Sunteți pe pagina 1din 2

Tema de seminar Fundamentele pedagogiei

Tema: Teleologia educațională

Vor fi alese două țări (excepție: România). Vor fi extrase enunțuri din documente oficiale care
reglementează teleologia (finalitățile) educației specifică țărilor respective. Adică, veți identifica
enunțuri care au valoare de ideal educațional sau/și scopuri educaționale sau/și obiectiv/e
general/e.

Veți manifesta atenție, astfel încât să vă asigurați că folosiți versiunea actuală a documentelor
oficiale. În principiu, va fi nevoie să intrați pe site-ul ministerului educației din țara respectivă și
să identificați documentul/documentele utile. Posibil să fie Legea educației, posibil să fie un
document echivalent. O sursă utilă de accesare a unor informații este și
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_ro

O temă adecvat realizată presupune, din punct de vedere al conținutului tematic:

a. Citarea textului/textelor în limba în care le descoperiți (engleză, franceză sau orice altă
limbă străină în care vă descurcați și găsiți)
b. Utilizarea unui/unor text/e relevant/e
c. Traducerea textului/textelor respective
d. O analiză pe dimensiunea social – individual (două-trei enunțuri)

O temă adecvat realizată presupune, din punct de vedere al tehnoredactării:

a. Font: Times New Roman; dimensiunea: 12; spațiere 1.5 (un rând și jumătate); alinierea
Justified (stânga-dreapta)
b. Pagina: A4 (dimensiunea); 2.5 cm stânga, 2 cm dreapta, sus, jos (distanță text de margini)

O temă adecvat realizată presupune, din punct de vedere al tehnicii de utilizare a informației

Precizarea, la finalul textului citat, a numelui întreg al documentului citat, precum și linkul
(adresa paginii web) accesat

Precizări:

Fiecare material va avea inscripționată identitatea autoarei (imediat sub titlul temei).
Numele de domnișoară se trece primul, apoi numele de căsătorie (între paranteze), apoi
numele de botez

Termen limită de trimitere pe mailul profesorului: 15 noiembrie


Fiecare mail trimis va fi trimis de pe adresa personală și va avea titlul: Nume de familie.
Temă de seminar Fundamente

(exemplu: Petre. Tema de seminar Fundamente)

Dacă în termen de 24 de ore de la trimiterea temei nu primiți mail de confirmare a


recepției, re-trimiteți tema!