un alt mijloc a. da, va pierde dreptul b. nu va pierde dreptul c. nu exista acest drept 81. Exista posibilitatea acordarii unui termen suplimentar de catre cumparator, vanzatorului in caz de contraventie la contract a. da b. nu c. se poate acorda termen suplimentar numai cumparatorului 82. Termenul de gratie acordat de catre cumparator vanzatorului are o durata : a. nedeterminata b. determinata c. rezonabila 83. Cumparatorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului de vanzare internationala : a. in caz de nerespectarea de catre vanzator a oricareia dintre obligatiile ce rezulta din contract sau din conventia de la Viena din 1980 b. in orice moment al derularii contractului de vanzare internationala a marfurilor daca asa crede de cuviinta c. in caz de nepredare a marfurilor de catre vanzator in termenul prevazut in contract si nici in termenul suplimentar acordat de cumparator 84. In materia vanzarii internationale de marfuri cumparatorul are urmatoarele obligatii principale : a. sa solicite indeplinirea tuturor clauzelor contractuale din partea vanzatorului b. sa plateasca pretul cuvenit pentru marfa c. sa intocmeasca proces verbal de constatare pentru marfurile puse la dispozitia sa de catre vanzator in cazul in catre acestea nu corespund cerintelor sale 85. Pentru a fi valida declaratia de rezolutiune (reziliere) a contractului international de vanzare de marfuri adresata celeilalte parti aceasta trebuie facuta prin : a. scrisoare deschisa b. notificare c. prin orice alt mijloc de comunicare 86. Dupa criteriul obiectului lor de activitate bursele de marfuri se clasifica : a. burse generale b. burse de valori mobiliare si burse de marfuri c. burse de valori imobiliare 87. In raport de pozitia sau calitatea participantilor licitatiile sunt : a. generale b. de import si de export c. speciale

88. Leasingul este tranzactia la care iau parte : a. producatorul de bunuri, finantatorul si utilizatorul b. brokerul, finantatorul si utilizatorul c. factorul, furnizorul de bunuri si utilizatorul 89. Daca cele trei parti implicate in operatiunea de leasing sunt resortisantii aceluiasi stat se aplica : a. lex voluntatis b. lex fori c. bona fides 90. Dupa modul de implicare al partilor leasingul poate fi : a. total b. direct c. mixt 91. In cadrul contractului de leasing partile sunt : a. factorul b. utilizatorul c. brokerul 92. Se poate obliga concesionarul in mod conventional, sa asigure revanzarea produselor intr-un anumit ritm astfel incat sa se obtina cresterea vitezei de rotatie a fondurilor circulante si obtinerea de castiguri pentru ambele parti? a. nu este posibil b. da este posibil c. nu, doar cedentul se poate obliga in acest sens 93. Care dintre obligatiile urmatoare apartin francizorului . a. plata taxei de admitere in afacere b. cedeaza concesiunea marcii sau a serviciilor c. achita redeventa calculata in procente (sau intr-o cota fixa) 94. Neindeplinirea uneia dintre obligatiile asumate de catre o parte a contractului de franciza duce la rezilierea acestuia : a. de fapt b. de drept c. contractul de franciza poate fi doar rezolutionat 95. Obligatia de a inmana scrisoarea de trasura apartine : a. expeditorului b. intreprinzatorului c. carausului 96. Conosamentul este emis in cazul transportului pe cale : a. ferata b. rutiera c. maritima 97. In caz de forta majora ori in caz fortuit carausul : a. nu are nici o obligatie deoarece este exonerat de raspundere b. il va incunostiinta despre aceste situatii pe expeditor, de indata c. returneaza marfurile catre expeditor iar acesta va apela la un alt caraus 98. Obligatia carausului inceteaza : a. cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul a fost incunostiintat de aceasta b. cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul poate dispune de ele c. cand marfurile nu ajung la destinatie

