Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI

FACULTATEA I.M.S.T.

Catedra: TEHNOLOGIA MATERIALELOR ŞI SUDARE

PROIECT LA CALITATEA ÎN PROIECTAREA MECANICĂ

Student: Crasmaru Cornel

Grupa: 632CB

An universitar: 3
Cuprins

1. Calculul masei finite.

2. Fişa film, etapele sumar sau procesul tehnologic de prelucrare mecanică.

3. Schiţa operaţiei care se prelucrează.

4. Evidenţierea condiţiilor.

5. Simbolizarea informaţională a suprafeţelor de cotare.

6. Combinarea simbolurilor.

7. Selectarea schemei optime (criteriu de selecţie, număr de grade de


libertate).

7.1. Determinarea erorilor de orientare admisibile

7.2. Determinarea erorilor de orientare caracteristice.

8. Determinarea forţelor de strângere.

8.1. Determinarea forţelor de reglare.

8.2. Determinarea forţelor în regim tranzitoriu.

8.3. Determinarea forţelor în regim de prelucrare.

8.4. Calculul erorilor de fixare.

9. Selectarea variantei optime.


10. Alegerea sau proiectarea constructivă a organologiei specifice
dispozitivului concret (conform STAS).

11. Elaborarea desenului de ansamblu a dispozitivului.

Capitolul 1

Calculul masei finite

Masa piesei finite este precizată în desenul de execuţie al piesei şi are


valoarea de m = 2,85kg.
Capitolul 2
Fişa film, etapele sumar sau procesul tehnologic de
prelucrare mecanică

Procesul tehnologic de prelucrare prin aşchiere are următoarea structură


prezentată în cele ce urmează:
Operaţia nr.1:
Strunjire plana frontala;
Centruire;
Gaurire;
Strunjire cilindrica interioara si plana frontala;
Strunjire cilindrica interioara;
Tesire;
Operaţia nr.2:
Strunjire plana frontala;
Tesire;
Tesire;
Strunjire cilindrica exterioara;
Strunjire cilindrica exterioara;
Operaţia nr.3:
Strunjire plana frontala;
Strunjire cilindrica interioara si plana frontala;
Strunjire cilindrica interioara;
Operaţia nr.4:
Strunjire plana frontala;
Strunjire cilindrica exterioara;
Strunjire cilindrica exterioara;
Operaţia nr.5:
Frezare canale;
Operaţia nr.6:
Electroeroziune

Operatia nr.7:

Gaurire 3 gauri;

Tesire gauri 3x;

Alezare 3 gauri;
Operatia nr.8:

Centruire;

Gaurire;

Adancire;

Alezare;

Operatia nr.9:

Filetare cu tarod;

Operatia nr.10:

Tratament termic;

Operatia nr.11:

Rectificare cilindrica exterioara;

Rectificare frontala;

Rectificare interioara;

Operatia nr.12:

Rectificare cilindrica exterioara;

Rectificare frontala;

Operatia nr.13:

Lustruire electrochimica.
Capitolul 3
Schiţa operaţiei care se prelucrează
Capitolul 4
Evidenţierea condiţiilor
Evidenţierea condiţiilor

Nr.
Condiţiile De unde rezultă
crt.
0 1 2
1 Respectarea cotei α1 = 110o46’9” din desen
2 Respectarea cotei a = Φ10mm din desen
3 Respectarea cotei b = R37mm din desen
4 Respectarea cotei α2=27o41’32” din desen
5 Respectarea cotei α3=90o din desen

Selectarea condiţiilor

Ci (1…5) CDi (2)

CPR (1,3,4,5) CPRC (-)

CPRO (1,3,4,5) CD (1,3,4,5)

CE ---

Ci ---

unde: Ci – număr condiţii din tabel;

CDi – condiţii dimensionale;

CPR – condiţii de poziţie relativă;

CPRC – condiţii de poziţie relativă prin construcţie;


CPRO – condiţii de poziţie relativă de orientare;

CD – condiţii determinante;

CE – condiţii echivalente;

Ci – condiţii incompatibile.

Geometrizarea condiţiilor

ΔG1 0
( C 1 =α 1=110 46 ' 9 \) } { ¿
Γ C 1 ( XOZ )

ΔG1 ( C 3 =a= R 37 mm ) Γ C (YOZ )


2

ΔG1 ( C 1 =α 1= 90 )
0 Γ C 1 ( XOY )

ΔG1 ∘
( C5 =α 3 =27 41 ' 32 \) } { ¿ Γ C 3 (YOZ )

Selectarea extremelor

ΓC1 (ZOY), ΓC2 (YOZ), ΓC3 (YOZ).

Explicitarea extremelor

ΓC1 (XOY) SC1

ΓC2 (YOZ) ΔC2 SC2

Pc2 SC3
ΓC3 (YOZ) ΔC2 SC2

Pc2 SC3

ΓC4 (YOZ) ΔC2 SC2

Pc2 SC3

α3=Sc3

Ordonarea suprafeţelor de cotare

Suprafeţe de
Criterii de selectare (număr maxim de grade preluate) Ordinea
cotare SC

0 1 2

1 3 grade de libertate (suprafaţă plană) I

2 2 grade de libertate (suprafaţă cilindrică sau plană) II

3 1 grad de libertate (suprafaţă cilindrică sau plană) III