Sunteți pe pagina 1din 6

Capsule cu pelete încărcate cu antiinflamatoare nesteroidiene

Capsulele sunt preparate farmaceutice formate din învelișuri care conțin doze unitare de
substanțe active asociate sau nu cu substanțe auxiliare; sunt destinate administrării pe cale orală.
În funcție de natura și tipul învelișului se deosebesc:
● Capsule gelatinoase tari (operculate)
● Capsule gelatinoase moi (perle)
● Capsule amilacee (cașete)
Capsulele amilacee nu se mai fabrică la noi în ţară de aproximativ 10-15 ani deoarece
prepararea lor necesită multă energie termică iar fabricarea este scumpă. Capsulele gelatinoase
moi conţin, de obicei, medicamente lichide sau moi.
Capsulele operculate au formă de cilindrii alungiți, formate dintr-un înveliş tare, constituit din
două părţi cilindrice prefabricate deschise la o extremitate şi având celălalt capăt rotunjit şi
închis, care se închid prin îmbucare. Ph.Eur. 4th şi FRX, supl.2004 le defineşte astfel: capsulele
tari au pereţii construiţi din două secţiuni cilindrice, rotunjite la capete, prefabricate şi închise sau
deschise. Acestea conțin, în principiu, amestecuri de substanțe sub formă de pulberi sau granule,
simple sau în combinații.
Capsulele gelatinoase tari prezintă o serie de avantaje comparativ cu alte forme farmaceutice:
● Compoziţie simplă a formulării
● Fabricare facilă şi rapidă
● Echipamentele moderne de umplere oferă o flexibilitate care face posibilă umplerea
multiplă cu sisteme diverse
● Capsulele tari sunt ideale pentru distribuirea de produse cu eliberare modificată
● Au volum mic
● Maschează gustul şi mirosul neplăcut al unor substanţe
● Asigură protecţia şi stabilitatea substanţelor active
● Prezintă caractere macroscopice bune: aspect agreabil
● Identificarea e facilă
● Toleranţă bună
● Cedarea substanţelor active poate fi dirijată
● Biodisponibilitatea superioară altor preparate solide (comprimate, drajeuri, pilule)
● Conservare un timp îndelungat, prin păstrare în absenţa umidităţii
● Folosirea formei de capsulă gelatinoasă se poate realiza şi pentru medicamente
administrate pe alte căi: vaginală, rectală.
Materiile prime pentru învelișul tare sunt:
● gelatina sau alți polimeri (MC, HPMC, chitozan)
● plastifianți (glicerol, sorbitol, propilenglicol)
● opacizanți (dioxid de titan)
● coloranți (galben de tartrazină, roșu amarant, eritrozină, albastru indigo, etc.)
● conservanți (nipaesteri)
● agenți de mărire a solubilității pereților capsulelor (laurilsulfat de sodiu)
● aromatizanți
● edulcoranți
● agenți de acoperire enterică
● apă (între 12%-16%)
Prepararea capsulelor goale presupune următoarele etape:
1. prepararea soluţiei de gelatină
2. imersia barelor cu pini metalici în soluţia de gelatină caldă
3. rotirea barelor cu pini pentru formarea peliculei
4. uscarea celor două jumătăţi de capsule
5. scoaterea de pe barele cu pini
6. fixarea jumătăţilor de capsule pe suporturi, tăierea
7. îmbinarea celor două jumătăţi de capsule
Procesele care se îndeplinesc pentru umplerea capsulelor sunt:
• Alimentarea maşinii cu capsule goale închise, ținând cont de orientarea acestora
• Separarea capurilor de corpuri
• Dozarea materialului de umplere
• Aplicarea capului peste corpul umplut cu produs şi ejecţia capsulei umplute.

În cazul capsulelor cu pelete încărcate cu AINS-uri, după cum sugerează și titlul, aceste
capsule sunt umplute cu pelete.
Peletele sau minigranulele, după cum le spune și numele se prezintă ca și formă farmaceutică
de granule, cu dimensiuni cuprinse între 500 şi 1500µm. Faţă de granulele obişnuite prezintă
unele avantaje, precum proprietăţi de curgere mai bune, sunt mai puţin friabile, distribuţia
mărimii particulelor este mai îngustă și acoperirea cu filme polimerice se face mai uşor. Pot să se
constituie şi ca sistem de cedare cu viteză controlată dacă sunt acoperite cu filmul unui polimer
care posedă proprietatea de a prelungi în mod controlat cedarea substanţei medicamentoase pe
care o conţine.
Obţinerea peletelor se poate face în mai multe feluri:
● dispunerea unor straturi succesive dintr-o soluţie sau o suspensie a substanţei
medicamentoase şi a unui liant prin aerosolizare, pe un sâmbure inert
● răcirea unei dispersii aerosolizate a unei topituri a unei mase lipofile („spray
congealing”)
● uscarea unei dispersii medicamentoase aerosolizate în pat de aer fluidizată („spray
drying”)
● tehnica extrudării- sferonizării - cea mai răspândită metodă de producere a peletelor.

Antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sunt substanțe care fac parte din grupa analgezice-
antipiretice-antiinflamtoare, la care predomină efectul antiinflamator și care au efect analgezic-
antipiretic mai slab. Acţiunea antiinflamatoare are ca și mecanism de acţiune inhibarea sintezei
de prostaglandine prin inhibarea enzimei ciclooxigenază (COX).
COX1, izoforma constitutivă, este prezentă în toate ţesuturile, intervenind în sinteza
prostaglandinelor cu rol fiziologic de protecţie, precum PGI2 și PGE2.
COX2 prezintă atât izoformă constitutivă, prezentă numai în unele ţesuturi (plămâni, rinichi,
măduva spinării), dar și izoformă inductibilă, în prezenţa unor stimuli proinflamatori, existentă în
toate ţesuturile și care este implicată în biosinteza unor prostaglandine cu rol inflamator şi
hiperalgic la nivel medular şi în periferie.
Astfel, produșii metabolici ai COX, PGE și PGI sunt implicate în numeroase procese
metabolice, precum:
● PGE1, PGE2 - sunt implicate în :
1. Bronhodilatație;
2. Citoprotecţia gastrică (prin sinteza de mucus şi HCO3 - ),
3. Vasodilataţie,
4. Stimularea diurezei şi a natriurezei, creşterea secreţiei de renină, având efecte
importante pentru homeostazia la nivel renal şi menţinerea filtrării glomerulare,
5. Contracţia musculaturii netede gastro-intestinale şi uterine,
6. Inducerea febrei – la nivel hipotalamic PGE2, a cărei sinteză este stimulată de
citokine proinflamatoare de tipul IL6 produce hiperpirexie,
7. Co-transmițători la nivelul neurotransmisiei adrenergice, PGE2 are un rol
modulator, favorizând inhibiţia presinaptică,
8. Acţiune pro-inflamatoare – prin vasodilataţie, febră, activarea fagocitozei, efect
chemotactic, efect algogen.
● PGI2 - acţionează pe receptori membranari specifici cuplaţi cu proteine Gs, având ca și
efecte :
1. Vasodilataţie;
2. Efect antiagregant plachetar, antiaterosclerotică, citoprotectoare;
3. Efect proinflamator;
4. Acţionează şi la nivelul receptorilor nucleari PPAR(peroxysome proliferator
activated receptor), favorizând implantarea uterină a embrionului, angiogeneza şi
proliferarea musculaturii netede, având efect reglator şi modulator al proceselor
de apoptoză și cancerogeneză.
Inhibarea COX1 prezintă un mecanism generator de efecte secundare nedorite, pe când
inhibarea izoformei COX2 reprezintă mecanismul acţiunii antiinflamatoare a antiinflamatoarelor
nesteroidiene.
În funcţie de selectivitatea faţă de izoenzimele COX1/COX2, AINS se clasifică în
inhibitoare neselective COX1 şi COX2 (majoritatea), inhibitoare preferenţiale COX2, dar care
inhibă într-o anumită proporție şi izoenzima COX1 (nimesulid, meloxicam, etodolac) și
inhibitoare selective COX2 (coxibi).
Diversitatea chimică a AINS are drept consecinţă o gamă largă de caracteristici
farmacocinetice, dar acestea posedă unele proprietăţi generale comune, precum:
● absorbţie bună, încă de la nivel gastric, cele mai multe fiind bine absorbite din tubul
digestiv iar alimentele nu le modifică substanţial biodisponibilitatea;
● metabolizare hepatică prin glucurono-conjugare și circuit entero-hepatic;
● legare de proteinele plasmatice în proporţie mare (peste 98%), cu interacţiuni de
deplasare cu antidiabeticele orale și anticoagulantele orale,
● eliminare renală - deşi excreţia renală este cea mai importantă cale de eliminare, aproape
toate suferă variate grade de excreţie biliară şi reabsorbţie (ciclul enterohepatic);
AINS prezintă următoarele acţiuni:
● acţiune antiinflamatoare, relativ mai redusă decât antiinflamatoarele steroidiene;
● acţiune analgezică, comparabilă cu cea a acidului acetilsalicilic sau a paracetamolului;
● acţiune antipiretică;
● acţiune antiagregantă plachetară (acid acetilsalicilic, indometacin);
● inhibă contracţiile uterine (acid acetilsalicilic, indometacină);
● favorizează închiderea canalului arterial la nou născut.
AINS pot provoca o serie de efecte adverse:
1. La nivel digestiv:
● epigastralgii, gastrită hemoragică, ulcer gastro-duodenal, ulcer esofagian (risc
diminuat la inhibitorii cu selectivitate preferenţială pe COX2)
● afectare hepatică (creşterea GOT, a fosfatazei alcaline) până la hepatită, chiar
necroză (nimesulid)
2. La nivelul aparatului respirator:
● bronhospasm, agravarea astmului bronşic
3. La nivelul aparatului renal:
● insuficienţă renală acută (prin reducerea sintezei PGE1 şi PGE2 cu rol
vasodilatator la nivelul filtrării glomerulare
● insuficienţă renală funcţională
4. La nivelul homeostaziei hidrolitice:
● hiperkaliemie, prin hipoaldosteronism (prin inhibarea secreţiei de renină)
5. La nivelul sângelui și la nivelul organelor hemato-formatoare:
● inhibarea agregării plachetare, prelungirea timpului de sângerare
● anemie hemolitică, trombocitopenie, agranulocitoză
6. La nivel cutanat:
● prurit, urticarie, sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyelll
7. La nivelul aparatului genital, de tip teratogen și dismorfogen:
● efect tocolitic
● risc teratogen în primul trimestru de sarcină, toxicitate cardiopulmonară pentru făt
prin hipertensiune pulmonară datorită închiderii premature a canalului arterial în
trimestrul III
● în trimestrul II, utilizarea de AINS expune fătul la leziuni renale
Astfel, antiinflamatoarele nesteroidinene sunt recomandate pentru efectul antiinflamator-
antireumatic, în afecțiuni reumatice în tratamente de scurtă durată, artroze, tendinite, lumbago,
inflamații posttraumatice, efectul analgezic și antipiretic. Acestea prezintă de asemenea și efecte
utile sau nedorite, în funcţie de situaţie, precum antiagregant plachetar, tocolitic și închiderea
canalului arterial. Efectele nedorite ale acestei clase de medicamente sunt: acţiunea ulcerigenă,
retenţie hidrosalină și afectare renală.

