Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile

TEMA3 - RELEVEU
Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti
Se va intocmi releveul unui imobil compus din:
- o constructie cu Iunctiunea de locuire:
- constructia poate sa Iie o casa (preIerabil) sau un bloc de apartamente.
- supraIata desIasurata (relevata eIectiv) a acesteia va Ii cuprinsa intre 120-
500mp.
- unteren pe care este situata constructia.
Pentru intocmirea releveului studentii vor Iorma echipe de 3 sau 2.
Predarea se va Iace in saptamana a 13-a, sub Iorma unui dosar pentru care intreaga echipa
va primi aceeasi nota.
Dosarul va contine:
Pt Casa:
- Planurile tuturor nivelelor (in redactare speciIica planurilor de tip releveu - Iara
axe, continand printre altele si masuratorile diagonalelor camerelor)
- Plan amplasament. (releva dimensiunile si geometria terenului precum si pozitia
casei pe acesta).
- Toate Ioile scrise saudesenate de mana cu notarile si schitele Iacute pe teren.
- Cel putin 3IotograIii printate / developate dupa cum urmeaza:
- OIotograIie exterioara in care sa se vada cat mai mult din teren si pozitia
constructiei pe teren.
- OIotograIie exterioara cu Iatada principala a constructiei.
- OIotograIie interioara a unui spatiu cat mai larg / spatiului principal.
-CDcutoate plansele in dwg si PDF, pozele de la masuratori (pt planse printate).
Pt Bloc:
- Planul unui apartament sau a mai multor apartamente, suma supraIetelor
acestora TREBUIE SA DEPASEASCA 120mp. (in general un singur apartament de 3
camere nu depaseste 120mp). - SC1:50
- Schema cu explicitarea amplasarii apartamentelor pe palier. - La orice scara
- Planul de amplasament al blocului pe teren (in cazul in care nu este deIinita Iizic
limita de proprietate a acestuia terenul se va considera pana la strada sau alte constructii
vecine. SC1:200 sau 1:500
- Idem toate Ioile scrise si desenate in timpul releveului
- Idem cel putin3 IotograIii.
(pt planse printate)
Nu se accepta echipe de 4 studenti decat in cazul in care supraIata desIasurata depaseste
300mp, caz in care Iiecare sub-echipa de 2 se va prezenta cu dosar separat continand
partea de constructie relevata de aceasta echipa, planul total relevat de ambele sub-
echipe, planul de amplasament realizat in comunde toate sub-echipele.
* Se recomanda pe cat posibil alegerea unei case.
*Nu se primesc proiecte Iara masuratori de mana sau Iara poze.
*Nu se primesc proiecte cuplanuri extrase dinproiecte de de executie.
-CDcu toate plansele indwg si PDF, pozele de la masuratori .
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile
Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti
Releveu: EIectuarea masuratorilor
Instrumente si materiale necesare eIectuarii masuratorilor:
- 1 Ruleta mare pentru masuratori de teren L~20m.
- 1 Ruleta mica pentru masuratori de interior L~5m.
- 1 Notepad rigid.
- 1 Pix creion si mine de rezerva.
- 1 Guma.
* in principiu pentru un astIel de releveu de mica amploare nu este nevoie neaparat de
instrumente avansate de tip teodolit, rulete cu laser / ultrasunete etc. Daca sudentii dispun
de astIel de mijloace sunt liberi sa le Ioloseasca. Metodele descrise in continuare vor Ii Ii
cele clasice Iolosind doar ruletele.
Toleranta admisa va Ii mare, de 0.5. (De exemplu la 4m masurati eroarea poate Ii de
2cm!!! Acest lucrunu este admis in realitate in practica curenta).
Forma terenului este un poligon cu 4 sau mai multe laturi. In cel mai simplu caz intalnit
terenul este un patrulater, o latura Iiind limita proprietatii spre strada si celelalte trei spre
vecini.
Desi terenul poate parea avand laturile paralele sau Iiind de Iorma dreptunghica, de cele
mai multe ori nu este asa, drept care, in aIara de masurarea dimensiunilor in lungul
laturilor este nevoie si de masurarea diagonalelor spre a ii deIini geometria. (Iig 1).
