Sunteți pe pagina 1din 16

Vanzarea prin burse. Functii.

Una dintre cele mai importante functiunii indeplinite de burse o constituie aceea
de piata principala de marfuri si valori. Bursele reprezinta un loc de intalnire a
intereselor comertiantilor, care isi mijlocesc afacerile pe baza cererii si ofertei.
O alta functie a burselor o constituie influentarea nivelului preturilor si
formarea acestora la nivel mondial. Din perspectiva acestei functi bursele sunt
tratate cu un deosebit interes in toate cercurile de afaceri. Bursele faciliteaza
acoperirea din timp a nevoilor de materii contribuind la incheirea raida a
tranzctiilor.
O functiunea deosibi de utila indeplinesc bursele in domeniul informarii
comerciantilor. In ultimele decenii a sporit rolul burselor in colectarea
informatiilor in asemenea domenii importante, cum sunt cel economic si juridic.
Este evident ca burdele exercita constant o functiune de stimulare si realizare a
operatiunilor speculative. Aceasta functiune a caracterizat si continua sa
caracterizeze intreaga activitatea desfasurata la bursa, constituind una dintre
retiunile majore.

Vanzarea prin licitatii

Licitatiile sunt vanzarile catre cei care ofera pretul cel mai mare si cumpararile
de la cei care socilita pretul cel mai mic pentru marfa scoasa la vanzare.
Tipuri de licitatii;
1. Licitatile intemeiate pe preturi crescatoare
Licitatorul creste pretul nominal de incepere a licitatii. Participanti la
licitatiei care a aferit pretul cel mai mare adjudeca marfa licitata. In cazul
in care pretul oferit de ultimul cumparator nu satisface pe vanzator, acesta
are posibilitatea sa-si retraga marfa de la licitatie, supunand o din nou la
licitatie dupa ce au fost licitate toate celelalte marfuri.
2. Licitatile bazate pe preturi descrescatoare
Licitatorul comunica pretul maxim de care se porneste si anunta preturi
din ce in ce mai mic. Atunci cand ultimul participant ofera ultimul pret
anuntat, cumparatorului isi este adjudecat marfa.
3. Licitatile deschise sunt acelea la care sunt chemate sa participe oricine,
orice firma interesata sa obtina marfa care face obiectul licitatiei.
4. Licitatile inchise sunt acelea la care sunt chemate sa participa numai
anumite firme. Sunt si cazuri cand in mod exeptional la licitatie este
chemata si firma care detine monopolul in domeniul respectiv. Licitatile
inchise dein recorcul.
Lipsa transparentei unor tranzactii in valoare de milioane sau chiar
miliarde de dolari , intretine suspiciunea ca aceste tranzactii ascund
importante firme private, ducand la imbogatirea peste noapte a unor
indivizi in unele tari la care economia de piata inclusiv in romania
licitatile inchise sunt mult mai recente.