99. Drepturile si obligatiile care revin partilor din contractul international de transport fac obiectul : a. clauzelor contractuale deoarece se aplica principiul lex voluntatis b. normelor elaborate la nivel national si international c. atat clauzelor contractuale cat si prevederilor normelor nationale si internationale in materie 100. Actiunile care decurg din raporturile contractuale in cazul litigiilor privind derularea contractelor de transport rutier international se prescriu : a. intr-un an b. in cinci ani c. nu se prescriu 101. In cazul contractelor de transport feroviar de marfuri primirea marfurilor de catre destinatar : a. nu stinge actiunea b. stinge actiunea c. nu stinge actiune, dect dupa curgerea unui termen de prescriptie speciala 102. In cazul contractelor de transport fluvial international , transportatorul este obligat sa examineze reclamatiile si pretentiile in termen de : a. o luna de la primire b. in termen de trei luni de la primire c. in termen de cinci luni de la primire 103. In cazul contractului international de transport maritim, daca pierderea sau avaria nu sunt aparente destinatarul trebuie sa notifice carausul : a. in cinsprezece zile consecutive b. in cinci zile consecutive c. in treizeci de zile consecutive 104. Orice actiune care priveste transportul marfurilor pe cale maritima se prescrie in cazul in care nu a fost introdusa nici o procedura judecatoreasca in termen de : a. un an b. doi ani c. trei ani 105. Absenta , neregularitatea sau pierderea documentelor de insotire a marfurilor, in cazul contractului de transport pe cale maritima afecteaza existenta si valabilitatea contractului ? a. da afecteaza b. nu afecteaza c. numai pierderea documentelor atrage nevalabilitatea contractului 106. In cazul solutionarii unui litigiu comercial international de catre instantele judecatoresti conform dispozitiilor legale competenta teritoriala apartine a. instantelor de la domiciliul reclamantului b. instantelor de la domiciliul paratului c. instantelor de la resedinta, sediul ori fondul de comert al paratului 107. In functie de regulile dupa care are loc solutionarea unui litigiu, vom distinge: a. arbitraj general si comun b. arbitraj de drept c. arbitraj special si comun 108. Dupa competenta lor, arbitrajele pot fi : a. cu competenta generala b. cu competenta regionala c. cu competenta mondiala

109. Arbitrajul institutional (permanent) se efectueaza de catre tribunalele permanente de arbitraj de pe langa : a. Inalta Curte de Casatie si Justitie b. Camera de Comert si Industrie c. Tribunalul Comercial 110. Conventia arbitrala incheiata de catre parti are urmatoarea carcteristica : a. este un contract bilateral b. consensual si aleatoriu c. este un act de dispozitie deoarece partile nu renunta la garantiile acordate de instantele arbitrale 111. Clauza compromisorie este stipulatia prin care partile contractante convin ca un viitor litigiu sa fie solutionat : a. pe cale judecatoreasca b. pe cale arbitrala c. pe cale amiabila 112. Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului : a. nu b. da c. numai n anumite situatii 113. Compromisul se refera la un litigiu : a. care se va naste in viitor b. care este nascut deja c. care s-a finalizat 114. Orice litigiu poate fi solutionat pe cale arbitrala in principiu : a. da b. nu c. cu unele exceptii 115. Conflictul de competenta dintre o instanta de judecata si un tribunal arbitral va fi solutionat : a. de instanta de judecata ierarhic superioara b. de Camera de Comert si Industrie c. de partile litigiului comercial international 116. Daca ne aflam in fata unei clauze compromisorii atunci legea aplicabila va fi : a. lex patriae b. lex contractus c. lex causae 117. In cazul existentei compromisului se va aplica : a. legea statului de la sediul arbitrajului b. legea de la domiciliul paratului c. legea de la sediul , fondul de comert ori resedinta paratului 118. In cazul sesizarii tribunalului arbitral paratul va face intampinarea in termen de : a. cincisprezece zile b. treizeci de zile c. patruzeci si cinci de zile 119. Nedepunerea in termen legal , a intampinarii inseamna : a. recunoasterea pretentiilor reclamantului b. nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului c. nu are nici o relevanta

120. Cererea reconventionala depusa de parat se va judeca : a. cu prioritate inaintea cererii introduse de reclamant b. dupa cererea introdusa de catre reclamant c. o data cu cererea introdusa de reclamant 121. Exceptiile de procedura trebuie ridicate cel mai tarziu : a. la primul termen b. la ultimul termen c. nu are importanta termenul 122. In lipsa unei intelegeri intre parti cheltuielile arbitrale se suporta : a. de ambele parti b. de partea care a pierdut litigiul c. sunt trecute in seama tribunalului arbitral 123. In cazul arbitrajului organizat de catre o institutie permanenta , taxele pentru organizarea arbitrajului se stabilesc si se platesc : a. prin hotararea tribunalului in jurisdictia careia isi are sediul reclamantul b. conform regulamentului institutiei permanente de arbitraj c. prin invoiala partilor 124. Procedura arbitrala se finalizeaza printr-o : a. incheiere de inchidere a litigiului b. printr-o hotarare arbitrala c. ambele 125. Pronuntarea hotararii arbitrale poate fi amanata sub conditia incadrarii in termenul de noua luni de la constituirea tibunalului arbitral : a. cu sapte zile b. cu paisprezece zile c. cu douazecisiunu de zile 126. Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai pe calea : a. recursului in anulare b. actiunii in anulare c. revizuirii 127. O sentinta arbitrala data pe teritoriul unui stat strain poate fi recunoscuta pentru a se bucura de autoritatea de lucru judecat ? a. da b. nu c. numai n cazul n care priveste chestiuni n materie civila 128. Executarea silita a unei hotarari arbitrale straine se autorizeaza de catre a. tribunalul arbitral institutional b. tribunalul judetean in raza careia urmeaza sa se faca executarea silita c. judecatorie 129. Dreptul comertului international are urmatoarele caractere fundamentale : a. caracter nepatrimonial b. caracter volitional c. caracter national 130. Intre dreptul comercial si dreptul comertului international exista urmatoarele asemanari: a. ambele reglementeaza raporturi de drept comercial b. ambele reglementeaza raporturi cu un element de extraneitate c. ambele reglementeaza raporturi susceptibile de a fi supuse mai multor sisteme nationale de