Medicamente ce conțin substanța activă Indometacina:


-Indometacin Arena 25 mg / 50mg capsule

Medicamente ce conțin substanța activă Diclofenac sodic:


-Diclofenac DUO Pharmaswiss 75mg caps. elib. prel
-Dicloreum 150mg caps. elib. prel

Medicamente ce conțin substanța activă Ibuprofen:


-Ibuprofen Arena 200mg / 400mg caps
-Paduden SR 300mg caps. elib. prel
-Calmolin Arena 400mg caps.

Medicamente ce conțin substanța activă Ketoprofen:


-Ketonal Uno 200mg caps. elib. prel
-Ketoprofen SR Terapia 100mg / 200mg caps. elib. prel
-Ketonal Duo 150mg caps. elib. prel

Medicamente ce conțin substanța activă Tenoxicam:


-Tenoxicam LPH 20mg caps.

Medicamente ce conțin substanța activă Celecoxib:


-Celebrex 200mg caps.
-Celecoxib Terapia 100mg caps.
-Aclexa 100mg / 200mg caps.
-Algoxib 100mg / 200mg caps.

Bibliografie
1. Cristea AN (sub redacţia). Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005,
Analgezice antipiretice, p. 188-200;
2. Dobrescu D., Negreş S., Dobrescu L., McKinnon R. Memomed 2016, ed. a 22-a, Ed.
Universitară, Bucureşti, 2016, Analgezice antipiretice, p. 856-868;
3. Popovici I., Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol. III, Ed. Polirom, Iaşi, ediția a II-a
2017, Comprimate, capsule, p. 181-286, 385-544;
4. Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993, Comprimate, capsule,
p. 192-194, 284-286;
5. Farmacopeea Română, ediţia a Xa, Supliment 2004, Ed. Medicală, 2004, Comprimate,
capsule, p. 52-68;
6. Todoran N., Redai E., editors. Ghidul activităților practice de Tehnologie Farmaceutică,
vol III, Ed. University Press, Tg. Mureș, 2016, p. 81-86;
7. Lista Medicamnetelor Mediately [Internet]. Available from: https://mediately.co/ro/drugs
(pentru fiecare formă farmaceutică care conține AINS ca și substanță activă).