Contractele de transport international


Contractul tip
Transportul international este un sistem de cai de comunicatie care subt
subsumate mai multor subsisteme, intro structura in masura sa asigure
traficul de calatori si de marfa dincolo de granitele statelor. Care este
guvernat de principiile rapiditatii, fluiditatii si sigurantei cat mai depline.
Un loc important inj acest proces revine contractului de transport care
trebuie sa contina clauzele in masura in sa garanteze o prestatie de calitate
intr-un mod de siguranta.
Contractul de transport se incheie intre expeditor sau acela care da
insarcinarea pentru transportul unui lucru si interprinzatorului care se
obliga ca in numele sau propriu si in socoteala lui, ori intre unul dintre
acestia si caraus se insarcineaza a-l face.
Drepturile obligatiile si raspunderea expeditorului.
1. Expeditorul este obligat sa dea carausului odata cu bunurile o scrisoare
de trasura care poate fi la ordin sau la purtator
2. Expeditorul se poate desemna el insusi destinatar
3. Expeditorul are obligatia sa incredinteze carausului actul de vama sau
acte ca er fi de trebuinta
4. Expeditorul are dreptul sa suspenda transportul si sa ceara restituirea
lucrurilor sau predarea lor altei persoane decat aceea aratata in
scrisoarea de trasura. Daca o dispus aceste masuri trebuie sa plateasca
carausului dheltuielile facute si pagubele directe si indirecte care au
rezulatat.
5. Drepturile si obligatiile Expeditorului sunt corelate cu cele ale
carausului deoarece se afla intr-un raport de cooperare in vederea
realizarii obligatiilor contractuale asumate.
Un alt element definitorii al contractulu de transport este scrisoarea
de trasura care trebuie datat si subscrisa de expeditor. Scrisoarea
trebuie sa cuprinda natura, masura si numarul lucrurilor de transportat.
Daca lucrurile sunt impachetate trebuie specificata calitatea, numarul
si sigilile.
In scrisoarea trebuie consemnate numele Expeditorului si prenumele
precum si numele transportatorului si domiciliul sau locul de destinatie
a marfurilor si a destinatarului.
Trebuie sa se precizeze daca scrisoarea este la ordin sau la purtator.
Se cere sa se arate portul, pretul si sumele datorate carausului. Se mai
precizeaza timpul in care este facut transportul.
Drepturile, obligatiile si raspunderea carausului
1. Obligatia carausului de a face expeditia lucrurilor in cele mai bune
conditii. Este obligat sa expedieze bunurile in ordinea in care le-a
primit. Daca din caz fortuit sau de forta majora transportul este

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

impiedicat sau interziat are obligatia de a instiinta imediat pe


expeditor.
Obligatia carausului inceteaza in momentul in care lucru a ajuns la
destinatie
Carausul raspunde de pierderii si stricatiunea lucrurilor care au fost
incredintate spre transport
Daca transportul are loc cu interziere este termenul stabilit
carausul pierde o parte din pretul transportului sau pierde intreg
pretul daca interzierea a durat mai mult timp
Paguba datorata pierderii sau sticatiunii se calculeaza potrivit
numarul curent al lucrurilor transportate la locul si timpul pierderii
In cazul pierderii obiectelor unui calator care au fost predate fara
aratarea continuntului, cuantumul despagubiriilor sunt avute in
vedere in functie imprejurilor cocret
Carausul nu raspunde pentru lucruri pretioase, bani sau alte titluri
de valori ce nu-i fost declarate, numai in caz de stricatiuni pentru
valoarea aratata
Din sumele care i se datoreaza lui, carausilor anteriorii sau
expeditorului pretinde depunerea sumei asupra careia exista o
intelegere, el pierde in regres si ramane raspunzator catre expeditor
si carausi anteriori pentru sumele ce i se cuveneau.
Drepturile, obligatiile si raspunderea destinatarului
1. Destinatarul are dreptul sa verifice starea in care se afla lucrurile
transportate in momentul predarii
2. Are obligatia de a plati ceea ce se datoreaza pentru transport
3. Primirea fara rezerve a bunurilor transportate si plata ortului
facut
4. Carausul nu este obligat sa predea bunurile pana ce persoana ce
se prezinta a le primi nu-si indeplineste obligatiile. In caz de
intelegere daca destinatarul plateste suma pe care o datoreaza si
diferenta pana la suma prevazuta de caraus destinatarul intra in
posesia lucrurilor transportate.