drept 131. Intre dreptul comercial si dreptul comertului international exista urmatoarele deosebiri: a. numai dreptul comercial presupune raporturi cu element de extraneitate b. numai dreptul comertului international presupune raporturi cu element de extraneitate c. numai dreptul comercial reglementeaz raporturi patrimoniale 132. Intre dreptul civil si dreptul comertului international exista urmatoarele deosebiri: a. raporturile de dreptul comertului international pot avea atat caracter patrimonial cat si caracter nepatrimonial b. raporturile de dreptul comertului international au de regula caracter patrimonial c. raporturile de drept civil au caracter exclusiv patrimonial 133. Sunt linii calauzitoare ale principiului libertatii comertului: a. libertatea de a revinde pentru a obtine un profit b. politica monopolista nu aduce atingere libertatii comertului c. controlul exercitat asupra subiectelor de Dreptul comertului international prin mijloace civile de catre organizatii neguvernamentale 134. Concurenta presupune : a. o competitie ntre subiecte de drept cu activitati comerciale similare b. o competitie ntre subiecte de drept cu activitati comerciale diferite c. o competitie ntre subiecte de drept care se ntrec n mod conditionat pe piata 135. Concurenta comerciala internationala ridica concurenta de pe piata interna la nivel : a. sectorial si european b. continental ori mondial c. national si regional 136. Concurenta loiala are urmatoarele functii : a. restrictionarea desfasurarii economiei de piata b. facilitarea circulatiei conditionate a marfurilor c. stimularea intiativei in cadrul schimburilor comerciale internationale, a cooperarii economice si tehnico-stiintifice 137. Concurenta neloiala se caracterizeaza prin : a. utilizarea unor mijloace si metode reprobabile in activitatea comerciala b. practici concurentiale corecte c. garantarea desfasurare economiei de piata 138. n cadrul principiului egalitatii juridice a partilor se poate distinge ntre : a. vointa prtilor si de jure gestionis b. concurenta loiala si neloiala c. libertatea comertului si comertul conditionat de anumite uzante 139. Ce fel de efecte juridice pot exista intre partile contractate n cadrul unui contract de comert international? a. contractul are putere de lege intre partile contractante b. contractul este opozabil tuturor subiectilor de drept c. contractul este opozabil doar tertilor 140. n ce act normativ este consacrat principiul bunei credinte ? a. n codul comercial b. n codul muncii c. n codul civil 141. Printre izvoarele interne importante ale dreptului comertului international se numara: a. Legea nr. 105 / 1992

b. Codul familiei c. Codul penal 142. Practica judecatoreasca are o importanta deosebita n sistemul : a. common-law b. civil law c. dreptul european 143. In ce an au aparut regulile INCOTERMS? a. 1948 b. 1953 c. 1972 144. Practica judecatoreasca si arbitrala constituie izvor de drept n sistemul juridic roman? a. da, deoarece acest sistem este de tip common-law b. nu, fiindca legiuitorul roman nu admite acest lucru c. da, dar numai n cazul practicii arbitrale 145. Care din urmatoarele notiuni sunt premisele raportului juridic de comert international? a. subiectele de drept b. buna credinta c. egalitatea juridica a partilor 146. Indicati care dintre urmtoarele notiuni sunt caractere ale raportului juridic de comert international: a. caracterul volitional b. caracterul nepatrimonial c. elementul national 147. Sunt subiecte de drept care apartin ordinii de drept interne: a. comerciantul persoana fizica b. statul c. societatea europeana 148. Sunt subiecte de drept care apartin ordinii de drept internationale: a. comerciantul persoana fizica b. statul c. grupurile de interese 149. Ce caractere au grupurile de interes economic a. caracter volitional b. caracter nepatrimonial c. se pot constitui cu sau fara capital social 150. Continutul raportului juridic de comert international este format din : a. drepturi si obligatii b. numai drepturi c. numai obligatii 151. Obiectul raportului juridic de comert international consta in : a. prestatia la care este obligat creditorul b. prestatia la care este obligat debitorul fata de creditor c. prestatia la care este obligat debitorul fata de terti 152. Actele si faptele de comert international se identifica prin apelare la : a. criteriul comercialitatii si internationalitatii b. criteriul nationalitatii si comercialitatii c. criteriul nepatrimonialitatii si internationalitatii

