Sunteți pe pagina 1din 1

    Activitate 1.2.1.

Oferta de opționale (60 min)

Prin  intermediul opționalelor elevii pot deprinde abilități sociale , emoționale precum și competențe
transversale(transferabile).Opționalul sprijină formarea și dezvoltarea omului de mâine, întărește
legătura dintre profesor și elev.
    Opționalele pentru clasa pregătitoare se  aleg pe baza propunerilor cadrelor didactice,  pe baza
analizei de nevoi , a evaluării calității și eficienței opționalelor alese în anii anteriori la aceste clase.
     Învățătorul propune  un opțional ținând  cont de nevoile  și oportunitățile identificate precum și de
preferințele elevilor /părinților/comunității locale.
Pentru clasa pregătitoare propunerile mele sunt:
-Mai întâi caracterul
-Joc şi mişcare
Pentru clasa a IV-a propun :
-Mai întâi caracterul
-Educaţie pentru prevenirea riscului rutiere
Disciplina „Mai întâi caracterul” contribuie la realizarea profilului de formare al
absolventului de învăţământ primar, din perspectiva unor aspecte considerate esenţiale: autocunoaștere,
competențe socio-emoționale, competențe de relaționare, managementul conduitei personale, calitatea
vieţii individuale în raport cu sine, cu ceilalţi, cu mediul înconjurător. Ceea ce configurează specificitatea
disciplinei opționale la nivelul învăţământului primar este reprezentat de: centrarea activităților
educaţionale pe promovarea unui set de valori, atitudini şi comportamente adaptative; crearea şi/sau
valorizarea unor situații de învățare care fac transferul achiziţiilor teoretice în viața reală;
responsabilizarea elevilor faţă de comportamentul propriu, de valorile şi atitudinile asumate; realizarea de
conexiuni între competențele specifice diferitelor discipline din trunchiul comun și cele propuse în cadrul
disciplinei opţionale Mai întâi caracterul.
Disciplina „Joc şi mişcare” subliniază potenţialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace
didactice specifice perioadei micii şcolarităţi, prin faptul că valorifică tendinţa naturală a copiilor pentru
mişcare. Prin mişcare copilul explorează, cunoaşte, interacţionează cu propriul corp şi cu mediul
înconjurător. Cunoscând posibilităţile de acţiune asupra mediului, copilul devine încrezător în forţele
proprii şi cutezător în a descoperi lumea.
Programa şcolară a disciplinei “Educaţie pentru prevenirea riscului rutier” urmăreşte pregătirea
elevilor pentru viaţă, având următoarele finalităţi:
- identificarea de către elevi a riscurilor prezente în circulaţia rutieră;
- recunoaşterea de către elevi a pericolelor şi a urmărilor grave care survin în urma
nerespectării normelor rutiere;
- aplicarea corectă a regulilor elementare de circulaţie pe drumurile publice şi formarea
unor deprinderi în acest sens;
- manifestarea unei conduite preventive, a respectului faţă de propria viaţă şi faţă de
viaţa celor din jur.