Sunteți pe pagina 1din 25

C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

C1.1. CONCEPTUL DE CAD


TERMINOLOGIE

- COMPUTER AIDED ENGINEERING - CAE


- vizează etapele de cercetare, inovare
si concepţie;

- COMPUTER AIDED DRAWING/ DESIGN – CAD, CADD


- fundamentează proiectarea şi devoltarea de
produse si tehnologii;

- COMPUTER AIDED MANUFACTURING – CAM


- controlează realizarea prototipurilor şi a
produselor de serie.
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

APLICATII – PROGRAME DE CALCULATOR


 modelare geometrică şi desenare asistată de calculator: AutoCAD, TurboCAD,
KeyCAD, DesignCAD, Solid Works, etc.;

 probleme generale de calcul mecanic, utile mai ales în ingineria asistată CAE:
Matlab, Matematica, MathCAD, etc.;

 modelare numerică cu element finit, utilizate în proiectarea integrată: ANSYS,


COSMOS, NASTRAN, etc.;

 aplicaţii orientate spre un domeniu particular: PipeCAD- proiectarea instalaţiilor,


AeroCAD- proiectarea construcţiilor aeronautice, ArhiCAD - proiectarea în
arhitectură, etc.;

 sisteme integrate de aplicaţii, cu module CAE/CAD/CAM: I-DEAS, CATIA,


EUCLID, ProEngineer, SAAP, etc.
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

PRODUSE CAD

AutoCAD şi Inventor, produse de Autodesk;

MicroStation, produs de Bentley System;

SolidWorks şi CATIA, produse de Dassault Systems;

CADDS şi Pro/Engineer, produse de Parametric Tehnology;

I-DEAS (Integrated Design and Engineering Analysis Software),


produs initial de Structural Dynamics Research Corporation; în
prezent este asimilat de Siemens PLM Software.
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

C1.2. LANSAREA APLICATIEI AutoCAD

1. Desktop  dublu clic pe pictograma aplicatiei

2.

Meniul Start  Autodesk  AutoCAD 2008


C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

C1.3. INTERFATA APLICATIEI


 EDITORUL DE DESENARE

1. ECRANUL GRAFIC 
(Graphic screen)

Command: graphscr↵
tasta F2

1’. ECRANUL TEXT 


(Text screen)

Command: textscr↵
tasta F2
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

2. BARA DE TITLU 

3. BARA CU MENIURI DERULANTE 

- intermediaza apelarea comenzilor (I)

- grupeaza functiile/comenzile specifice


aplicatiei AutoCAD si mediului Windows

Meniuri cascada 
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

… dialog prin caseta 

4. BARA DE STARE (STATUS BAR) 

- afisare coordonate si moduri de lucru;


- activare/dezactivare prin clic stanga mouse pe butonul dedicat;
- setare stare (ON, OFF) si parametri (Settings) prin clic dreapta mouse.
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

5. BARE MOBILE CU INSTRUMENTE

- intermediaza apelarea comenzilor (II)

- pot fi eliminate/afisate, repozitionate, redimensionate

- in mod implicit, sunt afisate:

Bara cu instrumente standard (Standard bar) 


C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

Bara cu medii de lucru (Workspaces bar) 

Bara cu stiluri (Styles bar) 

Bara cu straturi (Layers bar) 


C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

Bara cu proprietatile obiectelor (Properties bar) 

Zona de dialog (Command line) 

IN PLUS - BARE MOBILE CU INSTRUMENTE DE:


desenare (Draw)

editare (Modify)
cotare (Dimension), etc
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

6. ZONA DE DESENARE
CULOARE: meniul Tools  Options  Display  Colors… 
Apply & Close

SETARI:
Suprafata de desenare: meniul Format  Drawing Limits
Command: '_limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>:
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

Masurarea lungimilor si unghiurilor: meniul Format  Units…Lungimi – sistem zecimal,
precizie 0
Unghiuri – sistem zecimal,
precizie 0
Sens de masurare unghiuri -
- contrar acelor de ceasornic


Direction  Unghi 0º - Est
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

* SETARI INITIALE - Variabilele de sistem:

Startup = 1 (0), Filedia = 1 (0) - acces la casete de dialog:

 lansare aplicatie  fisier nou – comanda New


 Enter template file name or [. (for none)] <C:\Documents and Settings\Magnolis\
Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Template\
acadiso.dwt>:
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