153. Sunt considerate acte si fapte de comert international : a. actele si faptele care contin elemente de extraneitate b. actele si faptele care nu contin elemente de extraneitate c. actele si faptele cu titlu gratuit din dreptul comercial 154. n vederea formularii unei definitii a faptelor de comert, s-au formulat urmatoarele teorii: a. teoria nationalitatii b. teoria locului actului de comert c. teoria speculatiei 155. Faptele obiective de comert pot fi clasificate in : a. fapte de comert obiective considerate ca atare fara nicio conditie b. fapte declarate de cutuma comerciala ca fapte de comert c. fapte de comert desemnate ca atare datorita caracterului lor principial 156. Fidejusiunea pentru cauza comercial este : a. un fapt obiectiv de comert considerat ca atare, fara nicio conditie b. un fapt declarat de lege comercial, dar numai daca indeplineste anumite conditii c. un fapt de comert desemnat ca atare datorita caracterului sau accesoriu 157. Prezumtia de comercialitate instituita de art. 4din Codul com. are caracter : a. absolut b. relativ c. cutumiar 158. Prezumtia de comercialitate poate fi inlaturata daca : a. obligatia are caracter comercial b. obligatia are caracter civil c. obligatia are caracter administrativ 159. Actele si faptele de comert international se impart in : a. obiective si subiective b. mixte si unitare c. obiective, subiective si mixte 160. Contul curent si cecul nu se considera a fi fapte de comert ale necomerciantilor, cat timp : a. au o cauza comerciala b. nu au o cauza comerciala c. au o cauza comerciala mediata 161. Sunt contracte comerciale internationale : a. mandatul comercial international b. Mandatul cu titlul gratuit c. vanzarea si cumpararea civila 162. Contractele comerciale internationale se delimiteaza de contractele comerciale cu vocatie interna prin : a. existenta unui element de extraneitate b. obiect privind bunuri si valorei c. Cauza licita 163. Trasaturile contractelor comerciale internationale sunt : a. necomercialitatea b. internationalitatea c. nationalitatea 164. Contractele comerciale internationale, n functie de modul lor de formare sunt : a. contracte consensuale

b. contracte solemne c. contracte reale 165. Contractele comerciale sunt contracte cu titlu : a. dezinteresat b. gratuit c. oneros 166. Contractele comerciale internationale au caracter : a. unilateral b. sinalagmatic c. mixt 167. Contractele comerciale internationale sunt contracte comuntative? a. da, deoarece prtile cunosc existenta si intinderea obligatiilor, care au caracter cert si determinat b. nu, pentru ca sunt contracte aleatorii c. nu, deoarece partile nu cunosc intinderea obligatiilor care le revin 168. n functie de efecte, contractele comerciale internationale pot fi : a. contracte constitutive, translative si declarative b. exclusiv contracte declarative, accesorii si aleatorii c. exclusiv contracte constitutive, translative si eficiente 169. Contractele de comert international constitutive : a. transmit drepturi reale catre o parte b. confirma anumite drepturi ale partilor c. privesc crearea de drepturi subiective, pe seama partilor sau pe seama unui tert 170. Dup modul de executare, contractele de comert international pot fi : a. cu executare imediata si sporadica b. cu executare anterioara si succesiva c. cu executare imediata si succesiva 171. Contractele comerciale internationale cu executare continua : a. cuprind obligatii care pot fi indeplinite de catre debitor in mod neintrerupt b. cuprind prestatii periodice c. cuprind obligatii care se executa dintr-o data 172. In raport de corelatia n care se afla, contractele comerciale international pot fi : a. contracte principale si secundare b. contracte secundare si sinalagmatice c. contracte tertiare si anterioare 173. Contracte accesorii sunt acelea care : a. au o existenta de sine statatoare b. nu au o existenta de sine statatoare c. au un caracter incidental accesoriu 174. Dupa natura obligatiilor care intra in continutul lor contractele comerciale international pot fi : a. contracte care genereaza obligatia de a da, a face, a nu face b. contracte care genereaza obligatia de a nu da si a reda c. contracte care genereaza obligatii a primi, a imprumta si a vinde 175. Contractele comerciale internationale care contin obligatii de a da sunt : a. contracte translative de drepturi reale b. contracte intalnite in sfera prestarilor de servicii c. contracte prin care o parte se obliga la abstentiunea de a da

