Sunteți pe pagina 1din 11

HEPATOPROTECTOARE

Baze fiziopatologice

Sunt bine cunoscute funcțiile multiple ale ficatului: metabolice (homeostazia proteică,
glicemică lipidică și a apei, sinteza de enzime, degradarea hormonilor), antitoxică, digestivă
(biligeneza) și intervenția sa în homeostazia volemică. În mod normal hepatocitul conține
glicogen (2-4% din greutatea proaspătă, pe neîncărcate) care-i conferă rezistență față de agenții
nocivi. În celula hepatică normală are loc sinteza de trigliceride și transformarea lor în
fosfolipide, alături de sinteza lipoproteinelor și esterificarea colesterolului.

Numeroși factori etiologici pot produce insuficiență hepatică, incapacitate a ficatului de a


asigura homeostazia organismului ca urmare a dereglării funcțiilor sale. Acestea pot fi afectate în
număr diferit (una, mai multe, toate) și în grade variate (de la ușoare la grave). Insuficiența
hepatică poate fi:

a) compensată, interesând de obicei o singură funcție și fiind decelată numai prin probe
funcționale care suprasolicită funcția respectivă;

b) parțial compensată, cu afectarea mai multor funcții și repercursiuni la scara


organismului, decelată prin baterii de teste;

c) decompensată, comă hepatică, cu suferințe profunde ale tuturor funcțiilor și fenomene


clinice grave. În etiologia insuficienței hepatice intervin: factori infecțioși (virusul hepatitei,
microbi, paraziți); toxici (alcool, medicamente și alte substanțe hepatotoxice, toxicoza
gravidică); metabolici (deficiențe nutriționale, boli metabolice); colageneze; șocul; insuficiența
cardiacă etc. În suferința hepatocitului se înregistrează diminuarea conținutului de glicogen,
scăderea fosforilării grăsimilor și încărcarea grasă a celulei hepatice (steatoză), diminuarea
anabolismului proteic, fenomene de degenerescență, deficit de ureogeneză cu creșterea
amoniemiei etc. Diverșii factori etiologici menționați produc predominant anumite tulburări
hepatice.

3.1. Baze farmacodinamice

Hepatoprotectoarele (hepatotrope) sunt medicamente care contribuie la restabilirea


funcțiilor hepatice dereglate și la creșterea rezistenței hepatocitului față de factorii nocivi,
acționând prin mecanisme diverse. În funcție de aceste mecanisme se deosebesc mai multe grupe
de substanțe.

a) Lipotrope (antisteatozice), care favorizează sinteza și transportul fosfolipidelor,


ușurând metabolizarea grăsimilor neutre și împiedicând acumularea lor în ficat.
Previn degenerescența și disfuncțiile hepatice. Ex. cianocobalamina, metionina,
triptofan, colina, betaine.
b) Stimulatoare ale funcțiilor ficatului, interesând diferențiat sinteza enzimatică, funcția
antitoxică, funcția aminiofixatoare. Ex. ac. pantotenic, vitamina B1, B2 și B6, ac.
glutamic, arginina, ac. aspartic, metionina, cisteina, glicocol.
c) Trofice ale hepatocitului, cu efecte stimulatoare asupra sintezei acizilor nucleici sau
de furnizare a materialelor necesare acestei sinteze. Ex. xantina, hipoxantina, ac.
orotic.
d) Substanțe cu acțiune de diminuare a permeabilității membranelor, crescând rezistența
celulei hepatice față de factorii agresivi. Ex. silimarina, cianidanol, fosfolipide.

Din punct de vedere chimic hepatoprotectoarele pot fi grupate în 5 categirii:

1. Vitamine din grupul B.


2. Acizi aminați și baze azotate (metionina, triptofan, ac. glutamic, ac. aspartic,
arginina, cisteina, glicocol, colina, betaina).
3. Acizi nucleici și precursorii lor (xantina, ac. orotic).
4. Flavone (silimarina cianidanol).
5. Fosfolipide.

Se observă că grupele menționate nu pot fi suprapuse clasificării pe baza mecanismelor


de acțiune întrucât unele dintre substanțe (de ex. acizi aminați și baze azotate) au mai multe
acțiuni.

