Sunteți pe pagina 1din 3

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina
Religie”
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267

Solicitat rambursare FSE-


POSDRU/157/1.3/S/134267

Cerința 1.2
Asumați una din exigențele folosite de Mântuitorul în activitatea de pregătire și expuneți
maniera în care ați putea să o adaptați la clasă în timpul de predare/învățare în aproximativ
100 de cuvinte.

Din practica pedagogică știm că pentru o bună înțelegere și fixare a abstracțiunilor predate
recurgem cel mai adesea la o istorioară, la o pildă, la un exemplu, la o analogie din viața cotidiană și
mai ales din mediul școlar. Scopul ei este acela de a-i ajuta pe elevi să vadă lucrurile dintr-un alt
punct de vedere și de a-i pune pe aceștia într-o nouă situație. Cu siguranță nu toată doctrina se va
reține de către elevi, dar povestioarele, exemplele, pildele de urmat, nu pot fi uitate cu ușurință.
Istorioarele înfățișează fapte, evenimente, întâmplări îndepărtate în timp și spațiu, pe care elevul nu
le poate cunoaște direct, dar prin volumul mare de imagini intuitive se asigură o participare afectivă
intensă din partea lor, care poate da naștere unor generalizări și chiar de ce nu, unor transpuneri în
plan comportamental a valorilor și atitudinilor religioase.
La începutul activității mele didactice, la o clasă de a VI-a mi-a venit ideea, spre sfârșitul
anului școlar să le dau elevilor un scurt chestionar, care conținea și următoarea întrebare:,,Ce v-a
plăcut cel mai mult anul acesta la ora de religie?”Spre surprinderea mea un procent de-a dreptul
copleșitor (97%) de elevi au răspuns că istorioarele și exemplele citite în timpul orei de către prof.
de religie. De ce ? Pentru că istorioarele sensibilizează, stârnesc curiozitatea, stimulează imaginația
dezvoltă inteligența. Înțelegerea și transmiterea mesajului religios e foarte mult înlesnită și trebuie
să depunem tot efortul să ajungem la sufletele copiilor noștri.
Exemplu: la clasa a VIII-a la lecția cu Icoana –fereastră spre cer- le prezint elevilor
imagini cu cele mai reprezentative icoane, dar le și povestesc o întâmplare legată de aceea icoană
pentru a reține mai ușor și pentru mai mult timp.

Relatați o anecdotă, o istorioară, o glumă sau o remarcă potrivită pentru timpul


recreativ. Precizați și contextul în care o veți folosi.

Se povesteşte că un om a fost acuzat, odată, de o faptă pe care n-o făcuse. Pentru a scăpa de
pedeapsă, cineva trebuia si depună mărturie că omul acesta este nevinovat. S-a dus el la cei trei
prieteni pe care îi avea şi i-a rugat ca, a doua zi, să meargă împreună cu el la judecător şi să-1 scape
astfel de pedeapsă. A doua zi, primul prieten s-a scuzat că nu mai poate veni. Al doilea 1-a urmat
până la uşa tribunalului, însă acolo s-a răzgândit şi a făcut cale întoarsă. Cel de-al treilea prieten, pe

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
Investeşte în
OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Web: www.predareareligiei.ro

Pag. 1/3
care omul contase cel mai puţin, a intrat, a depus mărturie pentru el şi 1-a salvat, redându-î astfel
libertatea. La fel se întâmplă cu fiecare dintre noi. Cei trei prieteni pe care îi avem în viaţă şi care ar
putea vorbi despre noi, aşa cum suntem cu adevărat, sunt averea noastră, rudele noastre şi toate
faptele bune pe care le-am făcut, însă, când murim, realizările noastre, fie ele cât de mari, rămân
aici, fără să ne ajute cu ceva. Rudele ne urmează până la groapă, dar rămân şi ele tot aici, în lumea
aceasta. Doar faptele noastre bune, cel de-al treilea prieten, sunt cele ce ne urmează şi dincolo de
moarte, arătându-I lui Dumnezeu adevărul despre sufletul nostru. De aceea, valoarea unui om este
dată de faptele bune pe care le-a făcut. "Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putinţa de a face
bine." (Sfântul Grigorie de Nazianz ).
Folosesc această istorioară la clasa a-VII-a la lecția –Faptele bune-roade ale virtuților,
pentru a le întări convingerea necesității faptelor bune pentru mântuire.