176. n functie de participantii la raporturile juridice de comert international, se pot intalni : a. contracte unitare b. contracte speciale c. Contracte obisnuite 177. n raport de obiectul lor contractele de comert international pot fi : a. contracte de prestari de servicii b. contracte declarative c. contracte constitutive 178. n raport de complexitatea lor, contractele de comert international pot fi : a. contracte unitare b. contracte principale c. contracte secundare 179. Contractele comerciale internationale complexe : a. desemneaz o pluralitate de contracte comerciale internationale distincte b. au la baza un singur acord de vointa intre parti c. genereaza drepturi si obligatii caacteristice pentru cel puti doua contracte unitare de tip monolit 180. n functie de durata pentru care se incheie, contractele comerciale intenationale pot fi : a. contracte pe scurta nelimitata b. contracte pe durata limitata c. contracte cu executare dintr-o data 181. Durata unui contract de scurta durata nu depaseste : a. 5 ani b. 1 an c. 3 ani 182. Formarea contractelor comerciale internationale presupune : a. 3 etape b. 2 etape c. 4 etape 183. Etapa precontractual se caracterizeaz prin : a. demersuri pe care partile le efectueaz anterior ncheierii propriu-zise a contractelor b. ncheierea propriu-zis a contractelor comerciale internationale de catre parti c. ncheierea contractelor comerciale internationale ntre absenti 184. Scrisoarea de intentie : a. a fost admisa doar ca tehnica de negociere b. nu a fost admisa numai ca o tehnica de negociere c. are valoarea unei oferte contractuale n toate situatiile 185. Ce poate contine o scrisoare de intentie, transmisa n cadrul etapei precontractuale? a. angajamente ferme, n toate cazurile b. acceptari ale unei oferte, exclusiv c. angajamente ferme, oferte sau acceptri de oferte sau alte continuturi care nu produc efecte juridice 186. Care dintre regulile carer urmeaza implica tehnica negocierii a. publicitatea b. confidentialitatea c. gratuitatea

187. Care lege consacra posibilitatea alegerii de catre parti a legii aplicabile? a. Constitutia Romaniei b. Codul comercial c. Legea nr. 105 / 1992 188. Care din urmatoarele sunt clauze specifice contractelor comerciale internationale? a. clauza compromisorie b. clauza leonina c. clauza de concurenta 189. n ce consta clauza compromisorie? a. acordul partilor pentru a solutiona litigiile legate de contract pe calea arbitrajului b. acordul partilor n sensul platii unei despagubiri n cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor c. acordul partilor de exonerarea uneia dintre parti in cazul producerii unui eveniment de forta majora 190. Ce se ntelege prin clauza de exclusivitate? a. faptul ca una dintre parti poate invoca forta majora, pentru a fi exonerata de raspundere b. faptul ca uneia dintre parti i se acorda beneficiul exclusivitatii reprezentarii celeilalte parti c. faptul ca unai dintre parti se obliga sa acorde celeilalte parti conditiile cele mai avantajoase acordate unui contractant tert 191. Care sunt principiile care trebuie sa guverneze interpretarea contractelor de comert international? a. principiul bunei-credinte b. principiul oportunitatii c. principiul subsidiaritatii 192. Ce presupune principiul loialitatii? a. executarea contractului sa se faca potrivit vointei reale a partilor b. fiecare parte sa depuna diligente pentru determinarea continutului contractului c. sa demonstreze respectul cuvenit celeilalte parti contractante 193. Care din urmatoarele constituie reguli de interpretare a contractelor comerciale internationale? a. in dubio pro reo b. loialitatea c. buna-credinta 194. Unde trebuie executata obligatia care face obiectul contractului de comert international? a. la locul determinat de partile contractului b. la locul determinat de instanta de judecata c. la locul determinat de instanta arbitrala 195. Care este data la care trebuie executata obligatia rezultata din incheierea unui contract comercial international? a. imediat, la data facturarii marfii b. inainte de livrare, n toate cazurile c. la expirarea termenului suspensiv, atunci cand contractul este afectat de conditie 196. Ce reprezinta executarea silita? a. executarea de buna voie de catre debitor a obligatiei sale b. executarea in cazul n care debitorul nu-si executa voluntar obligatia c. o modalitate de executare voluntara a obligatiilor 197. Fapta ilicita in comertulinternational poate consta in : a. executarea de catre un debitor a obligatiilor asumate la timp b. neexecutarea la timp de catre debitor a obligatiilor asumate