Contractul multimodal

Contractul de transport multimodal a fost definit ca fiind un contract pentru


transportul de merfuri prin cel putin doua moduri diferite de transport.
Operatorul de transport multimodal este aceea persoana fizica sau juridica care
incheie un contract de transport multimodal si isi asuma responsabilitatea sa
efectueza un asemenea transport.
Carausul este o persoana care efectueaza sau se angajeaza sa efectueze un
transport ori o parte a acestuia indiferent daca este identic cu operatorul de
transport multimodal.
Expeditorul este persoana care incheie contractul de transport multimodal cu
operatorul de transport.
Destinatarul este persoana indrituita sa ia in primire bunurile de la operatorul de
transport multimodal
Responsabilitatea expeditorului
1. Este obligat sa garaneze operatoriului exactitatea particularitatilor privind
atura generala a marfurilor, numarul, greutate, volumul si caracterulk
periculos a marfurilor.
2. Trebuie sa-si despagubeasca pe operator pentru pierderea rezultata din
inexactitatea datelor referitoare la marfurile predate spre a fi transportate
3. Ramane raspunzator pentru datele transmise printr-o alta persoana
operatorului de transport multimodal
Responsabilitatile operatorului de transport multimodal
1. Sa efectueze livrarea la timp si in bune conditii a marfurilor
2. Este raspunzator pentru pierderii provocate marfurilor de la preluare
pana la livrare
3. Este raspunzator pentru interzierea marfurilor, cand termenele stabilite
stipulate in contract nu sunt respectate sau in lipsa unor asemena
prevederi
4. In sistemul de transport international multimodal, rolul operatorului
este similar celui ce revine carausului in celelalte contracte de
transport. Diferenta este ca in cazul contractului de transport
multimodal, operatiunile de transport sunt efectuate de mai mult
carausi. Fiecare caraus efectueaza segmenul sau de transport in baza
contractului de transport multimodal.

Contractul de intermediere
Internedierea este o actovotate depusa de catre o alta persoana, interpunandu-se
intre titular si tert. Drepturile si obligatiile intermediarilor sut stipulate intr-un
contract de mandat sau de comision.
1. Mandatul comercial se poate defini drept contractul prin care o
persoana mandatar se obliga catre o alta persoana mandant sa
indeplineasca anumite sarcini in contul acestuia. Natura comertului
international consta in tratarea de afeceri comerciale.
2. Contractul comercial de comision- se intelege un contract in care o
persoana numita, comisionar, se obliga din insarcinarea altei persoane,
numita comitent, sa efectueze operatiuni comerciale incheind acte
juridice.
3. Contractul de consegnatie este o forma particulara a contractului de
comision. Comisionarul devine consignator iar comitentul devine
consignant.
4. Contractul de agency se intelege acel raport de intermediere in care
persoana, numita agent, se obliga sa actioneze in contul unei alte
persoane numita principal. Principalul este patronul sau cel care
organizeaza intermedierea. Agentul este o persoana care indeplineste
ate juridice sau prestatii aflate sub controlul principalului.

Contractul de concesiune
Contractul de concesiune exclusiva este aceea operatiunea comerciala prin care
o persoana, numita concedent, vinde marfuri altei persoane numita concesionar
care le revinde clientilor sai.
Avantaje Contractului de concesiune
1. Primilui i se ofera o piata de desfacere pentru produsul sau, iar celeltalt
i se ofera marfa pe care o solicita clientela sa.
2. Concedentul patrunde pe noi piete fara a face cheltuielile de investitii
efectele Contractului de concesiune
1. concedentul are obligatia sa-i asigure concesionarului oprovozionarea cu
acele marfuri pecare i le solicita cineva.
2. Concesionarul este obligat sa revanda marfurile cumparate de la
concedent fara a i face concurenta acestuia
3. Concesionarul poate fi obligat prin contract sa faca publicitatea cuvenita
marfurilor respective si sa asigure vanzarea intr-un ritm convenit de
ambele parti
4. Durata contractului de concesiune este de 1 an.
Expirarea termenului si relizilierea. Reinnoirea contractului
La expirarea termenului pentru care a fost incheiat sau prin reziliere,
Contractul de concesiune exclusiva se inceteaza.
Modul cel mai fracvent de incetare a Contractului de concesiune il
reprezinta expirarea contactului.
Refuzul de reinnoirea a Contractului de concesiune se sanctioneaza numai
in cazul in care se constata un abuz de drept. Daca Contractul de
concesiune nau dost rennoit, concesiunea poate sa ie incredintata unei alte
persoane, un nou concesionar putand prelua afacerea.

