Sunteți pe pagina 1din 2

Penisia pentru limită de vârstă

Acte normative:
1. Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489 din 08.07.1999.
2. Legea privind sistemul public de pensii, nr.156 din 14.10.1998 (cu modificările ulterioare).
3. Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de
la Cernobîl, nr.909-XII din 30.01.92.
4. Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și
modalitatea de confirmarea a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, nr.165 din
21.03.2017.

1. Noţiunea şi particularităţile pensiei pentru limită de vârstă


Dreptul la pensia pentru limită de vârstă este reglementat în art.14-17 și art.41-42 din Legea
privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489 din 08.07.1999.
Conform prevederilor legale pensia pentru limită de vârstă se acordă dacă sînt îndeplinite
cumulativ condiţiile privind vîrstele de pensionare (pentru anul în curs) și stagiile de cotizare prevăzute
de legislație.
În urma analizei literaturii de specialitate putem identifica următoarele viziuni doctrinare:
Conform opiniei autorului N. Romandaș pensiile pentru limita de vârstă sunt „plăţi efectuate din
mijloacele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, stabilite în mărime corespunzătoare în dependenţă
de salariul avut pentru persoanele care au activat o perioadă strict determinată într-un domeniu social-
util şi au atins o anumită vârstă” sau „sume bănești plătite lunar, care se stabilesc, în baza legislaţiei,
persoanelor care au atins vârsta corespunzătoare şi confirmă un stagiu de cotizare.”1
Isaiceva E.A. defineşte pensia pentru limită de vârstă drept „plata lunară stabilită pe viaţă...în
calitate de mijloc principal de existenţă persoanelor, care au atins vârsta de pensionare…”, au realizat
în termenul stabilit de lege o activitate de muncă sau o activitate social-utilă”2 şi „confirmă vechimea
în muncă (stagiul de cotizare) necesară.”3
Zaharov M., Tucikova Ă. consideră pensia pentru limită de vârstă „pensia care se stabileşte
odată cu atingerea vârstei standard de pensionare şi confirmarea vechimii în muncă prevăzute de
lege.”4
Ţop D., Ţiclea A. desemnează prin pensia pentru limită de vârstă „prestaţia de asigurări sociale
care se acordă la împlinirea unei anumite vârste, pe tot restul vieţii,”5 specificând că condiţia vârstei
nu este suficientă, alăturându-se şi cea a stagiului de cotizare.
E de menţionat că tipul dat de pensie nu se stabileşte persoanelor pentru bătrâneţe, întrucât
atât în noţiunea doctrinară, cât şi în legislație este expres prevăzut că acest tip de pensie e stabilit
persoanelor ce au atins o anumită limită de vârstă.
În acest context, constatăm că legislaţia nu leagă apariţia dreptului la această pensie de
atingerea bătrâneţii în înţelesul ei medico-biologic. Desigur, atingerea vârstei indicate în lege poate fi
interpretată ca atingerea bătrâneţii, dar în realitate bătrâneţea survine mai târziu (după 65 de ani).
Din definiţiile enunţate putem deduce trăsăturile definitorii ale pensiei pentru limită de
vârstă:6

1
Romandaş, N. Dreptul protecţiei sociale. Chişinău: Universitas, 2001, pag.115
2
Исайчева, Е. А., указ.соч, стр.77
3
Мачульская, Е.Е., Горбачёва Ж.А., указ.соч, стр.115; Гусов К.Н., указ.соч, стр.125
4
Захаров, М., Тучкова, Э., указ.соч, стр.238
5
Ţop D. op.cit, p.92; Ţiclea A. Dreptul securităţii sociale. Bucureşti: Universul Juridic, 2007, p.168.
6
Romandaş N. op.cit., p 115
Trăsăturile definitorii ale PLV

se stabilește la atingerea vărstei standard de pensionare se stabilește în dependență de stagiul de cotizare

vîrstă pentru bărbaţi şi minim– perioadă minimă de


femei, stabilită de lege la activitate în care asiguraţii au
care aceştia pot obţine realizat stagiul de cotizare (15 ani)
dreptul la pensie pentru
limită de vîrstă

total – însumare a perioadelor de


activitate pentru care s-au plătit
contribuţii de asigurări sociale de
stat la BASS

cuantumul se calculează imprescriptibilă, nu este incesibilă, nu poate fi


se stabilește pe viață se achită lunar
în dependenţă de Vav supusă impozitării cedată, total sau parţial

Condiţiile stabilirii pensiei pentru limită de vârstă


După modalitatea de stabilire pensia pentru limită de vîrstă se clasifică:

femei care au născut şi au


stabilită în condiții generale educat pînă la vîrsta de 8
ani 5 şi mai mulţi copii
PLV

stabilită în condiții persoane care au activat în


avantajoase condiții deosebite de muncă

persoane care au participat


la lichidarea avariei de la
C.A.E. Cernobîl

Pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă în condiţii generale legiuitorul a
stabilit prin art.41-42 următoarele condiţii:

Vîrsta standard de pensionare De la 1 iulie Stagiul complet de cotizare


De la 1 iulie
Bărbați Femei
Bărbaţi Femei
2017 62 ani 4 luni 57 ani 6 luni
2018 62 ani 8 luni 58 ani 2017 33 ani 6 luni 30 ani 6 luni
2019 63 ani 58 ani 6 luni 2018 34 ani 31 ani
2020 63 ani 59 ani 2019 34 ani 31 ani 6 luni
2021 63 ani 59 ani 6 luni 2020 34 ani 32 ani
2022 63 ani 60 ani 2021 34 ani 32 ani 6 luni
2023 63 ani 60 ani 6 luni 2022 34 ani 33 ani
2024 63 ani 61 ani 2023 34 ani 33 ani 6 luni
2025 63 ani 61 ani 6 luni 2024 34 ani 34 ani
2026 63 ani 62 ani
2027 63 ani 62 ani 6 luni
2028 63 ani 63 ani

S-ar putea să vă placă și