Sunteți pe pagina 1din 26

DESENARE SI EDITARE

SPATIUL 3D

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

C10.1.

DESENAREA PRIMITIVELOR

Aplicatia AutoCAD recunoate urmatoarele tipuri de primitive: - corpuri prismatice: paralelipipedul (box), prisma triunghiular (wedge), piramida (pyramid); - corpuri de revolutie: cilindrul (cylinder), conul (cone), sfera (sphere), torul (torus); - corpuri complexe: solidul cu sectiune poligonala (polysolid), spirala (helix)

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

PRISMA PATRULATERA
Prisma patrulater (paralelipipedul) poate fi construit prin comanda dedicat BOX, prin extrudarea bazei (Rectang + Extrude) sau ca polisolid;

COMANDA BOX
Comanda BOX se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Box, - de la tastatura (box) sau - din bara cu instrumente Modeling.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: BOX Specify first corner or [Center]: Specify other corner or [Cube/Length]: Specify height or [2Point]:

OPTIUNI:
First corner un colt al bazei prismei (x1, y1, z1); Other corner coltul diagonal (x2, y2, z2) al: - prismei (z2 z1); - bazei prismei (z2 = z1). In acest caz, se va solicita inaltimea prismei; Height inaltimea prismei, precizata ca valoare algebrica sau prin extremitatile sale (2Point);

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Center centrul greutate al prismei;

de

Cube traseaza un cub, prin precizarea marimii laturii; Length solicita dimensiunile de gabarit de gabarit ale prismei: - lungimea (length) msurat de-a lungul axei X, - limea (width) msurat de-a lungul axei Y, - nlimea (height) msurat de-a lungul axei Z. Observatie: La utilizarea optiunii Length, pentru a alinia laturile prismei cu axele de coordonate, se recomanda ca modul ORTHO sa fie activ.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

PRISMA TRIUNGHIULARA
Prisma triunghiulara (pana) poate fi construit prin comanda dedicat WEDGE, prin extrudarea bazei (Pline + Extrude) sau ca polisolid;

COMANDA WEDGE
Comanda WEDGE se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Wedge, - de la tastatura (we) sau - din bara cu instrumente Modeling.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: WEDGE Specify first corner or [Center]: Specify other corner or [Cube/Length]: Specify height or [2Point]: Observaie: Comanda se deruleaz similar cu comanda BOX; pana rezult prin retezarea unei prisme patrulatere cu un plan nclinat de-a lungul axei X pentru construcia corect a unei prisme triunghiulare, este necesar definirea cu atenie a orientrii axelor sistemului de coordonate!

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

PIRAMIDA
Piramida regulata poate fi construit prin comanda dedicat PYRAMID, prin extrudarea bazei (Polygon + Extrude) sau ca polisolid;

COMANDA PYRAMID
Comanda PYRAMID se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Pyramid, - de la tastatura (pyr) sau - din bara cu instrumente Modeling.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: PYRAMID 4 sides Circumscribed Specify center point of base or [Edge/Sides]: Specify base radius or [Inscribed]: Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]:

OPTIUNI:
Implicit se solicita centrul bazei, raza cercului inscris in baza si inaltimea piramidei; Edge specifica latura bazei piramidei; Sides Specifica numarul de fete laterale ale piramidei; Inscribed defineste baza piramidei prin cercul circumscris bazei;

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Axis Endpoint

2Point defineste inaltimea piramidei prin lungimea sa; Axis endpoint specifica varful piramidei. Prin definirea inaltimii ca segment, baza piramidei se va roti in jurul centrului astfel incat planul bazei sa devina perpendicular pe inaltime; Top radius construieste un trunchi de piramida, prin specificarea razei bazei superioare.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

CILINDRUL
Un cilindru drept, circular sau eliptic, cu baza n planul XY i nlimea paralel cu axa Z, se traseaza prin comanda dedicat CYLINDER; constructii de corpuri cilindrice se pot realiza prin extrudarea bazei (Circle + Extrude), prin rotatia sectiunii axiale (Rectang + Revolve) sau ca polisolid;

COMANDA CYLINDER
Comanda CYLINDER se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Cylinder, - de la tastatura (cyl) sau - din bara cu instrumente Modeling.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: CYLINDER Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: Specify base radius or [Diameter]: Specify height or [2Point/Axis endpoint]:

OPTIUNI:
Implicit se solicita centrul bazei, raza bazei si inaltimea cilindrului; 3P/2P/Ttr specifica moduri de construire a cercului bazei (optiunile comanzii Circle); Elliptical construieste un cilindru eliptic drept; 2Point/Axis endpoint definesc inaltimea cilindrului prin extremitatile unui segment sau prin precizarea centrului bazei superioare, respectiv.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Observaii: 1. Variabila de sistem ISOLINES controleaz numrul de generatoare pe suprafaa unui obiect (ISOLINES = 0.2047). 2. Variabila de sistem FACETRES ajusteaz netezimea cu care sunt afiate corpurile cilindro-conice (FACETRES = 0.01.10).
Isolines = 4 Isolines = 10

