Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI”

Adresa : Oras Ciacova, jud. Timis


Strada Tudor Vladimirescu nr. 23
Cod Postal 307110
Tel / fax : 0256399316 (secretariat)
e-mail : mocioni@yahoo.com
Web : http://www.liceulciacova.ro
Facebook : http://www.facebook.com/liceulciacova

PLAN REMEDIAL BACALAUREAT – SOCIOLOGIE

PROF. GIURGIU FLORIN

În urma rezultatelor obținute de elevii Liceului Teoretic ,, Alexandru Mocioni” Ciacova la simularea examenului de Bacalaureat din
anul școlar 2020-2021, unde promovabilitatea a fost de 33%, întocmesc prezentul raport privind măsurile luate pentru ameliorarea acestora.
La realizarea raportului am luat în considerare elaborarea planului de măsuri cu termene, măsuri și indicatori precum și monitorizarea aplicării
acestuia.
Obiectivele educaționale:
-Analiza progresului şcolar al elevilor, compararea notelor obţinute pe parcursul şcolarității cu cele de la simularea examenului de
bacalaureat- sociologie;
- Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea prezentării cu succes a elevilor la examenul de bacalaureat- sociologie,
- Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor;
- Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, pe tot parcursul semestrului al II-lea, an scolar 2020-2021.
- Monitorizarea frecvenței elevilor şi motivarea acestora pentru implicarea în procesul învăţării;
- Asigurarea unei bune colaborări cu familia.
PLAN DE MĂSURI PENTRU
AMELIORAREA REZULTATELOR LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT - SOCIOLOGIE
NR.
MĂSURA INDICATORI RESPONSABILI TERMEN
crt
1. Aplicarea testelor de antrenament după modele elaborate de Testele iniţiale,
06.05.2021
MEN şi analiza rezultatelor. interpretarea rezultatelor, Prof. GIURGIU
21.05.2021
planul de măsuri FLORIN
03.06.2021
remediale.
2. Analiza rezultatelor la clasa a XII-a SS , la disciplina Prof. GIURGIU
Situația rezultatelor
Sociologie, FLORIN 10.05.2021
obținute
3. Urmărirea progresului şcolar al elevilor, in urma pregatirii Pe tot parcursul
pentru Bacalaureat sesiunea 2021 , la disciplina Sociologie Prof. GIURGIU
Analize comparative semestrului al II
FLORIN
-lea
4. Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru/ teste de antrenament
individuale specifice categoriilor de competențe la care elevul
prezintă lacune.
Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut
Fişe de lucru diferenţiate Pe tot parcursul
dovada slabei pregătiri. Prof. GIURGIU
semestrului al II-
Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie FLORIN
lea 2021
de valenţele educative, în funcţie de posibilităţile intelectuale
diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe ale
elevilor.
Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice.
5. Stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară de la Orarul de pregătire Saptamanal :
disciplinele de examen suplimentară pentru Prof. GIURGIU LUNI 09- 10
Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică examenul de bacalaureat FLORIN
bine stabilită. MARTI 13-14
JOI 10-11

Semnatura,