3.2. Farmacoterapie

Indicațiile terapeutice ale hepatotropelor sunt diferite, în funcție de mecanismul de


acțiune și de tulburarea tratată. Lipotropele pot fi utile în steatoză, hepatite toxice (din alcoolism,
intoxicații cu fosfor, arsen, tetraclorură de carbon, atofan etc.), în pancreatopatii. Lipotropele nu
influențează evoluția hepatitei virotice acute. Pentru celelalte substanțe eficiența terapeutică este
variată, adesea minoră, ceea ce explică reticența a numeroși clinicieni față de ele. În hepatita
cronică persistentă cei mai mulți autori consideră că nu este necesar niciun tratament
medicamentos ci numai igieno-dietetic. În hepatita cronică agresivă dovezi evidente de eficaitate
s-au adus numai pentru corticosteroizi, imunodepresive și penicilamină. După unii autori
prednisolonul administrat la bolnavi cu hepatită cronică activă și AgHbs pozitiv (15-20 mg/zi
inițial și 10 mg/zi ca doză de întreținere), deși produce ameliorări inițiale, determină ulterior
creșterea frecvenței complicațiilor și a mortalității.

ACID ASPARTIC

Sin. Acidum asparticum (DCI), Aspatofort, Aspara, Panangin, Polase, Spartase.

P. fiz.-chim. Pulbere albă, cu gust acru, solubilă în apă 1/200.


P. biochim. și fdin. Rol de placă turnantă asigurând legătura acizilor aminați cu alte
metabolisme. Participă la sinteza proteinelor (iclusiv a unor enzime), a ac. nucleici, leagă
amoniacul.

Acid aspartic

FARMACOTERAPIE

Hepatita cronică, singur sau asociat cu colina, ornitina. Hiperamonemiea în coma


hepatică. Adjuvant în chimioterapie anticanceroasă.

Farmacografie

FARMACOGRAFIE

Prod. farm. ind.

 Aspatofort, fiole de 10 ml cu 250 mg dl-aspartat de sodiu și 125 mg piridoxină.


 Metaspar, plicuri conținând: metionină și ac. aspartic câte 62,5 mg, vit. B1 1,95
mg; vit. B2 1,5 mg; vit. B6 15 mg; vit. PP 3 mg.

Mod de adm. posol.

 Aspatofort Perfuzie i.v. (cu sol. preparată din 2 fiole + 250 ml glucoză 5%),
durînd o oră. Se fac 1-2 perfuzii zilnic. Inj. i.v. lente, câte 2 fiole odată, de 1-2 ori
pe zi.
 Metaspar oral 3-6 plicuri/zi, cu 30 minute înainte de masă. Durata unei serii 4
săpt.

ARGININA

P. fiz.-chim. Singurul aminoacid cu gruparea guanidină. Clorhidratul este o pulbere albă,


solubilă în apă. Un gram conține 4,7 mmol (4,7 mEq) clor. Se folosește și glutamatul.
P. biochim. și fdin. Intervine în: sinteza creatininei, substanță cu rol important în
contracția musculară; sinteza unor proteine plasmatice, a hemoglobinei; a unor nucleoproteine;
metabolismul amoniacului, diminuînd concentrația lui în sânge. În ficat, sub influența arginazei,
arginina este scindată în uree și ornitină, care fixează amoniacul.

P. ftox. Administrarea rapidă poate determina vomă. Rareori crește ureea și creatinina
serică.

FARMACOTERAPIE

Coma hepatică, ictere severe de cauză virotică, coma posthemoragică. Efecte evidente în
hiperamonemie trecătoare și minore în insuficiența ireversibilă a celulri hepatice. Utilă în
hiperamonemii latente din hepatite cronice și ciroze.

FARMACOEPIDEMIOLOGIE

Contraindicat în acidoze hipercloremice, anurie. Precauții în insuficiența renală.

FARMACOGRAFIE

Prod. farm. ind.

 Arginină sorbitol, flacon de 250 ml cu clorhidrat de arginină 12,5 g și sorbitol 25


g
 Rocmaline-désodée (Roques,Franța),flacon de 250 ml, cu 11,5 g arginină bază și
3,7 g ac. malic.