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

CONUL
Un con drept, circular sau eliptic, cu baza n planul XY i nlimea paralel cu axa Z, se traseaza prin comanda dedicat CONE, prin extrudarea bazei (Circle + Extrude) sau prin rotatia sectiunii axiale (Pline + Revolve);

COMANDA CONE
Comanda CONE se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Cone, - de la tastatura (cone) sau - din bara cu instrumente Modeling.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: cone Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: Specify base radius or [Diameter]: Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]

OPTIUNI:
Implicit se solicita centrul si raza bazei si inaltimea conului; 3P/2P/Ttr specifica moduri de construire a cercului bazei; Elliptical construieste un con eliptic drept; 2Point/Axis endpoint definesc inaltimea cilindrului; Top radius construieste un trunchi de con, pentru care se solicita raza bazei superioare.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

SFERA COMANDA SPHERE


Se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Sphere, - de la tastatura (sphere) sau - din bara cu instrumente Modeling.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: sphere Specify center point or [3P/2P/Ttr]: Specify radius or [Diameter]:

OPTIUNI:
Implicit se solicita centrul si raza sferei; 3P/2P/Ttr specifica moduri de construire a sferei care trece prin 3 puncte necoplanare, 2 puncte (centrul sferei va avea cota primului punct specificat), respectiv va fi tangenta la alte doua solide; Diameter specifica diametrul sferei.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

TORUL
Comanda dedicata TORUS traseaza un tor cu planul ecuatorial in planul XY al UCS-ului curent; Elemente definitorii:
circumference tube

COMANDA TORUS
Comanda TORUS se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Torus, - de la tastatura (tor) sau - din bara cu instrumente Modeling.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: torus Specify center point or [3P/2P/Ttr]: Specify radius or [Diameter]: Specify tube radius or [2Point/Diameter]:

OPTIUNI:
Implicit se solicita centrul si raza sectiunii ecuatoriale (circumferinta), respectiv raza sectiunii tubului; 3P/2P/Ttr specifica moduri de construire/evaluare a circumferintei 2Point/Diameter definesc sectiunea tubului.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

POLISOLIDUL
Este un solid cu grosime si inaltime constante; curba directoare este un obiect de tip Line, Arc, Circle sau Pline

COMANDA POLYSOLID
Comanda POLYSOLID se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Polysolid, - de la tastatura sau - din bara cu instrumente Modeling.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: Polysolid Height = 4.0000, Width = 0.2500, Justification = Center Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: Specify next point or [Arc/Undo]:

OPTIUNI:
Object converteste un obiect de tip linie, arc de cerc, cerc, polilinie intr-un solid; Height/Width specifica inaltimea, respectiv grosimea solidului; Justify aliniaza sectiunea solidului in raport cu profilul plan definitoriu; start point/next point/Arc. definesc profilul director al solidului.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

SPIRALA COMANDA HELIX


Traseaza o spirala 2D sau 3D (cilindrica sau conica); Comanda HELIX se apeleaz: - din meniul Draw Modeling Helix, - de la tastatura sau - din bara cu instrumente Modeling;

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

Command: Helix Number of turns = 3.0000 Twist=CCW Specify center point of base: Specify base radius or [Diameter] <1.0000>: Specify top radius or [Diameter] <30.0000>: Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist]:

OPTIUNI:
Implicit se solicita centrul bazei inferioare, razele bazelor si inaltimea spiralei. Daca inaltimea spiralei este 0 se obtine o spirala plana. Turns specifica numarul de spire; turn Height specifica pasul spiralei; tWist specifica sensul de infasurare a elicei.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

C10.2.

EDITAREA MUCHIILOR

Comenzile de editare plan FILLET i CHAMFER pot fi aplicate obiectelor tridimensionale. La selectarea unui solid 3D, comenzile afieaz o secven de dialog particular:

COMANDA FILLET
Command: FILLET Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Specify fillet radius <0.0000>: .. Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Enter fillet radius <..>: Select an edge or [Chain/Radius]:

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

OPTIUNI:
Select an edge permite selectarea individual a muchiei ca va fi racordat; Chain permite racordarea tuturor muchiilor interconectate, selectate succesiv.

C10 DESENARE SI EDITARE 3D

COMANDA CHAMFER
Command: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/ mEthod/Multiple]: selectie muchie Base surface selection... Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: Specify base surface chamfer distance: 3 Specify other surface chamfer distance <3.0000>: Select an edge or [Loop]: Base surface suprafata fata de care se defineste tesirea; Next selecteaza cealalta suprafata adiacenta muchiei selectate; Loop permite tesirea tuturor muchiilor succesive ale suprafetei de baza