Contactul de leasing

Leasing-ul a aparut in statele unite ale americii, patrunzand treptet in


altele state indeosebi in europa.
Leasing-ul este opertiunea juridica, prin care o persoana fizica su juridica
cumpara un anumit bun in vederea incheierii unei alte persoane.
In contractul de leasing sunt implicati
1. Cumparatorul- persoana care preia bunul pentru a l incheria
2. Vanzatorul persoana care vinde nunul si poate fi chiar proprietarul
acestui bun
3. Clientul persoana care are nevoie si solicita masina sau utilajul
respectiv in locatie
Avanajele Contractului de leasing
1. Cumparatorul obtine beneficii importante
2. Vamzatorul are o piata larga pentru produsele sale
3. Clientul are posibilitatea sa-si procure masinile fara investitii
prea mare
4. Se realizeaza reducerea cheltuielilor de credite pentru plati
5. Clientul are initiativa afacerii, vanzatorul o permite, creditorul o
faciliteaza si toti actioneaza in interes propriu, actionand si
pentru ceilalti(institutia financiara plateste prima rata a chirieiin
loculk locatarului care inca nu este apt sa o faca, actionand ata
pentru interesul locatarului cat si in folosul vanzatorului cand
are obligatia de a vinde bunul)

Cambia

Cambia este un titlu de credit prin care o persoana, numita tragator, da altei
persoanei numita tras, sa plateasca o suma de bani la scadenta , altei persoanei
numta beneficiar sau la ordinul acesteia din urma.
Cambia ,mai este denumita trata sau polita. In relatia comerciala suntem in
prezent unor operatiuni in care tragatorul emite o scrisoare catre debitorului sau,
trasul impotriva careuia are o creanta. Aceasta creanta poarta numele de
provoziunea, iar creanta beneficiarului se numeste valoare furmizata.
Trasaturile specifice cambia este un titlu de credit complet, obligatiile
cambiale sunt autonome, neconditionate, indepedente, obligatiile cambiale sunt
cu termen si toti obligatii cambiali sunt solidari, obligatile cambiale au ca obiect
plata unei sume de bani, cambia este lovita de nulitate.
Functii
1. Instrumentul de plata
2. Instrumentul de credit
Conditii necesare penru valabilitatea combiei
In literatura de specalitate se distinct intre- conditii esentiale si conditii
faculatative, conditii de fond si de forma, conditii maeriale si formale.
Conditii necesare sunt
1. Denumirea de cambie
2. Ordinul neconditionat de a plati o suma determinata
3. Numele persoanei care trebuie sa plateasca
4. Aratarea scadentei
5. Numele aceluia caruia sau la ordinul caruia palata trebuie facuta
6. Aratarea datei si locului emiterii
7. Semnatura celui care a emis cambia trebuie s fie autografa si
manusscrisa
Acceptarea cambiei este manifestarea de vointa prin care trasul devine
obligat principal, aducand cambiei garantia unei noi obligati cambiale
si neconditionate.
Acceptarea este ordonara si exxtraordinara
Pentru valabilitatea cambiei, manifestarea de vointa a trasului
esteindiferenta, dar acceptarea ordinului de plata al tragatorului este
obligatorie.
Prezentarea cambiei la acceptarea reprezinta un drept a carui exercitare
este relativa. Posesorul titlului are posibilitatea sa asteapte pana la
scadenta si sa accepte cambia direct la plata.