Mod de adm., posol.

 Arginină sorbitol Perfuzie i.v. în doză de 10-20 ml/kg/24 ore și ritm de 40


pic./minut. Doza zilnică 0,5-1 litru soluție. Perfuzia poate fi asociată cu
antibiotice, corticosteroizi, electroliți. În hiperamoniemii latente, oral sau inj.,
2-6 g/zi. Glutamatul de arginină până la 25-100 g/zi.
 Rocmaline-désodée Perfuzie i.v. 250-500 ml pe zi profilactic și 500-1000 ml
în insuficiențe hepatice (IH) grave.

METIONINA
P. fiz.-chim. Aminoacid esențial. Pulbere albă, solubilă în apă 1/30. Sol. 1% are pH
5,6-6,1.

P. biochim.și fdin. Circa 80% din metionina ingerată este metabolizată la sulfat
anorganic, excretat urinar. T ½ 50 zile. Participă la sinteza cisteinei, ultima contribuind
la fosforilarea grăsimilor (lipotrop). Metionina contribuie la procesele de sulfoconjugare,
stimulând funcția antitoxică hepatică. Poate produce deprimarea SNC, erupții cutanate,
leucopenie, agranulocitoză (rar).În IH gravă poate accentua toxemia.

FARMACOTERAPIE

Hepatita cronică, ciroza hepatică, steatoza hepatică, intoxicații cronice cu


hepatotoxice.

FARMACOGRAFIE

Prod. farm. ind.

 Mecopar forte, flacon cu 20 drajeuri conținând: colină și metionină câte 100 mg;
vit. B1 2,6 mg; vit. B2 și B6 2 mg; vit. B12 0,67 g; vit. E 3 g; vit. PP 6 mg;
pantotenat de calciu 7 mg.

Mod de adm., posol. Adulți 2 draj. de 2-3 ori pe zi la mese, copii 1-3 draj. pe zi. Produse
cu compoziție apropiată: Litrison, Endonal Neu, Hepasteril, Hepabionta.

COLINA

Face parte din complexul vitaminelor B. Clorhidratul este o pulbere albă, higroscopică,
foarte solubilă în apă. Sol. apoasă 10% are pH 5-6. Intervine în reacții de metilare, în sinteza
fosfolipidelor. Diminuarea aportului ei poate contribui la apariția steatozei hepatice. Doze mari
pot produce efecte parasimpatomimetice. Necesarul zilnic la om 0,5-1 g. Indicată în statoza
hepatică, hepatite cronice. Intră în compoziția produsului Mecopar.

ORNITINA
P. fiz.-chim. Ac. diaminovaleric. Cristale albe, ușor solubile în apă, cu reacție alcalină.

P. biochim. și fdin. Face parte din ciclul ureogenetic, fixează amoniac și bioxid de carbon
și tece în citrulină.

FARMACOTERAPIE

Hiperamoniemii din hepatite și ciroze.

FARMACOGRAFIE

Prod. farm. ind.

 Ornicetil (Logeais, Franța), flacon cu 5 g ornitina-cetoglutarat.

Mod de admin. posol. Se prepară soluție cu 10-15 ml apă distilată sterilă, sol. NaCl 9‰
sau glucoză 5% și se diluează cu 100-250 ml solvenți izotonici. Se fac perfuzii i.v. cu 40
pic./minut. Doza zilnică 20-50 g ornitină (4-10 flacoane). Perfuzia se poate asocia cu
piridoxina, nicotinamida, clorpromazina, izoniazida. Nu se asociază cu etionamida,
penicilene.