c. executarea inainte de termen de catre debitor a obligatiilor asumate 198. Prejudiciul cauzat printr-o fapta ilicita poate fi : a. moral si civil b. moral si pecuniar c. financiar si datorat 199. Raspunderea debitorului este conditionata de existenta : a. unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si un prejudiciu viitor b. unui raport de cauzalitate ntre faptele licite si existenta unui prejudiciu c. unui raport de cauzalitate intre faptele ilicite si existenta unor beneficii suplimentare 200. Ce clauze privind limitarea raspunderii pot insera partile in continutul unui contract comercial international? a. reducerea nivelului raspunderii partilor contractante b. nelimitarea daunelor pentru care se raspunde c. stabilirea unui plafon minim privind despagubirile ce urmeaza a fi suportate de catre debitor 201. Obiectul contractului de mandat comercial international il constituie: a. tratarea de afaceri pe seama mandantului b. cedarea folosintei unor bunuri catre mandatar c. acordarea dreptului de folosinta exclusiva a unei marci de catre mandant 202. Partile contractului de mandat comercial international se numesc: a. mandant si factor b. mandant si mandatar c. mandatar si francizant 203. Sunt elemente specifice ale contractului de mandat comercial international: a. este totdeauna cu titlu gratuit b. este totdeauna cu titlu oneros c. decurge totdeauna din dispozitiile legale nationale 204. Mandatarul poate fi : a. agent b. reprezentat c. mandant 205. Ce reprezint agentul n cadrul contractului international de mandat comercial? a. un agent comercial caruia o firma producatoare sau comerciala din tar sau strintate ii incredinteaza desfacerea marfii b. un intermediar imputernicit sa mijloceasca in tara sau in strainatate tranzactii comerciale c. un intermediar care se ocupa cu mijlocirea contractelor comerciale, prin punerea in contact a celor doi parteneri interesati 206. Prtile contractului international de comision sunt : a. curtierul si comisionarul b. concedentul si comisionarul c. comisionarul si comitentul 207. Care sunt caracterele contractului international de comision? a. in raporturile dintre mandant si mandatar exista relatii de mandate neremunerat b. in raporturile dintre mandatar si mandant exista relatii de mandate remunerat c. in raporturile dintre mandant si mandatar nu exista relatii de reprezentare 208. Intermedierea n dreptul anglo-saxon se realizeaz prin institutia juridica numita : a. agency

b. factoring c. franchising 209. Raporturile juridice de agency se pot stabili printr-o intelegere numita : a. conventie b. contract c. agreement 210. n raport de gradul de contral executat de principal n cadrul contractului de agency, agentul poate fi : a. agent servant si agent contractor b. agent principal si agent secundar c. agent simplu si agent complex 211. Care din urmatoarele sunt forme ale contractului de comision? a. comsionarul lucreaza un nume propriu, dar in contul comitentului b. comisionarul actioneaza in nume propriu c. comitentul actioneaza in nume propriu 212. Dupa felul prestatiei n cadrul contractului de agency se poate distinge intre : a. agent de control b. agent contractor c. agent-general 213. Brokerul este : a. un intermediar care actioneaza in numele comitentului b. un intermediar care lucreaza in nume propriu c. un agent comercial care este reprezentantul principalului 214. n domeniul intermedierii de comert international, legea aplicabila este determinata potrivit : a. lex loci contractus b. lex voluntatis c. lex rei sitae 215. Care sunt caracteristicile contractului de vanzare in comertul international? a. caracter sinalagmatic b. caracter gratuit c. caracter aleatoriu 216. Care sunt caracteristicile specifice contractului de vanzare in comertul international? a. caracter national b. caracter necomercial c. caracter international 217. Conform Conventiei de la Viena (1980), cu privire la forma contractului de vanzare international de marfuri : a. acesta trebuie incheiat in scris b. rezilierea contractului se poate realiza doar pe cale contencioas c. acesta nu trebuie incheiat si nici constatat in scris 218. Existenta si continutul contractului de vanzare internationala poate fi probata prin : a. inscrisuri, exclusiv b. martori, exclusiv c. orice mijloace de proba 219. Potrivit Conventiei de la Viena (1980), se face distinctie intre revocarea si retractarea ofertei. a. enuntul este corect b. enuntul este incorect

