Sunteți pe pagina 1din 14
ASML PORTER AE at Vesa este singh’ rezcmafa® = ‘owe fortele (yreutale, ner - fhe, contidigole , oe orrtigere, de prefurare) Sat vector tn echilbre => velor! opreximative => necedtatea in troduceri! unor coehvienty oe millishicare pert ferfele exterioare: kmh hy ky hy 2 Ky A te hisare 5 by 48 phe dlegrosare ; e/ ph suprotete do recomere binitabe ¥ bine detintfe : Ky 45 hr supraterte irfse fa care ae say obserminad a cortetidine puntele de contact 5 =k, = phe aschiere consraaa’s K3 <12 ph ~~ clsconkinaa’s =>, tire coné de condlibite oe prelvcrare — sohpema ce priicrore ~ natrya/ Procedeul de | Forfa sau momental | Volorit coeicenulu K; la preiurars prelucrare de agchiere care seoate piesa din ectulibra Toni ot [Gaurire [M 11s Chis \ed. ito LI [crgire de deprogare 7M 3 13 ye crust P, 12 12 give de Haisare MP, 12 12 Strunjre de ?, 10 10 egrosare P 12 ta z. 1s M6 [Frezare clinics 7, Thats 15.19 a fontata elu moi 12.14 ofeluri dure Recticare 7 : LS 42 rosare ? 5 155 Fir |Schija opeaie cu onentarea, [pote de call a forel|Relaja do calel a Torte ert stinger solicits pesei___[de strangere ae srangere i 0 1 2 | K este coeficientul de fRasturnare in jurul |siguranta punctului A "= forta exterioars (de aschiere) |S forta de fixare [Piesa se rastoarna in jurul punctului B S= KFb/a [Piesa se deplaseazt pe | S= KF/fa, * wy) suprafofele reazemelor |, si jt, sunt coeficienfii si respectiv elementului |de frecare dintre piesd - de stringere reazei si pies - Jclement de stringere © Piesa se ristorni in Piesa se deplasea pe filci dupa o lice cw panta dati de rezultanta color 2 forte Jura punctuluid pentru] $= KFb/0 pe asiFos 7 cor 7 7 A [Piesa se ristoarn’ in S+KFbo/a = jurul punctlui A 3 S= KF, + 1) piesa se deplaseaza pe suprafecle reazemului. |p, sip sunt cocficienti sielementutui de fa frecare inte pes’ - stingere reazem si pies - element de stringere 6 ‘S = 2KM, fend) ste coefcientl de Piesa se rtestentre —_[frecaredintre fale st tet piss, ~ nomarulfilci- or, S~frta pe o fad, iar d- diametrul Ia care se face siringerea 7 7 sexe FEE ONO pid 1 este coeficientul de Irecare dintre falc’ gi posi, S- forta pe o falcd, 2 - muriral de falc, d, ~ diametrul Ia care actioneaza cele [dou componente F, si Fd ~ diametral la care se face strdngerea Picsa se roteste pe bolt |, este coeficientu! de Frecare dintre psd si clementul de stringer, iar yy ~coeficiental de rocare dintre reazem si pies |Semifabricatul se rotest| pe bolt KR Semifabricatul se [deplaseaza sub actiunea rezultantei forfelor F, si IF, 10 SKM R SKM WR UR) JR, fiind raza la care se a frecare rezultanta fortei de m7 Bs s-—_ KE ier /sing 2 K [FEF tela+9) @ este unghiul de frecare dintre pies’ si suprafala conicd a varfului mobil @ [7724 2) *-presa este prestiiisa” latte elementele de orlenfere of elemenfele de sHeogere + . —h actimea tortelor sipratata de pre - erat sé renfoe’ lo Carte preserite plese. sab rdmira® grestevina® Fic] Sas op cs