ACID OROTIC

Ac. uracil-6-carboxilic. Pulbere albă, ușor solubilă în apă. Precursor al timinei și


uracilului, este intermediar în biosinteza nuclotidelor pirimidinice și deci implicat in sinteza
ADN și ARN. Stimulează procesele de creștere, de utilizare a proteinelor, este lipotrop și
protejează ficatul față de hepatotoxice. Este coleretic cu latență și durată relativ lungi. Indicat în
hepatite cronice, hepatite prin colestază, tulburări dispeptice din IH, ciroze, hiperuricemie,
hipercolesterolemie. Sunt cunoscute produsele: Lactinium, comprimate cu 250 mg ac. orotic, 1-2
comprimate pe zi; Purinor, drajeuri cu orotat de potasiu 50 mg, xantină 6,66, adenină 3,34 mg și
fiole de 5 ml cu ac.orotic 80 mg, xantină 40 mg, adenină 25 mg, hipoxantină 5 mg, inozitol 80
mg. Oral 1-2 drajeuri de 3 ori/zi, la mese.
ACID LIPOIC

Ac. 6,8-tioctic, disulfura ciclică a ac. octanoic. Se găsește în stare naturală în extracte de
ficat și drojdia de bere. Factor de creștere pentru microorganisme. Intervine în decarboxilarea ac.
piruvic la ac. lactic. Pentru activitatea sa este necesară tiamina, forma activă a ac. tioctic fiind
legată de tiaminpirosulfat. Indicat în hepatite severe, coma hepatică, encefalopatie, incoxicații cu
ciuperci din genul Amanita. Se administrează i.v. soluție apoasă 0,2%, în doză de 2-6 mg ac.
tioctic

SILIMARINA

Sin. Silibinum (DCI), Silicristinum (DCI), Silidianinum (DCI), Silimarina, Legalon.

P. fiz.-chim. Amestec de trei flavone (silibina, silidianina, silicristina) obținut din planta
Carduus marianus (Silybum marianum). Flavone cu efecte asemănătoare s-au obținut și din
Carduus nutans.

P. fcin. Absorbție digestivă 35-45%. Excreția predominant biliară (80%) și circuit


enterohepatic (10%), îndeosebi pentru silibină. Circa 90% din silibina eliminată biliar este sub
formă de metaboliți.

P. fdin. Stabilizator al membranei hepatocitului, cu efect antitoxic.

FARMACOTERAPIE

Hepatita cronică, adjuvant la medicamente cu potențial hepatotoxic.

FARMACOGRAFIE

Prod. farm. ind. Silimarină, flacon cu 80 comprimate, conținând 0,07 g silimarină,


echivalent cu 0,035 g silibină.
Mod de admin., posol. Câte 2 comprimate de 3 ori pe zi, în serii de 3-6 luni.

FOSFOLIPIDE

Sin. Esfogran, Essentiale.

P. fiz.-chim. Lipide complexe având molecula formată din ac. -glicerofosforic esterificat
sub forma de digliceridă cu două molecule de acizi grași. În produsul Esfogran sunt fosfolipide
obținute din lecitină de floarea soarelui sau soia, având drept constituent principal
fosfatidilcolina.

P. biochim. și fdin. Lipidele au funcții multiple în organism. Ca elemente de structură


(membrana celulară, organite celulare etc.), intervin în determinarea unor proprietăți ale celulei
(permeabilitate, activitate enzimatică, activitate bioelectrică). Au rol în absorbția și transportul
unor substanțe fiziologice și rol energetic. Fosfolipidele reprezintă o formă biologic activă a
lipidelor.

FARMACOTERAPIE

Hepatopatii cronice. Steatoză hepatică. Litiază biliară.

FARMACOGRAFIE

Prod. farm. ind.

 Esfogran, flacoane de 100 g sau plicuri unidoză de 5 g cu microgranule conținând


fosfolipide esențiale 4 g și DL-aspartat monopotasic 1 g. O lingură (5 g) conține
200 mg fosfolipide și 50 mg aspartat.
 Essentiale și Essentiale-forte, capsule cu fosfolipide esențiale naturale, 175 resp.,
300 mg, vit. B1, B2, B6, B12, PP, E.

Mod de admin., posol.

 Esfogran 1-2 linguri de 3 ori pe zi, între mese.


 Essentiale, inițial de 3 ori pe zi câte 2 capsule, întreținere de 3 ori pe zi câte o
capsulă.

ALTE HEPATOPROTECTOARE

Citiolonum (DCI), sin. Thioxidrene. Derivat de tienilacetamidă. Protector al membranei


hepatocitului. Doze de 200 mg de 2-3 ori pe zi timp de 2-3 până la 7 săptămâni.