Tragatoru poate interzice in cambie prezentarea prin acceptare. Ea nu


este valabla daca cambia este platita la un tert, profitabila int-o alta
ocalitate decat cea a domicililui trasului sau daca este platibila la un
anumit timp de la vedere. Daca cambia se declara neacceptata trebuie
sa fie inclusa in textul titlului deoarece incalcarea unei astfel de
obligati atrage o obligatia de dezdaunare.
Tragatorul nu are obligatia sa lasa trasului cambia prezentata spre
acceptare.
Conditiile acceptarii
Acceptarea pentru a prodece efecte trebuie sa indeplineasca anumite
conditii defond si de forma.
Acceptarea este mentionata pe titlu de tras prin cuvintul acceptat care
este urmata de semnatura trasului. Acceptarea trebuie sa poarta data
zilei cand este facuta. Posesorul poate cere ca acceptarea sa poata fi
data prezentarii. Daca acceptarea nu este datata, posesorul pentru a
pastra actiunea in regres trebuie sa ceara ca acesta lipsa sa se face
printr-un proces in timp util.
Efectele aceptarii
In momentul acceptarii ordinul de plata emis de tragator devine debitor
cambial. Trasul este obligat in mof direct si solidar ca si girantii si
avalistii.
Obligatia trasului este o obligatia de a face sa se plateasca. In urma
acceptarii trasul este obligat cambial si fata de tragator.
Daca trasul a acceptat ordinul de plata si nu plateste, posesorul daca
este tragator are impotriva trasului o actiunea cambiala pentru toti ce i
poate fi cerut. In cazul in care acceptarea este refuzata, posesorul este
indrepatit sa urmareasca imediat pe oricare dintre giranti si avalisti.
Revocarea acceptarii
Procedura revocarii consta in stergerea acceptarii consemnata de catre
titular. In cazul in care acceptarea scrisa pe cambie de titular este stersa
de catre acesta mai inainte de inapoierea titlului acceptarea este
socotita refuzata.
In cazul in care trasul a adus la cunostiinta posesorului prin scris ca a
acceptat, el este tinut de catre acestia in limitele acestei acceptarii.
Stergerea acceptarii nu le mai poate fi opusa acestora deoarece a fost
data comunicarea expresa de catre tras ca a acceptat ordinul de plata al
cambiei.
Transmiterea cambiei- se face prin gir, scontare sau nescortare. In
cazul i care cambia contine clauza nu la ordin, ea se poate transmite si

pe calea dreptului comun si atunci cand este inscris pe cambie


cuvintele nu la ordin si cu efecte unei cesiunii ordinare.
Girul este mijlocul tipic de circulatie a cambiei, prin care o persoana
nuamita girant transmite unei alte persoane numite girator drepturile
condecutive.
Scontarea este aceea operatiunea prin care beneficiarul transmite o
cambie unei societatii comerciale in scopul de a si procura banii
indicati in titlu. Operatiunea este efectuata inainte de scadenta.
Rescontarea este operatiunea prin care o banca comerciala sconteaza
cambia la o banca.
Garantarea cambiei- include toate mijloacele juridice prin care se
realizeaza sansele de exercitare o obligatiilor. Garantarea obligatiei
cambiale rezulta din caracterul autonom al dreptului cambialnsi din
imprejurarile prin care creanta cambiala se grefeaza pe un raport
fundamental.
Plata cambiei- se poate face la scadenta, anticipat sau partial. Cambia
sre valoarea unui titlu executoriu pentru suma inscrisa pe titlu
impreauna cu dobanda. Cambia trebuie sa fie prezentata spre plata la
locul si adresa indicata.
Posesorul unei cambie platibilela o zi fixa sau la un anume termen sau
la vedere trebuie sa o prezinta la plata fie in ziua in care ea era platibila
fie in una dintre cele doua zile lucratoare ce urmeaza.
Plata titlului- la scadenta dece la stingerea obligatiilor cambiale. Plata
anticipata este efectuata cu consimtamuntul posesorului. In cazul platii
anticipati, riscul trasului consta in acea ca s-ar putea sa fie contrans sa
faca o noua plata in favoarea aceluia care s-ar dovedi ca este posesorul
legitim al cambiei.
Plata partiala se poate efectua de catre tras . dovada platii se face prin
predarea cambiei prin mentiunea de achitare de catre posesor.
Refuzul de plata-daca su,a promisa este refuzata sau sun indici ca nu
este platita posesorul titlului este in masura sa-si realizeze drepturile
prin actiunile cambiale. Actiunea este derecta contra acceptantului si s
avalistilor si in regres contra oricarui alt obligat.
Declaratia de refuz, de acceptare si plata
Declaratia trebuie sa fie scrisa si datata pe titlul sau pe adaos de al
impotriva caruia protestul urma sa fie facut. Suma de plata a
contr0cambiei urma care poate fi ceruta prin actiunea in regres, plus un
drept de curtoj si taxa de timbru aferenta contra cambiei. Locul nde plata
al contra combiei este locul aceluia asupra caruia contra cambia a fost

