Sunteți pe pagina 1din 5

Raportul juridic de comert international

I.Premisele raportului juridic de comert international


Raportul juridic de comert international apare numai in cazul in care exista anumite premise.Toti analistii
sunt de acord ca aceste premise sunt:
a. norma juridica de comert international
b. participantii la raporturile comerciale internationale
c. existenta unor imprejurari care produc efecte juridice prin realizarea lor.
1.Norma juridica de comert international
Normele juridice constituie premisa fundamentala a raportului juridic de comert international
deoarece faar norma de drept nu putem vorbi despre un raport juridic.Norma juridica defineste capacitatea
subiectelor raportului juridic de comert international si precizeaza categoriile de fapte juridice care ar putea
sa produca efecte juridice in raporturile de comert international.
La randul lor normele juridice de comert international sunt transpuse in viata prin raportul juridic din
cadrul schimburilor comerciale internationale.De aceea raportul juridic de comert international mai este
definit drept norma de drept comercial in actiune,tocmai pentru ca raportul juridic este principalul mijloc de
realizare a dreptului comertului international.
2.Participantii la raporturile comerciale internationale
Subiectele de drept reprezinta o alta premisa majora a raporturilor juridice de comert international.In
temeiul Codului Comercial roman,participantii la raporturile comerciale sunt acele persoane care u comertul
ac profesiune obisnuita,precum si societatile comerciale.Potrivit normelor in vigoare odaat dobandita
calitatea de comerciant toate actele juridice ale persoanei respective sunt prezumate a fi comerciale.
3.Existenta unor imprejurari care produc efecte juridice prin realizarea lor
Actele si faptele de comert international sunt acele imprejurari de care norma juridica leaga
nasterea,modificarea sau stingerea unui raport juridic de comert international.Faptele juridice sunt acele
imprejurari evenimente si actiuni de care normele dreptului comertului international ataseaza consecintele
juridice.
Actele juridice sunt acte de vointa (volitive)savarsite cu intentia de a produce efecte juridice.
Operatiunea jurdica este un mijloc sau o tehnica juridica la care se recurge in scopul realizarii actului
comercial international .In sens restrans (stricto sensu) faptele juridice de comert inetrnational nu includ
actele juridice.
II.Subiectele raportului juridic de comert international
Notiunea de oarticipant include toate categoriile de persoane fizice si juridice implicate in
schimburile comerciale internationale.
Persoana fizica - pentru a fi comerciant trebuie sa aiba capacitatea de folosinta si de exercitiu.
Potrivit Constitutiei Romaniei judecatorii,procurorii si judecatorii de la Curtea Constitutionala indeplinesc

functii incompatbile cu profesia de comerciant.


De asemnea politicienii cadrele militare diplomatii medicii notarii publici avocatii nu pot exercita
profesia de comerciant.Comiterea unor fapte grave desfasurarea unor activitati economice ilicite in procesul
productiei pe parcursul circulatiei marfurilor in activitatile bancare in domeniul asigurarilor si in alte
domenii,fapte care constituie infractiuni atrag decaderea din dreptul de a exercita profesia de comerciant.
Legile nationale ale statelor stipuleaza si interdictii privind unele activitati comerciale.In legislatia tuturor
statelor sunt interzise fabricarea si comercializarea drogurilor sau narcoticelor.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor comerciantului alcatuieste statutul sau juridic.
Intre drepturile cele mai importante recunoscute si consacrate in legislatia nationala ale statelor sunt:
dreptul de a-si alege liber si a exercita o profesie comerciala;
dreptul comerciantului;
persoana fizica la circulatie libera;
dreptul la circulatie libera a marfurilor serviciilor si capitalurilor;
dreptul de a fi informati in permanenta cu privire la orice schimbare legislativa cu privire la
hotararile guvernamentale si juridice in domeniul activitatii comerciale desfasurate de
comerciantii,pers fizice
Intre principalele obligatii sunt:
inscrierea in Registrul de Comert
tinerea unei evidente privind derularea afacerilor
efctuarea unor acte ale publicitate privind bilantul,lichidarea (falimentul)afacerii.
In reglemnatrile mai multor state, firma este def drept "numele cu care comerciantul semneaza" si sub
care "isi deruleaza afacerea".
1.Comerciantu are libertatea sa-si aleaga denumirea firmei,avand obligatia sa o inscrie in Reg
2.Comertului,in cazul in care denumirea aleasa difera de numele sau adevarat.
3.Comerciantu pers. fizica este obligat sa-si inscrie numele si prenumele in intregime sau presurtare.
4.Comerciantii pers fizice straine au dreptul sa exercite acte si fapte de comert inetrnational cu
respectarea regulilor stipulate in legea natioanala a statului respectiv.
Un comerciant pers fizica straina pentru a-si putea prelungi activ comerciala pe teritoriul Romaniei in
conditiile in care si pastreaza calitatea de comerciant individual urmeaza sa cosbtituie o sucursala pe terit
tarii noastre.Potrivit legii "Societatile Comerciale straine pot infiinta in Romania cu respectarea legii
romane filale precum si sucursale agentii reprezentante sau alte sedii secundare daca acest drept este
recunsocut del legea statului organic
Lg nr 35/1991 permite definirea socitetailor comerciale cu participare straina ca fiind acele soc
comerciale filiale sau sucursale constituite pe terit. Romaniei cu capital integral strain sau in asociere cu
pers fizice sau juridice romane indiferent daca acestea s-au constituit astfel ori elemntul strain a intervenit
mai tarziu prin dobandirea de parti sociale sau act la soc deja existente in cadrul capitalulu initial sau prin
majorarea acestui capital precum si prin dobandirea de obligatiuni.sau alte efecte de comert emise de soc
respective.

