Sunteți pe pagina 1din 3

CJRAE

CJRAE CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE


ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
MEHEDINŢI
DROBETA TURNU-SEVERIN
Cod poştal 220037, strada Călugăreni, Nr. 1 Bis
Tel. 0252322088; 0352401800; Fax. 0252322088
MH
MH e-mail: cjraemehedinti@yahoo.com

Vizat,
Directorul unităţii de învăţământ,
………………………………
RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR ……………………

NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR :…………………………………….


UNITATEA SCOLARA :………………………………………..……………………….
Data depunerii :………………………………

Număr beneficiari ai
activităţii cabinetului de asistenţă
psihopedagogică
(CSAP)
Elevi Părinţi Profesori
Tipul activităţii
de consiliere
Consiliere individuală
Consiliere de grup în CSAP (număr de
grupuri)

Nr Activitati desfasurate Indicatori de performanta


crt conform Registrului de Beneficiari
activitati de la cabinetul
de asistenta ELEVI PĂRINŢI PROFESORI
psihopedagogica
A. Informare si Nr. elevilor Nr. parinti Nr. Nr. profesori
Nr. elevilor Nr. parinti
consiliere consiliati in consiliati in profesori consiliati in
consiliati consiliati
cadrul cadrul consiliati cadrul
individual individual
grupurilor grupurilor individual grupurilor
1. Cunoastere si
autocunoastere
2. Adaptarea elevilor la
mediul scolar
3. Adaptarea scolii la
nevoile elevilor in
1
conformitate cu
standardele curriculare
4. Optimizarea relatiei
elevi-parinti-profesori
5. Stil de viata sanatos
6. Prevenirea
comportamentelor
agresive
7. Absenteism /
abandonului scolar
Intalniri metodice : Nr. participari
2 - la nivel de unit. scolara
- la nivel de municipiu
Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, CJRAE, alte institutii:
3 a) ca organizator
b) ca participant
Activitati cu continut Calitatea de :
Nr. Ore
metodico-stiintific Denumire formator/ Institutia organizatoare Perioada
/credite
participant

a) cursuri de
formare/perfectionare

Calitatea de :
- participant cu
Locul
Denumire lucrare Titlul lucrarii Data
desfasurarii
- participant fara
lucrare
b)seminarii, simpozioane,
conferinte

Titlul/ tema
Institutia/ Editura Data
c) articole, participari la emisiunii
4 emisiuni radio/TV, editare
carti,reviste,
brosuri,pliante, ghiduri
metodologice, auxiliare
didactice

Denumirea Parteneri interni / externi Forma de finalizare Obs. (de ex. In


proiectului / (protocol, conventie continuare,
programului etc.) nou)

d) parteneriate interne si
externe

e) alte activitati

Problematica -
(cazuistica) cu cea mai -
mare frecventa -
inregistrata in unitatea
dvs.
5

6 Copii cu CES (cu Nr. cazuri in unitatea scolara Nr copii in proces de consiliere la nivelul
diagnostic) cabinetului
Implicarea in proiecte si programme
Nr.
Descrierea proiectului/programului Proiect/program 1 Proiect/program 2 Proiect/program 3
Crt

Titulul proiectului/programului
1

2 Calitatea (initiator, participant, colaborator)

3 Tipul (local, regional, naţional, european)

Finantare

- fara finantare
4
- finantare interna (scoala, consiliul local etc)

- finantare externa (fonduri EU)

5 Loc de desfasurare

6 Grup tinta

7 Durata (in luni)

Situatia cazurilor de agresivitate/violenta şcolară


Numar cazuri de agresivitate/violenta identificate la nivelul
unitatii scolare
Numar de elevi consiliati individual
Numar de elevi consiliati in grup
Numar de parinti consiliati individual (parinti ai copiilor
identificati avand comportamente violente)
Numar cazuri ameliorate in urma procesului de consiliere

Activitati de prevenire a consumului de substante ilegale si a produselor etnobotanice


Număr subiecţi consiliaţi individual Numar acţivitati de informare, prevenire

Nota :
- Consilierii care isi desfasoara activitatea in mai multe unitati scolare vor intocmi rapoarte separate pentru fiecare
ciclu de scolaritate.
- Se pot înscrie în raport şi alte informaţii relevante pentru activitatea de consiliere desfăşurată în unitatea şcolară,
nemodificând structura acestuia. Aceste date se pot trece după tabelul care înregistrează proiectele şi programele
- Acest raport se va completa in varianta electronica si apoi se va printa in vederea avizarii lui.

Semnatura
Profesor consilier scolar

S-ar putea să vă placă și