Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicatia 4 - Manual pagina 113 - EXISTENTA

Aplicații si activitați de învațare


1. Elaborează o listă de termeni opuşi şi de termeni corelativi noţiunii de „existenţă”.

2. Concepe un posibil dialog între Platon şi Aristotel, pe tema principiului.

4. Fie textul: „Fiinţa una este doar o problemă a cugetului; fiinţa distribuită după
clase de fiinţă, ca la categorii, este doar un răspuns al cugetului; însă fiinţa propriu-
zisă este binecuvântarea belşugului de fiinţe care se ivesc şi bat la porţile existenţei
durabile. Iar înfiinţarea vine să spună că nu tot ce are fiinţare este cu adevărat, că
fiinţa nu se acoperă cu fenomenele haotice şi cu aparenţa, ci că numai ceea ce
capătă întruchipare este; numai ce a devenit întru fiinţă are dreptul la fiinţă.”
(C. Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească)
Comentează textul dat, ţinând cont de următoarele cerinţe:
 precizarea problemei filosofi ce abordate;
 identifi carea întrebărilor implicate;
 analiza ideilor prezentate în text;
 identificarea altor puncte de vedere, pe aceeaşi temă.