Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE BRIHAN DIANA NICOLETA


Aleea Clabucet, nr.9, bl.K1, 400549 Cluj Napoca (România)
0748635730
brihan.diana@yahoo.ro

Sexul Feminin | Data naşterii 17/04/1995 | Naţionalitatea română

PROFILUL PERSONAL Absolventă a Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie din Tîrgu Mureș, sunt interesată de dezvoltarea profesională şi personală,
precum și de implicarea activă în activitățile din domeniul farmaceutic/medical.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Student practicant
Hygeia S.R.L (Farmacia Catena), Tîrgu Mureş (România)
▪ Recepție marfă
▪ Studiul produselor medicamentoase

Student-stagiar practicant
S.C. Ropharma S.A., Tîrgu Mureş (România)
▪ Recepție marfă
▪ Studiul produselor medicamentoase
▪ Consiliere pacienţilor
▪ Eliberare medicamentelor în regim OTC
▪ Efectuare comenzi marfă, transfer marfă

11/2019–02/2020 Farmacist industrie farmaceutică și cosmetică


Sandoz SRL, Tg. Mureș (România)
Farmacist analist calitate în cadrul departamentului de Quality Assurance, Laborator fizico-chimic,
Externe.
- Munca în echipă
-efectuarea de analize fizico-chimice, conform procedurilor analitice şi specificaţiilor de calitate
utilizand echipamente si materiale specifice de laborator fizico-chimic;
-Preparea de reactivii necesari efectuării analizelor;
-Sesiseazarea eventualelor rezultate in afara specificatiilor si participa la investigarea acestora;
- Efectuarea validărilor de metode analitice şi de proces;
-Completarea cu responsabilitate a tuturor evidențelor scrise ale Laboratorului de control fizico-
chimic;

02/2020–Prezent Farmacist rezident


Spitalul județean Mureș, Tg. Mureș (România)
- Farmacist-rezident în cadrul specialității de Farmacie generală

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

09/2019–Prezent Masterat: Calitatea medicamentului, alimentului și a mediului

13/2/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Curriculum vitae BRIHAN DIANA NICOLETA

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie G.E Palade din Tg. Mureș, Tg.
Mureș (România)

2014–2019
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureş, Facultatea de
Farmacie, Tîrgu Mureş (România)
Studentă în cadrul facultăţii de Farmacie, integralistă pe parcursul celor 5 ani de studii.

2010–2014
Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian din Tîrgu Mureş, Tîrgu Mureş (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B2 B2 B2 B2 B2
Examen de competenţă lingvistică din cadrul examenului de licenţă
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Abilități bune de comunicare dobândite de-a lungul timpului prin intermediul voluntariatului în cadrul
Asociației Studenților Farmaciști Tg. Mureş, prin susţinerea prezentărilor în cadrul diferitelor congrese
şi conferinţe, precum şi în urma stagiului practicat în farmacie. De asemenea, competențe de
comunicare au fost dobândite și prin participarea la cursul de comunicare cu pacientul din curicula
facultății şi prin postul de preparator-demonstrator activat în timpul anului cinci de studiu, în cadrul
disciplinei de Biochimie şi Chimie sanitară.

Competenţe Bune competențe organizaționale dobândite prin intermediul activităţii studenţeşti din cadrul celor
organizaţionale/manageriale cinci ani de învăţământ universitar şi datorită implicării în activitatea asociației ca şi voluntar pasiv.
Abilități decizionale, capacitate de sinteză, de coordonare.

Competenţe dobândite la locul de 1. Utilizarea echipamentelor de laborator


muncă 2. Muncă în echipă
3. Adaptabilitate
4. Comunicare
5. Leadership
6. Rezistență în condiții de stres.
7. Activităţi administrative în cadrul farmaciei

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


experimentat experimentat experimentat experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Diplomă de bacalaureat în competențe digitale - Utilizator experimentat

13/2/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum vitae BRIHAN DIANA NICOLETA

O bună cunoaştere a programelor de birou precum Microsoft Office.

Permis de conducere AM, B1, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Prezentări
“General Aspects Of Communication With Patient Effectiveness In Romanian Pharmacies" în
cadrul Congresului Științific Marisiensis 2017
“Hyperhomocysteinemia: an assumed risk among vegetarians? ”, în cadrul Congresului Şţiinţific
Marisiensis 2018.
"New approaches in food-dependent exercise-induced anaphylaxis" în
cadrul Conferinței Naționale de Nutriție și Dietetică 2018
"Determnation of caffeine from dietary supplements for weight loss by capillary electrophoresis" în
cadrul Conferinței Naționale de Medicină Aplicată la Educația Fizică și Sport, Cluj Napoca 2018

Conferințe
Participant activ în cadrul Congresului Științific Marisiensis 2017
Participant intern în cadrul Conferinței „PharmacoFor” Editia I, 2018
Participant activ în cadrul Congresului Științific Marisiensis 2018
Participant activ în cadrul Conferinței Naționale de Medicină Aplicată la Educația Fizică și Sport, Cluj
Napoca 2018
Participant activ în cadrul Conferinței Naționale de Nutriție și Dietetică 2018

Voluntariat
Activitatea de voluntariat întreținută în ultimii 2 ani în cadrul organizației studențești a constat în
organizarea de evenimente și acțiuni caritabile. De asemenea, în timpul activităţii de preparator-
demonstrator întreprinse în cadrul disciplinei de Biochimie și Chimia factorilor de mediu am preparat
reactivii necesari desfăşurării corespunzătoare a lucrărilor practice, precum şi am utilizat diferite
aparate din cadrul laboratorului.

13/2/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3