c. enuntul este partial corect, deoarece retractarea este o etapa prealabila revocarii ofertei 220. In ce masura poate fi retractata acceptarea ofertei? a. doar daca ajunge la ofertant inainte de momentul la care acceptarea ar produce efecte juridice b. doar daca ajunge la ofertant ulterior acceptarii c. doar in cazul in care s-a produs deja acceptarea ofertei 221. Ce se intelege prin acceptare tardiva? a. faptul ca raspunsul de acceptare a ajuns la sediul ofertantului ulterior expirarii termenului stipulat de ofertant b. faptul ca raspunsul de acceptare a ajuns la sediul ofertantului anterior expirarii termenului stipulat de ofertant c. faptul ca raspunsul de acceptare al ofertei a fost transmis imediat 222. Care este momentul incheierii contractului de vanzare internationala de marfuri inter prasesentes? a. momentul acceptarii exprese b. momentul la care acceptarea parvine ofertantului c. momentul in care actul de acceptare tacita nu a fost indeplinit de catre parte 223. Care este momentul incheierii contractului de vanzare internationala de marfuri inter absentes? a. momentul acceptarii exprese b. momentul la care acceptarea parvine ofertantului, potrivit sistemului receptiei c. momentul in care actul de acceptare tacita nu a fost indeplinit de catre parte 224. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi reziliat doar prin : a. efectul legii b. acordul amiabil al partilor c. hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta nationala 225. Cand este vanzatorul obligat sa predea marfurile, n cadrul contractului de vanzare internationala de marfuri? a. la data fixata prin contract, daca in contract s-a stabilit o asemenea data b. in orice moment, chiar si in afara perioadei de timp determinate prin contract c. in toate cazurile, ntr-un termen partial rezonabil 226. Ce posibilitati mai are la dispozitie cumparatorul care, desi nu a denuntat lipsa de conformitate, fiind decazut din dreptul de a se prevala de aceasta, are totusi o scuza rezonabila in acest sens? a. poate solicita o bonificatie b. poate sa ceara rezilierea contractului c. poate sa ceara rezolutiunea contractului 227. In cazul in care cumparatorul a fost decazut din dreptul de a invoca garantia vanzatorului pentru evictiune, dar are o scuza rezonabila, are la dispozitie urmatoarele posibilitati : a. sa solicite returnarea integrala a pretului b. sa ceara daune-interese, inclusiv pentru castigul nerealizat c. sa reduca pretul 228. Ce caracteristici are regimul juridic al rezolutiunii solicitate de cumparator? a. este judiciara b. este extrajudiciara c. instanta poate acorda vanzatorului un termen de gratie 229. Care sunt obligatiie cumparatorului n contractul international de vanzari de marfuri? a. plata pretului convenit pentru marfa b. preluarea marfurilor la 3 luni de la data stipulata prin contract c. plata a 1/2 din pretul convenit initial

230. Unde poate fi platit pretul marfii n cazul contractului de vanzare internationala de marfuri? a. la locul prevazut de obiceiul partilor b. la locul prevazut in contract c. la domiciliu cumparatorului, n toate cazurile 231. Cum pot fi clasificate bursele in functie de obiectul lor de activitate? a. burse de valori imobiliare b. burse de marfuri si mobiliare c. burse de bunuri mobile 232. Ce fel de operatiuni exista in cadrul bursei? a. operatiuni la termen b. operatiuni pe baza de promisiuni c. operatiuni cu titlu gratuit 233. Care sunt partile unui contract de leasing? a. producatorul, finantatorul si utilizatorul b. Brokerul, producatorul si curtierul c. intermediarul,finantatorul si factorul 234. Ce fel de contracte adiacente se pot alatura contractului de leasing? a. contract de asigurare a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing b. contract de vanzare-cumparare c. contract de donatie 235. Ce fel de avantaje presupune leasing-ul pentru utilizator: a. confera posibilitatea stabilirii duratei de leasing b. nu se poate conveni cu furnizorul inlocuirea echipamentelor uzate moral cu altele mai noi c. nu se poate achita leasing-ul prin rate 236. Care sunt elementele definitorii ale contractului international de leasing? a. rata de leasing b. existenta a cel putin o parte contractanta c. obiectul contractului, care nu poate fi decat nedeterminat 237. Care sunt caracterele juridice ale contractului de leasing? a. caracter real b. caracter gratuit c. caracter sinalagmatic 238. Ce fel de cerinte privind forma contractului sunt cerute pentru incheierea contractului de leasing? a. forma ad validitatem b. forma ad probationem c. nu este necesara nicio forma pentru incheierea valabila a contractului 239. Cum pot fi clasificate contractele de leasing in functie de continutul ratelor : a. leasing national si leasing international b. leasing financiar si leasing operational c. leasint net sau leasing brut 240. Care sunt obligatiile furnizorului n cadrul contractului de leasing? a. sa livreze echipamentele, masinile si utilajele in stare de functionare si in parametrii calitativi stabiliti b. sa mentina bunurile in stare de functionare c. sa asigure bunurile inchiriate pe toate durata contractului de leasing 241. Care sunt partile n cadrul contractului de factoring? a. factorul si furnizorul

