Sunteți pe pagina 1din 2

Izvoarele dreptului comertului international

DCI are atat izvoare internationale reprezentate prin cutuma si tratat cat si
izvoare specifice interne nationale in functie de sistemul de drept la care
raportam.
Cutuma(obiectiul) reprezinta o practica indelungata respectata de catre
parti cu constiinta obligavitatii si majoritatea ramurilor de drept au luat
nastere pe baza obiceiurilor cutumelor stabilite intre subiectele de drept.
In dreptul maritim fara a fi precizate expres in contractul dintre parti(fiind o
clauza nescrisa) se respecta cutuma potrivit careia marfa asteapta nava la
locul de incarcare. Tot astfel armatorul(proprietarul vasului) rasppunde cu
toate bunurile sale pentru buna stare tehnica a navei.
Cutuma trebuie deosebita,delimitata de uzuri si uzante. Uzul reprezinta o
practica indelungata respectata de catre parti, dar care nu este dotat cu o
sanctiune legala. Uzanta reprezinta o regula de conduita facultativa stabilita
intre parti de-a lungul timpului si aplicabila numai raporturilor juridice
aplicate intre parti. Exemplul clasic de uzanta in comertul international numit
Incoterms(reguli privind vanzarea internationala de marfuri).
Tratatul reprezinta cel de-al doilea izvor al DCI independent de denumirea
pe care tratatul o poarta(acord,conventie). Tratatul reprezinta izvor de drept
in masura in care reglementeaza aspecte legate de comertul exterior si
cooperarea economica si tehnico stiintifica. Tratatul poate fi general vizand
aspecte politice, culturale si speciale interesand exclusiv materia DCI.
Tratatul special poate fi bilateral incheiat doar intre doua state si multilateral
incheiat intre mai multe state.
Izvoarele interne ale DCI
In functie de sistemul de drept la care ne raportam izvoarele specifice
interne ale dreptului comertului international vor cuprinde:
1)in cazul dualitatii dreptului privat, dreptul comercial si doar in completarea
dispozitiilor codului civil.
2)in cazul unicitatii dreptului privat, codul civil si dispozitiile specifice
cuprinse In actele normative( cum este in Romania legea 31/90)
In plus in DCI se mai aplica ca izvoare de drept si norma de drept
administrativ, fiscal, penal.
Codificarea DCI
Codificarea reprezinta ordonarea normelor juridice in institutii de
drept. Pentru ca acestea sa devina aplicabile participantilor la raporturile
juridice de DCI. Se realizeaza prin armonizare, standardizare, unificare si
uniformizare.

Armonizarea s-a realizat prin intermediul camerei internationale de


comert de la Paris care a adaptat Incotermsul si anume regulile, uzantele
aplicabile in vanzarea internationala de marfuri, aplicabilitatea acestora fiind
insa facultativa. Partile la contractul de vanzare cumparare internationala de
marfuri pot sa faca trimitere la Incoterms fara ca acest lucru sa fie
obligatoriu potrivit normelor de drept international si intern.
Standardizarea reprezinta acea opera de codificare realizata de
participantii la raporturile juridice de comert international(in principiu
profesionisti) prin realizarea si intocmirea unor contracte tip, contracte cadru,
ghiduri de contractare, contracte standard si conditii generale. Contractul
tip are un continut predefinit urmand doar ca partile sa precizeze, doar daca
este cazul, clauzele speciale specifice operatiunii de derulare. Contractul
cadru se incheie de catre parti in scopul atingerii unui anumit obiectiv cu
posibilitatea incheierii unor contracte subsecvente. Ghidul de contract
stabileste pentru ambele parti la contract care sunt clauzele utile si necesare
a fi inscrise in respectivul contract. Contractele standard sunt realizate de
catre profesionisti care detin o pozitie dominanta pe piata fiind impuse
celorlalti participanti la raporturile juridice de comert international.
Conditiile generale urmaresc stabilirea obligatiilor uneia dintre partile la
contract.
Unificarea normelor de DCI presupune adaptarea la nivelul mai multor
state a acelorasi norme de drept material,substantial. Unificarea ramane un
deziderat.
Uniformizarea normelor de DCI se realizeaza prin intermediul
conventiilor internationale si se transpune prin adaptarea unor norme
conflictuale uniforme la nivelul statelor ratificante ale conventiei.