7. CURSOR (crosshair) - utilizat pentru plasare obiecte grafice si


selectie

FORMA: plasare obiecte selectie obiecte introducere text

MARIME: meniul Tools  Options  Display  Crosshair size

Apply & Close


C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

C1.4. COMENZI
LANSARE
I. Utilizarea meniurilor

II. Utilizarea barelor mobile cu instrumente

Command: LINE 
III. Tastarea comenzii Specify first point: 0,0
in zona de dialog Specify next point or [Undo]: 20,20
Specify next point or [Undo]: @10,10
Specify next point or [Close/Undo]:
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

STRUCTURA
Command: UCS 
Current ucs name: *WORLD*  Optiuni
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/Zaxis]
<World>:  Cerinta
 Optiunea implicita

ANULARE
Escape (tasta ESC) – intrerupe comanda (actionata de 1 sau 2 ori)
U ( ) – anuleaza comanda/actiunea anterioara
(revenire: REDO ( ))
 Command: UNDO 
Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/
Back] <1>:
(revenire: OOPS)
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

C1.5. AJUTOARE GRAFICE


SNAP
- deplaseaza incremental cursorul in nodurile retelei SNAP (invizibila);
- activare: butonul SNAP din bara de stare, comanda SNAP, tasta F9;
- setare parametri specifici: meniul Tools  Drafting Settings… 
Snap and Grid
 simplifică selectarea punctelor; conduce la desene de precizie ridicată

GRID
- defineşte o reţea de puncte pe toata suprafaţa de desenare definită
de utilizator - reţeaua GRID (vizibila);
- activare: butonul GRID din bara de stare, comanda GRID, tasta F7;
- setare parametri specifici: meniul Tools  Drafting Settings… 
Snap and Grid
 ajuta la alinierea obiectelor şi vizualizarea distanţei dintre ele
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

SETARE PARAMETRI RETELE SNAP SI GRID

Acces rapid: clic dreapta mouse la nivelul butoanelor Snap sau Grid
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

ORTHO
- limitează deplasarea cursorului pe direcţii paralele cu axele de
coordonate, relativ la reţeaua Snap;
- activare: butonul ORTHO din bara de stare, comanda ORTHO, tasta
F8
 simplifică definirea punctelor semnificative

POLAR
-limitează deplasarea cursorului
sub unghiuri specificate;
- activare: butonul POLAR din
bara de stare, tasta F10;
- setare parametri specifici:
meniul Tools  Drafting
Settings…  Polar Tracking
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

C1.6. DEFINIREA PUNCTELOR SEMNIFICATIVE


SISTEME DE COORDONATE

WCS (World Coordinate System) = Sistem de Coordonate


Universal, fix

- pictograma sistemului 

UCS (User Coordinate System) = Sistem de Coordonate al


utilizatorului, mobil

- pictograma sistemului 
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

DEFINIRE UCS
Command: ucs
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/
Zaxis] <World>:
Specify point on X-axis or <Accept>:

Comanda UCS, in plan, permite:

 Implicit  definirea unei noi origini si orientari a semiaxei pozitive X;


 NA  salvarea, restaurarea, stergerea, listarea unui/unor sisteme de coordonate;
 OBject  definirea unui nou sistem prin raportarea la un obiect existent (linie, arc de
cerc, cerc, cota, etc;
 Previous  restaurarea sistemului anterior definit;
 World  restaurarea sistemului de coordonate universal
 Z  reorientarea sistemului, in jurul originii, prin rotatia cu un unghi precizat.
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

Selectarea rapida a optiunilor comenzii UCS:

 meniul Tools  New UCS/ Named UCS

 barele cu instrumente UCS, UCS II


C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

DEFINIRE PUNCTE

Există patru metode prin care punctele semnificative ale


obiectelor grafice pot fi definite în mediul AutoCAD:

1. Introducerea coordonatelor punctelor;

2. Utilizarea modului OSNAP;

3. Utilizarea filtrelor de puncte;

4. Utilizarea construcţiilor ajutătoare.


C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

1. INTRODUCEREA COORDONATELOR PUNCTELOR


 COORDONATE CARTEZIENE ABSOLUTE:
- relativ la originea sistemului de coordonate curent;
- format de scriere:
X,Y
 COORDONATE CARTEZIENE RELATIVE:
- relativ la punctul anterior definit;
- format de scriere:
@X,Y
 COORDONATE POLARE RELATIVE:

- relativ la punctul anterior definit;


- format de scriere:
@distanta<unghi
C1 – INTRODUCERE IN AUTOCAD

A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H