enn Tings Sl [oe|_ sung scien pee a T z sere B | FE mek pts dh, Soh Ie ° a an _s od Ward 5- BL Five wt OATTIA ° oP 7 Be valen sont htge ame ae KP Fine pasa +R) B A Pia Raa) Ps a rar fi a ih 7 "5 EAE nwa) = we ZA. le ; fate AM psePall £89, figaA i, [meaty Da fncae Ron Brat FROR/" DE STRMOERE * Arrele ke stigere + eelormati elastve 8, = (Snax ~ Lip) 208 0 Tow » tnin ~ eplaseirite Gazer cle regemare < - wnghiil trea obpioxiny 3 recta bien stim ce realizar s| Er CIEE [ove] | ° b | + cbpen cleats brie ole ortiigere - cbtormazti de contact eae nelinrard s| feos" C- constant’ de marerra/ 2- coekitent subemrer Toa a 2. 7 ks ~f =2” —— ed Bo, = 20m 7h? ~ ace Sc => E,, =O => acrhoaar’ ma~ nile cu cher obaamometrea , actrona'ry Hy - oboe — featty strhgen’ obisnuite K-43" fo posits comoda® de stxpgere Ks 1F.46 hhc fe an = + btleenta statu; superttetas al seni tabp- ee = 2 on S52 = 920-3 wt Od ¥ Ey, W Ey. —> een! Afliebl arn => — Ex Varo * 53 -ercarta obbrate’ detrmatifor Aeso2/rbietd ole .6.y¥, 82 bg VG tno n Sisine C2 coaatants “ato “dee inde ide material ple Seis ponte OLCS, Cine Ba, Rote one co. gt eit hao ese ee Fae ctor aeroe i | Hezeriard’ pe. ee- pprl'cucap steric (sras 8767-70) 4g ~ raportal:dintse S st Eapratate impath a rea emit, in daN/or Ponten "plese din'*forta gemigio Cu HB i180:— 2 | Rezemaze po. e- puri eu euprafata ps geet Stee 8-5 Seats eazemtal “fn 2k ragouitatea suprale fel pleset fa um, | Eras S70: (STAS 8768-70 38 || -8769-70) x manclne cy 9 afer 4-09 22", 27 * mondtroe cv & Kéfey': _ SRF. _ SR 47 G00 Fr 3 te goed ES * randeive cv & Ailey’ 5 < Se? , — SB 4, = G00 Be 3 fh = -G00% S~ sorte radlin/a” ob shhagere vo obk/ R-re2a trellis fo cm 7 -mowent) fa deren a/ sectimny fo one 2 - rnd) ob elasrivtate Jn cla hl /om* PRotborteiyn LEME TELOR SF ee CAMEL: Jz- Sve 6LRE © twcra : SoMseRTARED wordy" SE OREM TARE iy The. PeEL¢cRARiy © ctetonesriy wiior/oner : ~FORTA de srefweree = cued ve sradener . ~ CON SER VRE FORTE IE SRW CERE @ cussion recamuior dE srRiteeRe + lyse moc o& acrtboare — Mihi Ld” EON EAT ~ ACTOR TA rma consyuntivd a eb. oe shhegere - suave — PEWA ~ excEW7R/e ~ PReAE ~ Pho CREEL ERG ~ ARO * cbse p/ actiondyy = MECH OG ~ PUEWCM Tog - wbenc/o4 — ELECTROMAQKE FHA - Fears omorce + otyee @ meow SE srelvoeRe Cd PEE + 80 © shreuad PAR BOY AM 9 RH EER eC REWE ere Auror@hnnen s- Bx c<¥ ~ ec aye ~ caee/ gene ra/ Q- 5. BMHH) + 5-4 Hoth) 6-2 __ - ty en) 1 FAK) acelaw’ materia/ Q 5-—_ 242) 0 siagura® Hata’ : s- Q gs Gea Wt Fe » pone cw Ka =e tere cv 0 ampure date’ wv cv hrecawa clear gpa ccoasta® hale? (pene ina hipede) °° FED @ rrEcadisne JE srabyene® Ce PEWE $1 PLUM OER a t ‘ete ol be ely al aot alev ety 0s 7 pe iene +H Fig. 56, Curbe de variate a randamentelor si rapoutelor Tusostere 2 forfelor Ia sersminmele ew plunjee Ub gh eat) ae | Soe eB ee Vig. 5 Carlcle de vasiatic # rapesttelor de erfelor la sceanisnete on planer in cesta MEME Cd REE Hedi pee | ft rae peat} ——> aA Aals 0, | Tew ee Toe