Sunteți pe pagina 1din 3

Învăţ şi eu să

port un
Test de evaluare …..,dialog !
Unitatea de învăţare „ Şcoala ca o carte”

1. a) Citiţi, apoi subliniaţi verbele din textul următor:”


„ - Ce faci, Coretti? îl întrebai eu.
- Nu vezi? Îmi răspunse el, îmi repet lecţia.
Eu râsei. El însă vorbea serios şi, ţinând lemnele cu amândouă mâinile, începu să rostească încet….”
(E. de Amicis, Camaradul meu Coretti )
b) Transcrieţi partea din text în care se poartă dialogul:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c) Transcrieţi partea din text în care se povesteşte ceva:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
d) Formulaţi două întrebări care îşi regăsesc răspunsul în text:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
e) Formulaţi ideea principală a textului:
_________________________________________________________________________________
f) Cum se numeşte semnul de punctuaţie folosit după cuvântul încet din textul de mai sus?
_________________________________________________________
2. Analizaţi următoarele verbele din textul dat completând tabelul:
Verbul funcţia persoana numărul timpul forma
sintactică
faci
întrebai
nu vezi

3. Alegeţi forma potrivită :” va”, „v-a”, „i-a”, „ia” sau „nai”, „n-ai”
Ea ____ cânta pentru prima oară pe o scenă.
Mama _____ dat lui Mihai 4 lei pentru teatru.
- Elena nu ______ spus adevărul, domnule profesor!
Bunicul ___ autobuzul pentru a ajunge la noi.
Eu mi-am cumpărat un ____ de la „Târgul meşterilor populari”.
- Maria, _____ales răspunsul corect!
4. Puneţi verbele dintre paranteze la timpul indicat:
Elevii ( a cânta – viitor) __________________ la serbare mai multe cântece.
Toamna ( a veni – trecut) ________________ pe meleagurile noastre.
Animalele ( a se pregăti – prezent) __________________ pentru iarnă.
Eu ( a fi – viitor ) _______________ la ora 16 la repetiţie.
La ora de limba engleză , copiii nu ( a înţelege – trecut) ________________ cuvintele cântecului.
Zăpada ( a acoperi – prezent) _______________ câmpul pustiu.
5. Scrieţi verbe cu sens asemănător:
controlează =_________________ mă silesc = _____________ lămureşte= _______________
izbutesc=_____________________ stăruie=_________________ a pierit=________________
6.Găsiţi verbe cu sens opus celor date:
a începe �______________ a se isprăvi �_________________ a se aşeza �________________
a intra �_______________ a micşora �_______________ a se ivi �__________________
7.Imaginati-va si realizati un dialog care s-ar putea purta in stup.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEM. FOARTE BINE BINE SUFICIENT

a)Subliniază toate Subliniază şapte verbe din Subliniază patru verbe din
verbele din text text text

b)Transcrie tot dialogul Transcrie dialogul cu mici Transcrie o replică a


ezitări dialogulului

c)Transcrie din text toata Transcrie din text toata Transcrie din text
1. naraţiunea naraţiunea cu mici ezitări naraţiunea cu explicaţii
suplimentare
d)Formulează corect Formulează două întrebări Formulează corect o
două întrebări întrebare

e)Formulează clar şi Formulează corect ideea Formulează ideea principala


corect ideea principala principala cu mici ezitări

f)Recunoaşte semnul de Recunoaşte semnul de Recunoaşte semnul de


punctuaţie punctuaţie punctuaţie cu explicaţii
suplimentare
2. Analizează corect trei Analizează corect două Analizează corect un verb
verbe verbe
3. Completează cu Completează cu Completează cu
ortogramele ortogramele ortogramele
corespunzătoare cele şase corespunzătoare patru corespunzătoare două
enunţuri enunţuri enunţuri

4. Trece toate verbele la Trece patru verbe la Trece două verbe la


timpurile indicate timpurile indicate timpurile indicate

5. Scrie verbe cu sens Scrie verbe cu sens Scrie verbe cu sens


asemănător pentru şase asemănător pentru patru asemănător pentru două
verbe verbe verbe
6. Găseşte verbe cu sens Găseşte verbe cu sens opus Găseşte verbe cu sens opus
opus pentru şase verbe pentru patru verbe pentru două verbe
7. Realizeaza dialogul Realizeaza un scurt Realizeaza un scurt
,respectand regulile de dialog,avand 2-3 greseli de dialog,avand 5-6 greseli de
scriere corecta(ortografi ortografie si punctuatie ortografie si punctuatie
si punctuatie)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

La proba de evaluare ..............................., elevii clasei ............. au obţinut următoarele calificative:


FB ….........elevi
B …....... elevi
S.......... elevi
I.........elevi

Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat calificative de suficient şi insuficient se vor lua măsuri de
recuperare:
-fise de lucru pentru recuperare/ dezvoltare
-pregătirea suplimentară / diferenţiată pentru elevii cu dificultăţi de învăţare
-program de recuperare cu prof. de sprijin, logoped, psiholog, pentru elevii cu CES
-discuţii cu părinţii elevilor.