Societatile comerciale cu participare straina nu reprezinta o categorie distincta de soc comerciale ci o specie
a societatilor comerciale romanesti.
Temeiul juridic al societatilor comerciale cu participare straina constituie principiul fundamental
privind libertatea comertului ij constitutia romaniei, legile speciale care reglementeaza activitatea
societatilor comerciale din diferite unghiuri de vedere, precum si acordurile bilaterale semnate de Romania
cu alte state
Societatile comerciale cu participare straina pot fi constituite in toate sectoarele din domeniile
industriei, explorarii si exploatarii resurselor naturale , agriculturii, infrasctructurii si comunicatiilor,
industriilor civile si industriale, cercetarii stiintifice si dezv tehnologice, comertului, transporturilor,
turismului serviciilor bancare si de asigurare.
Aceste societati precum si filialele si sucursalele lor se pot constitui in: societati in nume colectiv,
societati in comandita simpla, societate pe actiuni societate in comandita pe actiuni si SRL.
In baza legii, aceste documente sunt contractul de societate la societatile in nume colectiv sau in
comandita simpla, contractul de societate si statutul in cazul societatilor pe actiuni, in comandita pe actiuni
si SRL cu doi sau mai multi asociati; in statutul pe actiuni si raspundere limitata cu "asociat unic".
In actul constitutiv trebuie sa se precizeze
- in afara domiciliului si cetatenia asociatilor, administratorilor sau cenzorilor
- localitatile din afara tarii unde se constituie filiale sau sucursale
Actul constitutiv se semneaza de toti asociatii sau de toti membrii fondatori si se incheie in forma
autentica. Autentificarea contr de societate si/sau a contractului se face de notarul public. Constituirea de
societati comerciale cu participare straina in asocierea cu persoane fizice sau juridice romane, ori cu capital
integral strain sse poate efectua in cazul investitiilor straine in Romania, pe baza unei cereri a investitorului
strain inregistrata la Agentia Romana de Dezvoltare.
Agentia Romana de Dezvoltare raspunde acestei cereri in termen de 30 de zile luand in considerare:
1. bonitatea asociatului strain
2. domeniul si modalitatea in care urmeaza sa se constituie societatea
3. cuantumul capitalului subscris
Agentia Romana de Dezvoltare este competenta sa elibereze la cererea asociatului strain certificatul
de investitor pe baza contractului de societate si statutelor contractelor comerciale si altor acte juridice, a
certificatului de inmatriculare la registrul Comertului, certificatului de inregistrare la Administratia
Financiara, dovada varsarii capitalului social. Acest certificat este opozabil autoritatilor romane pentru
dovedirea drepturilor investitorului respectiv de a efectua o investitie societara in tara noastra.
In temeiul legii romane,toate societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice
romane.
Societatea comerciala isi dobandeste personalitatea prin indeplinirea unor conditii de fond si de forma.
Conditiile de fond sunt:
- obiectul de activitate
- capitalul minim
- participarea la beneficii si pierderi
Conditiile de forma sunt:

semnarea unor inscrisuri


forme de publicitate

Consecintele juridice ale dobandirii personalitatii juridice ale societatii comerciale sunt
a) patrimoniu propriu
b) societatea comerciala are un nume pe care urmeaza sa-l treaca pe firma
c) are un sediu social
d) societatea raspunde in nume propriu in functie de scopul acesteia
e) societatea este citata in justitie pe numele ei
Dobandirea personalitatii juridice are consecinte multiple care trebuie cunoscute de toti asociatii,inclusiv
de cei straini pentru a fi avute in vedere in desfasurarea activitatii.
Sucursalele:
a) nu se disting de societatea mama
b) nu au personalitate juridica
c) sunt dependente economic total de societatea-mama
Filialele:
a) sunt socitetati comerciale propriu-zise
b) beneficiaza de autonomie juridica totala fata de societatea mama
c) sunt dependente economic de societatea mama care detine de regula mai mult de jumatate din capitalul
lor.
Sucursalele si filialele se pot constitui atat in tara de sediu cat si in strainatate.
Neavand personalitate juridica proprie si fiind dependente economic total de societatea-mama,sucursalele
societatilor comnerciale de nationalitate straina constituite in Romania sunt carmuite de lex societatis,deci
de legea societatii-mama.
Avand personalitate juridica proprie filialele sunt carmuite de legea tarii pe teritoriul caruia isi au
sediul social si a carei nationalitate o au.
Asadar putem defini reprezentantele societatilor comerciale ca fiind acele entitati juridico-economice care
indeplinesc functii de intermediere intre societatile care l-au constituit si partenerii lor contractuali din tara
respectiva.
Definitia ne permite sa observam ca:
a) reprezentantele sociale nu au personalitate juridica distincta
b) ele sunt o prelungire a personalitatii societatii primare
c) indeplinesc acte juridice si fapte materiale in numele si pe seama societatii care le-a constituit
Cererea de autorizare a constituirii reprezentantei trebuie sa precizeze capitalul social al
societatii,obiectul de activitate al reprezentantei pe teritoriul Romaniei,durata functionarii,numarul
si functiile persoanelor ce urmeaza sa lucreze la reprezentanta.La cerere trebuie anexata o atestare
in original din anexa Camerei de Comert.
O confirmare privind bonitatea societatii din partea bancii din care societatea isi deruleaza
operatiunile financiare;statutul si alte documente privitoare la societate; imputernicirea autentificata

privind reprezentantii societatii trimisi sa o angajeze valabil in tara noastra


Competenta de a elibera autorizatia apartine Departamentului Comertului Exterior din Ministerul
Industriilor si Comertului.
Reprezentantele societatilor comerciale pot emite si primi oferte sau comenzi;pot negocoa sau
incheia contracte;pot desfasura activitati de informare si reclama comerciala si pot efectua alte acte
juridice si activitati in numele societatii in concordanta cu obiectul de activitate al acesteia.
Raspunderea pentru actele si faptele reprezentantilor revine societatii comerciale care a constituit-o.
Reprezentantele societatilor comerciale pentru activitatile comerciale pe care le desfasoara,sunt obligate
sa:
a) Plateasca si taxele si impozitele prevazute de lege
b) Sa achite impozitul pe profit
c) Sa plateasca impozitele si salariile personalului
d) Sa respecte regimul vamal al bunurilor introduse in tara pentru dotarea si intretinerea sediilor
Statutul personalului reprezentantei societatii comerciale are in vedere faptul ca poate fi format din
cetateni romani si pentru cetateni straini.
Reprezentantele suporta 5% iar salariatii 1% pentru fondul platii,ajutorul de somaj,pentru integrarea
profesionala si alocatiile de sprijin.
Societatea comerciala raspunde solidar cu angajatii reprezentantei pentru daunele ce rezulta din faptele
ilicite savarsite de angajati in exercitarea activitatii sau in legatura cu exercitarea activitatii
reprezentantei.