trasa. Prin contra cambie, regresul se poate exercita tot timpul cat dureaza
obligatia cambiala.
Prin interventie se poate evita exercitarea unei actiuni in regres. Prin legea
cambiala se precizeaza ca intervenientul este un tert, insusi trasul in
persoana obligata prin cambie, cu exceptia acceptantului. Interventie este
de doua feluri si anume, provacata sau voluntara.
Plata prin interventie trebuie sa rezulte din protest si in cazul in care
acesta a fost deja dresat, aceasta plata trebuie mentionata la sfarsitul
acestui protest de care cel care l-a dresat.
Exercitarea cambiei.
In baza legii cambiale , cambia are valoare unui titlu executoriu principal
si accesori. Competenta sa investeasca cambia cu formula executori este
judecatoria. Incheierea de investire a cambiei nu este supusa apelului.
Legea cambiala precizeaza ca pentru cambia emisa in strainatate sunt sunt
recunoscute acelesi efecte executarii, daca acestea sunt admise si la fata
locului unde cambia a fost admisa.
In termen de 15 zile de la primirea somatiunii de executare, debitorul este
indrituit sa faca opozotie la executare. Opozitia urmeaza sa fie inmanata
judecatoriei care a investit cambia cu formula executorie. Instanta poate
suspenda executarea numai in cazul in care opozantul nu recunoaste
semnatura, inscriindu-se in fals sau nu recunoaste procura
Potrivit legii cambiale, in caz de suspendare a executarii, creditorul v-a
obtine masuri de sigurare.
Exceptii cambiale- se refera la nulitatea titlului, incapacitateaunui
semnatar, falsificarea semnaturii, lipsa e reprezentare, decaderea din
actiunea intreprinsa, alterarea textului cambiei.
Exceptile cambiale poate fi opuse oricarui posesor al tultului sau numai
unuia.
Exceptile sunt obiective (reale) si subiective(personale)
In baza legii cambiale, in procesele cambiale pornite, fie pe calea de
judecata, fie pe baza opoziotiei la somatia de executare, debitorul nu va
putea cere posesorului cambiei decat exceptiile de nulitate a titlului.
Exceptile cambiale trebuie propuse la primul termen de infatisare. Legea
precizeaza ca primul termen de infatisare este primul termen de instanta
cand procedura fiind indeplinita, partile pot pune concluzii, daca paratul
sau oponentul nu se prezinta.
Titlularul creantei poate exercita pe langa o actiune a cambiala si o
actiunea cauzala. Actiunea cauzala este actiunea p care titularul creantei

exprimata in actiunea cambiala o poate exercita in legatura cu raportul


fundamental.
Prescriptia cambiala
In baza legii cambiale, orice actiuni rezultand din cambii ale acceptantului
se prescrie prin 3 ani socotiti de la data scadentei. Obligatiile cambiale cu
excepte cauzelor de stingere admise de drept comun se sting prin
decadere.
Durata prescriptiei in materia cambiala este urmatoareaa) Trei ani cat priveste actiunea su executarea cambiala directa
b) Un an in ce priveste executarea cambiala pe regres
c) Sase luni in cea ce priveste refuzul garantului platitor fata de celelalti
obligati de regres.
In cazul actiuni de imbogatire fara justa cauza, termenul este de 1 an
timp in care hptararea judecatoreasca pronuntata asupra actiuni a
ramas definitiva.