Cyanidanol, sin. Catergen. Tetrahidroxiflavonol. Cunoscut anterior sub numele de


catehină. Crește ATP hepatic. Stimulează regenerarea ficatului și funcția fagocitară a celulelor
Kupffer. Stabilizează membrana hepatocitului. Doza medie 500 mg de 3 ori pe zi, după masă,
timp de 6-12 luni.

Orazamidum (DCI), sin. Aicamine, Aicorat. Derivat de imidazolcarboxamidă.


Favorivează sinteza acizilor nucleici, are efect antisteatozic hepatic. Doza medie 100-200 mg de
3 ori pe zi, timp de 3-4 săptămâni.
ARGININUM ► OTC

 ARGININA SORBITOL (Infomed Fluids, România)

Arginina clorhidrat 12,50 g; Sorbitol 25 g

- Flacon sol. perfuz. 250 ml, 500 ml. Ct. X 12: x 6 fl.
 SARGENOR ® (Meda Pharma, Franța)

Aspartat de arginină

- Compr. mast. 1 g; Ct. x 20; 40


- Sol. orală 200 mg/ml – fiole 5 ml. Ct. x 10; 20; 40
- Compr. eferv. 1 g. Ct. x 20; 40

ACIDUM ASPARTICUM ► P-RF

 ASPAROFORT ® (Terapia, România)

Acid D, L-aspartic 0,25 g; Piridoxină 0, 125 g

- Sol. inj. Fiole 10 ml. Ct. x 10


 HEPA-MERZ GRANULAT ® (Pharma Merz, Germania)
- Gran. pt. sol. orală 5 g conținând: L-ornitin-L-aspartat 3 g.
- Plicuri 5 g granule. Ct. x 10; 30, 50; 100 plicuri
- Sol. inj. 500 mg/ml.
- Conc. pt. sol. perf. 0,5 g/ml. Fiola 10 ml Ct. x 10.

METIONINUM ►OTC

 METASPAR ® (Sicomed, România)

Metionină 62,5 mg; Acid aspartic 62,5 mg; Vit. B1 1,5 mg; Vit. B2 1,5 mg; Vit. B6 15
mg; Vit. PP 3 mg

- Caps. Ct. x 20.


 METASPAR ® FORTE (Sicomed, România)

Colină 100 mg Metionină 100 mg; Vit. E 3 mg; Vit. B1 2,6 mg; Vit. B2 2 mg; Vit. B6 2
mg; Vit. B 12 67 mcg;Vit. PP 6 mg; Pantotenat de calciu 7 mg.

- Cpr. film. Ct. x 20


SILIBINUM ►P-6L

 LAGOSA ® (Worwag, Germania)


- Draj. 150 mg. Ct. x 50; 100.
 ⊗ SILIBINUM (Arena Group, România)
- Compr. 35 mg. Ct. x 80
 LEGALON ® (Madaus GmbH, Germania)
- Caps. 140 mg. Ct. x 20
 SILIMARINA ® (Biofarm, România)
- Compr. 35 mg. Ct. x 80
 ⊗ SILIMARINA FABIOL (Fabiol, România)
- Compr. 35 mg. Ct. x 80

PLANTE ►OTC

 ⊗ HEPATOFALK PLANTA ® (Dr. Falk, Germania)

Extr. Sylibum marianum 132,1- 162,8 mg; Extr. Chelidonium majus 90-100 mg; Extr.
Curcuma xanthorriza 25 mg.

- Caps. Ct. x 50; 100.

FOSFOLIPIDE ►OTC

 ESSENTIALE FORTE ® (Aventis, Germania)

Fosfolipide esențiale 300 mg; Vit. B1; Vit. B2; Vit. B6; Vit. B12;Vit. E; Vit. PP;

- Caps. Ct. x 30; 50.

FARCOVIT B12 ® (Pharco Impex 93, România)

Fosfolipide esențiale; Acizi grași polinesaturați; Acid orotic; Complex B; Extr.


anghinare; Acid folic.

Caps. moi Ct. x 24.