Sunteți pe pagina 1din 2

Cultivarea unei mentalităţi solide în sport 1

 
Psihologul american Carol Dweck afirma ca nu posesia unui talent deosebit îl face pe
unsportiv să îşi atingă potenţialul  maxim şi implicit obiectivele sale ci felul în care
interpretează propriul talent ca fiind fix sau cultivabil.
Mentalitatea talentului fix ia în considerare faptul căodată cu talentul pe care il
moşteneşti, primeşti şi un “certificat de garanţie”  al succesului,sportivul neavând motive
să munceasca la fel de mult deoarece prin comparaţiei cu ceilalţi sportive el este unic şi
complet.
 
Mentalitatea talentului cultivat prin effort  ia în considerare faptul că focalizarea atenţiei pe
procesul de dezvoltare personală continuă pe baza efortului, aantrenamentului
conştient, a sacrificiilor şi a dedicării totale poate transforma talentul de la un nivel
ridicat la un nivel superior.De ce în unele culturi această mentalitate a efortului cultivat
este o valoare social culturală iar în altele nu? Sociologic vorbind, Hofstede (sociolog
suedez care a studiat sociologia valorilor) consideră că la nivel mondial, comunitar sau
organizaţional, lumea se împarte în funţie devalorile şi principiile de bază. Valoarea este
reprezentată de  scopul ultim al acţiunilor indivizilorca elemente definitorii pentru viaţa
social
Valorile umane (ca principii) au forţa necesară de a transfera aceste concepte
abstracte în atitudini faţă de sine, faţă de alţii, faţă de muncă şi faţă deviaţă în general.
Valorile ca principii nu pot fi direct observate, ele se constituie în concepţiidespre ceea
ce este dezirabil social, şi pot fi asimilate în procesul nostru de aspiraţie la un grupde
referinţă. Hofstede a identificat cinci dimensiuni ale valorilor dupa cum urmează:

a) distanţa faţă de putere  
distanţa mică presupune legitimarea continuă a puterii identificată în culturileînalt
democratice iar distanţa mare faţă  de putere- identificată în culturile totalitare,

b) evitarea incertitudinii sau nesiguranţei (culturile totalitare controlează relaţiile


sociale şi libertatea de expresie pentru evitarea incertitudinii),

c) individualismul versus colectivismul

d) masculinitatea culturală versus feminizarea culturală


 
e) orientarea pe termen lung versus pe termen scurt 
.
Hofstede consideră, pe baza cercetărilor sale longitudinale că o cultură a performanţei
ridicate înorice domeniu îmbracă caracteristicile valorilor distanţei mici faţă de putere
(trebuie să vii constant cu cele mai bune argumente pentru a-ţi justifica autoritatea),
acceptarea incertitudinii(accepţi că nu trebuie să fii preocupat de parerea celorlalţi faţă
de tine dar continui să îţi asumi riscuri leg ate de creştere), individualismul (a învăţa
cum să înveţi pentru a creşte , împreună cuasumarea responsabilităţilor de creştere),
acceptarea diversităţii şi orientarea pe termen lung(capacitatea de a amâna gratificarea
sau recompensa ca forţă a autocontrolului).