Biletul la ordin
Biletul la ordin este un tultu de credit sub semnatura privata prin care
o persoana se obliga sa plateasca la scadenta o suma de bani unei alte
persoane numita beneficiar sau la ordinul acesteia.
Partile raportului comercial sunt emitentul sau subscriitor biletului a
ordin (debitor) si beneficiarul (creditor)
Biletul la ordin cuprinde- denumirea de bilet la ordin, primisiunea
neconditionata de a plati suma de bani determinata, plata la scadenta,
locul de plata, numele beneficiarului, data si locul emiterii si
semnatura celui care a emis biletul la ordin. In cazul in care lipseste
una din conditile mentionate este socotit bilet la ordin, decat in
urmatoarele cazuri biletul la ordin la scadenta nu este aratata fiind
platibil la vedere, locul emisiunii, in lipsa unei aratari speciale este
socotit laoc laplata si domiciliul emitentului, biletul la ordin care nu
arata locul unde a fost semnat se socoteste semnat in locul aratat langa
numele emitentului.
Transmiterea biletului la ordin se efectueaza cu respectarea
dispozitilor legale privind transmiterea cambiei.

Garatarea biletului la ordin se face cu aplicarea dispozitiilor privind


garantarea cambiei.
Plata biletului la ordin termen si conditii
Emitentul unui biletul la ordin este tinut la plata in acelasi mod ca si
emitentul unei cambii.
biletele la ordin platibile la un anumit timp treuie prezentate
emitentului in termen de 1 an de la data emisiunii.
Neplata la scadenta face necesara intocmirea unui protest si
indreptateste pe beneficiar sa exercite actiunea directa impotriva
emitentului iar actiunea in regres impotriva girantiilor sai se sa face cu
respectarea termenelor de prescriptie ca si in cazul cambiei.
Platitorul urmarit are posibilitatea de a intrudece opozitie de
executare . in cazul biletului la ordin emitentul debitor se obliga in
mod direct sa plateasca o suma de bani.
Pomisiuena de plata care nu comporta nici conditii suspensive nici
rezolutorie ce ar putea afecta increderea purtatorului biletului la
ordin , BNR si societatile comerciale nu accepta biletul la ordin care
cuprinde voi plati sau ma oblig sa platec.
Cecul
Cecul este un titlu negociabil prin care o persoana, numita tragator se
dreseaza unei banci ssu altei instutii de credit numita tras, la care are
un cont corespunzator sa plateasca la vedere o suma in numerar unui
beneficiar la ordinul acestuia.
Cecul este utilizat ca instrument de plata in raporturile de comert
international. Cecul este emis de titularul contului in baza contracului
pe care la incheiat banca.
Conditiile de valibilitate ale cecului
A) Denumire de cec este inserata in insusi textul titlului
B) Biletul de plata este un mandat neconditionat de plata a unei sume
de bani. Suma se inscrie in cifre si in litere
C) Numele trasului trebuie individualizat cu preciziei
D) Modul de plata se indica in cec
E) Data si locul emiterii (xiua , luna, anul)
F) Demnatua tragatorului trebuie sa fie autografa , manuscrisa si
redactata cu stiloul cu cerneala de culore neagra sau albastra la
sfarsitul cecului
Titlul caruia il lipseste una dintre conditiile cecului nu se socoteste
ce finnd un cec.

