Sunteți pe pagina 1din 1

Făclia Unirii celei Mari

pentru biblioteca ta
Abonează-te pe trei luni la ediţia print a ziarului Făclia de Cluj şi primeşti volumul
Făclia Unirii celei Mari, coordonat de academicianul prof. univ dr. Ioan Aurel Pop.
Sună la numărul de telefon 0729.354.557 sau trimite un e-mail la conta@ziarulfaclia.ro
şi un angajat al ziarului Făclia de Cluj te va contacta în cel mai scurt timp.
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

marți, 3 martie 2020 • anul XXXI, nr. 8884 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Bătălia pentru UBB


Peste 1.600 de cadre didactice, cercetători
El vrea alianţe, şi studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai
sunt aşteptaţi astăzi la urne pentru a alege

dar alţii nu-l vor rectorul acestei instituţii în următorii patru


ani. Alegerile pentru cea mai importantă
funcţie din cadrul UBB sunt foarte importante
pentru că de rezultatul acestora va depinde
viitorul celei mai mari instituţii de învăţământ
superior din România. În cursa pentru funcţia
Cristian FOCȘANU de rector s-au înscris actualul preşedinte
al Senatului UBB, pr. prof. dr. Ioan Chirilă şi
prorectorul Daniel David.
Pentru alegerea viitorului rector al UBB au

c
fost amenajate 22 de secții de votare, câte una
oronavirusul a închis școli și grădi- în fiecare dintre cele 21 de facultăți ale Uni-
niţe, parţial sau integral, a anulat versității, precum și o secție suplimentară în
concerte, festivaluri, saloane de car- clădirea Colegiului Academic, iar alegătorii
te, expoziţii și competiţii sportive. din cadrul UBB vor putea vota marți, 3 martie
Oare de ce n-am lua în calcul propu- 2020, între orele 9.00 și 17.00.
nerea lui Călin Popescu Tăriceanu, de a Viitorul rector al Universității Babeș-Bolyai
amâna inclusiv organizarea alegerilor lo- își va începe în mod oficial mandatul după con-
cale. Motivul fiind tot isteria declanșată firmarea sa prin ordinul ministrului Educației
de coronavirus. Președintele ALDE cere și Cercetării.
time-out și a argumentat că organizarea Cristian FOCȘANU și Cosmin PURIȘ
în școli a secţiilor de votare este un bun continuare în pagina a 4-a
prilej de răspândire a virusului. Potrivit
acestuia, școlile nu vor putea fi dezinfec-
tate la timp după derularea procesului Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii din Cluj-Napoca, au anun- Ana Blandiana,
electoral, iar copiii vor fi astfel expuși
riscului de îmbolnăvire. Nu vreau să par din Cluj-Napoca, ținta dezinformărilor ţat că a fost trimis deja Corpul de
Control pentru a verifica aspectele la Cluj-Napoca
susţinătorul lui Tăriceanu, dar fostul pre- Direcţia de Sănătate a Judeţului Cluj a declanşat o anchetă la
ședinte al Senatului nu spune chiar prostii. semnalate.
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca după ce o În acest moment, la nivelul Spi-
În mediul rural pot fi organizate alegeri- mămică internată cu copilul la una dintre secţiile unităţii medicale
le în căminele culturale, dar ce facem în talului Clinic Județean de Urgență
a reclamat că la cină s-a servit mâncare cu viermi. pentru Copii se desfășoară, în ace-
cazul cartierelor din mediul urban, unde
nu există cămine culturale. Or, știm bine, „În urma informațiilor conform dețului Cluj să efectueze verificări lași scop, o anchetă internă.
secţiile de votare s-au organizat de-a lun- cărora, la Spitalul Clinic de Ur- imediate cu privire la aceste aspec- Consiliul Județean este în con-
gul timpului în cadrul școlilor. Trebuie să gență pentru Copii Cluj-Napoca te și să ia măsurile aferente. Rezul- tact cu reprezentanții Direcției de
avem în vedere că a doua zi după alegeri se un părinte care este internat cu tatul verificărilor va fi comunicat Sănătate Publică a Județului, in-
reiau cursurile, fiind greu de crezut că în copilul într-una din secțiile spi- ulterior”, au transmis reprezentan- stituție ce derulează, la rândul ei,
noaptea dinainte se vor face dezinfecții. În talului, a reclamat că s-a servit la ții prefecturii. un control în acest caz. În cel mai
condiţiile în care mare majoritate a ţărilor cină mâncare alterată, Instituția La rândul lor, reprezentanţii scurt timp posibil, de îndată ce va
iau măsuri cu privire la întruniri publice, Prefectului anunță că a solicitat Consiliului Judeţean Cluj, insti- dispune de toate datele necesare,
Direcției de Sănătate Publică a Ju- tuţie în subordinea căreia se află C.P.
continuare în pagina a 12-a
continuare în pagina a 4-a

Școala de Arte clujeană, la ceas aniversar


Un minunat spectacol de constând în momente de muzică
folclor al Şcolii Populare vocală și instrumentală, pregătite
de Arte „Tudor Jarda” Cluj- în cadrul recentei tabere Muzicale Librăria Humanitas
Napoca s-a desfăşurat de iarnă de la Albac. Prezentatorul din Cluj-Napoca vă invită
duminică, 1 martie 2020, în evenimentului a fost realizatorul sâmbătă, 7 martie, de la
Sala Radio Cluj, cu ocazia emisiunilor folclorice de la Radio ora 11.30, la o dublă lan-
aniversării a 65 de ani de Cluj, Alin Pop, absolvent cu ani în sare de carte, urmată de o
la înfiinţarea prestigioasei urmă al Școlii de Arte Cluj-Napo- sesiune de autografe: Ana
ca, cel care, în deschidere, a făcut Blandiana și invitaţii săi
instituţii de educaţie, cultură şi despre „Integrala poeme-
spectacole a judeţului. o elogiosă prezentare a progreselor
înregistrate de instituţia emble- lor”, volum apărut recent
Publicul - dar și zecile de mii de matică a Clujului: de la clădirea la Editura Humanitas, și
ascultători ai spectacolului trans- ultramodernă, reabilitată cu spri- despre trilogia „O călăto-
jinul Consiliului Judeţean Cluj și rie spre marea interioară”
mis în direct, pe calea undelor, de Romulus Rusan, publi-
pentru ascultătorii Radio Cluj până la cursanţii săi, care câștigă cată la Editura Spandugi-
din opt judeţe ale Transilvaniei permanent trofee, la festivalurile no. Vor vorbi Ana Blan-
- a savurat spectacolul, susţinut naţionale la care participă. diana, Irina Petraș și Ion
de experţi și cursanţi ai școlii, continuare în pagina a 9-a Pop.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324