In principiu terenul de din Iig 1 de Iorma patrulatera este deIinit perIect prin masurarea
laturilor si a unei diagonale insa pe cat posibil se vor eIectua masuratori aditionale de
veriIicare / conIirmare / compensare.
Terenul din Iig 2 are un numar de 6 laturi si pentru a ii deIini Iorma este nevoie de
masurarea mai multor diagonale. Practic pentru a deIini un poligon trebuie descompus in
triunghiuri ce pot Ii determinate cunoscandu-le cele 3 laturi sau 2 laturi si un unghi (mai
greu de masurat direct Iara teodolit).
Efectuarea masuratorilor terenului:
- Iig 1- - Iig 2-
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile
Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti
Releveu: EIectuarea masuratorilor
- Iig 3 - - Iig 4 -
- Iig 5 -
- Iig 6 -
Acolo unde este imposibila masurarea
diagonalelor din cauza obstacolelor /
constructiilor (Iig 3), se poate Iace un
artiIiciu, prin masurarea unui triunghi
ce are o latura sau doua de dimensiuni
Iixe, luate arbitrar la Iata locului de-a
lungul laturilor terenului, astIel incat sa
permita masurarea unei diagonale
locale intr-un triunghi astIel deIinit din
care rezulta unghiul poligonului
terenului.
(Iig4).
Un poligon este deIinit total daca se cunosc dimensiunile celor n laturi si valorile a n-3 unghiuri
Iormate de aceste laturi. Si aici este de recomandat sa se masoare mai multe cote decat este strict
nevoie pentru a putea acoperi o masuratoare eronata / compensa erorile etc.
Constructia este aproximativ deIinita
de masurarea laturilor acesteia si de
distanta colturilor pana la laturile
invecinate. Totusi, asa cum s-a aratat si
mai sus, aceste masuratori nu deIinesc
total geometria decat in prezumtia (de
multe ori Ialsa) ca laturile constructiei
sunt la un unghi perIect de 90 grade.
(Iig5).
Drept care, (Iig 6) se recomanda
triangularea colturilor casei.
In Iinal in redactarea plansei Iinale (Iig 6) se scrie regimul
de inaltime pe constructie care se hasureaza, se trece nr
postal / stradal, numele strazii, supraIetele calculate, si
indicatorii urbanistici: POT Procent de Ocupare a
Terenului (S construit / S teren)*100 - exprimat in
procente si CUT CoeIicient de Utilizare a Terenului S
util desIasurat / S teren.
S util desIasurat rezulta dinreleveul constructiei
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile
Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti
Masuratorile asupra constructiei se vor Iace pe exterior si pe interior.
La exterior se vor masura:
- dimensiunile constructiei (lungimea Iiecarui perete)
- spaletii de zidarie si dimensiunea golului pe orizontala
- in unul sau mai multe locuri se va masura inaltimea soclului
Releveu: EIectuarea masuratorilor
La interior se vor masura: - lungimea peretilor pe langa Iiecare perete
- dimensiunile golurilor pe orizontala si verticala, cat si pozitia lor
- se deschid usile / Ierestrele si se masoara grosimea peretelui
- diagonalele
- inaltimea camerei
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile
Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti
Releveu: Redactarea planurilor
La redactarea planurilor se vor Iolosi cunostintele acumulate in primele 2 teme. Nu se vor Iolosi insa
axe si nici stalpisori deoarece nu se cunoaste structura. Exista 2 tipuri de planuri de relevee - cele de
arhitectura ce contin toate inIormatiile geometriei constructiei si de Iinisaj si cele de cadastru care nu
pun atat accent pe corectitudinea amplasarii golurilor, scarilor si a altor elemente in schimb pe Iiecare
spatiu este trecuta Iunctiunea si supraIata acestuia calculata Ioarte exact
Releveul de mai sus ca model este unul de arhitectura, lipsesc Iunctiunile si supraIetele, insa in
releveul ce se va preda acestea se vor trece. De asemenea, daca diagonalele rezulta cu diIerente mai
mare de 2cm intre ele pentrumai multe spatii, in acest caz se dau si masuratorile diagonalelor pe plan.
In Iinal se trece alaturi supraIata utila a nivelului respectiv.
SupraIata utila desIasurata trecuta si in planul de amplasament este suma supraIetelor utile ale
nivelelor locuibile (adica exclusiv pod si subsol dar inclusiv mansarda locuibila)