b. curtierul si mandantul c. finantatorul si utilizatorul 242. Ce forme de factoring se intalnesc in practica? a. factoring-ul traditional b. factoring-ul modern c. factoring-ul neo-traditional 243. Cum se mai numeste factoring-ul confidential? a. factoring notificat b. factoring declarat c. factoring fara notificare 244. Care sunt caracterele juridice ale contractului de factoring : a. caracter unilateral b. caracter consensual c. caracter gratuit 245. Care sunt partile contractului de concesiune exclusiva? a. concedentul si concesionarulfactorul si furnizorul b. concedentul si concesionarul c. mandantul si curtierul 246. Pe ce perioada se incheie, de regula, contractul de concesiunare exclusiva? a. pe o durata de 20 de ani b. pe o durata de 1 an c. pe o durata de 3 luni 247. Cand inceteaza contractul de concesionare exclusiva? a. la momentul expirarii termenului pentru care a fost incheiat b. numai la momentul rezolutionarii sale c. la momentul constatarii caducitatii, in toate cazurile 248. Cum se numesc partile in contractul de franciza? a. francizor (concedent) si francizat (concesionar) b. cumparator (concedent)si vanzator (concesionar) c. f-urnizor (concesionar) si factor (concedent) 249. Care sunt formele contractului de consulting-engineering? a. in regie b. complexe c. simple 250. Cum se numeste echivalentul scrisorii de trasura, n cazul transportului maritim? a. conosament b. scrisoare maritima c. mesaj maritim

BIBLIOGRAFIE : Jenica Dragan, Dreptul comertului international, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005 Jenica Dragan, Claudiu Butculesacu, Cristian Dragan, Anisoara Stefan, Introducere in Dreptul comertului international, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2009

SUBIECTE DE EXAMEN

LA DISCIPLINA

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL

1.Notiunea Dreptului comertului international.Particularitati.Obiecvtul, caracteristicile fundamentale, criteriile internationalitatii in dreptul roman.Metoda de reglementare. 2.Asemanari si deosebiri intre dreptul comertului imnternationmal si dreptul commercial. Asemanari si deosebiri intre dreptul comertului international si dreptul civil. Asemanari si deosebiri intre dreptul comertului international si dreptul procesual civil. Asemanari si deosebiri intre dreptul comertului international si dreptul international privat. Asemanari si deosebiri intre dreptul comertului international si dreptul international public. 3.Principiile fundamentale ale dreptului comertului international(libertatea comertului,concurenta loiala,egalitatea juridica a partilor, liberttatea conventiilor, puterea de lege a contactelor comerciale,buna-credinta) 4. Izvoarele dreptului comertului international. Codificarea Izvoarele dreptului comertului international.Uzantele comerciale international.Principiile interpretative al contractelor comerciale international. 5.Actele si faptele de comert international.Notiune si caracterizare,Clasificarea actelor si faptelor de comert international.Actele de cooperare economica si tehnico-stiintifica international. 6.Teoria contractelor comerciale internationale.Notiune si trasaturi caracteristice.Conditiile de valabilitate ale contractelor comerciale internationale.Forma contractelor comerciale internationale.Viiciile de consimtamant in sfera contractelor comerciale internationale.Obiectul contractelor comerciale internationale.Nulitatea contractelor comerciale internationale in acceptiunea UNIDROIT. 7.Incheierera, executarea, modificarea si efectele contractelor comerciale internationale 8.Contractul international de vanzare de marfuri.Definitia si caracteristicile contractului international de vanzare de marfuri. Contractul international de vanzare de marfuri in lumina Conventiei de la Viena 1980. Domeniile de aplicare ale Conventiei de la Viena 1980.Interpretarea, forma si proba contractului international de vanzare de marfuri.

8.Vanzarea prin burse si la licitatii. 9.Regimul juridic al interpretarii in comertul international.Mandatul commercial.Contractul international de commision.Contractul de consignatie.Dreptul aplicabil interemedierii in comertul international. 10.Contractele de finantare internationala.Contractul de leasing.Contractul de factoring. 11. Concesionarea conventional internationala.Contractul de concesiune exclusive.Contractele de franciza,licenta, know-how si consulting-engineering. 12.Contractele de transport in comertul international. Definitia si trasaturile juridice ale contractului de transport international.Particularitatile contractului de transport international de marfuri. 13.Contractul de asigurare.Definitie, caractere juridice. Elemenmtele contractului de asigurare. 14. Arbitrajul comercial international. Legea aplicabila litigiilor comerciale internationale.Prescriptia extintiva.Probele si administrarea lor.Forme, natura juridical si efectele conventieio arbitrare.

Conf.univ.dr. Dragan Jenica