Felurile cecurilor
1) Cecul barat
In cazul cecului barat, tragatorul poate sa fie prin doua linii
paralele puse de asupra cecului. Bararea poate fi generala sau
speciala. Bararea este generala in cazul in care intre doua linii
nu se afla nimic ori se face mentiunea societatea bancara- sau
un alt termen. Bararea este speciala in cazul in care denumirea
unei societatii financiare se inscrie intre ale doua linii . baarea
generala poate fi transormata in bararea speciala dar nu invers.
2) Cecul circular- este un titlu de credit la ordin emis de o societate
financiara asupra unitatilor sale bancare sau asupra altei
societatii bancare
Societatea bancara emitenta isi asume o obligatie prin care sa
efectueze plata cecului in favoarea beneficiarului care este trasul
sau.
Cecul circular cuprinde denumirea de cec circular, obligatia
neconditionata a societatii bancare de a plati la vedere o anumita
suma de bani , numele si prenumele primitorului, data si licul
emiterii, semnatura tragatorului legal al societatii bancare
emitente.
O societate bancara emitenta este indrituita sa incredinteze
emiterea de cecuri circulare de catre o societatea bancara
corespodenta, respectand conditiile stipulate de lege in acest
sens.
3) Cecul certificat- este acest cec pe care o societate bancara ,
aflata in pozitia de tras, confirma inainte remiterea cecului
existenat fondurilor necesare pentru efectuarea platii. Tragatorul
emitent inainte de a da cecul spre plata ste indrepatatit sa ceara
societatii bancare certificarea cecului. Certificarea poate fi
facuta catre unul dintre posesori ulterior , beneficiari ai cecului .
aceasta certficare trebuie sa cuprinda- numee si prenumele
reprezentatilor societatii bancare , semnatura acestuia si tampila
societatii bancare sau BNR
4) Cecul postal este foarte raspundit avand o dezvoltare profunda
cu deosebire in localitatiile unde nu exista sucursala ale bancilor
de depozit
5) Cecul de calatorie- are avantajul ca ingraduie unei prsoane care
calatoreste in strainatate sa evite riscul de a purta cusine bani in
numerar.

In cazul cecului de calatorie, tragatorul este unul si aceasi


persoana cu trasul. In caz contrar, cele doua persoane au relatii
de cont. Cecurile de calatorie sunt foarte raspundite , datorita
sigurantei pe care o asigura posesorului. Ele nu sunt cecuri
propriu zise, pentru ca cuprind o obligatie de plata pe care si-a
asumat o banca emitatoare, efectuand o plata directa sau prin
corespondetii ei. Netransmisibil este acel cec care nu poate fi
platit beneficiarului sau, la cererea acestuia sa fie creditat in
contul sau curent. Clauza trebuie pusa chiar de societatea
bancara la cererea clientului.
Transmiterea cecului- modalitati
a) Cecul normativ cu clauza nu la ordin- este transmisibil
nuami sub efectele unei cesiuni de creanta ordinarab) Girul poate fi facut chiar si in folosul tragatorului sau al
oricaruia . acestea au dreptul sa girexe din noul cecul
c) Girul poate fi in plin sau in alb. Girul in plin presupune
semnatuta girantului semnata si datata de el , cuprinzand
ordinul adresat trasului si predarea unei persoanei a unei
sume determinate . girul in alb este format numai din
semnatura girantului inscrisa pe spatele cecului sau in fata
acestuia . girul in alb angaduie posesprului cecului sa-l
transmita , deoarece nu se obote asupra sa nicio raspundere,
intrucat numele sau nu figureaza pe cec. Girul trebuie sa fie
neconditionat.
d) Detinatorul unui cec transmisibil prin gir este considerat
posesorul in cazul in care justifica dreptul sau printr-o serie
neintrerupta de giruri iar ultimul gir este in alb
e) Cecul la purtator se transfera prin tradi