Propuneți elevilor două teme de reflecție care să aibă ca subiect două evenimente biblice: unul
din Vechiul, iar celălalt din Noul Testament. Precizați episodul și ulterior tema de meditație.

Vechiul Testament
Episodul: Crearea lumii
Tema de meditaţie: De ce au îngerii aripi și sunt toți tineri? De ce nu putem vorbi de zile de 24 de
ore, ci de ere geologice?

Noul Testament:
Episodul: momentul răstignirii lui Hristos pe cruce
Tema de meditaţie: Oare dacă ar fi coborât Iisus de pe cruce ar fi crezut toți cei ce erau de față?
Oare L-ar fi iertat Hristos pe Iuda dacă ar fi venit la picioarele crucii Lui?

Indicați 3 activităţi care ar putea fi asimilate timpului cultic în cadrul orei de Religie (altele
decât rugăciunea de la începutul şi de la finalul orei) şi descrieţi-le succint în tabelul de mai
jos (40 cuvinte/activitate).

Activitate Scurtă descriere


1. intonarea cântării ,,Cuvine-se cu După ce discut cu elevii despre personalitatea
adevărat” și importanța Maicii Domnului în viața
bisericii, precum și despre modalitățile ei de
cinstire, la clasa a VI-a, voi cânta împreună cu
elevii axionul:,, Cuvine-se cu adevărat”.
2. Contemplarea unei icoane După ce discut cu elevii despre rolul și
semnificațiile icoanei, la clasa a VIII-a, le
prezint mai multe icoane, dar voi insista in
analizarea detaliilor esențiale doar asupra
uneia singure, pentru a surprinde starea de
pace, bucurie duhovnicească și uimire pe care
o poate naște/ transmite o icoană ortodoxă.

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
Investeşte în
OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Web: www.predareareligiei.ro

Pag. 2/3
3. învățarea unei rugăciuni În cadrul lecţiei despre vindecarea celor zece
leproși, elevii pot citi şi apoi chiar învăţa o
rugăciune pentru un binefăcător , pe care să o
rostească apoi zilnic.

Propuneți un exercițiu creativ prin care elevii să valorifice latura pozitivă a unui episod biblic.
Vă rugăm să specificați elementele negative care nu ar fi bine să fie accentuate în episodul
respectiv.

Realizați o scurtă compunere ( 5-10 rânduri) prin care să-i convinge-ți pe preot și levit să-l ajute pe
omul căzut între tâlhari. Ar fi bine să nu amintiți de indiferența și nepăsarea lor din pildă.

Indicați două abilităţi pe care le dezvoltă fiecare tip de timp didactic, plecând de la premisa că
acestea sunt folosite corect şi echilibrat în cadrul fiecărei ore.

Tip de timp didactic Abilităţi dezvoltate

Timp de predare Dorința de a învăța, trezirea interesului/ a


curiozității pentru descoperirea anumitor lucruri,
concentrarea atenției, deprinderea de a asculta;

Timp de reflecţie/meditaţie Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză


Dezvoltarea gândirii logice;

Timp recreativ Abilitatea de a socializa cu ceilalți colegi


Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză

Timp cultic Abilitatea de a se ruga


Abilitatea de a învăța și intona unele cântări
religioase/rugăciuni

Timp creativ Abilităti practice


Abilități artistice
Spontaneitate

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
Investeşte în
OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Web: www.predareareligiei.ro

Pag. 3/3

S-ar putea să vă placă și